תואר ראשון - הנדסה מכנית סמסטר א' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0512.1204.01 המרת אנרגיה והנע חשמלי שיעור ב 12:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר בק יובל
0512.1204.02 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ג 08:00-10:00 001 כיתות הנדסה מר פלד אסף
0512.1204.03 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ג 18:00-20:00 008 כיתות הנדסה מר פלד אסף
0512.1204.04 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ד 16:00-18:00 204 פיזיקה שנקר מר פלד אסף
0512.1204.05 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 08:00-10:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.06 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 14:00-16:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.07 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 10:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
הנדסה מכנית (0542)
0542.1800.01 מבוא להנדסה מכנית שיעור ב 10:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' זייפרט אברהם
0542.2110.01 דינמיקה של גוף קשיח שו"ת א 08:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה גב' מרקמן אלה
0542.2110.01 שו"ת ג 14:00-16:00 102 רוזנבלט תוכנה גב' מרקמן אלה
0542.2200.01 מכניקת המוצקים (1) שו"ת א 10:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.2200.01 שו"ת ג 10:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.2200.01 שו"ת ב 09:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה מר מדינה ליאור
0542.2400.01 תכן מכני (1) שו"ת א 08:00-10:00 238 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2400.01 שו"ת ד 08:00-10:00 238 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2400.02 תכן מכני (1) שו"ת א 10:00-12:00 238 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2400.02 שו"ת ד 10:00-12:00 238 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2500.01 מכניקת הזורמים (1) שיעור ג 10:00-12:00 108 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.2500.01 שיעור ה 09:00-11:00 108 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.2500.02 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ג 11:00-12:00 108 וולפסון נר בן נריה אסף
0542.2500.03 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ה 11:00-12:00 108 וולפסון נר בן נריה אסף
0542.2600.01 תרמודינמיקה (1) שו"ת ב 10:00-12:00 438 וולפסון פרופ' בראונר נעימה
0542.2600.01 שו"ת ד 10:00-13:00 438 וולפסון פרופ' בראונר נעימה
0542.2600.02 תרמודינמיקה (1) שו"ת ב 10:00-12:00 101 כיתות הנדסה פרופ' ברנע דבורה
0542.2600.02 שו"ת ד 10:00-13:00 102 כיתות הנדסה פרופ' ברנע דבורה
0542.3243.01 מבוא לבקרה שיעור א 10:00-13:00 134 וולפסון ד"ר לינזון יואב
0542.3243.02 מבוא לבקרה תרגיל ד 11:00-12:00 134 וולפסון מר אשר אסף
0542.3243.03 מבוא לבקרה שיעור ב 08:00-11:00 112 דן-דוד ד"ר לינזון יואב
0542.3243.08 מבוא לבקרה תרגיל ד 09:00-10:00 438 וולפסון מר שיג ליאור
0542.3243.04 מבוא לבקרה - מעבדה מעבדה ה 08:00-12:00 202 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3243.05 מבוא לבקרה- מעבדה מעבדה ד 16:00-20:00 202 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3243.06 מבוא לבקרה - מעבדה מעבדה ה 12:00-16:00 202 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3243.07 מבוא לבקרה- מעבדה מעבדה ה 16:00-20:00 202 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
9542.3360.01 הנעה שו"ת
9542.3360.01 שו"ת
0542.3620.01 מעבר חום שיעור ב 08:00-11:00 134 וולפסון ד"ר שוקף יאיר
0542.3620.02 מעבר חום תרגיל ד 10:00-11:00 406 וולפסון מר גולקוב רומן
0542.3620.03 מעבר חום תרגיל ד 14:00-15:00 205 כיתות הנדסה מר גולקוב רומן
0542.3780.01 תהליכי עיבוד (1) שו"ת ה 08:00-11:00 104 תוכנה מר אלברג בוריס
0542.3791.01 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ו 08:00-13:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
0542.3791.02 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ו 08:00-13:00 פרופ' רבקין שמואל
0542.3791.03 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ו 08:00-13:00 פרופ' רבקין שמואל
0542.3791.04 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ו 08:00-13:00 פרופ' רבקין שמואל
0542.3791.05 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ו 08:00-13:00 פרופ' רבקין שמואל
0542.3791.06 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ו 08:00-13:00 פרופ' רבקין שמואל
0542.4010.01 תיכון ופרוייקט (1) פרויקט פרופ' רייך יורם
0542.4091.01 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 08:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.02 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 10:00-12:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.03 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 12:00-14:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.04 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ד 10:00-12:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4092.01 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 08:00-11:00 270 וולפסון פרופ' בראונר נעימה
מר זבדסקי אנדרי
0542.4092.02 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 11:00-14:00 270 וולפסון פרופ' בראונר נעימה
מר זבדסקי אנדרי
0542.4092.03 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 14:00-17:00 270 וולפסון פרופ' בראונר נעימה
מר זבדסקי אנדרי
0542.4092.04 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 17:00-20:00 270 וולפסון פרופ' בראונר נעימה
מר זבדסקי אנדרי
0542.4120.01 תרמודינמיקה (2) שו"ת א 16:00-18:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' אולמן עמוס
0542.4120.01 שו"ת ג 12:00-14:00 101 כיתות הנדסה פרופ' אולמן עמוס
0542.4132.01 אנרגיה מתחדשת שו"ת ב 08:00-10:00 438 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
0542.4132.01 שו"ת ד 08:00-10:00 104 תוכנה פרופ' קריבוס אברהם
0542.4179.01 מתקנים לייצור כח וניצול אנרגיה שו"ת ה 16:00-20:00 108 וולפסון ד"ר ברנע יעקב
0542.4223.01 מבוא לאלמנטים סופיים שו"ת ב 10:00-12:00 120 וולפסון פרופ' הררי יצחק
0542.4223.01 שו"ת ד 10:00-12:00 120 וולפסון פרופ' הררי יצחק
0542.4224.01 מכניקת המוצקים (2) שו"ת ג 10:00-12:00 438 וולפסון פרופ' רבקין שמואל
0542.4224.01 שו"ת ד 14:00-16:00 101 כיתות הנדסה פרופ' רבקין שמואל
מר גדות אורי
0542.4320.01 מכניקת הזורמים (2) שו"ת א 18:00-20:00 118 וולפסון ד"ר טולדו ירון
0542.4320.01 שו"ת ג 16:00-18:00 118 וולפסון ד"ר טולדו ירון
9542.4320.01 מכניקת הזורמים (2) שו"ת ג 16:00-18:00 008 תוכנה ד"ר טולדו ירון
0542.4391.01 מעבדה בסימולציות נומריות של זרימה ומעבר חום שיעור ד 14:00-16:00 406 וולפסון פרופ' גלפגט אלכסנדר
0542.4391.02 מעבדה בסימולציות נומריות של זרימה ומעבר חום מעבדה ד 16:00-19:00 216 וולפסון פרופ' גלפגט אלכסנדר
0542.4420.01 תורת המכונות שו"ת ג 14:00-16:00 207 כיתות הנדסה ד"ר גרונפלד יוסף
0542.4420.01 שו"ת ה 14:00-16:00 207 כיתות הנדסה ד"ר גרונפלד יוסף
0542.4522.01 מכניקה של טייס וגופים בחלל שו"ת ג 14:00-16:00 238 וולפסון פרופ' זייפרט אברהם
0542.4522.01 שו"ת ה 13:00-15:00 238 וולפסון פרופ' זייפרט אברהם
0542.4620.01 מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים שו"ת ב 10:00-13:00 108 וולפסון ד"ר בן-חנן אורי
0542.4620.02 מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים מעבדה ב 15:00-18:00 278 וולפסון ד"ר בן-חנן אורי
0542.4620.03 מכטרוניקה-עקרונות השימוש במיקרו מעבדים מעבדה ד 16:00-19:00 278 וולפסון ד"ר בן-חנן אורי
0542.4621.01 מבוא לרובוטיקה שו"ת א 13:00-16:00 207 כיתות הנדסה ד"ר מושיוב עמירם
9542.4621.01 מבוא לרובוטיקה שו"ת א 19:00-21:00 008 תוכנה ד"ר מושיוב עמירם
9542.4621.01 שו"ת ה 19:00-21:00 008 תוכנה ד"ר מושיוב עמירם
0542.4125.01 מבוא להנדסת סביבה שו"ת ב 11:00-13:00 101 תוכנה ד"ר ממן הדס
0542.4125.01 שו"ת ה 14:00-16:00 438 וולפסון ד"ר ממן הדס
0581.4131.01 מעבדה בחומרים הנדסיים מעבדה ה 08:00-11:00 266 וולפסון פרופ' ריכטר שחר
פרופ' גולדפרב אילן
0542.4222.01 תורת המבנים שו"ת ד 12:00-14:00 118 וולפסון פרופ' פוקס משה
0542.4222.01 שו"ת ה 12:00-14:00 118 וולפסון פרופ' פוקס משה
0542.4351.01 הנדסה ימית שיעור א 14:00-16:00 406 וולפסון ד"ר טולדו ירון
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive