תואר שני - הנדסה מכנית סמסטר א' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0542.4391.01 מעבדה בסימולציות נומריות של זרימה ומעבר חום שיעור ד 14:00-16:00 406 וולפסון פרופ' גלפגט אלכסנדר
0542.4391.02 מעבדה בסימולציות נומריות של זרימה ומעבר חום מעבדה ד 16:00-19:00 216 וולפסון פרופ' גלפגט אלכסנדר
0542.4422.01 תכן הנדסי: מבוא ושיטות שו"ת ג 16:00-20:00 102 כיתות הנדסה פרופ' רייך יורם
0542.4351.01 הנדסה ימית שיעור א 14:00-16:00 406 וולפסון ד"ר טולדו ירון
0542.4351.01 שיעור ב 13:00-15:00 120 וולפסון ד"ר טולדו ירון
תואר 2
בית הספר להנדסת חשמל (0510)
0510.5001.01 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות שיעור ו 09:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' מלמד בוריס
0510.5003.01 מתמטיקה בדידה שיעור א 15:00-18:00 102 כיתות הנדסה פרופ' ליצין סימון
0510.7003.01 כתיבה מדעית באנגלית שיעור א 16:00-18:00 003 -מקלט כיתות הנדסה גב' ברוידו מוניקה
0510.7003.02 כתיבה מדעית באנגלית- הדרכה אישית הדרכה אישית גב' ברוידו מוניקה
בית הספר להנדסה מכנית (0540)
0540.5000.01 סמינר מחלקתי סמינר ד"ר טולדו ירון
0540.5400.01 תורת האלסטיות שיעור ג 16:00-19:00 106 תוכנה פרופ' חי הרצל
0540.5500.01 מעבר חום - הולכה שיעור ד 16:00-19:00 406 וולפסון פרופ' טייטל יהודה
0540.6309.01 שכבות גבול שיעור ה 16:00-19:00 134 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
0540.6403.01 מכניקה נסיונית שיעור ה 16:00-19:00 106 תוכנה פרופ' חי הרצל
0540.6409.01 שבר והתעייפות שיעור א 15:00-18:00 118 וולפסון פרופ' בנקס-סילס לסלי
0540.6502.01 מעבר חום-קרינה שיעור ב 16:00-19:00 103 תוכנה פרופ' קריבוס אברהם
0540.6605.01 מכניקה של זרועות רובוטיות שיעור ד 17:00-20:00 438 וולפסון ד"ר מושיוב עמירם
0540.6606.01 תכן ומידול של Mems (מערכות אלקטרו-מכניות זעירות) שיעור ב 16:00-19:00 106 תוכנה ד"ר קרילוב ויאציסלב
0540.5999.01 פרוייקט (מסלול ללא תיזה) פרויקט
0540.9999.01 עבודת גמר
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive