תוכנית לימודים - הנדסת סביבה

תכנית הלימודים

 

התכנית מציעה שני נתיבי לימוד לתואר שני "מוסמך אוניברסיטה בהנדסת סביבה" (M.Sc.in Environmental Engineering).

 

תלמידים מצטיינים בלימודי התואר הראשון יוכלו להתקבל ללימודים ב"זמן מלא" ולקבל מלגת קיום.

 

1.   נתיב מחקרי

      הדרישות לקבלת התואר בנתיב  זה:

  • סיום קורסים בהיקף 24 נ.ז. לפחות, בהתאם לתכנית הלימודים, בממוצע 75 לפחות.
  • השתתפות בסמינרים מחלקתיים (ראה תקנון פקולטי).
  • כתיבת עבודת גמר (תיזה), בהיקף 12 שעות בהתאם לתקנון לתארים מתקדמים של הפקולטה. 

 

2.   נתיב פרויקט גמר

נתיב  זה מיועד לבוגרי תואר ראשון בהנדסה ובוגרים במדעים מדוייקים  (תלמידים חיצוניים בלבד).

 

הדרישות לקבלת התואר במסלול זה:

  • סיום קורסים בהיקף 36 נ.ז. לפחות, בהתאם לתכנית הלימודים, בממוצע 75 לפחות.
  • השתתפות בסמינרים מחלקתיים (ראה תקנון פקולטי).
  • ביצוע פרויקט בהיקף 3 נ.ז.

 

שלבי הלימודים:

ככלל, לימודי התואר השני בפקולטה להנדסה כוללים שני שלבים: הראשון – "לימודי צבירה" והשני - לימודים "מן המניין". תלמידים ב"זמן מלא" יתקבלו ישירות לשלב "מן המניין". מועמדים לתואר שני הנדרשים ללימודי השלמה – יתקבלו ללימודי השלמה.

 

פירוט שלבי הלימוד, חובות לימודים בכל שלב, תנאי מעבר משנה לשנה ותנאי מעבר לשלב "מן המניין" ראה תקנון תאר שני החדש

 

יש לסיים את הלימודים בשלב הצבירה במהלך שלוש שנים אקדמיות לכל היותר. בכל  שנה במהלך לימודי הצבירה יש ללמוד לפחות 3 קורסים.

 

תלמיד בשלב לימודי הצבירה חייב לסיים בהצלחה את קורסי החובה של המחלקה (לרבות רישום חוזר לאחר כשלון - אם נדרש) לא יאוחר מתום הסמסטר הרביעי ללימודיו. מומלץ לכן להירשם לכל קורסי החובה במהלך השנה הראשונה ללימודים, כך שניתן יהיה לתקן כשלון, במידה ויהיה כזה, עד תום השנה השנייה ללימודים.

 

הערה: הקורסים הנצברים יהיו בציון ממוצע של 70 לפחות, וכן נדרש לסיים בהצלחה את כל קורסי החובה של בית הספר/המחלקה.

 

תלמיד בשלב לימודי הצבירה העובר ללימודים ב"זמן מלא" יעבור למעמד "מן המניין".

 

בכל נתיב לימודים על התלמיד ללמוד לפחות 25% מהקורסים בתכנית הלימודים במעמד "מן המניין".

 

  

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

שעות לימוד

דרישות קדם

מתקיים בסמ'

שיעורי חובה פקולטתיים

חובה ללמוד קורס אחד מתוך הקורסים בתיאום עם המנחה:

0510.5001

משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

3

3

ראה ביה"ס להנדסת חשמל

א/ב

0510.5002

אנליזה פונקציונאלית

3

3

ראה ביה"ס להנדסת חשמל

ב

0540.5001

 

שיטות מתמטיות בהנדסה

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

א

שיעור חובה מחלקתי

0540.5300

 

מכניקת זורמים מתקדמת

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

ב

0540.5000

סמינר בית ספרי [1]

-

 

 

א/ ב

שיעורי ליבה של התכנית

חובה ללמוד 3  בנתיב מחקרי (עם עבודת גמר), 6 בנתיב פרויקט (ללא עבודת גמר) מתוך הקורסים הבאים, בתיאום עם המנחה. 

 

0542.4121

 

תהליכי הפרדה בהנדסת סביבה

3

4

רמה מקבילה

ב

0542.4122

 

הסעת מזהמים בסביבה

3

4

רמה מקבילה

ב

0545.5101

זיהום אוויר[2]

3

3

מכניקת הזורמים (1)

-

0545.5102

בקרת מזהמי אוויר חלקיקיים[3]

3

3

מכניקת הזורמים (1)

זיהום אוויר

-

0545.5110

אנרגיה סולרית

3

3

מעבר חום; תרמודינמיקה (1)

א

0545.5201

טיפול בשפכים עירוניים ותעשייתיים (1)

3

3

מכניקת הזורמים (1)

ב

0545.5203

טכנולוגיות לטיפול במים[4]

3

3

כימיה בסיסית להנדסה

-

0545.5301

הערכת סיכונים בטיפול בחומרים מסוכנים[5]

3

3

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

-

שיעורי בחירה

ייבחרו מהקבצים הבאים בתיאום עם המנחה

קובץ איכות הסביבה

0545.5103

בקרת מזהמים בתהליכי בעירה[6]

3

3

תרמודינמיקה (1)

מכניקת הזורמים (1)

-

0545.5126

התמרת אנרגיה[7]

3

3

 

-

0545.5202

טיפול בשפכים עירוניים ותעשייתיים (2) [8]

3

3

טיפול בשפכים עירוניים ותעשייתיים (1)

-

 

 

 

 

  

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

שעות לימוד

דרישות קדם

מתקיים בסמ'

0545.5303

הערכת סיכוני קרינה ובטיחות קרינה[9]

3

3

 

-

0545.5401

טיפול בפסולת מוצקה

3

3

 

א

0545.5501

התפלת מים מלוחים ומליחים

3

3

 

ב

קובץ מדעי ההנדסה (כללי)

0540.6501

 

מעבר חום - הסעה[10]

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0540.6503

 

תרמודינמיקה מתקדמת[11]

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0540.6504

 

מעבר מסה[12]

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0542.4123

 

תהליכי מעבר חום וחומר[13]

3

4

רמה מקבילה

-

0542.4651

 

בקרת תהליכים מתקדמת[14]

3

4

רמה מקבילה

-

0510.7003

כתיבה מדעית באנגלית

ללא נ.ז.

