תואר שני - הנדסה מכנית סמסטר ב' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0542.4121.01 תהליכי הפרדה בהנדסת סביבה שו"ת ג 16:00-18:00 438 וולפסון פרופ' אולמן עמוס
0542.4121.01 שו"ת ד 16:00-18:00 406 וולפסון פרופ' אולמן עמוס
0542.4122.01 הסעת מזהמים בסביבה שו"ת א 16:00-18:00 438 וולפסון ד"ר פסטר אמיר
0542.4122.01 שו"ת ה 16:00-18:00 130 וולפסון ד"ר פסטר אמיר
0542.4166.01 מכניקה אנליטית שו"ת א 15:00-18:00 130 וולפסון ד"ר שוקף יאיר
0542.4166.01 שו"ת א 18:00-19:00 130 וולפסון ד"ר שוקף יאיר
0542.4455.01 בינה חישובית שיעור ב 17:00-20:00 108 וולפסון ד"ר מושיוב עמירם
0542.4455.01 שיעור ה 17:00-18:00 008 כיתות הנדסה ד"ר מושיוב עמירם
0542.4622.01 דינמיקה ובקרה של מערכות שו"ת א 17:00-20:00 118 וולפסון ד"ר מושיוב עמירם
0542.4622.01 שו"ת א 16:00-17:00 210 דן-דוד ד"ר מושיוב עמירם
בית הספר להנדסת חשמל (0510)
0510.5001.02 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות שיעור ו 09:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' מלמד בוריס
0510.5002.01 אנליזה פונקציונלית שיעור ג 16:00-19:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
בית הספר להנדסה מכנית(0540)
0540.5000.02 סמינר מחלקתי סמינר ב 14:00-15:00 ד"ר האושטיין הרמן
0540.6201.01 תורת חומרים מרוכבים שיעור ה 15:00-18:00 120 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0540.5300.01 מכניקת זורמים מתקדמת שיעור א 16:00-19:00 238 וולפסון פרופ' גלפגט אלכסנדר
0540.5600.01 תכן הנדסי: תאוריה ושיטות מתקדמות שיעור ג 16:00-19:00 108 וולפסון פרופ' רייך יורם
0540.6408.01 אנליזת אלמנטים סופיים 1 שיעור ד 15:00-18:00 120 וולפסון פרופ' הררי יצחק
0540.6501.01 מעבר חום-הסעה שיעור ד 16:00-19:00 238 וולפסון פרופ' טייטל יהודה
0540.6340.01 נושאים מתקדמים בגלי ים: מתיאוריה לניסוי שיעור ד"ר טולדו ירון
0540.9999.02 עבודת גמר
0540.5999.02 פרוייקט (מסלול ללא תיזה)
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive