תואר שני - הנדסה מכנית סמסטר ב' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0542.4122.01 הסעת מזהמים בסביבה שו"ת א 16:00-18:00 102 כיתות הנדסה ד"ר פסטר אמיר
0542.4122.01 שו"ת ד 16:00-18:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר פסטר אמיר
0542.4455.01 בינה חישובית שיעור ג 17:00-20:00 438 וולפסון ד"ר מושיוב עמירם
0542.4455.01 שיעור ה 18:00-19:00 238 וולפסון ד"ר מושיוב עמירם
0542.4622.01 דינמיקה ובקרה של מערכות שו"ת א 16:00-19:00 207 כיתות הנדסה ד"ר קושה גבור
0542.4622.01 שו"ת ד 17:00-18:00 238 וולפסון ד"ר קושה גבור
בית הספר להנדסת חשמל (0510)
0510.5001.02 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות שיעור ו 09:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' מלמד בוריס
0510.5002.01 אנליזה פונקציונלית שיעור א 16:00-19:00 134 וולפסון ד"ר בביצ'נקו יוסף
בית הספר להנדסה מכנית(0540)
0540.5000.02 סמינר מחלקתי סמינר ד"ר טולדו ירון
0540.5001.01 שיטות מתמטיות בהנדסה שיעור ב 15:00-18:00 120 וולפסון פרופ' הררי יצחק
מר מדינה ליאור
0540.6201.01 תורת חומרים מרוכבים שיעור א 15:00-18:00 118 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0540.5300.01 מכניקת זורמים מתקדמת שיעור א 16:00-19:00 438 וולפסון פרופ' גלפגט אלכסנדר
0540.5600.01 תכן הנדסי: תאוריה ושיטות מתקדמות שיעור ג 16:00-19:00 108 וולפסון פרופ' רייך יורם
0540.6320.01 שחייה ותעופה בטבע שיעור ה 16:00-19:00 103 תוכנה פרופ' זילמן גריגורי
0540.6411.01 אנליזת אלמנטים סופיים 2 שיעור ה 15:00-18:00 120 וולפסון פרופ' הררי יצחק
0540.6413.01 מכניקת הרצף שיעור ד 16:00-19:00 118 וולפסון פרופ' רבקין שמואל
0540.6603.01 שיטות קומבינטוריות בהנדסה שיעור א 17:00-19:00 130 וולפסון פרופ' שי עפר
0540.6603.01 שיעור ה 18:00-19:00 108 וולפסון פרופ' שי עפר
0540.6430.01 מכניקה סטטיסטית של חומר גרגריים שיעור ג 16:00-19:00 406 וולפסון ד"ר שוקף יאיר
0540.5999.02 פרוייקט (מסלול ללא תיזה)
0540.9999.02 עבודת גמר
המחלקה להנדסה ביו-רפואית (0553)
0545.5101.01 זיהום אוויר שיעור ג 16:00-19:00 207 כיתות הנדסה פרופ' אולמן עמוס
0545.5203.01 טכנולוגיות לטיפול מים שיעור ד 16:00-19:00 120 וולפסון ד"ר ממן הדס
מדע והנדסה של חומרים (0581)
0582.5201.01 חומרים פולימריים שיעור ה 18:00-21:00 120 וולפסון פרופ' וינברג אמוץ
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive