תואר ראשון - הנדסה מכנית סמסטר ב' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0542.4220.01 תורת התנודות שו"ת ה 13:00-16:00 008 כיתות הנדסה ד"ר קושה גבור
0542.4220.01 שו"ת ה 16:00-17:00 008 כיתות הנדסה ד"ר קושה גבור
0512.1205.01 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים שיעור ב 13:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר כץ אייל
0512.1205.01 שיעור ג 11:00-13:00 002 דן-דוד ד"ר כץ אייל
0512.1205.02 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ד 14:00-15:00 104 תוכנה מר חצקלביץ' רון
0512.1205.03 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ד 13:00-14:00 104 תוכנה מר חצקלביץ' רון
0512.1205.04 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ד 11:00-12:00 103 תוכנה מר חצקלביץ' רון
9512.1205.04 שעת קבלה מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים ד 17:00-18:00 438 וולפסון
0512.1206.01 אלקטרוניקה בסיסית שיעור א 13:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר אלפי יצחק
0512.1206.02 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ה 10:00-11:00 130 וולפסון מר לינדבאום אופיר
0512.1206.03 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ה 11:00-12:00 130 וולפסון מר לינדבאום אופיר
0512.1206.07 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ג 08:00-09:00 130 וולפסון מר לינדבאום אופיר
0512.1206.04 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 08:00-12:00 306 וולפסון ד"ר אלפי יצחק
0512.1206.05 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 16:00-20:00 306 וולפסון ד"ר אלפי יצחק
הנדסה מכנית (0542)
0542.1810.01 מכניקה של חלקיקים שו"ת א 08:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון גב' מרקמן אלה
0542.1810.01 שו"ת ג 14:00-17:00 102 רוזנבלט תוכנה גב' מרקמן אלה
0542.1820.01 סטטיקה של גוף קשיח שיעור ג 10:00-13:00 001 ( טאו) וולפסון מר ששון אביעד
0542.1820.03 סטטיקה של גוף קשיח תרגיל ה 11:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה מר ששון אביעד
0542.1820.02 סטטיקה של גוף קשיח תרגיל ה 10:00-11:00 020 אודיטוריום הנדסה מר ששון אביעד
9542.1820.02 סטטיקה של גוף קשיח שעת קבלה א 19:00-20:00 108 וולפסון
0542.2200.02 מכניקת המוצקים (1) שו"ת ב 10:00-12:00 134 וולפסון פוופ' שרמן דב
0542.2200.02 שו"ת ד 10:00-12:00 238 וולפסון פוופ' שרמן דב
0542.2200.02 שו"ת ג 10:00-11:00 102 כיתות הנדסה מר מדינה ליאור
9542.2200.02 מכניקת המוצקים (1) תגבור תרגיל
0542.2500.04 מכניקת הזורמים (1) שיעור ב 09:00-11:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' גלפגט אלכסנדר
0542.2500.04 שיעור ד 09:00-11:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' גלפגט אלכסנדר
0542.2500.05 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ב 12:00-13:00 438 וולפסון מר זבדסקי אנדרי
0542.3620.05 מעבר חום שיעור ג 09:00-12:00 438 וולפסון ד"ר שוקף יאיר
0542.3620.06 מעבר חום תרגיל ג 15:00-16:00 108 וולפסון מר גולקוב רומן
0542.3620.07 מעבר חום תרגיל ג 12:00-13:00 118 וולפסון מר גולקוב רומן
0542.3780.02 תהליכי עיבוד (1) שיעור א 08:00-11:00 020 אודיטוריום הנדסה מר אלברג בוריס
0542.3791.10 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ו 08:00-13:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
0542.3791.11 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה פרופ' רבקין שמואל
0542.3792.07 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה שיעור א 11:00-13:00 002 דן-דוד פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.01 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ה 12:00-14:00 270 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.02 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ג 13:00-15:00 270 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.03 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ג 15:00-17:00 270 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.04 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ג 10:00-12:00 270 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.05 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ג 08:00-10:00 270 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.4020.01 תיכון ופרוייקט (2) פרויקט פרופ' רייך יורם
0542.4091.05 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 08:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.06 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 10:00-12:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.07 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 12:00-14:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.08 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ה 08:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.10 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ה 10:00-12:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
9542.4121.01 תהליכי הפרדה בהנדסת סביבה שו"ת
9542.4121.01 שו"ת
0542.4122.01 הסעת מזהמים בסביבה שו"ת א 16:00-18:00 102 כיתות הנדסה ד"ר פסטר אמיר
0542.4122.01 שו"ת ד 16:00-18:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר פסטר אמיר
0542.4123.01 תהליכי מעבר חום וחומר שו"ת ב 12:00-14:00 101 כיתות הנדסה פרופ' בראונר נעימה
מר הרניק רון
0542.4123.01 שו"ת ד 12:00-14:00 103 כיתות הנדסה פרופ' בראונר נעימה
מר הרניק רון
0542.4163.01 מיזוג אוויר וחימום שו"ת א 08:00-10:00 108 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
0542.4163.01 שו"ת ג 08:00-10:00 108 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
0542.4221.01 מבוא לתורת האלסטיות שו"ת ב 08:00-10:00 120 וולפסון פרופ' חי הרצל
0542.4221.01 שו"ת ה 14:00-16:00 101 תוכנה פרופ' חי הרצל
0542.4224.02 מכניקת המוצקים (2) שו"ת ב 16:00-18:00 205 כיתות הנדסה מר קרקובר נפתלי
0542.4224.02 שו"ת ה 16:00-18:00 127 שאפל מר קרקובר נפתלי
0542.4321.01 הידראוליקה הנדסית שו"ת א 11:00-13:00 108 וולפסון ד"ר פסטר אמיר
0542.4321.01 שו"ת ד 11:00-13:00 108 וולפסון ד"ר פסטר אמיר
0542.4322.01 תכנון תרמי של ציוד אלקטרוני שו"ת ב 14:00-16:00 008 כיתות הנדסה ד"ר קושניר רועי
0542.4322.01 שו"ת ד 14:00-16:00 118 וולפסון ד"ר קושניר רועי
0542.4352.01 דינמיקת הגזים שו"ת ב 08:00-10:00 406 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
0542.4352.01 שו"ת ה 08:00-10:00 120 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
9542.4421.01 נושאים מתקדמים בתכן מערכות מכניות שו"ת
9542.4421.01 שו"ת
0542.4424.01 תכן ראשוני של כלי טייס שיעור ד 16:00-18:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר צח שלמה
0542.4424.01 שיעור ה 16:00-17:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר צח שלמה
0542.4424.02 תכן ראשוני של כלי טייס תרגיל ה 17:00-18:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר צח שלמה
0542.4455.01 בינה חישובית שיעור ג 17:00-20:00 438 וולפסון ד"ר מושיוב עמירם
0542.4455.01 שיעור ה 18:00-19:00 238 וולפסון ד"ר מושיוב עמירם
9542.4455.01 בינה חישובית שיעור ב 19:00-21:00 008 תוכנה ד"ר מושיוב עמירם
9542.4455.01 שיעור ג 19:00-21:00 008 תוכנה ד"ר מושיוב עמירם
9542.4455.01 שיעור ה 19:00-21:00 008 תוכנה ד"ר מושיוב עמירם
0542.4520.01 תיכון מבנים שו"ת ה 16:00-18:00 406 וולפסון ד"ר לייבוביץ אדי
0542.4520.01 שו"ת ה 18:00-20:00 406 וולפסון ד"ר לייבוביץ אדי
0542.4523.01 מבוא לאווירודינמיקה שו"ת ב 10:00-12:00 130 וולפסון פרופ' זייפרט אברהם
0542.4523.01 שו"ת ד 10:00-12:00 207 כיתות הנדסה פרופ' זייפרט אברהם
0542.4622.01 דינמיקה ובקרה של מערכות שו"ת א 16:00-19:00 207 כיתות הנדסה ד"ר קושה גבור
0542.4622.01 שו"ת ד 17:00-18:00 238 וולפסון ד"ר קושה גבור
0542.4624.01 מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכות מעבדה ג 11:00-14:00 364 וולפסון ד"ר קושה גבור
0542.4624.02 מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכות מעבדה ג 14:00-17:00 364 וולפסון ד"ר קושה גבור
0542.4624.03 מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכות מעבדה ה 12:00-15:00 364 וולפסון ד"ר קושה גבור
0542.4624.04 מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכות מעבדה ד 14:00-17:00 364 וולפסון ד"ר קושה גבור
0542.4624.05 מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכות מעבדה ב 17:00-20:00 364 וולפסון ד"ר קושה גבור
0542.4722.01 מבוא למערכות זעירות שו"ת ב 12:00-14:00 118 וולפסון ד"ר לינזון יואב
0542.4722.01 שו"ת ה 12:00-14:00 118 וולפסון ד"ר לינזון יואב
0542.4723.01 מבוא למערכות זעירות - מעבדה מעבדה א 13:00-15:00 366 וולפסון ד"ר לינזון יואב
9542.4723.02 מבוא למערכות זעירות - מעבדה מעבדה א 15:00-17:00 366 וולפסון
0542.4723.03 מבוא למערכות זעירות - מעבדה מעבדה א 17:00-19:00 366 וולפסון ד"ר לינזון יואב
0542.4093.01 מעבדה במערכות אנרגיה מעבדה א 13:00-16:00 270 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
9542.4133.01 אנרגיה במבנים שיעור
9542.4133.02 אנרגיה במבנים תרגיל
התוכנית לחומרים וננו טכנולוגיות תואר ראשון 0581
0581.1111.01 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית שיעור א 14:00-17:00 101 כיתות הנדסה ד"ר רוזן בריאן
0581.1111.02 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 14:00-15:00 205 כיתות הנדסה גב' שרעבי מירית
0581.1111.03 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 16:00-17:00 008 כיתות הנדסה גב מלכי מעיין
0581.1111.04 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית שיעור א 14:00-17:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' ריכטר שחר
0581.1111.05 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 09:00-10:00 120 וולפסון גב' שרעבי מירית
0581.1111.06 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ה 09:00-10:00 118 וולפסון גב' שרעבי מירית
0581.1111.07 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 15:00-16:00 120 וולפסון גב מלכי מעיין
0581.1132.01 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 15:30-18:00 266 וולפסון פרופ' גולדפרב אילן
פרופ' ריכטר שחר
0581.1132.02 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 13:00-15:30 266 וולפסון פרופ' גולדפרב אילן
פרופ' ריכטר שחר
0581.1132.03 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 10:30-13:00 266 וולפסון פרופ' גולדפרב אילן
פרופ' ריכטר שחר
0581.1132.04 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 08:00-10:30 266 וולפסון פרופ' גולדפרב אילן
פרופ' ריכטר שחר
0581.3181.01 התנהגות מכנית של חומרים שיעור ב 16:00-19:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' גולדפרב אילן
0581.3181.01 תרגיל ג 16:00-17:00 438 וולפסון מר דסקלו מתן
0581.3181.02 התנהגות מכנית של חומרים תרגיל ד 18:00-19:00 438 וולפסון מר דסקלו מתן
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive