תואר ראשון הנדסת חומרים - מערכת שעות סמסטר ב' תשע"ו

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0351.2206.01 קוונטים וקשר כימי שיעור א 12:00-14:00 005 אולם דאך ד"ר כהן גיא
0351.2206.01 שיעור א 16:00-17:00 005 אולם דאך ד"ר כהן גיא
0351.2206.01 שיעור ג 15:00-17:00 005 אולם דאך ד"ר כהן גיא
0351.2206.02 קוונטים וקשר כימי תרגיל ג 17:00-19:00 111 אורנשטיין מר רוטברט צליל טל
0351.2206.03 קוונטים וקשר כימי תרגיל א 17:00-19:00 103 אורנשטיין מר רוטברט צליל טל
0351.2305.01 כימיה אורגנית 2 שיעור א 14:00-16:00 005 אולם דאך פרופ' שבת דורון
0351.2305.01 שיעור ב 17:00-19:00 005 אולם דאך פרופ' שבת דורון
0351.2305.02 כימיה אורגנית 2 תרגיל ג 13:00-14:00 111 אורנשטיין מר חנניה ניר
0351.2305.03 כימיה אורגנית 2 תרגיל ג 14:00-15:00 111 אורנשטיין מר חנניה ניר
0351.1825.01 קינטיקה שיעור ה 12:00-14:00 005 אולם דאך פרופ' דימנט חיים
0351.1825.04 קינטיקה תרגיל ד 15:00-16:00 111 אורנשטיין מר אדמון תמיר
0351.1825.05 קינטיקה תרגיל ד 16:00-17:00 111 אורנשטיין מר אדמון תמיר
0351.1108.01 מעבדה בכימיה 1 מעבדה א 08:00-15:00 211 כימיה-שנקר פרופ' גולודניצקי דינה
0351.1108.02 מעבדה בכימיה 1 מעבדה ב 08:00-15:00 211 כימיה-שנקר פרופ' בר-אלי קדמה
0351.1109.01 מבוא לכימיה אורגנית שיעור ה 08:00-10:00 001 דן-דוד פרופ' פורטנוי משה
0351.1109.04 מבוא לכימיה אורגנית תרגיל ד 15:00-16:00 103 אורנשטיין מר גנאים סאמר
0351.1109.05 מבוא לכימיה אורגנית תרגיל ד 16:00-17:00 103 אורנשטיין גב' אשוש נטלי
0555.2407.01 מכניקת המוצקים שיעור ב 13:00-15:00 002 דן-דוד ד"ר לסמן איילת
0555.2407.01 שיעור ה 12:00-13:00 103 כיתות הנדסה ד"ר לסמן איילת
0555.2407.02 מכניקת המוצקים תרגיל ה 14:00-15:00 101 כיתות הנדסה מר סימון עידו
0555.2407.03 מכניקת המוצקים תרגיל ה 13:00-14:00 101 כיתות הנדסה מר סימון עידו
התוכנית לחומרים וננו טכנולוגיות תואר ראשון 0581
0581.1111.01 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית שיעור א 16:00-19:00 102 כיתות הנדסה ד"ר רוזן בריאן
0581.1111.02 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 13:00-14:00 406 וולפסון גב מלכי מעיין
0581.1111.03 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 16:00-17:00 001 כיתות הנדסה גב מלכי מעיין
0581.3122.01 מבוא למדע חישובי בחומרים שיעור ג 16:00-19:00 406 וולפסון ד"ר דיאגז לופז אוסבלדו
0581.3122.02 מבוא למדע חישובי בחומרים תרגיל ב 08:00-10:00 008 תוכנה מר המו אלירן
0581.3123.01 דיפוזיה במוצקים שיעור ב 10:00-12:00 008 כיתות הנדסה ד"ר גז ריצ'רד
0581.3123.02 דיפוזיה במוצקים תרגיל ג 15:00-16:00 108 וולפסון מר ויזל רועי
0581.3181.01 התנהגות מכנית של חומרים שיעור ד 12:00-15:00 438 וולפסון פרופ' גולדפרב אילן
0581.3181.02 התנהגות מכנית של חומרים תרגיל ג 14:00-15:00 118 וולפסון מר דסקלו מתן
0581.4321.01 חומרים מגנטיים שיעור ה 15:00-18:00 206 כיתות הנדסה פרופ' כהן עמית
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive