מכתב לתלמידים חדשים - תארים מתקדמים

כנס הסברה לתלמידי תואר שני בהנדסה יתקיים ביום ב' 8 בספטמבר 2014

‏ה' אלול, תשע"ד 31.8.14

 

לתלמידי תואר שני בהנדסה שלום רב,

 

שנת הלימודים תשע"ה תיפתח ביום ראשון, ב' בחשון  תשע"ה,  26 באוקטובר 2014.

 

לוח שנת הלימודים

 

מערכת שעות לשונית שנת תשע"ה.

 

ידיעון הפקולטה תכניות הלימודים, תקנון לימודים, מועדי בחינות

 

לוח המודעות ביטולי שיעורים ושינויים אפשריים במועדי הקורסים

 

סמינרים מחלקתיים

 

תקנון לימודים לתואר שני

 

כנס תלמידי תואר שני

 

כנס הסברה לתלמידי תואר שני בהנדסה יתקיים ביום ב' 8 בספטמבר 2014.

 

בשעה 15.00, יערך מפגש עם פרופ' יוסי רוזנוקס - דקאן הפקולטה ופרופ' אבישי אייל - יו"ר הוועדה היחידתית לתאר שני – אולם טאו

 

במפגש יוצגו הגופים הפקולטיים הקובעים את תקנון הלימודים לתואר שני ומוודאים את ביצועו. יוצגו נתיבי הלימוד המוצעים ונושאים חשובים הקשורים למהלך הלימודים.

 

בשעה 16.00, חלוקה ליחידות לימוד והסברים על תכנית הלימודים בכל יחידה

 

פגישה עם המנחה

 

שם המנחה מופיע בהודעת הקבלה מהמרכז למרשם ובמידע אישי לתלמיד.

 

לשונית: עבודת גמר/מחקר ומנחים. אופן לימוד: 20 נתיב מחקרי (תיזה), 22 נתיב פרויקט (פרויקט).

 

יש לקיים פגישה עם המנחה  בתיאום מראש, לאישור רישום לקורסים.

 

לקראת סמסטר ב' יש לקיים פגישה נוספת עם המנחה לאישור תכנית הלימודים של סמסטר ב'  ולדיווח על מהלך הלימודים.

 

תלמידים בהשלמות- ביה"ס להנדסת חשמל

 

פרופ' אבישי אייל  מונה כיועץ  לתלמידי ההשלמות

 

ניתן לפנות לפרופ' אייל לתיאום פגישת ייעוץ – מייל avishay@eng.tau.ac.il טל: 03-6409367

 

טופסי רישום יש לשלוח למזכירות מייל – oritg@tauex.tau.ac.il או בפקס – 03-6406013.

 

הרכבת תכנית לימודים

 • הרישום לקורסים הוא סמסטריאלי – לסמסטר א' בלבד. טופס רישום
 • תלמיד  ירשם לקורסים מתכנית הלימודים של יחידת הלימוד אליה הוא משתייך. רישום לקורסים הנדסיים הניתנים בתכנית הלימודים של יחידות לימוד אחרות יהיה בפקולטה בכפוף לתכנית הלימודים של יחידת הלימוד, בתיאום ובאישור פרטני של המנחה.
 • יש לקבל אישור מנחה לרישום לקורסים. באחריות התלמיד לוודא שהינו רשום לקורסים אותם אישר המנחה.
 • טופס רישום לקורסים חתום על ידי המנחה עם סימון דיווח רישום קורסים בבידינג יש להעביר למזכירות ביה"ס לתארים מתקדמים, עד תום השבוע השני לסמסטר א'.

 

רישום לקורסים

הרישום לקורסים לתואר השני וקורסים מתואר ראשון, מתבצע בשיטת ה"מכרז" (Bidding), מערכת ממוחשבת אליה מזין התלמיד את העדפותיו והיא משבצת אותו לקורסים בשיטת ה"מכירה הפומבית".  חל איסור על רישום לקורסים החופפים בשעות הלימוד שלהם.

           

 • הרישום מתבצע באתר האוניברסיטה , לסמסטר א' בלבד.
 • באתר יש מצגת מילולית המסבירה את עקרונות הרישום. בנוסף, יש אפשרות לעיין בדף של שאלות נפוצות בענייני רישום במכרז, הכניסה באמצעות הכפתור של הסבר כללי.
 • תלמיד שאחר בתשלום המקדמה ע"ח שכר הלימוד יהיה חייב לשלוח שובר תשלום חתום ע"י הבנק לפקס  03-6406013, זאת כדי לשחרר את קוד המשתמש שלו לצורך הרישום.

 

תהליך הרישום לקורסים

גישה למערכת הרישום תתאפשר אך ורק לתלמידים אשר שילמו את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ה. הנ"ל חל על תלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גורם חיצוני. תלמידים הזכאים ל"פרס לימודים" מתבקשים לפנות למזכירות לתארים מתקדמים.  

 

יש לבצע את תשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד לפחות שבוע לפני היום הראשון לרישום, כדי לוודא קליטת הוראת התשלום במערכת (גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר).

 

סטודנט שלא יסדיר את שכ"ל במועד, לא יוכל להשתתף בבידינג במועד ועקב כך סיכוייו להירשם לקורסים או למנה הרצויים לו, ירדו.

 

רישום קורסים באמצעות ה"בידינג" יתקיים בשלושה מקצים:

 

רישום יתאפשר רק למסדרי שכר לימוד לשנת תשע"ה (לתלמידי תואר שני, שלישי ותלמידי השלמה):

 

להלן מועדי רישום לקורסים לשנת תשע"ה באמצעות מערכת ה"בידינג":

מקצה ראשון- החל מ-3.9.14 שעה 11.00 עד 8.9.14 שעה 10.00

מקצה שני - החל מ-22.9.14 שעה 10.00 עד 29.9.14 שעה 11.00

מקצה שלישי  (שינויים) - החל מ-4.11.14 שעה 11.00 עד 6.11.14 שעה 10.00

 

תוצאות הרישום יתפרסמו יום לאחר סיום הבידינג, באתר בו התבצע הרישום.

 

הקצאת הנקודות בבידניג

 • כל סטודנט מקבל 100 נקודות כדי להירשם לקורסים לתואר שני ו-50 נקודות לקורסי השלמה.
 • יש לשים לב לקורסים עם מכסת משתתפים מוגבלת . לקורסים אל ה כדאי לתת את מירב הנקודות.

 

הנחיות

 • ניתן להקצות מינימום 5 נקודות לקורס. ניתן להקצות "0" נקודות כאשר משמעות ההקצאה מבטאת "הצהרת כוונות" של התלמיד על כך שהקורס מהווה חלופה בלבד לקורס שידחה. (קורס עם "0" נקודות שלא יועברו אליו נקודות, לא יטופל).
 • ניתן יהיה לבחור בין אופן העברת נקודות אוטומטי (ברירת מחדל) לבין אופן העברת נקודות לפי בחירה. באופן העברת נקודות לפי בחירה יש לציין ליד כל קבוצה לאיזה מספר סידורי להעביר את הנקודות במקרה של דחייה בזמן השיבוץ.   ניתן, כמובן, בכל עת לחזור לשנות את אופן ההעברה.
 • יש לוודא שאופן העברת הנקודות נמצא בהתאם לבחירת הסטודנט. הסברים נוספים ניתן לראות במצגת
 • ב"מידע אישי לתלמיד" יש לבדוק את מערכת השעות הסופית. באתר זה ניתן לראות גם את החדרים בהם מתקיימים השיעורים, וכן את מועדי המבחנים.

 

תמיכה

מספר הטלפון של מזכירות לתארים מתקדמים לצורך תמיכה בשעות העבודה במזכירות:

03-6405791, 03-6408372, 03-6406869.

 

שינויים במערכת השעות

באישור המנחה ניתן להוסיף ולבטל קורס עד תום השבוע השני לסמסטר.

 

ניתן לבצע שינויים  במערכת במקצה השלישי של הבידינג.   

 

פניות לשינויים שיגיעו בתום שבועיים מיום פתיחת הסמסטר לא יאושרו, אלא במקרים חריגים בלבד ובאישור הוועדה היחידתית. החלטות הוועדה היחידתית הן אקדמיות בלבד, אין להם השלכה על חובות שכר הלימוד.

 

רישום לקורסים בפקולטה אחרת

לרישום יש להביא טופס רישום חתום ע"י מזכירות הפקולטה להנדסה. טופס נמצא באתר   http://www.eng.tau.ac.il/students/forms/8.doc רישום קורסים מחוץ לפקולטה (מעבר לקורסים בתכנית הלימודים המחלקתית המומלצת) יהיה באישור מנחה קבוע או מנחה מלווה בלבד. ניתן להירשם לכל היותר לשלושה קורסים מחוץ לפקולטה. קורס מחוץ לפקולטה יקבל ניקוד ושקלול בהתאם לחוג האם, ויכול להקנות עד 3 נקודות זכות. יחידת לימוד יכולה להחמיר בדרישה.

 

 

תשלום שכר לימוד

חשבון שכר לימוד יחושב לפי מספר השעות שרשום התלמיד. אם יהיו שינויים ברישום- יתוקן חשבון שכר הלימוד והתלמיד יחויב או יזוכה בהתאם, כולל הפרשי הצמדה. התעריף לש"ס לכל המתקבלים ללימודי תואר שני הוא זהה ונקבע לפי תעריף הלימודים במסלול ללא תיזה (למעט תלמידים במסלול הישיר לתואר שני).

 

לתלמידי שנה ב' תואר שני בנתיב מחקרי (תיזה) במעמד "מן המניין" שהתקשרו עם מנחה קבוע לתיזה, ידווח קורס "הנחיית תיזה", בהיקף 12 ש"ס. שכר הלימוד יחושב בהתאם.

 • לתשומת ליבכם  תקנות שכר הלימוד לתלמידים לתואר שני באתר:

http://www.tau.ac.il/admissions/tuition/rules2.doc

 

תלמידים בנתיב פרויקט – ללא תיזה (סיום לימודים)

כדי להימנע מתשלום עבור גרירת לימודים בגין סיום לימודים לאחר תחילת הסמסטר, על התלמיד המגיש פרויקט, להעביר למזכירות לתארים מתקדמים טופס הגשת פרויקט חתום על ידי המנחה לפרויקט עם תאריך הגשת הפרויקט. המועד המאושר ידווח למערכת התלמידים וישמש אסמכתא לצורך חישוב שכר לימוד וגרירת לימודים.  טפסים נמצא במזכירות

 

הפסקת לימודים

תלמיד המבקש להפסיק לימודיו בפקולטה מיוזמתו, יודיע על כך בכתב למזכירות תלמידים כללית במרכז למרשם ולמזכירות לתארים מתקדמים. אנו מפנים תשומת לב התלמיד לחוברת שכ"ל והרשמה בסעיף הדן בהפסקת לימודים.

 

דואר אלקטרוני

הפקולטה להנדסה מנהלת את כל ההתכתבות עם הסטודנטים באמצעות דואר אלקטרוני.

 

אתחול קוד מחשב וכתובת אימייל

 

הודעות SMS

ניתן לקבל הודעות SMS, הכוללות ציונים סופיים בקורסים והודעות על שינויים במערכת השעות. מידע ורישום לשירות ההודעות מתבצע באתר מידע אישי לתלמיד. החיוב נעשה דרך חשבון שכר הלימוד.

 

מזכירות הסטודנטים עומדת לרשותכם בכל שאלה בנושא הלימודים!

בברכת הצלחה בלימודים ושנה טובה ושלווה,                                                                        

מזכירות בית הספר לתארים מתקדמים

 

אורית גוטרמן, טל' 6406869   oritg@tauex.tau.ac.il

ליאת כהן, טל' 6405791   liatc@tauex.tau.ac.il

ליאורה לויצקי, טל' 6408372   lioral@tauex.tau.ac.il

 

 

הערות: אין בקבלת מכתב זה כל אישור מצד הפקולטה על מעמדו האקדמי של הסטודנט או אישור על המשך לימודים בשנה"ל תשע"ה

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>