מערכת שעות הנדסת חומרים סמסטר א'

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0453.4105.01 עקרונות ושימוש של שיטות פיזיקליות בביולוגיה שיעור א 16:00-19:00 005 בריטניה פרופ' גזית אהוד
פרופ' כהן גרלד
0512.4700.01 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה שיעור ג 16:00-19:00 אולם יגלום סנאט פרופ' שחם יוסף
פרופ' רויזין יעקב
0512.4700.02 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה תרגיל ה 15:00-16:00 206 כיתות הנדסה גב חמד נופר
0512.4700.03 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה תרגיל א 15:00-16:00 206 כיתות הנדסה גב חמד נופר
0581.4371.01 חומרים במערכות אנרגיה שיעור א 16:00-19:00 118 וולפסון ד"ר רוזן בריאן
0581.5361.01 ביו חומרים שיעור א 16:00-19:00 008 כיתות הנדסה פרופ' אליעז נעם
תואר 2
בית הספר להנדסת חשמל (0510)
0510.5001.01 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות שיעור ו 09:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' מלמד בוריס
0510.6701.01 פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה שיעור ג 16:00-19:00 205 כיתות הנדסה ד"ר נתן אמיר
0540.5001.01 שיטות מתמטיות בהנדסה שיעור ג 16:00-19:00 130 וולפסון פרופ' גלפגט אלכסנדר
מדע והנדסה של חומרים (0581) תואר שני
0581.5112.01 חומרים מרוכבים שיעור ב 17:00-20:00 118 וולפסון פרופ' וינברג אמוץ
0581.5232.01 מעבדה במיקרוסקופית אלקטרונים סורקים (sem) מעבדה ד 10:00-14:00 ד"ר ברקאי זהבה
0581.5232.02 מעבדה במיקרוסקופית אלקטרונים סורקים (sem) מעבדה ד 15:00-19:00 ד"ר ברקאי זהבה
0581.5233.01 מיקרוספקופיית אלקטרונים חודרים TEM שיעור ה 15:00-18:00 205 כיתות הנדסה פרופ' כהן עמית
0581.5234.01 מעבדה במיקרוסקופיית אלקטרוניים חודרים TEM מעבדה ה 15:00-18:00 פרופ' כהן עמית
0581.5332.01 מיקרוסקופית אלקטרונים סורקים (sem) שיעור ג 15:00-17:00 008 כיתות הנדסה ד"ר ברקאי זהבה
0581.5222.01 תופעות בפני שטח חד-גבישיים שיעור ד 17:00-20:00 206 וולפסון פרופ' גולדפרב אילן
0581.5002.01 סמינר משותף סמינר ד 16:00-17:00 206 וולפסון ד"ר ישמח אריאל
0581.5381.01 חקר כשל הנדסי שיעור ג 17:00-20:00 008 כיתות הנדסה ד"ר לוי עופר
0581.5255.01 תנועה בסקאלת ננו:עקרונות, חומרים ומכשירים שיעור ב 15:00-17:00 008 כיתות הנדסה פרופ' רוזנמן גיל
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive