תואר ראשון הנדסת חשמל ואלקטרוניקה סמסטר ב' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0512.4163.01 מבוא לקודים לתיקון שגיאות שיעור א 15:00-18:00 108 וולפסון פרופ' ליצין סימון
0512.4163.02 מבוא לקודים לתיקון שגיאות תרגיל א 18:00-19:00 108 וולפסון גב' אהרון איילת
0512.4704.01 התקני מצב מוצק שו"ת א 12:00-15:00 120 וולפסון ד"ר אלנבוגן טל
מר קוזלוב ויטלי
0512.4704.01 שו"ת ד 10:00-11:00 120 וולפסון ד"ר אלנבוגן טל
מר קוזלוב ויטלי
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה (0512)
0512.1202.08 אלקטרוניקה בסיסית שיעור ב 13:00-16:00 103 כיתות הנדסה מר מאיר יהודה
0512.1202.09 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ה 16:00-17:00 438 וולפסון גב' גזית רעות
0512.1202.11 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ג 08:00-12:00 306 וולפסון
0512.1202.12 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ג 12:00-16:00 306 וולפסון
0512.1203.01 מבוא לעיבוד אותות שיעור א 15:00-18:00 103 כיתות הנדסה ד"ר רפאלי דן
0512.1203.02 מבוא לעיבוד אותות תרגיל ה 17:00-18:00 205 כיתות הנדסה מר וייס אמיר
0512.1203.03 מבוא לעיבוד אותות תרגיל ה 13:00-14:00 102 כיתות הנדסה מר וייס אמיר
0512.1205.01 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים שיעור ב 13:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר כץ אייל
0512.1205.01 שיעור ג 11:00-13:00 002 דן-דוד ד"ר כץ אייל
0512.1205.02 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ד 14:00-15:00 104 תוכנה מר חצקלביץ' רון
0512.1205.03 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ד 13:00-14:00 104 תוכנה מר חצקלביץ' רון
0512.1205.04 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ד 11:00-12:00 103 תוכנה מר חצקלביץ' רון
9512.1205.04 שעת קבלה מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים ד 17:00-18:00 438 וולפסון
0512.1206.01 אלקטרוניקה בסיסית שיעור א 13:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר אלפי יצחק
0512.1206.02 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ה 10:00-11:00 130 וולפסון מר לינדבאום אופיר
0512.1206.03 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ה 11:00-12:00 130 וולפסון מר לינדבאום אופיר
0512.1206.07 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ג 08:00-09:00 130 וולפסון מר לינדבאום אופיר
0512.1206.04 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 08:00-12:00 306 וולפסון ד"ר אלפי יצחק
0512.1206.05 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 16:00-20:00 306 וולפסון ד"ר אלפי יצחק
0512.1206.06 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 12:00-16:00 306 וולפסון ד"ר אלפי יצחק
0512.1206.08 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה א 16:00-20:00 306 וולפסון ד"ר אלפי יצחק
0512.1207.01 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים שיעור ג 14:00-17:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר כץ אייל
0512.1207.02 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ה 14:00-15:00 102 כיתות הנדסה מר שוסטרמן דן
0512.1207.03 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ה 15:00-16:00 102 כיתות הנדסה מר שוסטרמן דן
0512.1820.01 תכנות 2 שפת C שיעור ב 10:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' שביט יובל
0512.1820.02 תכנות 2 שפת C תרגיל ב 13:00-15:00 008 תוכנה מר הדס איתי
0512.1820.03 תכנות 2 שפת C תרגיל ג 15:00-17:00 008 תוכנה מר הדס איתי
0512.1820.04 תכנות 2 שפת C שיעור ג 09:00-11:00 101 כיתות הנדסה ד"ר אלפי יצחק
0512.1820.05 תכנות 2 שפת C תרגיל ד 08:00-10:00 008 תוכנה מר אביטל צח
0512.1820.06 תכנות 2 שפת C תרגיל ד 10:00-12:00 008 תוכנה מר משולמי עידן
9512.1820.06 תכנות 2 שפת C שעת קבלה תרגיל ד 12:00-13:00 003 -מקלט כיתות הנדסה מר משולמי עידן
0512.2508.03 התקנים אלקטרוניים שיעור ב 14:00-16:00 101 כיתות הנדסה ד"ר נתן אמיר
0512.2508.03 שיעור ד 14:00-16:00 101 כיתות הנדסה ד"ר נתן אמיר
0512.2508.04 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 10:00-12:00 104 תוכנה מר סולטנוב רפאל
0512.2508.05 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 12:00-14:00 104 תוכנה מר סולטנוב רפאל
0512.2508.06 התקנים אלקטרוניים שיעור ב 10:00-12:00 103 כיתות הנדסה פרופ' שויער קובי
0512.2508.06 שיעור ד 13:00-15:00 102 כיתות הנדסה פרופ' שויער קובי
0512.2508.07 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 12:00-14:00 130 וולפסון מר קפלן גריגורי
0512.2508.08 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 11:00-13:00 101 כיתות הנדסה מר בר-און עופר
0512.2509.01 מבוא להתקנים אלקטרוניים שיעור ב 15:00-17:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' רוזנמן גיל
0512.2509.02 מבוא להתקנים אלקטרוניים תרגיל ה 09:00-10:00 238 וולפסון גב' קוריץ נטליה
0512.2509.03 מבוא להתקנים אלקטרוניים תרגיל ה 15:00-16:00 406 וולפסון גב' קוריץ נטליה
0512.2510.01 מבני נתונים ואלגוריתמים שיעור ג 11:00-13:00 101 כיתות הנדסה פרופ' רון דנה
0512.2510.01 שיעור ד 16:00-17:00 102 כיתות הנדסה פרופ' רון דנה
0512.2510.02 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגיל ה 13:00-14:00 103 כיתות הנדסה גב' דוד לירון
0512.2510.03 מבני נתונים ואלגורתמים תרגיל ה 10:00-11:00 103 כיתות הנדסה גב' דוד לירון
0512.2510.04 מבני נתונים ואלגוריתמים שיעור ב 13:00-15:00 002 דן-דוד פרופ' רון דנה
0512.2510.04 שיעור ד 15:00-16:00 102 כיתות הנדסה פרופ' רון דנה
0512.2510.05 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגיל ד 16:00-17:00 112 דן-דוד גב' עדן טליה
גב' דוד לירון
0512.2510.06 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגיל ג 09:00-10:00 118 וולפסון גב' עדן טליה
גב' דוד לירון
0512.2525.03 שדות אלקטרומגנטיים שיעור ב 10:00-13:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' שטינברג בן ציון
0512.2525.04 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ד 12:00-13:00 101 כיתות הנדסה מר מזור ירדן
0512.2525.05 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ד 13:00-14:00 101 כיתות הנדסה מר מזור ירדן
0512.2525.06 שדות אלקטרומגנטיים שיעור ה 08:00-11:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר גינזבורג פבל
0512.2525.07 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל א 12:00-13:00 130 וולפסון מר מזור ירדן
0512.2525.08 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ב 15:00-16:00 238 וולפסון מר מזור ירדן
0512.2526.01 שדות וגלים אלקטרומגנטיים שיעור ב 12:00-14:00 134 וולפסון ד"ר גולוב מיכאל
0512.2526.01 שיעור ג 10:00-12:00 134 וולפסון ד"ר גולוב מיכאל
0512.2526.02 שדות וגלים אלקטרומגנטיים תרגיל ה 08:00-09:00 238 וולפסון מר איזנר אלעד
0512.2526.03 שדות וגלים אלקטרומגנטיים תרגיל ד 09:00-10:00 108 וולפסון מר איזנר אלעד
0512.2830.07 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק שיעור ב 15:00-17:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר באבד אלון
0512.2830.07 שיעור ד 13:00-15:00 134 וולפסון ד"ר באבד אלון
0512.2830.08 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ה 13:00-15:00 238 וולפסון מר קרן צור שי
0512.2832.08 מעגלים ומערכות לינאריות שיעור ב 13:00-15:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' מסר-ירון חגית
0512.2832.08 שיעור ד 15:00-17:00 134 וולפסון פרופ' מסר-ירון חגית
0512.2832.09 מעגלים ומערכות לינאריות תרגיל א 14:00-16:00 207 כיתות הנדסה מר איטקין ירון
0512.2835.01 אותות ומערכות שיעור ה 14:00-17:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' פירסט-יוסט מרים
0512.2835.02 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ג 08:00-10:00 103 כיתות הנדסה מר פלד אסף
0512.2835.03 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ה 08:00-10:00 104 תוכנה מר כהן יצחק
0512.2835.04 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל א 13:00-15:00 118 וולפסון מר ברזילי עודד
0512.2835.05 אותות ומערכות שיעור ג 13:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' פירסט-יוסט מרים
0512.2835.06 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ה 14:00-16:00 127 שאפל מר ברזילי עודד
0512.2835.07 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ה 12:00-14:00 127 שאפל מר פלד אסף
0512.3513.08 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים שיעור ג 10:00-12:00 001 דן-דוד פרופ' רוזין אריה
0512.3513.08 שיעור א 10:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' רוזין אריה
0512.3513.09 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ג 16:00-18:00 238 וולפסון מר לינדבאום אופיר
0512.3513.10 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ה 16:00-18:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר לינדבאום אופיר
0512.3514.03 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים שיעור א 08:00-11:00 002 דן-דוד מר אוסטרומצקי יונתן
ד"ר עמרני עופר
0512.3514.04 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ה 11:00-12:00 103 כיתות הנדסה גב' ברנדה דנה
מר ציזין יבגני
0512.3514.05 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ב 12:00-13:00 120 וולפסון גב' ברנדה דנה
מר ציזין יבגני
0512.3514.06 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים שיעור ב 08:00-11:00 002 דן-דוד מר אוסטרומצקי יונתן
ד"ר עמרני עופר
0512.3514.07 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ה 10:00-11:00 406 וולפסון מר חיים אליהו
מר ציזין יבגני
0512.3514.08 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ב 11:00-12:00 120 וולפסון מר ציזין יבגני
גב' ברנדה דנה
0512.3526.07 תמסורת גלים ומערכות מפולגות שיעור ג 12:00-15:00 238 וולפסון פרופ' הימן אהוד
0512.3526.08 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ה 10:00-11:00 001 כיתות הנדסה מר טובי רם
0512.3526.09 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ה 11:00-12:00 001 כיתות הנדסה מר טובי רם
0512.3542.05 מעבדת בקרה מעבדה ב 08:00-12:00 202 כיתות הנדסה פרופ פרידמן אמיליה
0512.3542.06 מעבדת בקרה מעבדה ב 13:00-17:00 202 כיתות הנדסה פרופ פרידמן אמיליה
9512.3543.03 מבוא לתורת הבקרה שיעור
9512.3543.04 מבוא לתורת הבקרה תרגיל
9512.3543.05 מבוא לתורת הבקרה תרגיל
9512.3543.06 מבוא לתורת הבקרה שיעור
9512.3543.07 מבוא לתורת הבקרה תרגיל
9512.3543.08 מבוא לתורת הבקרה תרגיל
0512.3561.06 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור א 10:00-13:00 102 כיתות הנדסה ד"ר אבידן שי
ד"ר אפלבאום בני
0512.3561.07 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ד 16:00-17:00 104 תוכנה מר עבד אלהאדי עבד
0512.3561.08 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ד 15:00-16:00 104 תוכנה מר עבד אלהאדי עבד
0512.3561.09 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור ג 14:00-17:00 002 דן-דוד ד"ר אבידן שי
ד"ר אפלבאום בני
0512.3561.10 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ד 10:00-11:00 104 תוכנה מר כץ נועם
0512.3561.11 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ד 09:00-10:00 104 תוכנה מר כץ נועם
0512.3572.03 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה א 12:00-16:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.04 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ב 12:00-16:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.05 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ג 08:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.06 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ג 12:00-16:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.07 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ב 16:00-20:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.08 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה א 16:00-20:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3591.05 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה א 12:00-16:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3591.06 אלקטרוניקה - מעבדה (1) מעבדה ב 08:00-12:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3592.02 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ב 12:00-16:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3592.03 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ה 12:00-16:00 306 וולפסון
