תואר ראשון הנדסת חשמל ואלקטרוניקה סמסטר א' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה (0512)
0512.1201.01 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים שיעור א 09:00-11:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר לנדסברג נפתלי
0512.1201.01 שיעור ד 14:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה מר לנדסברג נפתלי
0512.1201.02 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים תרגיל ד 12:00-14:00 020 אודיטוריום הנדסה גב' ברמן רז
0512.1201.03 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים תרגיל ב 10:00-12:00 008 שרייבר גב' ברמן רז
9512.1201.03 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים שעת קבלה ב 08:00-09:00 001 כיתות הנדסה גב' ברמן רז
9512.1201.04 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים שעת קבלה ד 18:00-19:00 205 כיתות הנדסה גב' ברמן רז
0512.1204.05 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 08:00-10:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.06 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 14:00-16:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.07 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 10:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.08 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 12:00-14:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1820.07 תכנות 2 שפת C שיעור ד 11:00-13:00 103 כיתות הנדסה פרופ' וול אבישי
0512.1820.08 תכנות 2 שפת C תרגיל ג 12:00-14:00 008 תוכנה מר הדס איתי
0512.2508.01 התקנים אלקטרוניים שיעור א 11:00-13:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' שויער קובי
0512.2508.01 שיעור ב 09:00-11:00 101 פורטר פרופ' שויער קובי
0512.2508.02 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 08:00-10:00 103 כיתות הנדסה מר בר-און עופר
0512.2525.01 שדות אלקטרומגנטיים שיעור ב 14:00-17:00 134 וולפסון פרופ' שטינברג בן ציון
0512.2525.02 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ג 14:00-15:00 101 כיתות הנדסה מר מזור ירדן
0512.2832.01 מעגלים ומערכות לינארית שיעור ב 08:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' מנדלוביץ דוד
ד"ר תמו יצחק
0512.2832.01 שיעור ג 08:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' מנדלוביץ דוד
ד"ר תמו יצחק
0512.2832.02 מעגלים ומערכות לינארית תרגיל ד 15:00-17:00 104 תוכנה מר חצקלביץ' רון
0512.2832.03 מעגלים ומערכות לינארית תרגיל ד 12:00-14:00 238 וולפסון מר חצקלביץ' רון
9512.2832.03 מעגלים ומערכות לינארית שעת קבלה ד 17:00-18:00 205 כיתות הנדסה מר חצקלביץ' רון
0512.2832.04 מעגלים ומערכות לינארית שיעור ב 10:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר תמו יצחק
פרופ' מנדלוביץ דוד
0512.2832.04 שיעור ג 10:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר תמו יצחק
פרופ' מנדלוביץ דוד
0512.2832.05 מעגלים ומערכות לינארית תרגיל ג 08:00-10:00 438 וולפסון מר איטקין ירון
0512.2832.06 מעגלים ומערכות לינארית תרגיל ה 08:00-10:00 102 כיתות הנדסה מר נאור איל
0512.2832.07 מעגלים ומערכות לינארית תרגיל ב 12:00-14:00 206 כיתות הנדסה מר שאשא דוד רועי
0512.3513.01 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים שיעור ב 10:00-12:00 002 דן-דוד פרופ' רוזין אריה
0512.3513.01 שיעור ד 14:00-16:00 002 דן-דוד פרופ' רוזין אריה
0512.3513.02 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ה 11:00-13:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר ציזין יבגני
0512.3513.03 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ה 15:00-17:00 102 כיתות הנדסה מר שילה רועי
0512.3513.04 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ה 13:00-15:00 102 כיתות הנדסה מר לינדבאום אופיר
0512.3513.05 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים שיעור ב 15:00-17:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3513.05 שיעור ד 10:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3513.06 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ד 16:00-18:00 101 כיתות הנדסה מר לינדבאום אופיר
0512.3513.07 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ד 14:00-16:00 103 תוכנה מר לינדבאום אופיר
0512.3514.01 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים שיעור ד 08:00-11:00 103 כיתות הנדסה מר אוסטרומצקי יונתן
0512.3514.02 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ה 14:00-15:00 134 וולפסון גב' ברנדה דנה
0512.3526.01 תמסורת גלים ומערכות מפולגות שיעור ב 13:00-16:00 102 כיתות הנדסה פרופ אייל אבישי
ד"ר אלנבוגן טל
0512.3526.02 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ה 18:00-19:00 238 וולפסון מר הראל חיים
מר טובי רם
0512.3526.03 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ה 17:00-18:00 238 וולפסון מר הראל חיים
מר טובי רם
0512.3526.04 תמסורת גלים ומערכות מפולגות שיעור ג 12:00-15:00 127 שאפל פרופ אייל אבישי
ד"ר אלנבוגן טל
0512.3526.05 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ה 11:00-12:00 102 כיתות הנדסה מר טובי רם
מר הראל חיים
0512.3526.06 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ה 12:00-13:00 406 וולפסון מר טובי רם
מר הראל חיים
0512.3532.01 מבוא לניתוח אותות שיעור ה 11:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר רפאלי דן
0512.3532.02 מבוא לניתוח אותות (אחת לשבועיים) תרגיל ב 17:00-19:00 238 וולפסון מר ברזילי עודד
0512.3532.10 מבוא לניתוח אותות (אחת לשבועיים) תרגיל ב 17:00-19:00 מר ברזילי עודד
0512.3542.01 מעבדת בקרה מעבדה ג 08:00-12:00 202 כיתות הנדסה פרופ פרידמן אמיליה
0512.3542.02 מעבדת בקרה מעבדה ג 13:00-17:00 202 כיתות הנדסה פרופ פרידמן אמיליה
0512.3542.03 מעבדת בקרה מעבדה ב 16:00-20:00 202 כיתות הנדסה פרופ פרידמן אמיליה
0512.3543.01 מבוא לתורת הבקרה שיעור ג 12:00-14:00 438 וולפסון פרופ' מרגליות מיכאל
0512.3543.02 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ה 15:00-16:00 134 וולפסון מר נניקשוילי יצחק
0512.3561.01 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור ג 10:00-12:00 238 וולפסון פרופ' אבן גיא
0512.3561.01 שיעור ה 11:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.3561.02 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ה 14:00-15:00 120 וולפסון מר בריסטיז'בסקי קונסטנט
0512.3561.03 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור ד 10:00-12:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' אבן גיא
0512.3561.03 שיעור ה 10:00-11:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.3561.04 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ה 15:00-16:00 206 כיתות הנדסה מר בריסטיז'בסקי קונסטנט
0512.3561.05 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ה 12:00-13:00 102 כיתות הנדסה מר בריסטיז'בסקי קונסטנט
0512.3571.01 המרת אנרגיה שיעור ה 08:00-11:00 003 דן-דוד פרופ שמילוביץ דורון
0512.3571.02 המרת אנרגיה תרגיל ה 16:00-17:00 207 כיתות הנדסה מר קציר לירן
0512.3571.03 המרת אנרגיה תרגיל ה 11:00-12:00 134 וולפסון מר קציר לירן
0512.3571.04 המרת אנרגיה שיעור ג 08:00-11:00 101 פורטר פרופ שמילוביץ דורון
0512.3571.05 המרת אנרגיה תרגיל ה 12:00-13:00 120 וולפסון מר קציר לירן
0512.3571.06 המרת אנרגיה תרגיל ה 10:00-11:00 134 וולפסון מר קציר לירן
0512.3572.01 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ד 14:00-18:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.02 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ה 14:00-18:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3591.01 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ג 13:00-17:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3591.02 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ג 08:00-12:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3591.03 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ב 12:00-16:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3591.04 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ה 13:00-17:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3592.01 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ב 08:00-12:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3593.01 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה ד 08:00-12:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3593.02 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה ד 12:00-16:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3594.01 מעבדה במעגלים אלקטרוניים מעבדה א 08:00-12:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3594.02 מעבדה במעגלים אלקטרוניים מעבדה א 08:00-12:00 ד"ר עמרני עופר
0512.3632.01 אותות אקראיים ורעש שיעור ד 10:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר ארז אורי
0512.3632.02 אותות אקראיים ורעש תרגיל ה 14:00-16:00 103 תוכנה מר פיינסקי עמיחי
0512.3632.03 אותות אקראיים ורעש תרגיל ה 12:00-14:00 134 וולפסון גב' אלאור הדר
0512.3632.04 אותות אקראיים ורעש תרגיל ה 16:00-18:00 206 כיתות הנדסה מר פיינסקי עמיחי
0512.3632.05 אותות אקראיים ורעש שיעור ב 11:00-14:00 103 כיתות הנדסה ד"ר ארז אורי
0512.3632.06 אותות אקראיים ורעש תרגיל ד 14:00-16:00 102 רוזנבלט תוכנה מר טרדינסקי סרגי
0512.3632.07 אותות אקראיים ורעש תרגיל ד 12:00-14:00 205 כיתות הנדסה מר טרדינסקי סרגי
0512.4001.01 פרוייקט שלב א' פרויקט ד 13:00-15:00 ד"ר עמרני עופר
ד"ר אלנבוגן טל
0512.4001.02 פרוייקט שלב א' פרויקט ד 09:00-11:00 ד"ר עמרני עופר
ד"ר אלנבוגן טל
0512.4161.01 תקשורת ספרתית שיעור ב 16:00-19:00 101 כיתות הנדסה ד"ר שייביץ עופר
0512.4161.02 תקשורת ספרתית (אחת לשבועיים) תרגיל ד 18:00-20:00 120 וולפסון מר שינבוקס דורון
0512.4164.01 מעגלי תקשורת שו"ת ב 08:00-10:00 120 וולפסון ד"ר עמרני עופר
גב' ברנדה דנה
0512.4164.01 שו"ת ה 16:00-18:00 118 וולפסון ד"ר עמרני עופר
גב' ברנדה דנה
0512.4190.01 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה ג 08:00-11:00 201 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4190.02 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה ג 12:00-15:00 201 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4261.01 מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי שו"ת ד 13:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' וייס אנטוני
מר וייס אמיר
0512.4261.01 שו"ת ג 15:00-17:00 406 וולפסון פרופ' וייס אנטוני
מר וייס אמיר
0512.4262.01 עיבוד תמונות שיעור א 12:00-15:00 103 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.02 עיבוד תמונות מעבדה ג 12:00-14:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.03 עיבוד תמונות מעבדה ג 12:00-14:00 פרופ' קריתי נחום
0512.4262.04 עיבוד תמונות מעבדה ה 16:00-18:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.06 עיבוד תמונות מעבדה ה 18:00-20:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.07 עיבוד תמונות מעבדה ה 18:00-20:00 פרופ' קריתי נחום
0512.4290.01 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות מעבדה ג 12:00-15:00 201 כיתות הנדסה פרופ' פירסט-יוסט מרים
9512.4290.02 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות מעבדה א 16:00-19:00
0512.4362.01 מערכות משוב שימושיות שו"ת ב 09:00-11:00 118 וולפסון ד"ר גרשון אליהו
0512.4362.01 שו"ת ג 14:00-16:00 118 וולפסון ד"ר גרשון אליהו
0512.4362.01 תרגיל ב 09:00-11:00 118 וולפסון מר עפר דניאל
0512.4390.01 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה א 15:00-18:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4400.01 מבנה המחשב שיעור ג 08:00-11:00 103 כיתות הנדסה פרופ' וייס שלמה
0512.4400.02 מבנה המחשב תרגיל ה 13:00-14:00 103 כיתות הנדסה מר ווזילוב יורי
0512.4400.06 מבנה המחשב תרגיל ה 12:00-13:00 205 כיתות הנדסה מר לוגסי רז לאון
0512.4402.01 מבוא לתכנות מערכות שיעור ד 15:00-18:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' וול אבישי
0512.4402.02 מבוא לתכנות מערכות תרגיל ה 08:00-09:00 207 כיתות הנדסה מר ששון ציון
0512.4402.03 מבוא לתכנות מערכות תרגיל ה 12:00-13:00 108 וולפסון מר ששון ציון
0512.4402.04 מבוא לתכנות מערכות תרגיל ה 09:00-10:00 207 כיתות הנדסה מר ששון ציון
0512.4461.01 ארכיטקטורה של מחשבים שיעור א 15:00-18:00 106 תוכנה ד"ר דותן יוכבד
0512.4461.02 ארכיטקטורה של מחשבים תרגיל ד 12:00-13:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר אוקסמן גדליה
0512.4491.01 מעבדה מתק' בתקשורת מחשבים מעבדה פרופ' פת-שמיר בועז
0512.4491.02 מעבדה מתק' בתקשורת מחשבים תרגיל ד 15:00-17:00 206 כיתות הנדסה
0512.4492.01 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה ב 09:00-12:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.4492.02 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה א 15:00-18:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.4492.03 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה א 09:00-12:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.4492.04 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה ב 13:00-16:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.4492.10 מעבדה מתק' במבנה המחשב תרגיל ה 13:00-15:00 205 כיתות הנדסה מר אליעזר יניב
0512.4493.01 מעבדה מתקדמת בשפת C - קורס בחירה מעבדה ד 16:00-19:00 103 תוכנה פרופ' שביט יובל
מר אבירם נמרוד
0512.4493.02 מעבדה מתקדמת בשפת C - קורס בחירה תרגיל ד 19:00-20:00 103 תוכנה מר אבירם נמרוד
0512.4502.01 הנע חשמלי של מנועים שו"ת ב 11:00-13:00 406 וולפסון פרופ' אפלבוים יוסף
0512.4502.01 שו"ת ה 10:00-12:00 406 וולפסון פרופ' אפלבוים יוסף
0512.4504.01 תפעול מערכות הספק בתנאים א-נורמליים שו"ת ג 08:00-12:00 130 וולפסון פרופ' בראונשטיין אריה
ד"ר בק יובל
0512.4506.01 אלקטרוניקת הספק שיעור ב 08:00-11:00 130 וולפסון פרופ' זינגר זיגמונד
0512.4506.02 אלקטרוניקת הספק תרגיל ב 16:00-17:00 130 וולפסון מר בדוג תומר
0512.4590.01 מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה מעבדה ב 13:00-16:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.4601.01 מבוא לליזרים שיעור ב 11:00-14:00 118 וולפסון ד"ר גינזבורג פבל
0512.4601.02 מבוא לליזרים תרגיל ב 19:00-20:00 101 כיתות הנדסה גב לובצי'נסקי ליליה
0512.4690.01 מעבדה מתקדמת באלקטרו-אופטיקה מעבדה ד"ר אלנבוגן טל
0512.4700.01 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה שיעור א 17:00-20:00 134 וולפסון פרופ' שחם יוסף
0512.4700.02 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה תרגיל ה 15:00-16:00 108 וולפסון גב חמד נופר
0512.4700.03 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה תרגיל א 15:00-16:00 103 תוכנה גב חמד נופר
9512.4706.01 מעגלים אנלוגיים משולבים שיעור
9512.4706.01 שיעור
9512.4706.02 מעגלים אנלוגיים משולבים תרגיל
0512.4790.01 מעבדה מתקדמת להתקנים מעבדה פרופ' שחם יוסף
0512.4802.01 התקני מיקרוגלים פאסיביים שו"ת ג 12:00-14:00 205 כיתות הנדסה ד"ר גרב חונה
0512.4802.01 שו"ת ב 11:00-13:00 003 -מקלט כיתות הנדסה ד"ר גרב חונה
0512.4861.01 אנטנות וקרינה שו"ת ג 17:00-19:00 406 וולפסון פרופ' בוג אמיר
0512.4861.01 שו"ת ה 18:00-20:00 406 וולפסון פרופ' בוג אמיר
0512.4862.01 התפשטות ופיזור גלים שיעור ד 16:00-19:00 008 כיתות הנדסה פרופ' הימן אהוד
0512.4862.02 התפשטות ופיזור גלים תרגיל ד 19:00-20:00 008 כיתות הנדסה פרופ' הימן אהוד
0512.4890.01 מעבדה מתקדמת למיקרוגלים מעבדה א 09:00-12:00 פרופ' ג'רבי אליהו
0512.4890.01 תרגיל מר מאיר יהודה
0512.4890.02 מעבדה מתקדמת למיקרוגלים מעבדה א 12:00-15:00 פרופ' ג'רבי אליהו
0512.4890.02 תרגיל מר מאיר יהודה
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive