המגמה להנדסה מכנית

מגמה להנדסה מכנית

 

תפקידו וייעודו של המהנדס המכני נמצאים בתהליך מתמיד של התחדשות. הכשרתו של המהנדס המכני מאפשרת לו לעסוק במגוון רחב של תפקידים בנושאים הכוללים: מחקר ופיתוח, תכנון, ייצור, ניהול הנדסי ואחזקה. ההכשרה הבסיסית שמקנים הלימודים במגמה להנדסה מכנית מאפשר לבוגרים לעסוק בקשת רחבה של תחומים, כגון: הנדסת אווירונאוטיקה, הנדסת אניות ואוקינוגרפיה, הנדסה גרעינית, הנדסה אזרחית, הנדסת חומרים, הנדסת סביבה,  הנדסת מכטרוניקה ורובוטיקה,  זיווד אלקטרוני, הנדסת מחשבים והנדסה ביו-רפואית, בנוסף לתחומים הקלאסיים של המהנדס המכני.

 

 

בעידן המודרני ההנדסה המכנית מושפעת באופן מכריע מהתפתחות אמצעי המחשוב. כלי רכב, מטוסים, כלי שייט, רובוטים, מכונות ייצור, תחנות כוח, מערכות מיזוג אוויר ולעיתים אף מבנים כגון גשרים, סכרים ובניינים חכמים - מופעלים, מבוקרים ומתוחזקים בעזרת מחשב. תהליכים רבים בתעשייה בת זמננו נמצאים תחת בקרה ממוחשבת.  גם התיכון וגם הייצור המכני נעשים כיום בכלים ממוחשבים (תיב"ם). במקביל לתכנון המכני הקלאסי מתפתח בשנים האחרונות שטח חדש של תכנון מכטרוני. המכטרוניקה, המשלבת מכניקה, אלקטרוניקה ומחשבים, היא פועל יוצא של מהפיכת המחשוב.

 

חומר הלימודים המעודכן ומעבדות מתקדמות, כגון: מעבדות המחשוב, הבקרה, הרובוטיקה, המכטרוניקה, המעבדה להדמיית זרימה ממוחשבת, המעבדה הניסיונית והחישובית של תכנון תרמי של ציוד אלקטרוני, הגרפיקה הממוחשבת והתיב"ם, מאפשרים לסטודנט לרכוש ידע במחשבים וללמוד את השפעתם על ההנדסה המכנית, הן בהקשר של שילוב מחשב ומכונה והן בהקשר של תיכון בעזרת מחשב.

 

תכנית הלימודים במגמה להנדסה מכנית הותאמה לצרכי העידן המודרני, תוך מתן גמישות בחירה אישית בנושאים רב-תחומיים רבים. מתוך שמונת הסמסטרים (ארבע שנים) כחמישה סמסטרים מוקדשים למקצועות חובה הכוללים: מקצועות יסוד במכניקה, מתמטיקה, מחשבים, פיזיקה, כימיה, חומרים, חשמל, אלקטרוניקה וכלכלה. החל מהסמסטר החמישי בוחר הסטודנט במסלולי התמחות.

 

לסטודנט מוצעים שמונה מסלולי התמחות, מתוכם עליו לבחור שני מסלולים. הבחירה האישית של הסטודנט במסלולי ההתמחות בהתאם לנטיותיו, תורמת לעיצוב אישיותו המקצועית ומאפשרת לו העמקה וביסוס הידע התיאורטי והמעשי שלו. במסגרת הפרוייקט השנתי המבוצע בשנת הלימודים האחרונה, ניתנת הזדמנות לסטודנט להוכיח את כישוריו ואת הידע שצבר הלכה למעשה, בנושא הקרוב ללבו, ובהנחיית מהנדסים מומחים מהתעשייה. לסטודנטים מצטיינים עשויה להיפתח האפשרות לעסוק בפרוייקט מחקר ופיתוח בהנחיית חוקר מתוך חברי הסגל האקדמי.

 

על מנת להיות זכאי לתואר, נדרש הסטודנט לצבור לפחות 185.5 שעות לימודי מגמה ו-6 שעות לימודי העשרה מתכנית "כלים שלובים".

 

בוגרי התוכנית יקבלו תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה מכנית.

 

המגמה להנדסה מכנית

תכנית לימודים

 

סמסטר 1

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1510

גרפיקה הנדסית

1

2

2

5

3

 

0542.1800

מבוא להנדסה מכנית

2

-

-

2

1

 

0509.1815

כימיה בסיסית להנדסה

2

1

-

3

3

 

0509.1820

תכנות

2

2

-

4

3

 

0509.1824

אלגברה לינארית

5

2

-

7

6

 

0509.1846

 

חשבון דיפרנציאלי ואינטרגרלי 1ב'

4

2

-

6

5

 

 

קורסי העשרה[1]

-

-

-

-

-

 

 

סה"כ

16

9

2

27

21

 

 

 

סמסטר 2 

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1834

מעבדה בפיזיקה

-

-

2

2

1

 

 

0509.1847

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'

4

2

-

6

5

חשבון דיפרנציאלי ואינטרגרלי 1ב';

אלגברה לינארית

0509.1845

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

1

-

4

3.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטרגרלי 1ב'; אלגברה לינארית

0542.1810

מכניקה של חלקיקים

3

2

-

5

4

 

0542.1820

סטטיקה של גוף קשיח

3

1

-

4

3.5

מכניקה של חלקיקים

0581.1111

מבוא למדע והנדסת חומרים

3

1

-

4

3.5

כימיה בסיסית להנדסה

0581.1132

מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה

 

 

1

1

0.5

 

 

סה"כ

16

7

3

25

20

 

 

 

הערות:

א.  חובות כלליים - ראה הנחיות בעמ'  39.

ב.   דרישות הקדם המודגשות בקו ניתנות במקביל.

 

 

סמסטר 3

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1000

סדנת מבוא למטלב[2]

-

-

-

-

-

 

0509.1829

פיזיקה (2)

4

2

-

6

5

מכניקה של חלקיקים 

0509.2805

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

-

4

3.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'; אלגברה לינארית

0509.2844

פונקציות מרוכבות

2

1

-

3

2.5

מד"ר; חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'

0542.2110

דינמיקה של גוף קשיח

3

1

-

4

3.5

סטטיקה של גוף קשיח

0542.2200

מכניקת המוצקים (1)[3]

4

1

-

5

4.5

משוואות דיפ' רגילות; סטטיקה של גוף קשיח

0542.2500

מכניקת הזורמים

 (1) [4]

3

2

-

5

4

משוואות דיפרנציאליות רגילות; תרמודינמיקה(1); דינמיקה של גוף קשיח

0542.2600

תרמודינמיקה (1)

3

2

-

5

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'; כימיה בסיסית;

מכניקה של חלקיקים

 

סה"כ

22

10

-

32

27

 

 

 

סמסטר 4

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.2804

אנליזה נומרית

3

1

-

4

3.5

תכנות, משוואות דיפ' רגילות

0509.2843

אנליזה הרמונית

2

1

-

3

2.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'; משוואות דיפ' רגילות; פונקציות מרוכבות 

0509.2846

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

2

1

-

3

2.5

משוואות דיפ' רגילות; פונקציות מרוכבות; אנליזה הרמונית

0512.1205

מבוא למעגלים, מערכות ואותות חשמליים

4

1

-

5

4.5

פיזיקה (2); משוואות דיפר' רגילות

0542.2200

מכניקת המוצקים (1) [5]

4

1

-

5

4.5

מד"ר; סטטיקה של גוף קשיח

 

0542.2500

מכניקת הזורמים

(1) [6]

3

2

-

5

4

משוואות דיפרנציאליות רגילות; תרמודינמיקה(1); דינמיקה של גוף קשיח

 

סה"כ

18

7

-

25

21.5

 

 

 

 

 

החל מסמסטר 5 מציעה המגמה מסלולי התמחות לבחירה. ראה עמודים  76 - 80.

סמסטר 5

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0512.1204

המרת אנרגיה והנע חשמלי

2

1

0.5

3.5

2.5

פיזיקה (2); מבוא למעגלים, מערכות ואותות חשמליים

0542.2400

תכן מכני (1)

2

2

-

4

3

מכניקת המוצקים (1); מבוא למדע והנדסת חומרים; גרפיקה הנדסית

0542.3243

מבוא לבקרה

3

1

0.5

4.5

4

מבוא למעגלים ומערכות חשמליים

0542.3620

מעבר חום[7]

3

1

-

4

3.5

מכניקת הזורמים (1); משוואות דיפרנציאליות חלקיות; אנליזה הרמונית; תרמודינמיקה (1)

0542.3780

תהליכי עיבוד (1) [8]

3

-

-

3

3

גרפיקה הנדסית; מבוא למדע והנדסת חומרים; מעבדה בתהליכי עיבוד

0542.3791

תהליכי עיבוד -(מעבדה)

-

-

2

2

1

 

 

סה"כ

13

5

3

21

17

 

 

סמסטר 6

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0542.3620

מעבר חום[9]

3

1

-

4

3.5

מכניקת הזורמים (1); משוואות דיפרנציאליות חלקיות; אנליזה הרמונית; תרמודינמיקה (1)

0542.3780

תהליכי עיבוד (1) [10]

3

-

-

3

3

גרפיקה הנדסית; מבוא למדע והנדסת חומרים; מעבדה בתהליכי עיבוד

0542.3792

הנדסת ניסויים ומדידות - מעבדה

2

-

2

4

3

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מכניקת הזורמים (1); אלקטרוניקה בסיסית

0512.1206

אלקטרוניקה בסיסית

3

1

1.5

5.5

4.5

מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים

 

סה"כ

11

2

3.5

16.5

14

 

 

סמסטרים  8/7

 

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

בסמ'

0542.4010

תיכון ופרוייקט (1)

3

-

-

3

3

136 ש"ס או באישור מנחה

7

0542.4020

תיכון ופרוייקט (2)

3

-

-

3

3

תיכון ופרוייקט (1)

8

0542.4091

מעבדה במכניקת המוצקים

-

-

2

2

1.5

מבוא למדע והנדסת חומרים; מכניקת המוצקים (1)

8/7

0542.4092

מעבדת זרימה ומעבר חום

-

-

3

3

2

תרמודינמיקה (1); הנדסת ניסויים ומדידות-מעב';

מכניקת הזורמים (1); מעבר חום

7

           

סה"כ

6

-

5

11

9.5

 

 

 

 

 

מסלולי בחירה

 

הלימודים בשנים ג' ו-ד' כוללים קורסי חובה משותפים לכל הסטודנטים, וקורסי התמחות, עם אפשרויות בחירה על פי העדפות אישיות.

במסגרת לימודי התמחות, חובה לבחור 2 מסלולי התמחות מתוך 8. כל מסלול מורכב מקורסי חובה (4-5 קורסים) וקורסי בחירה. על כל תלמיד ללמוד 11 קורסי התמחות לפחות.

לצורך השלמת מכסת הקורסים ניתן לבחור כל קורס מתוך הרשימה בטבלה מס' 1.

 

א.    ככלל, בכל מסלול מומלץ לקחת את הקורס הראשון ברשימה לפני (או במקביל) לקורסי החובה האחרים.

ב.     קורסים מתואר שני יכולים גם הם לשמש כקורסי בחירה. השתתפות בקורסים אלה מותנית באישור מרצה הקורס וראש המסלול הרלוונטי.

ג.     במהלך הרישום לקורסים של סמסטר א' של שנה ג', על הסטודנט להודיע מה הם שני המסלולים בהם הוא מעוניין להתמקד.

במהלך הרישום לסמסטר א' של שנה ד' על הסטודנט להצהיר על הבחירה הסופית של המסלולים.

 

מבנים ומכניקה חישובית

מסלול מבנים ומכניקה חישובית מיועד להקניית ידע בסיסי בהתנהגות הסטטית והדינמית של מבנים ומערכות אלסטיות. המסלול מדגיש יישומים ושיטות חישוביות באמצעות מחשבים. מרבית היישומים של תיאוריות מכניקת המוצקים והמבנים נעשה כיום באמצעות אנליזות ושיטות נומריות כדי לחשב את המאמצים והכוחות המכניים הפועלים על אלמנט במבנה או במכונה. לימוד שיטות אנליזה שונות במסלול יאפשר גישה לתיכון וייצור מכני, מכניקת השבר, אופטימיזציה של מבנים וניתוח חומרים מרוכבים. ענף המכניקה החישובית הוא לפיכך תחום מרכזי במחקר ונוגע בכל תחומי התעשייה האזרחית והצבאית כאחת. מוצרים הדורשים אנליזה מכנית של מבניהם במהלך התכן הוא רב כגון: מבני וחלקי מטוסים, רכב, טורבינות, מחברים, מערכות אלקטרוניות תחת עומס תרמי, מכשור ביו-רפואי, וכלה במגדלים וגשרים.

 

מסלול זה מיועד למי שתופש את ההנדסה המכנית במובנה הרחב ורוצה להכשיר את עצמו לעסוק גם במבנים בהנדסת תעופה וחלל. הנדסה ימית והנדסה אזרחית.

 

קורסי חובה

מס' קורס

שם הקורס

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0542.4221

מבוא לתורת האלסטיות

4

4.5

מכניקת המוצקים (1)

6

0542.4222

תורת המבנים

4

3.5

מכניקת המוצקים (1)

6

0542.4223

מבוא לאלמנטים סופיים

4

3.5

מכניקת המוצקים (1); מכניקת המוצקים (2)

7

0542.4224

מכניקת המוצקים (2)

4

3.5

מכניקת המוצקים (1)

5-6

 

 

 

הנדסת סביבה

התעשייה לגווניה השונים כמו גם האנרגיה המופקת מדלקים, מאפשרים את רמת החיים אליה אנו מורגלים, אך גם אחראים למפגעים סביבתיים המאיימים על איכות החיים ויותר מכך על בריאות האוכלוסייה. על מנת למנוע או לפחות לצמצם מפגעים אלה, נעשה כיום מאמץ עולמי למחזור והשבה של פסולת ושפכים, טיהור וניקוי אתרים מזוהמים, ומעבר לשימוש בחומרי גלם וייצור ומוצרים "ירוקים". כמו כן, קיימת מגמה למעבר לשימוש במקורות אנרגיה מתחדשים (שמש, רוח וכו') יחד עם תכנון אופטימלי וחכם של מערכות כוח ואנרגיה. בנוסף, השלטונות, דעת הקהל וכוחות השוק מחייבים את התעשייה בכללה לעמוד בדרישות ובתקנים הולכים ומחמירים. על כן הולך וגובר הביקוש מצד מעסיקים בתעשייה ובמשרדים ממשלתיים לאנשים עם רקע טכנולוגי-הנדסי בנושאי איכות הסביבה, שיוכלו לתת מענה לבעיות אלה. הקורסים במסלול נועדו להקנות לסטודנט ידע בנושאים רלוונטיים בתחום חשוב ומתפתח זה.

 

קורסי חובה

מס' קורס

שם הקורס

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0542.4120

תרמודינמיקה (2)

4

3.5

תרמודינמיקה (1)

5

0542.4122

הסעת מזהמים בסביבה

4

3.5

מכניקת הזורמים (1)

6

0542.4123

תהליכי מעבר חום וחומר[11]

4

3.5

מעבר חום; מכניקת הזורמים (1)

6

0542.4125

מבוא להנדסת סביבה

4

3.5

 

7

 

 

 

זרימה ותיכון תרמי

מסלול זרימה ותיכון תרמי עוסק בהעמקת ידע בסיסי בזרימה ומעבר חום עם דגשים על כלי תיכון של מערכות תרמיות ממוזערות ויישומי זרימה בהקשר סביבתי. מזעור מערכות אלקטרוניות מחייב תהליכים משולבים של תיכון פונקציונאלי ותרמי.

הקורסים בהדראוליקה הנדסית והנדסה ימית מקנים ידע עמוק ונרחב בנושאי זרימה בהקשר הסביבתי הן בהקשר טבעי (ימים, אגמים ונהרות) והן בהקשר הנדסי.

 

קורסי חובה

מס' קורס

שם הקורס

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0542.4320

מכניקת הזורמים (2)

4

3.5

מכניקת הזורמים (1)

5

0542.4321

הידראוליקה הנדסית

4

3.5

מכניקת הזורמים (1); משוואות דיפרנציאליות חלקיות

7

0542.4322

תכנון תרמי של ציוד אלקטרוני

4

3.5

מעבר חום

6

0542.4351

הנדסה ימית

4

3.5

מכניקת הזורמים (1)

6

 

 

 

מכטרוניקה/מערכות אוטונומיות

הרובוטיקה, ובמובן רחב יותר המכטרוניקה, עוסקת בהפעלה אינטליגנטית, מבוססת מחשב, של התקנים ומערכות מכניות, תוך שימוש בחיישנים ומפעילים. מערכות מכטרוניות ורובוטים מיושמים בתעשייה, בהנדסה רפואית, ובהנדסה אווירונאוטית, באמצעי לחימה, בהנדסת רכב, בחקלאות, בבנייה, בחקר ובנייה במצולות ים ובחלל, ובשימושים בינתיים. הידע הנדרש בתחום מקיף נושאים מתחומים רבים כולל: מכניקה, בקרה, אינטליגנציה מלאכותית, מחשבים ואלקטרוניקה. קורסי המסלול מקנים את המבוא הנדרש ממהנדס השותף בצוות תכנון מערכות מכטרוניות ורובוטיות. בתחום הבקרה מקנה המסלול את הידע המתמטי וההבנה הפיזיקלית הדרושים לתכנון בקרה במערכות מכניות ותהליכיות, ואילו בתחום המערכות האוטונומיות מושם דגש על לימוד שיטות מתקדמות של אינטליגנציה מלאכותית שפותחו בהשראה ממערכות ביולוגיות.

 

קורסי חובה

מס' קורס

שם הקורס

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0542.4455

בינה חישובית[12]

4

3.5

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מבוא לבקרה

8

0542.4620

מכטרוניקה – עקרונות השימוש במיקרו-מעבדים

4

3.5

אלגברה לינארית; מבוא למערכות ומעגלים חשמליים; המרת אנרגיה; מבוא לבקרה

7

0542.4621

מבוא לרובוטיקה

3

2.5

מבוא לבקרה; דינמיקה של גוף קשיח

5

0542.4622

דינמיקה ובקרה של מערכות

3

3

מבוא לבקרה

6

0542.4624

מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכות

3

2.5

מבוא לרובוטיקה; דינמיקה ובקרה של מערכות

6

 

 

 

מערכות ממוזערות וחומרים

הנדסה מודרנית היא בין-תחומית במהותה. לאור התפתחות מתמשכת בטכנולוגיות מתקדמות ובמורכבות של מערכות הנדסיות, הבטים בין-תחומיים הנדסיים נהיו בעלי חשיבות עליונה. הצורך לזהות מנגנוני הכשל, ולחזות ביצועים במערכות אלקטרו-אופטו-מכניות מורכבות, מערכות חלל, ציוד אלקטרו-אופטי מתוחכם, מיכשור רפואי או מערכות אלקטרו-מכניות זעירות (MEMS), מעמידה דרישות חדשות ליכולות של מהנדס מכונות. בוגרי הנדסה מכנית, בהמשך הדרך המקצועית שלהם בתעשייה ובמחקר, נחשפים לעבודה בתחומים שמשיקים להנדסה מכנית כגון, הנדסת חשמל או הנדסת מערכות. המסלול מערכות ממוזערות וחומרים מיועד לתת מענה לביקוש הולך וגובר ללימודים בין-תחומיים בכלל, שמקורו בעיקר בתחום טכנולוגיות מתקדמות, ולהרחיב את בסיס הידע בתחום של מערכות זעירות וחומרים בפרט. תלמידים במסלול זה חייבים ב-4 קורסי חובה כולל קורס "מבוא למערכות זעירות" ומעבדה בחומרים הנדסיים.

 

קורסי חובה

 

מס' קורס

שם הקורס

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0542.4220

תורת התנודות

4

3.5

דינמיקה של גוף קשיח; מכניקת המוצקים (1)

6

0542.4224

מכניקת המוצקים (2)

4

3.5

מכניקת המוצקים (1)

5+6

0542.4722

מבוא למערכות זעירות

4

3.5

מכניקת המוצקים (1); מכניקת המוצקים (2); דינמיקה של גוף קשיח; פיזיקה (2)

8

0581.4131

מעבדה בחומרים הנדסיים

1

0.5

מבוא למדע והנדסת חומרים

7

0581.3181

התנהגות  מכנית של חומרים

4

3.5

מבוא למדע והנדסת חומרים; מכניקת המוצקים (1)

8

 

 

 

אווירונאוטיקה וחלל

מסלול אוורונאוטיקה וחלל מיועד להקנות ידע וכלים לחישוב הכוחות האווירודינמיים הפועלים על מטוסים, התגובה הדינמית של כלי טייס וההתנהגות של גופים בחלל. כמו כן, ילמד הסטודנט את עקרונות התכנון של מבנים אווירונאוטיים ומבני חלל. טכניקות מתקדמות אלה נהוגות גם בתחומים אחרים, כגון: ארכיטקטורה ימית, תעשיית המכונות ומבני תעשייה דקי דופן.

 

קורסי חובה

 

מס' קורס

שם הקורס

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0542.4224

מכניקת המוצקים (2)

4

3.5

מכניקת המוצקים (1)

5+6

0542.4352

דינמיקת הגזים

4

3.5

תרמודינמיקה (1); מכניקת הזורמים (1)

6

0542.4522

מכניקה של טייס וגופים בחלל

4

3.5

מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

7

0542.4523

מבוא לאווירודינמיקה

4

3.5

מכניקת הזורמים (1)

6

 

 

 

תכן מכני ותכנון בעזרת מחשב (תיב"מ)

התכן ההנדסי מהווה שלב חשוב ומכריע בתהליך פיתוח וייצור מערכות. השפעתו על מחזור החיים של המוצר בהקשרים הנוגעים לייצור, תחזוקה ומחיר, היא רבה וחשובה. חלק נכבד מתהליך התכן נתמך ע"י שיטות וכלי מיחשוב מסוגים שונים. במסלול תכן מכני ותיב"מ לומד הסטודנט מגוון רחב ומעניין של נושאי לימוד בתחום החומרים, מערכות מכניות ושיטות תכן מתקדמות ומגוון נושאים בסיסיים המאפשרים לפתח כלי מיחשוב לתמיכה בעבודה הנדסית.

 

קורסי חובה

 

מס' קורס

שם הקורס

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0542.4420

תורת המכונות

4

3.5

דינמיקה של גוף קשיח; מכניקת המוצקים (1)

5

0542.4421

נושאים מתקדמים בתכן מערכות מכניות

4

3.5

תכן מכני (1); תורת המכונות

8

0542.4422

תכן הנדסי – מבוא ושיטות

4

3.5

אלגברה לינארית

7

0542.4423

גרפיקה בעזרת מחשב[13]

4

3.5

תכנות

7

 

 

 

מערכות אנרגיה

האנרגיה המופקת מדלקים, כמו גם התעשייה לגווניה השונים, מאפשרים את רמת החיים אליה אנו מורגלים, אך גם אחראים למפגעים סביבתיים המאיימים על איכות החיים ויותר מכך על בריאות האוכלוסייה. על מנת למנוע או לפחות לצמצם מפגעים אלה, נעשה כיום מאמץ עולמי לעבור לשימוש במקורות אנרגיה מתחדשים (שמש, רוח וכו'), יחד עם תכנון אופטימלי וחכם של מערכות כוח ואנרגיה. בנוסף, השלטונות, דעת הקהל וכוחות השוק מחייבים את התעשייה בכללה לעמוד בדרישות ובתקנים הולכים ומחמירים. על כן גובר הביקוש מצד מעסיקים בתעשייה ובמשרדים ממשלתיים לאנשים עם רקע טכנולוגי-הנדסי בנושאי איכות הסביבה, שיוכלו לתת מענה לבעיות אלה. הקורסים במסלול נועדו להקנות לסטודנט ידע בנושאים רלוונטיים בתחום חשוב ומתפתח זה.

 

קורסי חובה

מס' קורס

שם הקורס

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0542.4093

מעבדה במערכות אנרגיה

1

0.5

תרמודינמיקה (1); אנרגיה מתחדשת; מעבדת זרימה ומעבר חום

8

0542.4120

תרמודינמיקה (2)

4

3.5

תרמודינמיקה (1)

5

0542.4131

מנועי שריפה פנימית

4

3.5

תרמודינמיקה (2)

8

0542.4132

אנרגיה מתחדשת

4

3.5

מעבר חום; מכניקת הזורמים (1); תרמודינמיקה (1)

8

0542.4179

מתקנים לייצור כח

4

3.5

תרמודינמיקה (1); מעבר חום

7ּ+8

 

 

 

טבלה מס' 1 – קורסי בחירה

 

מקרא:

מסלולים:

  1. מבנים ומכניקה חישובית
  2. הנדסת סביבה
  3. זרימה ותיכון תרמי
  4. מכטרוניקה/ מערכות אוטונומיות
  5. מערכות ממוזערות וחומרים
  6. אוירונוטיקה וחלל
  7. תכן מכני ותכנון בעזרת מחשב (תיב"ם).
  8. מערכות אנרגיה

 

סימון x – בחירה

מספר

קורס

שם קורס

שעות

משקל

דרישות קדם

1

2

3

4

5

6

7

8

סמ'

 

קורס הומני ממדעי הרוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512.1203

מבוא לעיבוד אותות[14]

4

3.5

אנליזה הרמונית; מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

 

 

x

x

x

 

 

 

8/6

0512.2508

התקנים אלקטרוניים[15]

6

 

מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה

 

 

 

 

x

 

 

 

7/6

0512.4200

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות[16]

4

3.5

מבוא לעיבוד אותות

 

 

 

x

 

 

 

 

8/6

0512.4362

מערכות משוב שימושיות[17]

4

3.5

דינמיקה ובקרה של מערכות

 

 

 

x

 

 

 

 

7

0512.4700

טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה[18]

4

3.5

התקנים אלקטרוניים

 

 

 

 

x

 

 

 

7

0512.4702

מבוא למערכות מיקרו-אלקטרוניות-מכניות[19]

4

3.5

מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה

 

 

 

 

x

 

 

 

8/6

0542.3360

הנעה

4

3.5

 

 

x

 

 

 

 

 

 

7

0542.4121

תהליכי הפרדה בהנדסת סביבה[20]

4

3.5

מכניקת הזורמים (1)

 

x

 

 

 

 

 

 

8

0542.4122

הסעת מזהמים בסביבה

4

3.5

מכניקת הזורמים (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0542.4123

תהליכי מעבר חום וחומר[21]

4

3.5

מעבר חום; מכניקת הזורמים (1)

 

 

x

 

x

 

 

 

6

0542.4131

מנועי שריפה פנימית

4

3.5

תרמודינמיקה (2)

 

x

x

 

 

 

 

x

8

0542.4132

אנרגיה מתחדשת

4

3.5

מעבר חום; מכניקת הזורמים (1); תרמודינמיקה (1)

 

x

 

 

 

 

 

 

8

0542.4133

אנרגיה במבנים

4

3.5

מעבר חום; תרמודינמיקה (1)

 

x

 

 

 

 

 

 

6/8

0542.4163

מיזוג אויר וחימום[22]

4

3.5

מכניקת הזורמים (1); תרמודינמיקה (1)

 

x

x

 

 

 

 

x

8

0542.4166

מכניקה אנליטית[23]

4

3.5

 

x

x

x

x

x

 

x

 

8/6

0542.4179

מתקנים לייצור כוח וניצול אנרגיה

4

3.5

תרמודינמיקה (1); מעבר חום

 

x

x

 

 

 

 

 

7

0542.4220

תורת התנודות

4

3.5

דינמיקה של גוף קשיח; מכניקת המוצקים (1)

x

 

 

x

 

 

 

 

6

0542.4221

מבוא לתורת האלסטיות

4

3.5

מכניקת המוצקים (1)

 

 

 

 

 

x

 

 

6

 

0542.4222

תורת המבנים

4

3.5

מכניקת המוצקים  (1)

 

 

 

x

x

x

 

 

6

0542.4223

מבוא לאלמנטים סופיים

4

3.5

מכניקת המוצקים (1)

 

 

 

 

 

x

x

 

7

0542.4224

מכניקת המוצקים (2)

4

3.5

מכניקת המוצקים (1)

 

 

 

 

 

x

 

 

5+6

0542.4320

מכניקת הזורמים (2)

4

3.5

מכניקת הזורמים (1)

 

x

 

 

 

x

 

 

5

0542.4322

תכנון תרמי של ציוד אלקטרוני

4

3.5

מעבר חום

 

x

 

 

 

 

 

 

7

0542.4351

הנדסה ימית

4

3.5

מכניקת הזורמים (1)

 

x

 

 

 

 

 

 

6

0542.4391

מעבדה בסימולציות נומריות ומעבר חום

5

 

מכניקת הזורמים (1); מעבר חום

 

x

 

 

 

x

 

 

7

0542.4392

מעבדה נסיונית  וחישובית בתכנון תרמי של ציוד אלקטרוני[24]

5

3.5

הנדסת ניסוים ומדידות; מעבר חום; תכנון תרמי של ציוד אלקטרוני

 

x

x

 

 

 

 

 

8/6

0542.4420

תורת המכונות

4

3.5

דינמיקה של גוף קשיח; מכניקת המוצקים (1)

 

 

 

x

 

 

 

 

5

0542.4422

תכן הנדסי-מבוא ושיטות

4

3.5

אלגברה לינארית

x

 

 

x

 

 

 

 

6

0542.4423

גרפיקה בעזרת מחשב[25]

4

3.5

תכנות

x

 

 

x

 

 

 

 

7

0542.4455

בינה חישובית [26]

4

3.5

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה;

מבוא לבקרה

 

 

 

 

 

 

x

 

8

0542.4520

תיכון מבנים[27]

4

3.5

תורת המבנים

x

 

 

 

 

 

 

 

8/6

0542.4521

תיכון מבני אויר וחלל

4

3.5

תורת המבנים

x

 

 

 

 

x

 

 

8/6

0542.4621

מבוא לרובוטיקה

4

3.5

תכנות

 

 

 

 

 

 

x

 

5

0542.4622

דינמיקה של מערכות

4

3.5

מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

 

 

 

 

x

x

 

 

8/6

0542.4656

בקרת רובוטים אוטונומיים[28]

4

3.5

תכנות

 

 

 

x

 

 

 

 

8/6

0542.4722

מבוא למערכות זעירות

4

3.5

מכניקת המוצקים (1)-ו(2); דינמיקה של גוף קשיח; פיזיקה (2)

 

 

 

 

 

 

x

 

8

0555.3140

ביו-מכניקה

4

3.5

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם(2); מכניקת המוצקים; מכניקת הזורמים

x

 

 

 

 

 

 

 

7/5

0555.3801

אנטומיה ופיזיולוגיה למהנדסים

4

4

מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

 

 

 

 

 

 

 

 

8/6

0571.1818

מבני נתונים

4

3.5

תכנות

 

 

 

x

 

 

x

 

8/6

0571.3802

מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים

4

3.5

אלגברה לינארית

 

 

 

x

 

 

x

 

7/5

0571.4174

תיכון וחשיבה המצאתית

2

2

נמ"י (1)

 

 

 

 

 

 

x

 

7/5

0581.4181

התנהגות מכנית של חומרים

4

3.5

מבוא למדע והנדסת חומרים או מכניקת המוצקים (1)

x

 

 

 

 

x

 

 

7

 

 

 

רשימת פטורים לבעלי תואר הנדסאי

 

 

שם הקורס

שעות

הציון במקצוע בביה"ס להנדסאים הנדרש לקבלת הפטור

ציון גמר בבחינות גמר ממשלתיות להנדסאים

הערות

גרפיקה הנדסית[29]

5

80

80

הנדסאי/טכנאי מכונות

אלקטרוניקה בסיסית

6

80

80

להנדסאי אלק' (מגמת אלק')

תהליכי עיבוד (1)

5

80

80

להנדסאי מכונות בלבד

המרת אנרגיה והנע חשמלי

3

80

80

להנדסאי חשמל בלבד

תכן מכני (1)

4

80

80

להנדסאי  מכונות בלבד

 

 

 

[1] את קורסי ההעשרה ניתן ללמוד בשנים מתקדמות. קורסי ההעשרה "כלים שלובים" אינם נכללים במניין השעות ללימודי המגמה.

[2] סדנת חובה. על המועד תפורסם הודעה.

[3] יש לקחת את הקורס בסמסטר 3 או סמסטר 4.

[4] יש לקחת את הקורס בסמסטר 3 או סמסטר 4.

[5] יש לקחת את הקורס בסמסטר 3 או סמסטר 4.

[6] יש לקחת את הקורס בסמסטר 3 או סמסטר 4.

[7] ניתן לקחת את הקורס בסמסטר 5 או 6.

[8] ניתן לקחת את הקורס בסמסטר 5 או 6.

[9] ניתן לקחת את הקורס בסמסטר 5 או 6.

[10] ניתן לקחת את הקורס בסמסטר 5 או 6.

[11] לא יינתן בתשע"ה

[12] לא יינתן בתשע"ה

[13] לא יינתן בתשע"ה

[14] הרישום לקורס מותנה באישור ראש המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

[15] הרישום לקורס מותנה באישור ראש המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

[16] הרישום לקורס מותנה באישור ראש המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

[17] הרישום לקורס מותנה באישור ראש המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

[18] הרישום לקורס מותנה באישור ראש המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

[19] הרישום לקורס מותנה באישור ראש המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

[20] לא יינתן בתשע"ה.

[21] לא יינתן בתשע"ה.

[22] לא יינתן בתשע"ה.

[23] לא יינתן בתשע"ה.

[24] לא יינתן בתשע"ה.

[25] לא יינתן בתשע"ה.

[26] לא יינתן בתשע"ה.

[27] לא יינתן בתשע"ה.

[28] לא יינתן בתשע"ה.

[29] הנדסאי מכונות, שאין לו ציון 80 בתיב"מ, יהיה זכאי לפטור חלקי בלבד בגרפיקה הנדסית.

הפטור החלקי מותנה בהשלמת המעבדה לגרפיקה הנדסית ממוחשבת בשנה הראשונה ללימודים.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>