0512.3592.04 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ג 16:00-20:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3593.05 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה א 08:00-12:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3593.06 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה ה 08:00-12:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
9512.3594.03 מעבדה במעגלים אלקטרוניים מעבדה
0512.3632.08 אותות אקראיים ורעש שיעור ד 11:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.3632.09 אותות אקראיים ורעש תרגיל א 08:00-10:00 102 כיתות הנדסה מר ערו מוחמד
0512.3632.10 אותות אקראיים ורעש תרגיל ג 18:00-20:00 120 וולפסון מר ברג תומר
0512.4000.01 פרוייקט שלב ב' פרויקט א 18:00-20:00 ד"ר עמרני עופר
0512.4000.02 פרוייקט שלב ב' פרויקט א 13:00-15:00 ד"ר עמרני עופר
0512.4100.01 מערכות תקשורת שיעור ה 16:00-19:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר רג'א ג'יריס
0512.4100.02 מערכות תקשורת תרגיל א 11:00-12:00 207 כיתות הנדסה מר חורי נאור
0512.4100.03 מערכות תקשורת תרגיל ג 18:00-19:00 130 וולפסון מר חורי נאור
0512.4162.01 העברה ספרתית של אותות שו"ת ב 13:00-17:00 206 כיתות הנדסה ד"ר רפאלי דן
ד"ר ארז אורי
0512.4190.03 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה ד 11:00-14:00 201 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4190.04 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה א 10:00-13:00 201 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4200.01 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות שיעור ב 08:00-10:00 134 וולפסון פרופ' בורשטיין דוד
0512.4200.01 שיעור ד 08:00-10:00 438 וולפסון פרופ' בורשטיין דוד
0512.4200.02 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (פעם בשבועיים בזמן ההרצאה) תרגיל ד 08:00-10:00 438 וולפסון מר פריץ ליאור
0512.4200.04 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות שיעור ג 08:00-10:00 134 וולפסון פרופ' בורשטיין דוד
0512.4200.04 שיעור ה 08:00-10:00 134 וולפסון פרופ' בורשטיין דוד
0512.4200.05 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (פעם בשבועיים בזמן ההרצאה) תרגיל ה 08:00-10:00 134 וולפסון מר נניקשוילי יצחק
0512.4263.01 עיבוד וניתוח וידאו שיעור ג 10:00-13:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.02 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה ג 13:00-14:00 203 כיתות הנדסה ד"ר אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.03 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה ג 09:00-10:00 203 כיתות הנדסה ד"ר אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.04 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה ג 08:00-09:00 203 כיתות הנדסה ד"ר אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4291.01 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה ד 16:00-19:00 203 כיתות הנדסה ד"ר אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4300.01 מבוא לבקרה ספרתית שיעור ד 11:00-14:00 120 וולפסון ד"ר גרשון אליהו
0512.4300.02 מבוא לבקרה ספרתית תרגיל ד 14:00-15:00 120 וולפסון מר יצחקי לירון
0512.4360.01 מבוא לבקרה לינארית מודרנית שו"ת ב 16:00-18:00 104 תוכנה פרופ פרידמן אמיליה
מר שפאץ איתי
0512.4360.01 שו"ת ג 16:00-18:00 104 תוכנה פרופ פרידמן אמיליה
מר שפאץ איתי
0512.4390.02 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה ה 08:00-11:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4400.03 מבנה המחשב שיעור ה 12:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' וייס שלמה
0512.4400.04 מבנה המחשב תרגיל ה 19:00-20:00 238 וולפסון מר נאור איל
0512.4400.05 מבנה המחשב תרגיל ה 16:00-17:00 007 (הולצבלט) הולצבלט מר פיש בועז
9512.4409.01 אלגורתמים ברשתות שו"ת
9512.4409.01 שו"ת
0512.4462.01 מבוא לתקשורת מחשבים שיעור א 12:00-14:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' פת-שמיר בועז
0512.4462.01 שיעור ב 12:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' פת-שמיר בועז
0512.4462.02 מבוא לתקשורת מחשבים תרגיל ה 10:00-11:00 238 וולפסון גב' ברוך מור
0512.4462.03 מבוא לתקשורת מחשבים תרגיל ד 10:00-11:00 438 וולפסון גב' ברוך מור
0512.4490.01 מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת מחשבים מעבדה ה 08:00-11:00 204 כיתות הנדסה פרופ' וייס שלמה
0512.4490.02 מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת מחשבים מעבדה ד 10:00-13:00 204 כיתות הנדסה פרופ' וייס שלמה
0512.4491.03 מעבדה מתקדמת בתקשורת מחשבים מעבדה פרופ' פת-שמיר בועז
0512.4491.04 מעבדה מתקדמת בתקשורת מחשבים תרגיל ד 13:00-15:00 008 כיתות הנדסה מר מירון נתנאל
0512.4492.05 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה א 09:00-12:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.4492.06 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ב 09:00-12:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.4492.07 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ב 14:00-17:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.4492.08 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ג 14:00-17:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.4492.11 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב תרגיל ה 15:00-17:00 205 כיתות הנדסה מר אליעזר יניב
0512.4493.03 מעבדה מתקדמת בשפת C (קורס בחירה) מעבדה ד 16:00-19:00 103 תוכנה פרופ' שביט יובל
מר אבירם נמרוד
0512.4493.04 מעבדה מתקדמת בשפת C (קורס בחירה) תרגיל ד 19:00-20:00 103 תוכנה מר אבירם נמרוד
0512.4503.01 ממירים ממותגים בתדר גבוה שו"ת ד 14:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר מדיני דרור
0512.4503.01 שו"ת ה 16:00-18:00 118 וולפסון ד"ר מדיני דרור
0512.4505.01 בעיות טכנו כלכליות של מערכות הספק שו"ת ג 08:00-12:00 238 וולפסון פרופ' בראונשטיין אריה
ד"ר בק יובל
0512.4590.02 מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה מעבדה ה 10:00-13:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.4590.03 מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה מעבדה ה 13:00-16:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.4602.01 מבוא לתקשורת אופטית שו"ת ד 11:00-13:00 134 וולפסון פרופ אייל אבישי
מר גבאי חניאל
0512.4602.01 שו"ת ה 11:00-13:00 238 וולפסון פרופ אייל אבישי
מר גבאי חניאל
0512.4603.01 מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים שיעור א 08:00-11:00 120 וולפסון פרופ' מנדלוביץ דוד
0512.4603.02 מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים תרגיל א 11:00-12:00 120 וולפסון מר ברלב עמרי
0512.4660.01 אופטיקה קלאסית שו"ת א 13:00-15:00 130 וולפסון פרופ' טור משה
מר הראל חיים
0512.4660.01 שו"ת ג 13:00-15:00 130 וולפסון פרופ' טור משה
מר הראל חיים
0512.4690.02 מעבדה מתקדמת באלקטרו-אופטיקה מעבדה ד"ר אלנבוגן טל
0512.4702.01 מבוא למערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות שו"ת ג 11:00-13:00 207 כיתות הנדסה פרופ' חנין יעל
גב' אינזלברג לילך
0512.4702.01 שו"ת ד 14:00-16:00 207 כיתות הנדסה פרופ' חנין יעל
גב' אינזלברג לילך
0512.4703.01 מבוא לתכנון מעגלי VLSI שיעור ד 16:00-19:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' שחם יוסף
0512.4703.02 מבוא לתכנון מעגלי VLSI תרגיל ג 13:00-14:00 102 כיתות הנדסה מר קוקלין יבגני
0512.4703.03 מבוא לתכנון מעגלי VLSI תרגיל ג 12:00-13:00 102 כיתות הנדסה מר קוקלין יבגני
0512.4705.01 התקנים אלקטרוניים מתקדמים שיעור א 17:00-20:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' שחם יוסף
0512.4705.02 התקנים אלקטרוניים מתקדמים תרגיל ב 11:00-12:00 205 כיתות הנדסה גב חמד נופר
0512.4705.03 התקנים אלקטרוניים מתקדמים תרגיל ד 08:00-09:00 104 תוכנה גב חמד נופר
0512.4790.02 מעבדה מתקדמת להתקנים מעבדה פרופ' שחם יוסף
0512.4790.03 מעבדה מתקדמת להתקנים מעבדה פרופ' שחם יוסף
0512.4800.01 הנדסת מיקרוגלים שו"ת ב 17:00-19:00 108 וולפסון פרופ' בוג אמיר
ד"ר גרב חונה
0512.4800.01 שו"ת ד 17:00-19:00 108 וולפסון פרופ' בוג אמיר
ד"ר גרב חונה
0555.3801.01 אנטומיה ופיזיולוגיה למהנדסים שו"ת א 10:00-12:00 118 וולפסון ד"ר שביט גבריאל
0555.3801.01 שו"ת ה 10:00-12:00 118 וולפסון ד"ר שביט גבריאל
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive