תארים מתקדמים הנדסת חשמל סמסטר א' מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
תואר 2
בית הספר להנדסת חשמל (0510)
0510.5001.01 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות שיעור ו 09:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' מלמד בוריס
0510.5003.01 מתמטיקה בדידה שיעור א 15:00-18:00 102 כיתות הנדסה פרופ' ליצין סימון
0510.5004.01 אלקטרוניקה קוונטית שיעור ד 16:00-19:00 001 כיתות הנדסה פרופ' שטייף מרק
0510.6101.01 תורת האינפורמציה (1) שיעור א 17:00-20:00 120 וולפסון פרופ' פדר מאיר
0510.6401.01 תכנון וניתוח אלגוריתמים שיעור ב 16:00-19:00 118 וולפסון פרופ' פת-שמיר בועז
0510.6501.01 עיבוד הספק שיעור ב 15:00-18:00 205 כיתות הנדסה פרופ' זינגר זיגמונד
0510.6701.01 פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה שיעור ב 15:00-18:00 120 וולפסון ד"ר נתן אמיר
0510.7003.01 כתיבה מדעית באנגלית שיעור א 16:00-18:00 003 -מקלט כיתות הנדסה גב' ברוידו מוניקה
0510.7003.02 כתיבה מדעית באנגלית- הדרכה אישית הדרכה אישית גב' ברוידו מוניקה
0510.7103.01 פרקים נבחרים בתקשורת ספרתית OFDM-MIMO שיעור ה 18:00-20:00 120 וולפסון ד"ר עזרי דורון
מר שילה שימי
0510.7105.01 מערכות תקשורת אלחוטיות שיעור ה 16:00-18:00 101 כיתות הנדסה ד"ר רפאלי דן
0510.7108.01 שיטות איטרטיביות בקידוד שיעור א 15:00-17:00 205 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0510.7204.01 עקרנות מכ"ם-מורחב שיעור ד 16:00-19:00 118 וולפסון פרופ' לבנון נדב
0510.7211.01 עבוד תמונות מתקדם שיעור ג 17:00-20:00 103 כיתות הנדסה ד"ר אבידן שי
0510.7306.01 מערכות בקרה עם מיתוגים שיעור ה 16:00-18:00 101 תוכנה פרופ' מרגליות מיכאל
0510.7315.01 מערכות מושהות בזמן שיעור ד 16:00-18:00 101 תוכנה פרופ פרידמן אמיליה
0510.7420.01 מעבדים מרובי ליבות ומערכות משובצות מחשב שיעור ה 18:00-20:00 130 וולפסון פרופ' וייס שלמה
0510.7508.01 רכיבים במערכות חלוקה שיעור ב 18:00-20:00 130 וולפסון ד"ר יזרעאלי יצחק
0510.7510.01 אנרגיות מתחדשות :1 אנרגיה פוטוולטאית ואנרגית רוח שיעור ד 16:00-18:00 120 וולפסון ד"ר בק יובל
0510.7609.01 חיישנים מסיבים אופטיים שיעור א 16:00-19:00 406 וולפסון פרופ' טור משה
0510.7615.01 תכנון מערכות אופטיות מתקדמות שיעור ה 16:00-18:00 103 תוכנה ד"ר גולוב מיכאל
0510.7807.01 נושאים מתקדמים בתורת האנטנות שיעור ב 15:00-18:00 207 כיתות הנדסה פרופ' בוג אמיר
0510.7815.01 מבוא לננו-אלקטרומגנטיות שיעור ב 18:00-20:00 207 כיתות הנדסה דר סליפאן גריגורי
0510.9995.01 פרוייקט פרויקט
0510.9999.01 עבודת גמר (תיזה)
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive