הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב

 

התכנית להנדסת מחשבים ותוכנה

נוסדה ע"י קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד

 

תכנית הלימודים המשולבת בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמדעי המחשב משותפת לבית הספר להנדסת חשמל ולבית הספר למדעי המחשב ומיועדת להכשיר מהנדסים  בעלי ידע רחב בחומרה ותוכנה, שיהוו את הדרג המוביל במחקר ובפיתוח בתעשיות ה- High Tech של שנות ה- 2000. בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בתעשיות עתירות הידע במגוון רחב של עיסוקים הנדסיים-מדעיים בהנדסת מחשבים ותוכנה.

 

תכנית הלימודים מדגישה את הבסיס התאורטי-מדעי של מקצועות הלימוד ומקנה לבוגר את הכלים להתמודד עם טכנולוגיות עכשוויות ועתידיות. בנוסף, בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בלימודים לתארים מתקדמים ובמחקר בתחומי  ההנדסה השונים ובמדעי המחשב.

 

חלקה הראשון של תכנית הלימודים מוקדש להקניית התשתית הפיזיקלית והכלים המתמטיים הדרושים לסטודנט בהמשך לימודיו ובפעילותו העתידה כמהנדס וללימוד מקצועות בסיסיים במדעי ההנדסה ובמדעי המחשב. חלקה השני של  תכנית הלימודים מיועד להרחבת התשתית ולהעמקתה במקצועות המיוחדים להנדסת מחשבים ולתוכנה, ובמקצועות רלוונטיים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמדעי המחשב, שמהווים את בסיס הידע המשותף לכל העוסקים במקצוע. במסגרת החלק הזה של תכנית הלימודים, הסטודנטים יתמחו בשלושה מסלולי לימוד ייחודיים לתכנית - מסלול תוכנה, ושני מסלולים נוספים עפ"י בחירה מתוך התחומים: חומרה, רשתות תקשורת מחשבים, תקשורת, עיבוד אותות, אבטחת מידע. בנוסף, הסטודנט יכול גם להרחיב את אופקיו בלימוד מקצועות אחרים מתחומי ההנדסה ומדעי המחשב.

תנאי מעבר משנה לשנה

מצב לימודים תקין בכל הקורסים וממוצע ציונים 70 ומעלה בנוסף לתנאים המפורטים בתקנון.

 

סדר הלימודים

משך הלימודים ארבע שנים. תקנון הלימודים, עבודות ובחינות, מעבר משנה לשנה, מרכיבי ציון הגמר ושקלולם והמשך הלימודים לתואר שני ולתואר שלישי הם כנהוג בתכניות הלימודים בפקולטה להנדסה ובבית הספר למדעי המחשב.

הסטודנטים רשומים כתלמידים בשתי הפקולטות, בפקולטה למדעים מדויקים ובפקולטה להנדסה  ומקבלים את התואר משתי הפקולטות.

הסטודנטים יירשמו לקורסים באמצעות מזכירות הסטודנטים של כל פקולטה בהתאם להנחיות.

 

על מנת להיות זכאי לתואר, נדרש הסטודנט לצבור 196 שעות לפחות, (כולל 4 שעות קורסי העשרה מתכנית "כלים שלובים"[1]).

 

לאחר השלמת כל קורסי החובה והמסלולים, אם תחסרנה עדיין שעות למכסת השעות הנדרשות לתואר, ילמדו הסטודנטים קורסי בחירה להשלמת שעות אלה.

קורסים אלה ייבחרו מבין קורסי הבחירה במדעי המחשב או מבין קורסי המסלולים בפקולטה להנדסה לפי התנאים הבאים:

1.     קורס אחד יילקח מבין קורסי הבחירה במדעי המחשב.

2.     יתר הקורסים יילקחו בחלוקה שווה בין מדעי המחשב והפקולטה להנדסה.

בוגרי התוכנית יקבלו תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב.

 

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב

 

תכנית לימודים

 

סמסטר 1

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

0368.1118

מתמטיקה בדידה

4

2

-

6

6

חדו"א 1ב';  אלגברה לינארית

0509.1117

השלמה מתמטית לפיזיקה

2

1

-

3

2.5

 

0509.1118

פיזיקה קלאסית  1

 

4

2

-

6

5

השלמה מתמטית לפיזיקה

0509.1824

אלגברה לינארית

 

5

2

-

7

6

 

0509.1846

חדו"א 1 ב'

4

2

-

6

5

 

 

סה"כ

19

9

-

28

24.5

 

 

 

סמסטר 2

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

0368.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

2

6

6

מתמטיקה בדידה

0509.1000

סדנת מבוא למטלב[2]

-

-

-

-

-

 

0509.1829

פיזיקה 2

 

4

2

-

6

5

פיזיקה קלאסית 1

 

0509.1834

מעבדה בפיזיקה

-

-

2

2

1

 

0509.1845

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

1

-

4

3.5

חדו"א 1ב';
אלגברה לינארית

0509.1847

חדו"א 2ב'

4

2

-

6

4

חדו"א 1ב'

 

סה"כ

15

7

2

24

19.5

 

 

 

הערה:

דרישות הקדם המודגשות בקו הן במקביל.

 

סמסטר 3

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

0368.2157

תוכנה 1

3

1

-

4

4

מבוא מורחב למדעי המחשב

0368.2158

מבני נתונים

3

1

-

4

4

מבוא מ' למדעי המחשב;  מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; תוכנה1

0509.2801

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

-

4

3.5

חדו"א  2ב'

0509.2843

אנליזה הרמונית

2

1

-

3

2.5

חדו"א  2ב'; מד"ר; פונקציות מרוכבות

0509.2844

פונקציות מרוכבות

2

1

-

3

2.5

חדו"א  2ב'; שיטות דיפ' ואינט'; אלגברה לינארית

0512.2832

מעגלים ומערכות לינאריות

4

2

-

6

5

מד"ר; פיזיקה 2

0512.3561

מערכות לוגיות ספרתיות

3

1

-

4

3.5

אלגברה לינארית

 

סה"כ

20

8

-

28

25

 

 

 

 

סמסטר 4

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

0368.2160

אלגוריתמים

 

3

1

-

4

4

מבני נתונים

0368.2161

 

פרוייקט תוכנה[3]

2

-

-

2

2

מבני נתונים;

תוכנה 1

0368.2200

מודלים חישוביים

 

3

1

-

4

4

מבוא מורחב למדעי המחשב

0512.2509

מבוא להתקנים אלקטרוניים

2

1

-

3

2.5

מעגלים ומערכות לינאריות

0512.2526

שדות וגלים אלקטרומגנטיים

4

1

-

5

4.5

פיזיקה 2; מעגלים ומערכות לינאריות

0512.2835

אותות ומערכות

3

1

-

4

3.5

אנליזה הרמונית; מעגלים ומערכות לינאריות

 

סה"כ

17

5

-

22

20.5

 

 

 

 

סמסטר 5 (קורסי חובה בלבד)

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

0368.2162

מערכות הפעלה

 

3

1

-

4

4

מבני נתונים; פרויקט תוכנה; תוכנה (1)

0368.2170

לוגיקה למדעי המחשב[4]

 

3

1

-

4

4

חדו"א 2ב'

0512.3513

מעגלים אלקט' אנלוגיים

4

2

-

6

5

מבוא להתקנים אלקטרוניים; מעגלים ומערכות לינאריות

0512.3632

אותות אקראיים ורעש

3

2

-

5

4

אותות ומערכות;
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

0512.4400

מבנה המחשב

3

1

-

4

3.5

מערכות לוגיות ספרתיות;

אלגוריתמים

 

סה"כ

16

7

-

23

20.5

 

 

 

 

סמסטרים 6, 7 ו-8

 

התכנית כוללת קורסי חובה ומסלולי התמחות: חומרה, תוכנה, תקשורת, עיבוד אותות, רשתות תקשורת מחשבים ואבטחת מידע. כל תלמיד חייב לבחור במסלול תוכנה ובעוד שני מסלולים מתוך מסלולי ההתמחות (להלן: חמשת מסלולי הבחירה). בכל אחד משלושת מסלולי הבחירה יש להשלים 3 קורסים לפחות כאשר אחד מהם הוא קורס החובה במסלול, ובנוסף לשלושת הקורסים את מעבדת החובה במסלול (המעבדה של מסלול תוכנה נקראת סדנא). יוצא מן הכלל הוא מסלול אבטחת מידע בו על התלמיד לקחת את שני קורסי החובה, ובנוסף שני קורסי בחירה או קורס בחירה וסמינר (מסלול זה לא כולל מעבדה).

על מנת להשלים את מכסת השעות לתואר (לפחות 192 שעות) יש לבחור עוד קורסים מתוך כלל קורסי הבחירה לתואר ראשון ולתואר שני בהנדסת חשמל או במדעי המחשב (בחירה בקורס מתואר שני מחייבת את אישור המרצה). קורסים אחרים יתאפשרו באישור מיוחד.

 

 

קורסי חובה בסמסטרים 6, 7, 8:

 

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

בסמ'

0368.3168

סיבוכיות[5]

3

1

-

4

4

מודלים חישוביים; אלגוריתמים

8/6

0512.3514

מעגלים אלקטרוניים ספרתיים

3

1

-

4

3.5

מערכות לוגיות ספרתיות; מעגלים אלקט' אנלוגיים

6

0512.3594

מעבדה במעגלים אלקטרוניים

-

-

4

4

2

מעגלים אלקט' ספרתיים

7

0512.4462

מבוא לתקשורת מחשבים

או

3

1

-

4

3.5

מערכות הפעלה

6

0368.3030

רשתות תקשורת מחשבים

 

3

1

-

4

3.5

אלגוריתמים; מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

5

0512.4100

 

 

0512.4200

מערכות תקשורת

 או

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

3

 

3

1

 

1

-

 

-

4

 

4

3.5

 

3.5

אותות אקראיים ורעש

 

מבוא לניתוח אותות

 

 

8/6

0512.4000

פרוייקט [6]

4

-

-

4

6

130 שעות

7

 

קורסי בחירה[7]
הנדסה/מחשבים כולל 3 מסלולי התמחות

-

-

-

מס' השעות הנדרש להשלמת שעות לתואר

-

 

8/7/6

                   
 

 

מסלולי התמחות:

לאחר השלמת כל קורסי החובה והמסלולים, אם תחסרנה עדיין שעות למכסת השעות הנדרשות לתואר, ילמדו הסטודנטים קורסי בחירה להשלמת שעות אלה.

קורסים אלה ייבחרו מבין קורסי הבחירה במדעי המחשב או מבין קורסי המסלולים בפקולטה להנדסה לפי התנאים הבאים:

1. קורס אחד יילקח מבין קורסי הבחירה במדעי המחשב.

2. יתר הקורסים יילקחו בחלוקה שווה בין מדעי המחשב והפקולטה להנדסה.

 

 

מסלול חומרה

 

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

בסמ'

0512.4461

ארכיטקטורה של מחשבים (חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

מבנה המחשב

7

0512.4490

מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת מחשבים

-

-

3

3

1.5

מבנה המחשב; ארכיטקטורה של מחשבים

8

0512.4492

מעבדה מתקדמת במבנה המחשב (חובה במסלול)

-

1

3

4

2

מבנה המחשב

7/5

0512.4703

מבוא לתכנון מעגלי VLSI

3

1

-

4

3.5

מערכות לוגיות ספרתיות; מבוא להתקנים אלקטרוניים; מעגלים ספרתיים

8/6

0510.7405

ארכיטקטורה מתקדמת של מחשבים[8]

2

-

-

2

2

ארכיטקטורה של מחשבים

7

0368.3469

תכנות מחשבים רבי ליבות

3

1

-

4

4

תוכנה 1; מבני נתונים

7/5

0368.4166

קורס מתקדם במערכות מחשב[9]

3

-

3

6

3

מערכות הפעלה מבנה המחשב

7/5

 

 

הערות:

1.   רישום לקורס "ארכיטקטורה מתקדמת של מחשבים", שהוא קורס תואר שני, מותנה בהסכמת המרצה.

2.   את ה"מעבדה המתקדמת במבנה המחשב" אפשר ומומלץ לקחת בסמסטר 5.

3.   מעבדת החובה במסלול היא המעבדה ה"מעבדה המתקדמת במבנה המחשב". ה"מעבדה המתקדמת במיקרו-מחשבים" תיחשב כקורס בחירה במסלול.

 

מסלול רשתות תקשורת מחשבים**

 

 

אופן ההוראה

 

דרישות קדם

ניתן

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

 

בסמ'

0368.3234

וירטואליזצ יה של שירותי תקשורת (NFV)

3

-

-

3

4

רשתות תקשורת מחשבים

8

0368.4429

חישוב מבוזר[10]

3

-

-

3

3

אלגוריתמים

8

0512.4163

מבוא לקודים לתיקון שגיאות[11]

3

1

-

4

3.5

תקשורת ספרתית

7

0512.4409

אלגוריתמים

ברשתות[12]

3

1

-

4

3.5

אלגוריתמים

8

0512.4491

מעבדה מתקדמת בתקשורת מחשבים (חובה במסלול)

-

1

2

3

1.5

מבוא לתקשורת מחשבים או רשתות תקשורת ודיבור

8/7

0368.3250

אבטחת מערכות ויישומים ברשת

3

-

-

3

3

 

8

0368.3049

מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית[13] 

3

1

-

4

4

אלגוריתמים

7

0365.4436

תורת התורים[14]

או

3

-

-

3

3

אותות אקראיים ורעש

7

0368.4172

רשתות peer to peer

3

-

-

3

3

 

7

 

 

 

מסלול תקשורת

 

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

בסמ'

0512.4100

מערכות תקשורת

 

 (חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש

6

0512.4161

תקשורת ספרתית

 (חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש

7

0512.4162

העברה ספרתית של אותות

3

1

-

4

3.5

תקשורת ספרתית;

מבוא לעיבוד

ספרתי של  אותות

8

0512.4163

מבוא לקודים לתיקון שגיאות

3

1

-

4

3.5

תקשורת ספרתית

7

0512.4164

מעגלי תקשורת

3

1

-

4

3.5

מעגלים אלקט'

 אנלוגיים;

מער' תקשורת

7

0512.4190

מעבדה מתקדמת בתקשורת

-

-

3

3

1.5

מערכות תקשורת

7/8

0512.4602

מבוא לתקשורת אופטית

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות; אותות אקראיים ורעש

8

0510.6101

 

תורת האינפורמציה[15]

3

-

-

3

3

אותות אקראיים ורעש

7

                   
 

 

 

 

מסלול עיבוד אותות

 

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

בסמ'

0512.4200

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

(חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

מבוא לניתוח אותות

6

0512.4261

מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי[16]

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש; מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

7

0512.4262

עיבוד תמונות[17]

3

-

1

4

3.5

אותות אקראיים ורעש; מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

7

0512.4162

העברה ספרתית של אותות

3

1

-

4

3.5

מבוא לעיבוד

 ספרתי של אותות;

 תקשורת ספרתית

8

0510.6202

תורת שערוך[18]

3

-

-

3

3

אותות אקראיים ורעש

6/8

0512.4290

מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות

-

-

3

3

1.5

מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי

7

0512.4263

עיבוד וניתוח וידיאו

 

3

-

1

4

3.5

עיבוד תמונות

8

0512.4291

מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות

-

-

3

3

1.5

עיבוד תמונות

8

0512.4603

מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים

3

1

-

4

3.5

אופטיקה קלאסית

7

                   
 

 

 

מסלול אבטחת מידע[19]

 

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

בסמ'

0368.3065

מבוא לאבטחת מידע (חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

מבנה המחשב; מערכות הפעלה או מבוא לתכנות מערכות

6

0368.3049

מבוא לקריפטוגרפיה (חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

אלגוריתמים

7

0368.4162

תורת הקריפטוגרפיה

3

-

-

3

3

סיבוכיות

מומלץ לקחת את הקורס "מבוא לקריפטוגרפיה"

8

0368.4474

אבטחת מידע -  תיאוריה בראי המציאות

3

-

-

3

3

מבוא לאבטחת מידע או מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית או תורת הקריפטוגרפיה

7

0368.3250

אבטחת מערכות ויישומים ברשת

3

-

-

3

3

מבוא למדעי המחשב; אלגוריתמים

8

0510.7409

סמינר נושאים באבטחת מידע[20]

2

 

 

 

 

מבוא לאבטחת מידע

 

0368.3331

סמינר באבטחת מידע[21]

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסלול תוכנה

 

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

בסמ'

0368.3058

 

נושאים מתקדמים בתכנות (חובה במסלול)

3

1

-

4

4

פרוייקט תוכנה

8

 

0368.3500

סדנה במדעי המחשב (חובה במסלול)

2

-

3

5

5

 

8/7

0368.3069

בדיקות תוכנה

3

-

-

3

3

תוכנה 1

8

0368.3133

קומפילציה

3

1

-

4

4

מערכות הפעלה, מודלים חישוביים

7

0368.3062

ניהול נתונים באינטרנט

3

-

-

3

3

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; אלגוריתמים; מודלים חישוביים

8

0368.3241

שפות תכנות

3

-

-

3

3

 פרוייקט תוכנה

7

0368.3458

מערכות בסיסי נתונים

3

-

-

3

3

מבני נתונים; תוכנה 1

8

0368.3316

טרנספורמציות לשיפור איכות קוד קיים

3

-

-

3

3

תוכנה 1

7

0368.4355

נושאים במודלים של מערכות תוכנה

3

-

-

3

3

מודלים חישוביים; פרוייקט תוכנה;

תוכנה 1; מומלץ לוגיקה למדעי המחשב

7

 

 

רשימת פטורים לבעל תואר הנדסאי

 

 

הפטור יינתן על סמך ציון ממוצע 80 לפחות בבחינות הגמר הממשלתיות (לא כולל פרוייקט).

 

הנדסאי חשמל ואלקטרוניקה:

 

0512.3513

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

0512.3514

מעגלים אלקטרוניים ספרתיים

0512.3561

מערכות לוגיות ספרתיות

0512.3594

מעבדה במעגלים אלקטרוניים

0512.4000

פרוייקט

 

 

 

 

[1] מידע על קורסי העשרה מתכנית "כלים שלובים" נמצא באתר www.core.tau.ac.il

[2] סדנת חובה חד-יומית בת 4 שעות. על המועד תפורסם הודעה.

[3] 2 ש"ס מעבדה - רשות

[4] לא ניתן להתקבל לתואר שני במדעי המחשב ללא "לוגיקה למדעי המחשב" ו"סיבוכיות". מי שלא מתכוון להמשיך לתואר שני יכול להמיר את "לוגיקה למדעי המחשב" ו-"סיבוכיות" בקורסים מתקדמים אחרים במדעי המחשב שמספרם 0368.4xxx ופתוחים לתואר ראשון.

 

[5] לא ניתן להתקבל לתואר שני במדעי המחשב ללא "לוגיקה למדעי המחשב" ו"סיבוכיות". מי שלא מתכוון להמשיך לתואר שני יכול להמיר את "לוגיקה למדעי המחשב" ו-"סיבוכיות" בקורסים מתקדמים אחרים במדעי המחשב שמספרם 0368.4xxx ופתוחים לתואר ראשון.

 

[6] סטודנטים יכולים לקחת פרוייקט בהנחיית חברי סגל במדעי המחשב במסגרת סדנה מורחבת. לשם כך, נא לפנות לאחראי הפרוייקטים בפקולטה להנדסה. 

[7] להשלמת מכסת השעות לתואר.

[8] לא יינתן בתשע"ה.

[9] לא יינתן בתשע"ה.

[10] חובה לבחור אחד מהקורסים

[11] חובה לבחור אחד מהקורסים

[12] לא יינתן בתשע"ה.

[13] חובה לבחור אחד מהקורסים

[14] חובה לבחור אחד מהקורסים

[15] קורס תואר שני

[16] יש לבחור לפחות אחד משני הקורסים.

[17] יש לבחור לפחות אחד משני הקורסים.

[18] קורס תואר שני

[19] מומלץ לסטודנטים שבוחרים במסלול אבטחת מידע לבחור גם נושא בסדנא במדעי המחשב (0368.3500) בתחום אבטחת מידע.

במסלול אבטחת מידע על התלמיד לקחת את שני קורסי החובה, ובנוסף שני קורסי בחירה או קורס בחירה וסמינר (מסלול זה לא כולל מעבדה).

[20] לא יינתן בתשע"ה.

[21] לא יינתן בתשע"ה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>