לוח בחני אמצע סמסטר ב' תשע"ז

לוח בחני אמצע סמסטר

לתלמידי הפקולטה להנדסה סמסטר ב' תשע"ז

אדום – בוחן מבוטל

צהוב מודגש –תוספות ושינויים

מעודכן ליום 20.04.17

 

תאריך

שעות

מס קורס

שם קורס

מרצה

שנה

20.4.17

ה'

11:10-12:40

0542432201

תכנון תרמי של ציוד אלקטרוני

ד"ר האושטיין הרמן

מכנית ג

21.4.17

ו'

08:30-10:00

0581312301

דיפוזציה במוצקים

ד"ר גז ריצ'רד

חומרים ג

21.4.17

ו'

 

08:30-10:00

0509284603

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

ד"ר יעקובוב יעקוב

חשמל ב

21.4.17

ו'

 

08:30-10:00

0509284607

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

ד"ר דוראל-אללישוילי ללה

מכנית ב

רופין ב

ביו ב

ביו מח ב

21.4.17

ו'

 

08:30-10:00

0509284610

משוואות דיפרנציא

ליות חלקיות

מר זילבורג אלון

מכנית ב

כדה"א ב

ביו ב

24.4.17

ב'

10:00-12:00

0542250004

מכניקת הזורמים 1

פרופ' גלפגט אלכסנדר

מכנית ב

כדה"א ב

רופין ב

26.4.17

ד

18:00-19:30

0555451001

עיבוד אותות ביולוגים ורפואיים

דר נועם עומר

ביו מוח ג

ביו ד

ביו ג

27.4.17

ה'

08:00-10:00

055522501

מערכות פיזיולוגיות של גוף האדם 2

פרופ' שיינוביץ מיקי

ביו ב

28.4.17

ו'

08:30:10:00

0542181001

מכניקה של חלקיקים

גב'  זמיר אלה

מכנית א

כדה"א א

28.4.17

ו'

08:30-10:00

0512283501

בוחן 1/2

אותות ומערכות

פרופ' פורסט יוסט מרים

חשמל ב

פיזיקה ב

מחשב ב

28.4.17

ו'

08:30-10:00

0512283505

בוחן 1/2

אותות ומערכות

פרופ' פורסט יוסט מרים

חשמל ב

פיזיקה ב

מחשב ב

28.4.17

ו'

10:45-12:15

0509182603

פיזיקה 1

פרופ' נקר אהוד

תעו"נ א

28.4.17

ו'

10:45-12:15

0509182606

פיזיקה 1

פרופ' עציון ארז

ביו א

ביו מח א

28.4.17

ו'

10:45-12:15

0509284310

אנליזה הרמונית

מר לוי רון

אביב 3

מכנית ב

28.4.17

ו'

10:45-12:15

0509284313

אנליזה הרמונית

ד"ר אידלמן יולי

מכנית ב

רופין ב

כדה"א ב

3.5.17

ד'

12:10-13:40

0555228001

בקרת מערכות ביולוגיות

פרופ' ברנע עופר

ביו ג

ביו מח ג

04.5.17

ה'

08:10-09:40

0512120701

מבוא למערכות ומעגלים
 ואותות חשמליים

מר מר לנדסברג נפתלי

תעו"נ ב

5.5.17

ו'

08:30-10:00

0542182001

0542182203

סטטיקה של גוף קשיח

פרופ חג'-עלי ראמי

 

פרופ' קרילוב ויאצסלב

מכנית א

כדה"א א

5.5.17

ו'

08:30-10:00

0509280107

מבוא להסתברות וססטיסטיקה

ד"ר משיח אילה

אביב 3

5.5.17

ו'

08:30-10:00

0555114001

הסתברות

מר צודיקוביץ' יבגני

ביו א

ביו מח א

5.5.17

ו'

08:30-10:00

0512120301

מבוא לעיבוד אותות

מר וייס אמיר

ביו ב

ביו מח ב

5.5.17

ו'

10:45-12:15

בוחן 1/2

0510620201

תורת השערוך

ד"ר שייביץ עופר

חשמל ג/ד

מחשב ג/ד

תואר שני

05.5.17

ו'

10:45-12:15

 

0509144501

משוואות דפרנציאליות רגילות
לתלמידי תעו"נ

מר חזן צחי

108 וול

238 וול

120 וול

130 וול

(100)

5.5.17

ו'

10:45-12:15

0512356106

מערכות לוגיות ספרתיות

פרופ' אבידן שמואל

ד"ר אפלבאום בני

 

חשמל א

פיזיקה א

5.5.17

ו'

10:45-12:15

0512356109

מערכות לוגיות ספרתיות

פרופ' אבידן שמואל

ד"ר אפלבאום בני

 

חשמל א

פיזיקה א

5.5.17

ו'

10:45-12:15

0512252501

0595252501

שדות אלקטרומגנטיים

פרופ 'שטינברג בן-ציון

חשמל ב

פיזיקה ב

05.5.17

ו'

10:45-12:15

0512120208

אלקטרוניקה בסיסית

ד"ר מאיר יהודה

ביו ב

ביו מח ב

5.5.17

ו'

10:45-12:15

0512252506

 

שדות אלקטרומגנטיים

ד"ר גינזבורג פבל

חשמל ב

פיזיקה ב

8.5.17

ב'

09:10-10:40

0555110101

ביולוגיה של התא

ד"ר מובר חיה

ביו א

8.5.17

ב'

12:10-13:40

0512283208

מעגלים ומערכות לינאריות

פרופ' מסר-ירון חגית

אביב 3

9.5.17

ג'

10:10-11:40

0509164607

חדוו"א 1 ב למכנית

מר בלכמן לב

מכנית א

(קורס חוזר)

9.5.17

ג'

13:10-14:40

0509172410

אלגברה לינארית לחשמל
 ואלקטרוניקה

מר פריד סלע

אביב 1

9.5.17

ג'

13:10-14:40

0512460201

מבוא לתקשורת אופטית

פרופ' שטייף מרק

חשמל ד

פיזיקה ד

מחשב ד

אביב 7

10.5.17

ד'

10:10-11:40

0512357101

המרת אנרגיה

ד"ר בק יובל

אביב 5

11.5.17

ה'

16:00-17:40

0555224001

 

סטטיסטיקה להנדסה ביו רפואית

ד"ר לביא אביטל

ביו ג

ביו מח ג

12.5.17

ו'

08:30-10:00

 

0509174501

משוואות דפרנציאליות רגילות
לתלמידי חשמל

גב' אמיר ענת

חשמל א

12.5.17

ו'

08:30-10:00

 

0509174504

משוואות דפרנציאליות רגילות
לתלמידי חשמל

פרופ' פישלוב דליה

חשמל א

מחשב א

12.5.17

ו'

08:30-10:00

 

0509154501

משוואות דפרנציאליות רגילות
לתלמידי ביו רפואה

גב' לה בלנק אן

ביוא

ביו מח א

12.5.17

ו'

10:45-12:15

0509174608

חשבון  דיפרנציאלי
 ואינטגרלי 1 ב'

פרופ' קוניאבסקי בוריס

אביב 1

12.5.17

ו'

10:45-12:15

0512363208

אותות אקראיים ורעש

ד"ר תמו יצחק

אביב 5

12.5.17

ו'

10:45-12:15

051210501

מבוא למעגלים מערכות  ואותות
 חשמליים

ד"ר כץ אייל

מכנית ב

רופין ב

חומרים ג

כדה"א ג

12.5.17

ו'

10:45-12:15

051210504

מבוא למעגלים מערכות  ואותות
 חשמליים

ד"ר כץ אייל

מכנית ב

רופין ב

חומרים ג

כדה"א ג

12.5.17

ו'

10:45-12:15

0509284413

פונקציות מורכבות

מר חזן צחי

אביב 3

12.5.17

ו'

10:45-12:15

0512351403

מעגלים אלקטרוניים ספרתיים

ד"ר עמרני עופר

מר אוסטרומצקי יונתן

חשמל ג

פיזיקה ג

מחשב ג

 

 

 

 

 

 

12.5.17

ו'

10:45-12:15

0512351406

מעגלים אלקטרוניים ספרתיים

ד"ר עמרני עופר

מר אוסטרומצקי יונתן

חשמל ג

פיזיקה ג

מחשב ג

14.5.17 א'

12:00-14:00

0555445001

יטות חישוביות בהנדסה ביו רפואית

מר וייס דר

ביו מח ד

ביו ד

15.5.17

ו'

10:00-12:00

0571181701

מבוא להנדסת תעשיה וניהול

בוצקין יוסף

תעשיה א1

תעשיה א2

15.5.17

ב'

16:10-17:40

0509162407

אלגברה לינארית למכנית

ד"ר להר אלי

מכנית א

ביו א

תעו"נ א

(קורס חוזר)

17.5.17

ד'

08:10-09:40

0512351308

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

ד"ר ברוקס דוד

אביב 5

17.5.17

ד'

17:00-18:30

051248001

הנדסת מיקרוגלים

פרופ' בוג אמיר

ד"ר גרב חונה

חשמל ג

פיזיקה ג

אביב 7

18.5.17

ה'

10:10-11:40

0571280401

סטטיסטיקה

גב' חלוזין נורית

תעו"נ ב

18.5.17

ה'

17:10-18:40

0510712501

תורת האינפורמציה 2

פרופ' פדר מאיר

תואר שני

19.5.17

ו'

08:30-10:00

0509111810

פיזיקה קלאסית 1

פרופ' איזנברג אליהו

אביב 1

19.5.17

ו'

08:30-10:00

0542220008

מכניקת המוצקים 1

פרופ'  שרמן דב

מכנית ב

כדה"א ב

19.5.17

ו'

08:30-10:00

0512283007

פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק

ד"ר באב"ד אלון

אביב 3

19.5.17

ו'

08:30-10:00

0512410001

מערכות תקשורת

ד"ר ג'יריס רג'א

חשמל ג

פיזיקה ג

מחשב ג-ד

אביב 7

19.5.17

ו'

08:30-10:00

0512352607

0595352601

 

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

פרופ' הימן אהוד

אביב 5

תוכנית בינל ג

 

19.5.17

ו'

08:30-10:00

0555240701

מכניקת המוצקים

ד"ר  לסמן איילת

ביו ב

חומרים ב

19.5.17

ו'

10:45-12:15

0509174703

חדוו"א 2 ב'

מר אבנור יצחק

חשמל א

 

19.5.17

ו'

10:45-12:15

0509174706

חדוו"א 2 ב'

ד"ר כהן בועז

חשמל א

מדמ"ח א

19.5.17

ו'

10:45-12:15

0509164704

חדוו"א 2 ב'

ד"ר מוחוב אלונה

מכנית א

כדה"א א

19.5.17

ו'

10:45-12:15

0509174701

חדוו"א 2 ב'

פרופ' טל-עזר הלל

מכנית א

19.5.17

ו'

10:45-12:15

0509154701

חדוו"א 2 ב'

מר שאוס אריה

ביו א

ביו מח א

19.5.17

ו'

10:45-12:15

0509144701

חדוו"א 2 ב'

ד"ר מייברג שרה

תעו"נ א'

19.5.17

ו'

08:30-10:00

054242201

מבוא לתורת האלסטיות

פרפ' הרצל חי

מכנית ג

כדוא ג

21.5.17

א'

16:10-17:40

0510500501

תהליכים אקראיים

פרופ' פדר מאיר

תואר שני

22.5.17

ב'

13:00-15:00

0555240701

מכניקת המוצקים

ד"ר  לסמן איילת

ביו ב

חומרים ב

26.5.17

ו'

08:30-10:00

 

0509164501

משוואות דפרנציאליות רגילות
לתלמידי מכנית

מר סובר ברק

מכנית א

26.5.17

ו'

08:30-10:00

 

0509164504

משוואות דפרנציאליות רגילות
לתלמידי מכנית

מר סובר ברק

מכנית א

כדה"א א

 

 

 

 

 

 

5.6.17

ב'

17:00-18:30

0571415204

0571415205

0571415206

מעבדה בייצור משולב מחשב CIM

גב'  פסח דנה

תעו"נ ד

 

 

 

 

 

 

9.6.17

ו'

08:30-10:00

0512283501

בוחן 2/2

אותות ומערכות

פרופ' פורסט יוסט מרים

חשמל ב

פיזיקה ב

מחשב ב

9.6.17

ו'

08:30-10:00

0512283505

בוחן 2/2

אותות ומערכות

פרופ' פורסט יוסט מרים

חשמל ב

פיזיקה ב

מחשב ב

12.6.17

ב'

09:10-10:40

0555110101

ביולוגיה של התא

ד"ר מובר חיה

ביו א

23.6.17

ו'

08:30-10:00

בוחן 2/2

0510620201

תורת השערוך

ד"ר שייביץ עופר

חשמל ג/ד

מחשב ג/ד

תואר שני

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive