לוח בחני אמצע סמסטר א' תשע"ז

לוח בחני אמצע סמסטר

לתלמידי הפקולטה להנדסה סמסטר א' תשע"ז

אדום – בוחן מבוטל

צהוב מודגש –תוספות ושינויים

מעודכן ליום 4.12.16

 

 

תאריך

שעות

מס קורס

שם קורס

מרצה

שנה

25.11.16

יום ו'

08:30-10:00

0509172401

אלגברה לינארית
 לחשמל ואלקטרוניקה

מר פרייגר גבי

חשמל א'

25.11.16

יום ו'

08:30-10:00

0509172404

אלגברה לינארית
לחשמל ואלקטרוניקה

גב' שיכלמן קלרה

חשמל א'

25.11.16

יום ו'

08:30-10:00

0509172407

אלגברה לינארית
לחשמל ואלקטרוניקה

מר סמילנסקי יותם

מדמ"ח א'

פיזיקה א'

25.11.16

יום ו'

08:30-10:00

0509162401

אלגברה לינארית
למכנית

מר איילי נחשון

מכנית א'

25.11.16

יום ו'

08:30-10:00

0509162404

אלגברה לינארית
 למכנית

מר עזורי רן

מכנית א'

כדה"א א'

25.11.16

יום ו'

08:30-10:00

0509152401

אלגברה לינארית
לביו רפואה

פרופ' טל עזר הלל

ביו רפואה/מח א'

25.11.16

יום ו'

08:30-10:00

0509142401

אלגברה לינארית
לתעו"נ

מר גרופל אורי

תעונ א'

25.11.16

יום ו'

10:45-12:15

בוחן 1/2

0512363201

אותות אקראיים ורעש

פרופ' ארז אורי

חשמל ג'

'פיזיקה ג

25.11.16

יום ו'

10:45-12:15

בוחן 1/2

0512363205

אותות אקראיים ורעש

פרופ' ארז אורי

חשמל ג'

מחשב ג'

2.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0509174601

0509174611

חדוו"א 1 ב לחשמל
 ואלקטרוניקה

ד"ר פרחי אלזה/ ד"ר מוחוב אלונה

חשמל א'

2.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0509174604

חדוו"א 1 ב לחשמל
ואלקטרוניקה

מר שאוס אריה

חשמל א'

מחשב א'

2.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0509164601

חדוו"א 1 ב למכנית
 וחומרים

מר שאוס אריה

מכנית א'

חומרים א'

2.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0509164604

חדוו"א 1 ב למכנית
וחומרים

מר גנור יניב

מכנית א'

כדה"א א'

2.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0509154601

חדוו"א 1 ב
לביו -רפואה 

ד"ר מייברג שרה

ביו רפואה/מח א'

2.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0509144601

חדוו"א 1 ב לתעו"נ 

ד"ר כהן בועז

תעו"נ א'

2.12.16 יום ו'

10:45-12:15

0509280501

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית

ד"ר משיח איילה

מכנית ב'

2.12.16 יום ו'

10:45-12:15

0509280504

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית

ד"ר משיח איילה

מכנית ב'

חומרים ב '

2.12.16 יום ו'

10:45-12:15

0512356101

0512356103

מערכות לוגיות
ספרתיות

פרופ' אבן גיא

אביב 2

מחשב ב'

2.12.16

יום ו'

10:45-12:15

0509284701

מבוא למתמטיקה
בדידה

מר מושקוביץ גיא

תעו"נ ב'

5.12.16

יום ב'

11:10-12:40

0512450202

הינע חשמלי של
מנועים

פרופ אפלבוים יוסף

חשמל ד'

פיזיקה ד'

אביב 6/8

9.12.16

08:30-10:00

0509280101

מבוא להסתברות
וסטטיסטיקה

ד"ר פרל ניר

חשמל ב'

9.12.16

08:30-10:00

0509280104

מבוא להסתברות
 וסטטיסטיקה

ד"ר אשכנזי גלית

חשמל ב'

מחשב ב'

פיזיקה
 ב'

   9.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0512416101

בוחן 1/2

תקשורת ספרתית

ד"ר שייבץ עופר

חשמל ד'

פיזיקה ד'

מדמ"ח ד'

אביב6/8

9.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0509284601‏

מד"ח

גב' לה בלנק אן

 אביב 4

9.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0509319301

מד"ח

מר זילבורג אלון

חומרים ג'

09.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0509182601

פיזיקה 1

פרופ' ויידמן לב

חומרים א'

09.12.16

יום ו'

10:45-12:15

0509182901

פיזיקה 2

פרופ' ויידמן לב

אביב 2

תעו"נ ב'

ביו ב'

ביו-מח ב'

09.12.16

יום ו'

10:45-12:15

0509182904

פיזיקה 2

פרופ' יצחקי ניסן

מכנית ב'

כדה"א ב'

09.12.16

יום ו'

10:45-12:15

0542240001

0542240002

תכן מכני (1)

ד"ר פרישמן מיכאל

מכנית ג'

כדה"א ג'

11.12.16

יום א'

08:30-10:00

0555314001

 

ביו מכניקה

פרופ' דוד אלעד

ביו ג'

ביו מח ג'

מכנית ד'

12.12.16

יום ב'

09:10-10:40

0581219101

מבוא לגלים

ד"ר שפירא אסיה

חומרים ב '

13.12.16

יום ג

08:00-09:30

0512283001

פיזיקה קוואנטית
 ומצב מוצק

ד"ר שפירא אסיה

חשמל ב'

13.12.16

יום ג

08:00-09:30

0512283004

פיזיקה קוואנטית
 ומצב מוצק

ד"ר באב"ד אלון

חשמל ב'

פיזיקה ב'

13.12.16

יום ג'

08:10-09:40

0555456001

אותות חשמליים
והולכה חשמלית
בתאי ם

מר מלכי גיא

ביו ד

ביומח ד

13.12.16

יום ג'

10:10:11:40

0542250001

מכניקת הזורמים 1

ד"ר אמיר פסטר

מכניתג'

כדה"א ג'

רופין ג'

  14.12.16

יום ד'

10:10-11:40

0542422301

מבוא לאלמנטים
 סופיים

פרופ' ההרי יצחק

מכנית ד'

14.12.16

יום ד'

12:00-13:30

0555315001

ביו-חומרים‏

פרופ' זילברמן מיטל

ביו ג'

16.12.16

יום ו'

09:00-10:30

0509111801

פיזיקה קלאסית 1

פרופ' בק רועי

חשמל א'

16.12.16

יום ו'

09:00-10:30

0509111804

פיזיקה קלאסית 1

פרופ' ברעד שמשון

חשמל א'

16.12.16

יום ו'

09:00-10:30

0509111807

פיזיקה קלאסית 1

פרופ' רזניק בני

חשמל א'

מדמ"ח א'

16.12.16

יום ו'

 

מבוטל

08:30-10:00

0512351301

0512351305

מעגלים אלקטרונים
אנלוגיים

פרופ' רוזין

חשמל ג

פיזיקה ג

מדמ"ח ג

16.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0509284301

אנליזה הרמונית

פרופ' אידלמן יולי

חשמל ב'

16.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0509284304

אנליזה הרמונית

מר לוי רון

חשמל ב'

מדמ"ח ב'

16.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0509284307

אנליזה הרמונית

פרופ' פישלוב דליה

ביו ב'

ביו מח ב'

16.12.16

יום ו'

10:45-12:15

0571280301

מבוא להסתברות

גב' חלוזין נורית

תעו"נ ב'

16.12.16 יום ו'

10:45-12:15

0509184701

חשבון דיפרנציאלי
ואינטגרלי 2 ב'

מר מינקין אלכסנדר

אביב 2

16.12.16 יום ו'

10:45-12:15

0542211001

דינמיקה של גוף קשיח

גב' זמיר אלה

מכנית ב'

רופין ב'

כהד"א ב'

16.12.16

יום ו'

 

10:45-12:15

0512252501

שדות אלקטומגנטיים

פרופ' שטינברג בן-ציון

אביב4

18.12.16

יום א'

10:10-11:40

0542422401

מכניקת המוצקים 2

מר קרקובר נפתלי

מכנית ג

20.12.16

יום ג'

08:30-10:00

054222001

מכניקת המוצקים 1

פרופ' שרמן דב

מכנית ב''

רופין ב

כדה"א ב'

20.12.16

יום ג'

12:15-13:45

5553115010

 

שדות וגלים אלקטרומגנטיים

 

פרופ' שקד נתי

ביו ג'

ביו מח ג'

22.12.16

יום ה'

08:00-09:30

0555214001

מערכות פיזיולוגיות
בגוף האדם 

פרופ' שיינוביץ מיקי

ביו ב'

23.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0542324301

0542324303

מבוא לבקרה

ד"ר לינזון יואב

מכנית ג'

23.12.16 יום ו'

10:45-12:15

0512251007

מבני נתונים
ואלגורתמים‏

 

גב' לירון דוד

אביב 4

23.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0509184501

משוואות
 דיפרנציאליות רגילות

גב' אמיר ענת

אביב 2 חומרים ב'

23.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0512363201

בוחן 2/2

אותות אקראיים ורעש

פרופ' ארז אורי

חשמל ג'

פיזיקה ג'

23.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0512363205

בוחן 2/2

אותות אקראיים ורעש

פרופ' ארז אורי

חשמל ג'

מחשב ג'

23.12.16

יום ו'

10:45-12:15

0512283201

מעגלים ומערכות
לינארית‏

פרופ' מסר-ירון חגית/ ד"רתמו יצחק

חשמל ב'

23.12.16

יום ו

10:45-12:15

0512283204

מעגלים ומערכות
 לינארית‏

פרופ' מסר-ירון חגית/ ד"רתמו יצחק

חשמל ב'

מדמ"ח ב'

פיזיקה ב'

23.12.16

יום ו'

 10:45-12:15

0542260001

תרמודינמיקה 1

פרופ'ברנע דבורה

מכנית ב'

רופין ב'

כדהא ב'

23.12.16

יום ו'

10:45-12:15

0571380201

מודלים דטרמיניסטיים
בחקר ביצועים

מר

אייזנהנדלר
אוהד‏

 

תעו"נ ג'

26.12.16

יום ב'

 הבוחן בוטל

12:10-13:40

0512120101

מבוא למערכות
 ומעגלים חשמליים

ד"ר זיו עפר

ביו ב'

ביו מח ב'

27.12.16

יום ג'

12:10-13:40

0555311001

מדידות ומתמרים ביו רפואיים

פרופ' ברנע עופר

ביו ד

ביו מח ד

30.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0509284401

פונקציות מורכבות

ד"ר דוראל-אללישוילי ללה

חשמל ב'

30.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0509284404

פונקציות מורכבות

גב' ברוך אור

חשמל ב'

מחשב ב'

30.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0509284407

פונקציות מורכבות

מר חזן צחי

מכנית ב'

רופין ב'

כדה"א ב

30.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0509284410

פונקציות מורכבות

גב' ברוך אור

מכנית ב'

ביו ב'

ביו מח ב'

30.12.16

יום ו'

08:30-10:00

0512283508

אותות ומערכות

פרופ' וייס אנטוני

אביב 4

30.12.16

יום ו'

10:45-12:15

0509181501

0509181504

כימיה בסיסית
להנדסה

ד"ר תירוש עינת

ד"ר ליידרמן פבל

מכנית א'

אביב 6/8

חשמל ד'

פיזיקה ד'

30.12.16

יום ו'

10:45-12:15

0555112101

כימיה להנדסה
ביו רפואית

ד"ר ליידרמן פבל

ביו א'

30.12.16 יום ו'

 

10:45-12:15

0510610101

תורת האינפורמציה (1)‏

 

פרופ זמיר רם

תואר שני

02.01.17

יום ב'

08:30-10:00

0571415201

0571415202

0571415203

מעבדת Cim

גב' פסח דנה

תעו"נ ד'

6.1.17

יום ו'

08:30-10:00

0512351401

מעגלים אלקטרוניים
ספרתיים‏

 

מר אוסטרומצקי יונתן

אביב 6

13.1.17

יום ו'

08:30-10:00

0581311101

מטרולוגיה פיזקלית

פרופ' שנק רוני

חומרים ג'

20.01.17

יום ו'

08:30-10:00

0512416101

בוחן 2/2

תקשורת ספרתית

ד"ר שייבץ עופר

חשמל ד'

פיזיקה ד'

מדמ"ח ד'

אביב6/8

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
Design by
Basch Interactive