2+2

 

הדרכה אישית

מומלץ לתלמידים במסלול עם תיזה

א

קובץ זרימה והסעה

0540.6101

 

זרימה בסביבה נקבובית[15]

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0540.6301

 

זרימה צמיגה[16]

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0540.6305

 

מבוא לזרימה טורבולנטית[17]

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0540.6306

 

הידרודינמיקה של גלים[18]

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0540.6307

 

זרימה רובדית[19]

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0540.6309

 

שכבות גבול[20]

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0540.6310

 

מכניקת זורמים פיזיקלית[21]

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0540.6311

 

 

זרימה דו-פאזית

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

ב

0540.6312

 

יציבות הידרודינמית[22]

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0540.6315

 

התורה הקינטית של הגזים[23]

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

קובץ שיטות חישוב וניתוח

0510.7006

מבוא לדינמיקה לא לינארית[24]

2

2

ראה ביה"ס להנדסת חשמל

-

 

 

  

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

שעות לימוד

דרישות קדם

מתקיים בסמ'

0540.5600

 

תכן הנדסי – תיאוריה ושיטות מתקדמות

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

ב

0540.6303

 

מכניקת זורמים ממוחשבת[25]

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0542.3649

מבוא לשיטות נומריות בזרימה ומעבר חום[26]

3

4

רמה מקבילה

-

0542.4391

 

 

מעבדה בסימולציות נומריות של זרימה ומעבר חום

3

5

רמה מקבילה

א

קובץ שיטות ניסוי ומדידה

0540.6314

 

הנדסת ניסויים[27]

2

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

 
 

הערה: רמה מקבילה - עיין בתכנית הלימודים לתואר ראשון. לתואר שני יוכרו עד 9 נ.ז. בקורסים  ב"רמה מקבילה" בנתיב מחקרי,  ועד 12 נ.ז. בנתיב פרויקט גמר באישור מנחה וראש התכנית.

 

קורסי בחירה חוץ-מחלקתיים

בנוסף לקורסים שיינתנו על-ידי המחלקה, יוצעו לתלמידים במסלול, בהתחשב ברקע הקודם שלהם ובתיאום עם המנחה, קורסים בנושאי איכות הסביבה ממחלקות אחרות באוניברסיטה. להלן רשימה חלקית. תכני הקורסים מפורטים בידיעונים של המחלקות:

 

מספר הקורס                              שם הקורס

 

מדעי החיים

0431.1010                               מערכות אקולוגיות וזרימת אנרגיה

0453.4103                               אקולוגיה מיקרוביאלית 

0455.3419                               בעיות אקולוגיות של האדם וסביבתו

0455.3018                               אקולוגיה של זיהום ושיקום מקווי מים

0455.3021                               אספקטים ביולוגיים של איכות הסביבה

0455.3448                               שימוש במיקרואורגניזמים ימיים לניטור ושחזור הסביבה הימית

0910.3000                               נושאים באיכות הסביבה

 

מדעים מדוייקים

0341.4317                               מזומטאורולוגיה

0341.4148                               כימיה אטמוספירית

0341.4165                               גיאולוגיה יישומית

 

מדעי החברה

1041.3502                               סוציולוגיה סביבתית

1082.4003                               קבלת החלטות בסקטור הציבורי

 

מדעי הרוח

0691.4460                               איכות הסביבה בעולם ובישראל

0691.4616                               כלכלה אקולוגית

 

ביה"ס ללימודי הסביבה

0910.1000                               דיני איכות הסביבה

0910.3000                               נושאים באיכות הסביבה

 

 

[1]  תלמיד תואר שני בנתיב המחקרי חייב להשתתף בסמינרים מחלקתיים בהיקף של 14 סמינרים ובנתיב פרויקט גמר בהיקף 8 סמינרים (ראה תקנון).

[2]  לא יינתן בתשע"ה.

[3]  לא יינתן בתשע"ה.

[4]  לא יינתן בתשע"ה.

[5]  לא יינתן בתשע"ה.

[6]  לא יינתן בתשע"ה.

[7]  לא יינתן בתשע"ה.

[8]  לא יינתן בתשע"ה.

[9]  לא יינתן בתשע"ה.

[10]  לא יינתן בתשע"ה.

[11]  לא יינתן בתשע"ה.

[12]  לא יינתן בתשע"ה.

[13]  לא יינתן בתשע"ה.

[14]  לא יינתן בתשע"ה.

[15]  לא יינתן בתשע"ה.

[16]  לא יינתן בתשע"ה.

[17]  לא יינתן בתשע"ה.

[18]  לא יינתן בתשע"ה.

[19]  לא יינתן בתשע"ה.

[20]  לא יינתן בתשע"ה.

[21]  לא יינתן בתשע"ה.

[22]  לא יינתן בתשע"ה.

[23]  לא יינתן בתשע"ה.

[24]  לא יינתן בתשע"ה.

[25]  לא יינתן בתשע"ה.

[26]  לא יינתן בתשע"ה.

[27]  לא יינתן בתשע"ה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>