תארים מתקדמים הנדסת חשמל סמסטר ב' מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
בית הספר להנדסת חשמל (0510)
0510.5001.02 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות שיעור ו 09:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' מלמד בוריס
0510.5002.01 אנליזה פונקציונלית שיעור א 16:00-19:00 134 וולפסון ד"ר בביצ'נקו יוסף
0510.5005.01 תהליכיים אקראיים שיעור ד 16:00-19:00 207 כיתות הנדסה פרופ' שטייף מרק
0510.6102.01 עקרונות קידוד וגילוי בתקשורת שיעור ב 16:00-19:00 101 כיתות הנדסה פרופ' זמיר רם
0510.6201.01 עבוד ספרתי של אותות חד ורב מימדי שיעור א 16:00-19:00 206 כיתות הנדסה ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0510.6202.01 תורת השערוך שיעור ה 16:00-19:00 206 כיתות הנדסה ד"ר שייביץ עופר
0510.6251.01 ראייה ממוחשבת שיעור ה 16:00-19:00 101 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0510.6301.01 בקרה אופטימלית שיעור ה 16:00-19:00 101 תוכנה פרופ פרידמן אמיליה
0510.6602.01 אלקטרואופטיקה ואופטיקה לא לינארית שיעור א 16:00-19:00 205 כיתות הנדסה פרופ' אריה עדי
0510.6402.01 עקרונות רשתות תקשורת שיעור א 17:00-20:00 120 וולפסון ד"ר שטיין יעקב
0510.6610.01 התקנים פוטוניים - עקרונות ויישומים שיעור ג 15:00-18:00 106 תוכנה פרופ' שויער קובי
0510.6801.01 אלקטרודינמיקה קלאסית שיעור ה 17:00-20:00 438 וולפסון דר סליפאן גריגורי
0510.7002.01 אופטימיזציה שיעור ב 16:00-19:00 103 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0510.6802.01 קרינה והתפשטות של גלים שיעור ד 15:00-18:00 001 כיתות הנדסה פרופ' שטינברג בן ציון
0510.7003.03 כתיבה מדעית באנגלית שיעור ד 16:00-18:00 008 תוכנה גב' ברוידו מוניקה
0510.7201.01 עיבוד אותות מרחבי שיעור ד 18:00-20:00 238 וולפסון פרופ' וייס אנטוני
0510.7218.01 ראיה-מנגנונים, מודלים ואלגוריתמים שיעור ד 16:00-18:00 101 כיתות הנדסה ד"ר שפיצר חדוה
9510.7320.01 יציבות מערכות לינאריות ונושאים נלווים בעיבוד אותות שיעור
0510.7404.01 מבוא למערכות לומדות שיעור א 15:00-17:00 103 תוכנה ד"ר אפלבאום בני
0510.7409.01 נושאים באבטחת מידע שיעור ד 18:00-20:00 134 וולפסון פרופ' וול אבישי
0510.7430.01 רשתות תקשורת על גבי שבב שיעור ד 16:00-18:00 206 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0510.7610.01 סוליטונים אופטיים שיעור ב 18:00-20:00 406 וולפסון פרופ' מלמד בוריס
0510.7616.01 מבוא לתכנון אופטי ותוכנת זימקס שיעור ב 16:00-18:00 101 תוכנה מר רמז רואי
0510.7635.01 אינפרא אדום-תהליכים פיזקליים והתקנים שימושיים שיעור ה 16:00-18:00 207 כיתות הנדסה פרופ' קציר אברהם
0510.7701.01 המרה פוטו-וולטאית של אנרגית שמש שיעור ב 16:00-18:00 238 וולפסון פרופ' רוזנוקס יוסי
0510.8255.01 אופטיקת אלקטרונים שיעור ד"ר לריאה יוסי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive