המגמה להנדסה מכנית-תשפ"א

תפקידו וייעודו של המהנדס המכני נמצאים בתהליך מתמיד של התחדשות. הכשרתו של המהנדס המכני מאפשרת לו לעסוק במגוון רחב של תפקידים בנושאים הכוללים: מחקר ופיתוח, תכנון, ייצור, ניהול הנדסי ואחזקה. ההכשרה הבסיסית שמקנים הלימודים במגמה להנדסה מכנית מאפשר לבוגרים לעסוק בקשת רחבה של תחומים, כגון: הנדסת אווירונאוטיקה, הנדסת אניות ואוקינוגרפיה, הנדסה גרעינית, הנדסה אזרחית, הנדסת חומרים, הנדסת סביבה,  הנדסת מכטרוניקה ורובוטיקה, זיווד אלקטרוני, הנדסת מחשבים והנדסה ביו-רפואית, בנוסף לתחומים הקלאסיים של המהנדס המכני.

……

בעידן המודרני ההנדסה המכנית מושפעת באופן מכריע מהתפתחות אמצעי המחשוב. כלי רכב, מטוסים, כלי שייט, רובוטים, מכונות ייצור, תחנות כוח, מערכות מיזוג אוויר ולעיתים אף מבנים כגון גשרים, סכרים ובניינים חכמים - מופעלים, מבוקרים ומתוחזקים בעזרת מחשב. תהליכים רבים בתעשייה בת זמננו נמצאים תחת בקרה ממוחשבת.  גם התיכון וגם הייצור המכני נעשים כיום בכלים ממוחשבים (תיב"ם). במקביל לתכנון המכני הקלאסי מתפתח בשנים האחרונות שטח חדש של תכנון מכטרוני. המכטרוניקה, המשלבת מכניקה, אלקטרוניקה ומחשבים, היא פועל יוצא של מהפיכת המחשוב.

……

חומר הלימודים המעודכן ומעבדות מתקדמות, כגון: מעבדות המחשוב, הבקרה, הרובוטיקה, המכטרוניקה, המעבדה להדמיית זרימה ממוחשבת, המעבדה הניסיונית והחישובית של תכנון תרמי של ציוד אלקטרוני, הגרפיקה הממוחשבת והתיב"ם, מאפשרים לסטודנט לרכוש ידע במחשבים וללמוד את השפעתם על ההנדסה המכנית, הן בהקשר של שילוב מחשב ומכונה והן בהקשר של תיכון בעזרת מחשב.

 

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים במגמה להנדסה מכנית הותאמה לצרכי העידן המודרני, תוך מתן גמישות בחירה אישית בנושאים רב-תחומיים רבים. מתוך שמונת הסמסטרים (ארבע שנים) כחמישה סמסטרים מוקדשים למקצועות חובה הכוללים: מקצועות יסוד במכניקה, מתמטיקה, מחשבים, פיזיקה, כימיה, חומרים, חשמל, אלקטרוניקה וכלכלה. החל מהסמסטר החמישי בוחר הסטודנט במסלולי התמחות.

לסטודנט מוצעים שמונה מסלולי התמחות. הבחירה האישית של הסטודנט במסלולי ההתמחות בהתאם לנטיותיו, תורמת לעיצוב אישיותו המקצועית ומאפשרת לו העמקה וביסוס הידע התיאורטי והמעשי שלו. במסגרת הפרויקט השנתי המבוצע בשנת הלימודים האחרונה, ניתנת הזדמנות לסטודנט להוכיח את כישוריו ואת הידע שצבר הלכה למעשה, בנושא הקרוב ללבו, ובהנחיית מהנדסים מומחים מהתעשייה. לסטודנטים מצטיינים עשויה להיפתח האפשרות לעסוק בפרויקט מחקר ופיתוח בהנחיית חוקר מתוך חברי הסגל האקדמי.

 

זכאות לתואר

על מנת להיות זכאי לתואר, נדרש הסטודנט לצבור לפחות 185.5 שעות לימודי מגמה ו-6 שעות לימודי העשרה מתכנית "כלים שלובים".

……

בוגרי התוכנית יקבלו:

תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה מכנית

 

תכנית הלימודים
הערה: דרישות הקדם המודגשות בקו הן במקביל.
 

סמסטר 1

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1510

גרפיקה הנדסית

1

2

2

5

3

 

0509.1624

אלגברה לינארית

5

2

-

7

6.5

 

0509.1646

חשבון דיפרנציאלי ואיטגרלי 1ב'

4

2

-

6

5.5

 

0509.1815

כימיה בסיסית להנדסה

2

1

-

3

3

 

0509.1820

תכנות

2

2

-

4

3.5

 

0542.1800

מבוא להנדסה מכנית1

-

-

-

-

-

 

 

קורסי העשרה2

-

-

-

-

-

 

 

סה"כ

14

9

2

25

21.5

 

1 יינתן באנגלית

2 את קורסי ההעשרה ניתן ללמוד בשנים מתקדמות. קורסי ההעשרה "כלים שלובים" אינם נכללים במניין השעות ללימודי המגמה.

 

סמסטר 2

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1645

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

1

-

4

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'; אלגברה לינארית

0509.1647

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'

4

2

-

6

5.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'; אלגברה לינארית

0509.1834

מעבדה בפיזיקה

-

-

2

2

2

 

0542.1810

מכניקה של חלקיקים

3

2

-

5

4.5

 

0542.1820

סטטיקה של גוף קשיח

3

1

-

4

4

מכניקה של חלקיקים

0581.1111

מבוא למדע והנדסת חומרים

3

1

-

4

4

כימיה בסיסית להנדסה

0581.1132

מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה

 

 

1

1

0.5

מבוא למדע והנדסת חומרים

 

סה"כ

16

7

3

26

24.5

 

 

סמסטר 3

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1829

פיזיקה (2)

4

2

-

6

5.5

מכניקה של חלקיקים 

0509.2805

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

-

4

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'; אלגברה לינארית

0509.2844

פונקציות מרוכבות

2

1

-

3

3

חשבון דיפ' ואינטגרלי 1ב' + 2ב'

0542.2110

דינמיקה של גוף קשיח

3

1

-

4

4

סטטיקה של גוף קשיח

0542.2200

מכניקת המוצקים (1)3

4

1

-

5

5

משוואות דיפ' רגילות; סטטיקה של גוף קשיח

0542.2600

תרמודינמיקה (1)3

3

2

-

5

4.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב';  מבוא לכימיה; מכניקה של חלקיקים

 

סה"כ

19

8

-

27

26

 

3 יש לקחת את הקורס בסמסטר 3 או 4.
 

סמסטר 4

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0509.2804

אנליזה נומרית

3

1

-

4

4

תכנות; משוואות דיפ' רגילות

0509.2843

אנליזה הרמונית

2

1

-

3

3

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  1ב'; משוואות דיפ' רגילות; פונקציות מרוכבות 

0509.2846

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

2

1

-

3

3

משוואות דיפ' רגילות; פונקציות מרוכבות; אנליזה הרמונית

0512.1205

מבוא למעגלים, מערכות ואותות חשמליים

3

1

-

4

4

פיזיקה (2); משוואות דיפר' רגילות

0542.2200

מכניקת המוצקים (1)1

4

1

-

5

5

משוואות דיפרנציאליות רגילות; סטטיקה של גוף קשיח

 

0542.2500

מכניקת הזורמים (1)2

4

1

-

5

5

משוואות דיפרנציאליות רגילות; תרמודינמיקה (1); דינמיקה של גוף קשיח; מכניקת המוצקים (1)

0542.2600

תרמודינמיקה (1)1

3

2

-

5

4.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'; כימיה בסיסית; מכניקה של חלקיקים

 

סה"כ

21

8

-

29

28.5

 

1 יש לקחת את הקורס בסמסטר 3 או 4.

2 יש לקחת את הקורס בסמסטר 4 או 5.

 

סמסטר 5

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0512.1204

המרת אנרגיה והנע חשמלי

2

1

0.5

3.5

3.5

פיזיקה (2); מבוא למעגלים; מערכות ואותות חשמליים

0542.2400

תכן מכני (1)

2

2

-

4

3.5

מכניקת המוצקים (1); מבוא למדע והנדסת חומרים; גרפיקה הנדסית

0542.2500

מכניקת הזורמים (1)

4

1

-

5

5

משוואות דיפרנציאליות רגילות; תרמודינמיקה(1); דינמיקה של גוף קשיח; מכניקת המוצקים (1)

0542.3243

מבוא לבקרה

3

2

0.5

5.5

5

מבוא למעגלים ומערכות חשמליים

0542.3620

מעבר חום3

3

1

-

4

4

מכניקת הזורמים (1); משוואות דיפרנציאליות חלקיות; אנליזה הרמונית; תרמודינמיקה (1)

0542.3780

תהליכי עיבוד (1)3

3

-

-

3

3

גרפיקה הנדסית; מבוא למדע והנדסת חומרים; מעבדה בתהליכי עיבוד

0542.3791

תהליכי עיבוד -(מעבדה)3

-

-

2

2

1

 

 

סה"כ

17

7

3

27

25

 

3 ניתן לקחת את הקורס בסמסטר 5 או 6.
 

סמסטר 6 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0512.1206

אלקטרוניקה בסיסית

3

1

1.5

5.5

4.5

מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים

0542.3620

מעבר חום1

3

1

-

4

4

מכניקת הזורמים (1); משוואות דיפרנציאליות חלקיות; אנליזה הרמונית; תרמודינמיקה (1)

0542.3780

תהליכי עיבוד (1)1

3

-

-

3

3

גרפיקה הנדסית; מבוא למדע והנדסת חומרים; מעבדה בתהליכי עיבוד

0542.3791

תהליכי עיבוד -(מעבדה)1

-

-

2

2

1

 

0542.3792

הנדסת ניסויים ומדידות - מעבדה

2

-

2

4

4

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מכניקת הזורמים (1); אלקטרוניקה בסיסית

 

סה"כ

11

2

5.5

18.5

16.5

 

1 ניתן לקחת את הקורס בסמסטר 5 או 6.
 

סמסטר 7/8 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0542.4010

תיכון ופרויקט (1)

3

-

-

3

4

136 ש"ס או באישור מנחה

7

0542.4020

תיכון ופרויקט (2)

3

-

-

3

4

תיכון ופרויקט (1)

8

0542.4091

מעבדה במכניקת המוצקים

-

-

2

2

1.5

מבוא למדע והנדסת חומרים; מכניקת המוצקים (1)

7/8

0542.4092

מעבדת זרימה ומעבר חום

-

-

3

3

2

הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה; מכניקת הזורמים (1); מעבר חום

7

 

סה"כ

6

-

5

11

11.5

 

 

 
 
קורסי ליבה

הלימודים בשנים ג' ו-ד' כוללים קורסי חובה משותפים לכל הסטודנטים, קורסי ליבה וקורסי התמחות, עם אפשרויות בחירה על פי העדפות אישיות, על מנת להשלים את 185.5  שעות הלימוד בהנדסה (בנוסף ל-6 שעות של "כלים שלובים"), ולהגיע ל-191.5 שעות המזכות לתואר.           

על כל תלמיד/ה ללמוד 6 קורסים מתוך רשימת 12 קורסי הליבה, כאשר חייבים לבחור לפחות קורס אחד מכל תת-קבוצה: זורמים, מוצקים ומערכות, ולפחות מעבדה מתקדמת אחת מהרשימה המצורפת. שאר הקורסים עד  להשלמת המכסה לתואר יכולים להיות קורסי ליבה אחרים או קורסי התמחות.

מומלץ לכל תלמיד/ה להתמחות בלפחות תחום מקצועי ספציפי אחד. לשם כך ניתן להיעזר בפירוט רשימות הקורסים בהצעות למסלולים כאן

בבחירת תכנית הלימודים יש להתחשב בדרישות קדם לכל קורס, וכן מומלץ להתייעץ עם ראש המגמה או ראש תחום ההתמחות.

זורמים

מס' קורס

שם הקורס

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0542.4120

תרמודינמיקה (2)

4

4

תרמודינמיקה (1)

5/7

0542.4123

תהליכי מעבר חום וחומר

4

4

מעבר חום; מכניקת הזורמים (1)

6/8

0542.4320

מכניקת הזורמים (2)

4

4

מכניקת הזורמים (1)

6/8

0542.4352

דינמיקת הגזים

4

4

תרמודינמיקה (1); מכניקת הזורמים (1)

5/7

 
 

מוצקים

מס' קורס

שם הקורס

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0542.4220

תורת התנודות1

4

4

דינמיקה של גוף קשיח; מכניקת המוצקים (1)

6/8

0542.4221

מבוא לתורת האלסטיות

4

4

מכניקת המוצקים (1)

6/8

0542.4223

מבוא לאלמנטים סופיים

4

4

מכניקת המוצקים (1)

5/7

0542.4224

מכניקת המוצקים (2)

4

4

מכניקת המוצקים (1)

5/7

1  הקורס יינתן באנגלית

 

מערכות

מס' קורס

שם הקורס

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0542.4420

תורת המכונות

4

4

דינמיקה של גוף קשיח; מכניקת המוצקים (1)

6/8

0542.4422

תכן הנדסי – מבוא ושיטות

4

4

אלגברה לינארית

5/7

0542.4455

בינה חישובית

4

4

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה, מבוא לבקרה

5/7

0542.4622

דינמיקה ובקרה של  מערכות  1

4

4

מבוא לבקרה

6/8

 
 

מעבדות מתקדמות

מס' קורס

שם הקורס

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0542.4093

מעבדה במערכות אנרגיה

1

0.5

תרמודינמיקה (1) ; אנרגיה מתחדשת; מעבדת זרימה ומעבר חום

8

0542.4391

מעבדה בסימולציות נומריות ומעבר חום

5

3.5

מכניקת הזורמים (1) ; מעבר חום

7/8

0542.4624

מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכות1

3

2.5

מבוא לרובוטיקה; דינמיקה ובקרה של מערכות

6

0581.4131 מעבדה בחומרים הנדסיים 1 0.5 מבוא למדע והנדסת חומרים 7

1  לא יינתן בתשפ"א

 
* מסלולי התמחות

 

מבנים ומכניקה חישובית

מסלול מבנים ומכניקה חישובית מיועד להקניית ידע בסיסי בהתנהגות הסטטית והדינמית של מבנים ומערכות אלסטיות. המסלול מדגיש יישומים ושיטות חישוביות באמצעות מחשבים. 
מרבית היישומים של תיאוריות מכניקת המוצקים והמבנים נעשה כיום באמצעות אנליזות ושיטות נומריות כדי לחשב את המאמצים והכוחות המכניים הפועלים על אלמנט במבנה או במכונה. לימוד שיטות אנליזה שונות במסלול יאפשר גישה לתיכון וייצור מכני, מכניקת השבר, אופטימיזציה של מבנים וניתוח חומרים מרוכבים. 
ענף המכניקה החישובית הוא לפיכך תחום מרכזי במחקר ונוגע בכל תחומי התעשייה האזרחית והצבאית כאחת. מוצרים הדורשים אנליזה מכנית של מבניהם במהלך התכן הוא רב כגון: מבני וחלקי מטוסים, רכב, טורבינות, מחברים, מערכות אלקטרוניות תחת עומס תרמי, מכשור ביו-רפואי, וכלה במגדלים וגשרים.
מסלול זה מיועד למי שתופש את ההנדסה המכנית במובנה הרחב ורוצה להכשיר את עצמו לעסוק גם במבנים בהנדסת תעופה וחלל. הנדסה ימית והנדסה אזרחית.

מס' קורס

שם הקורס

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0542.4221

מבוא לתורת האלסטיות

4

4

מכניקת המוצקים (1)

6/8

0542.4222

תורת המבנים

4

4

מכניקת המוצקים (1)

5

0542.4223

מבוא לאלמנטים סופיים

4

4

מכניקת המוצקים (1)

5/7

0542.4224

מכניקת המוצקים (2)

4

4

מכניקת המוצקים (1)

5/7

 

הנדסת סביבה

התעשייה לגווניה השונים כמו גם האנרגיה המופקת מדלקים, מאפשרים את רמת החיים אליה אנו מורגלים, אך גם אחראים למפגעים סביבתיים המאיימים על איכות החיים ויותר מכך על בריאות האוכלוסייה. 
על מנת למנוע או לפחות לצמצם מפגעים אלה, נעשה כיום מאמץ עולמי למחזור והשבה של פסולת ושפכים, טיהור וניקוי אתרים מזוהמים, ומעבר לשימוש בחומרי גלם וייצור ומוצרים "ירוקים" וכמו כן, קיימת מגמה למעבר לשימוש במקורות אנרגיה מתחדשים (שמש, רוח וכו') יחד עם תכנון אופטימלי וחכם של מערכות כוח ואנרגיה. 
בנוסף, השלטונות, דעת הקהל וכוחות השוק מחייבים את התעשייה בכללה לעמוד בדרישות ובתקנים הולכים ומחמירים. על כן הולך וגובר הביקוש מצד מעסיקים בתעשייה ובמשרדים ממשלתיים לאנשים עם רקע טכנולוגי-הנדסי בנושאי איכות הסביבה, שיוכלו לתת מענה לבעיות אלה. 
הקורסים במסלול נועדו להקנות לסטודנט ידע בנושאים רלוונטיים בתחום חשוב ומתפתח זה

מס' קורס

שם הקורס

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0542.4120

תרמודינמיקה (2)

4

4

תרמודינמיקה (1)

5/7

0542.4122

הסעת מזהמים בסביבה

4

4

מכניקת הזורמים (1)

5/7

0542.4123

תהליכי מעבר חום וחומר

4

4

מעבר חום; מכניקת הזורמים (1)

6/8

0542.4125

מבוא להנדסת סביבה

4

4

כימיה בסיסית; מכניקת הזורמים (1)

5/7 
אווירונאוטיקה וחלל

מסלול אווירונאוטיקה וחלל מיועד להקנות ידע וכלים לחישוב הכוחות האווירודינמיים הפועלים על מטוסים, התגובה הדינמית של כלי טייס וההתנהגות של גופים בחלל. 
כמו כן, ילמד הסטודנט את עקרונות התכנון של מבנים אווירונאוטיים ומבני חלל. טכניקות מתקדמות אלה נהוגות גם בתחומים אחרים, כגון: ארכיטקטורה ימית, תעשיית המכונות ומבני תעשייה דקי דופן.

מס' קורס

שם הקורס

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0542.4224

מכניקת המוצקים (2)

4

4

מכניקת המוצקים (1)

5/7

0542.4352

דינמיקת הגזים

4

4

תרמודינמיקה (1); מכניקת הזורמים (1)

5/7

0542.4522

מכניקה של טייס וגופים בחלל

4

4

מבוא לאוירודינמיקה

5/7

0542.4523

מבוא לאווירודינמיקה

4

4

מכניקת הזורמים (1)

6/8

0542.4504 מבוא להנדסת חלל 4 4 מוצקים 1; מעבר חום 5/7
 

 
זרימה ותיכון תרמי

מסלול זרימה ותיכון תרמי עוסק בהעמקת ידע בסיסי בזרימה ומעבר חום עם דגשים על כלי תיכון של מערכות תרמיות ממוזערות ויישומי זרימה בהקשר סביבתי.
מזעור מערכות אלקטרוניות מחייב תהליכים משולבים של תיכון פונקציונאלי ותרמי.
הקורסים בהידראוליקה הנדסית והנדסה ימית מקנים ידע עמוק ונרחב בנושאי זרימה בהקשר הסביבתי הן בהקשר טבעי (ימים, אגמים ונהרות) והן בהקשר הנדסי.

מס' קורס

שם הקורס

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0542.4320

מכניקת הזורמים (2)

4

4

מכניקת הזורמים (1)

6/8

0542.4321

הידראוליקה הנדסית1

4

4

מכניקת הזורמים (1); משוואות דיפרנציאליות חלקיות

8

0542.4322

תכנון תרמי של ציוד אלקטרוני1

4

4

מעבר חום

6

0542.4351

הנדסה ימית

4

4

מכניקת הזורמים (1)

5/7

1 לא יינתן בתשפ"א

 

מכטרוניקה/מערכות אוטונומיות

הרובוטיקה, ובמובן רחב יותר המכטרוניקה, עוסקת בהפעלה אינטליגנטית, מבוססת מחשב, של התקנים ומערכות מכניות, תוך שימוש בחיישנים ומפעילים. 
מערכות מכטרוניות ורובוטים מיושמים בתעשייה, בהנדסה רפואית, ובהנדסה אווירונאוטית, באמצעי לחימה, בהנדסת רכב, בחקלאות, בבנייה, בחקר ובנייה במצולות ים ובחלל, ובשימושים בינתיים. 
הידע הנדרש בתחום מקיף נושאים מתחומים רבים כולל: מכניקה, בקרה, אינטליגנציה מלאכותית, מחשבים ואלקטרוניקה. 
קורסי המסלול מקנים את המבוא הנדרש ממהנדס השותף בצוות תכנון מערכות מכטרוניות ורובוטיות. בתחום הבקרה מקנה המסלול את הידע המתמטי וההבנה הפיזיקלית הדרושים לתכנון בקרה במערכות מכניות ותהליכיות, ואילו בתחום המערכות האוטונומיות מושם דגש על לימוד שיטות מתקדמות של אינטליגנציה מלאכותית שפותחו בהשראה ממערכות ביולוגיות.

מס' קורס

שם הקורס

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0542.4455

בינה חישובית

4

4

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מבוא לבקרה

5/7

0542.4620

מכטרוניקה – עקרונות השימוש במיקרו-מעבדים

4

4

אלגברה לינארית; מבוא למערכות ומעגלים חשמליים; המרת אנרגיה; מבוא לבקרה

5/7

0542.4621

מבוא לרובוטיקה

3

2.5

מבוא לבקרה; דינמיקה של גוף קשיח

5/7

0542.4622

דינמיקה ובקרה של מערכות 1

4

4

מבוא לבקרה

6/8

0542.4624

מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכות1

3

2.5

מבוא לרובוטיקה; דינמיקה ובקרה של מערכות

6

 
 
1 לא יינתן בתשפ"א
 
תכן מכני

התכן ההנדסי מהווה שלב חשוב ומכריע בתהליך פיתוח וייצור מערכות. השפעתו על מחזור החיים של המוצר בהקשרים הנוגעים לייצור, תחזוקה ומחיר, היא רבה וחשובה. 
חלק נכבד מתהליך התכן נתמך ע"י שיטות וכלי מיחשוב מסוגים שונים. 
במסלול תכן מכני ותיב"מ לומד הסטודנט מגוון רחב ומעניין של נושאי לימוד בתחום החומרים, מערכות מכניות ושיטות תכן מתקדמות ומגוון נושאים בסיסיים המאפשרים לפתח כלי מחשוב לתמיכה בעבודה הנדסית.

מס' קורס

שם הקורס

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0542.4420

תורת המכונות

4

4

דינמיקה של גוף קשיח; מכניקת המוצקים (1)

6/8

0542.4421

נושאים מתקדמים בתכן מערכות מכניות1

4

4

תכן מכני (1); תורת המכונות

8

0542.4422

תכן הנדסי – מבוא ושיטות

4

4

אלגברה לינארית

5/7

0542.4424

*תכן ראשוני של כלי טיס

4

4

זורמים (1); מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים

6/8


* לא נלמד בתשפ"א
 

 

מערכות אנרגיה

האנרגיה המופקת מדלקים, כמו גם התעשייה לגווניה השונים, מאפשרים את רמת החיים אליה אנו מורגלים, אך גם אחראים למפגעים סביבתיים המאיימים על איכות החיים ויותר מכך על בריאות האוכלוסייה. 
על מנת למנוע או לפחות לצמצם מפגעים אלה, נעשה כיום מאמץ עולמי לעבור לשימוש במקורות אנרגיה מתחדשים (שמש, רוח וכו'), יחד עם תכנון אופטימלי וחכם של מערכות כוח ואנרגיה. 
בנוסף, השלטונות, דעת הקהל וכוחות השוק מחייבים את התעשייה בכללה לעמוד בדרישות ובתקנים הולכים ומחמירים. על כן גובר הביקוש מצד מעסיקים בתעשייה ובמשרדים ממשלתיים לאנשים עם רקע טכנולוגי-הנדסי בנושאי איכות הסביבה, שיוכלו לתת מענה לבעיות אלה. 
הקורסים במסלול נועדו להקנות לסטודנט ידע בנושאים רלוונטיים בתחום חשוב ומתפתח זה.

 

מומלץ לבחור 3 קורסים מהרשימה בנוסף למעבדה

מס' קורס

שם הקורס

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0542.4093

מעבדה במערכות אנרגיה

1

0.5

תרמודינמיקה (1); אנרגיה מתחדשת; מעבדת זרימה ומעבר חום

7

0542.4120

תרמודינמיקה (2)

4

4

תרמודינמיקה (1)

5/7

0542.4131

מנועי שריפה פנימית

4

4

תרמודינמיקה (1)

6/8

0542.4132

אנרגיה מתחדשת

4

4

מעבר חום; מכניקת הזורמים (1); תרמודינמיקה (1)

7

0542.4163

מיזוג אויר וחימום1

4

4

מכניקת הזורמים (1); תרמודינמיקה (1)

8

0542.4179

מתקנים לייצור כח

4

4

תרמודינמיקה (1); מעבר חום

6/8

 

 

מערכות  ממוזערות  וחומרים

הנדסה מודרנית היא בין-תחומית במהותה. לאור התפתחות מתמשכת בטכנולוגיות מתקדמות ובמורכבות של מערכות הנדסיות, היבטים בין-תחומיים הנדסיים נהיו בעלי חשיבות עליונה. 
הצורך לזהות מנגנוני הכשל, ולחזות ביצועים במערכות אלקטרו-אופטו-מכניות מורכבות, מערכות חלל, ציוד אלקטרו-אופטי מתוחכם, מכשור רפואי או מערכות אלקטרו-מכניות זעירות (MEMS), מעמידה דרישות חדשות ליכולות של מהנדס מכונות. 
בוגרי הנדסה מכנית, בהמשך הדרך המקצועית שלהם בתעשייה ובמחקר, נחשפים לעבודה בתחומים שמשיקים להנדסה מכנית כגון, הנדסת חשמל או הנדסת מערכות. 
המסלול מערכות ממוזערות וחומרים מיועד לתת מענה לביקוש הולך וגובר ללימודים בין-תחומיים בכלל, שמקורו בעיקר בתחום טכנולוגיות מתקדמות, ולהרחיב את בסיס הידע בתחום של מערכות זעירות וחומרים בפרט. 

 

תלמידים במסלול זה חייבים ב-4 קורסי חובה כולל קורס "מבוא למערכות זעירות" ומעבדה בחומרים הנדסיים. 

מס' קורס

שם הקורס

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0542.4220

תורת התנודות2

4

4

דינמיקה של גוף קשיח; מכניקת המוצקים (1)

6/8

0542.4224

מכניקת המוצקים (2)

4

4

מכניקת המוצקים (1)

5/7

0542.4722

מבוא למערכות זעירות 1

5

4

מכניקת המוצקים (1); מכניקת המוצקים (2); דינמיקה של גוף קשיח; פיזיקה (2)

8

0581.4131

מעבדה בחומרים הנדסיים

1

0.5

מבוא למדע והנדסת חומרים

7

1.לא יינתן בתשפ"א

2 הקורס יינתן באנגלית


 

קורסי התמחות נוספים
 

מס' קורס שם הקורס סה"כ
שעות
משקל דרישות קדם 1 2 3 4 5 6 7 8 סמ'

0512.1203

מבוא
לעיבוד
אותות
1

4

4

אנליזה
הרמונית;
מבוא
למערכות
ומעגלים
חשמליים

 

 

x

x

x

 

 

 

8/6

0512.2508

התקנים אלקטרוניים1

6

5.5

מבוא
לפיזיקה
שלמוליכים
למחצה

 

 

 

 

x

 

 

 

7/6

0512.4200

מבוא
לעיבוד
ספרתי
של
אותות
1

4

4

מבוא
לעיבוד
אותות

 

 

 

x

 

 

 

 

8/6

0512.4362

מערכות
משוב
שימושיות
1

4

4

דינמיקה
ובקרה
של
​מערכות

 

 

 

x

 

 

 

 

7

0512.4700

טכנולוגיות
מיקרו וננו אלקטרוניקה
1

4

4

התקנים
אלקטרוניים

 

 

 

 

x

 

 

 

7

0512.4702

מבוא
למערכות
מיקרו-
אלקטרוניות-
מכניות
1 

4

4

מבוא
לפיזיקה
של מוליכים
למחצה

 

 

 

 

x

 

 

 

8/6

0542.3360

הנעה  3

4

4

מעבר חום; תרמודינמיקה (1)

 

x

 

 

 

 

 

 

7

0542.4122

הסעת
מזהמים
בסביבה
3

4

4

מכניקת
הזורמים (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0542.4131

מנועי
שריפה
פנימית

4

4

תרמודינמיקה (1)

 

x

x

 

 

 

 

x

8

0542.4163

 

מיזוג אויר
וחימום 
3

4

4

מכניקת הזורמים (1);
תרמודינמיקה (1)

 

x

x

 

 

 

 

x

8

0542.4166

מכניקה 
אנליטית 
4

4

4

 

x

x

x

x

x

 

x

 

7

 

0542.4222

תורת
המבנים

4

4

מכניקת
המוצקים  (1)

 

 

 

x

x

x

 

 

5

0542.4322

תכנון תרמי
של ציוד
אלקטרוני
3

4

4

מעבר חום

 

x

 

 

 

 

 

 

6

0542.4423

גרפיקה
בעזרת מחשב
3

4

4

תכנות

x

 

 

x

 

 

 

 

7

0542.4424

תכן ראשוני
של כלי טיס
3

4

4

זורמים (1); מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים

 

 

 

 

 

 

x

 

8

0542.4425

הדפסת
תלת ממד
ותכן חלקי
פלסטיקה

3

3

גרפיקה הנדסית,תכן מכני 1; מעבדה בתהליכי עיבוד; תהליכי עיבוד 1

 

 

 

 

x

 

x

 

8

0542.4520

תיכון מבנים

4

4

תורת המבנים

x

 

 

 

 

 

 

 

8

0542.4521

תיכון מבני
אויר וחלל

4

4

תורת המבנים

x

 

 

 

 

x

 

 

8

0545.5101

זיהום אויר
3

3

3

מכניקת הזורמים (1)

 

x

 

 

 

 

 

 

8

0555.3140

ביו-מכניקה

4

4

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם(2); מכניקת המוצקים; מכניקת הזורמים

x

 

 

 

 

 

 

 

8

0571.1818

מבני נתונים

4

4

תכנות

 

 

 

x

 

 

x

 

8

0571.3802

מודלים
דטרמיניסטים
בחקר ביצועים

4

4

אלגברה לינארית

 

 

 

x

 

 

x

 

8

0571.4174

תיכון וחשיבה המצאתית

2

2

נמ"י (1)

 

 

 

 

 

 

x

 

7

0509.4010

ננו לווינים2

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05424524 מבוא להנדסת חלל  4 4 מוצקים 1, מעבר חום                 7
05424011 פרויקט מחקרי למצטיינים4

 

3 3                   3/5
05424012 פרויקט מחקרי למצטיינים 3 3                   4/6

 1. רישום מותנה באישור ראש מגמה. להנדסת חשמל  ואלקטורניקה

2. רישום מותנה באישור ראש מגמה והרישום דרך מתחברים 

3 לא יינתן בתשפ"א

4. קורס בחירה לתואר ראשון
פתוח בפני: תלמידים בשנים ב ו-ג בביה"ס להנדסה מכנית, המשתתפים בתוכנית המצטיינים של הפקולטה להנדסה

 

רשימת פטורים לבעלי תואר הנדסאי
 

שם קורס

שעות

הציון במקצוע בביה"ס להנדסאים הנדרש לקבלת הפטור

ציון גמר בבחינות גמר ממשלתיות להנדסאים

הערות

גרפיקה הנדסית*

5

80

80

הנדסאי/טכנאי מכונות

אלקטרוניקה בסיסית

6

80

80

להנדסאי אלק' (מגמת אלק')

תהליכי עיבוד (1)

5

80

80

להנדסאי מכונות בלבד

המרת אנרגיה והנע חשמלי

3

80

80

להנדסאי חשמל בלבד

תכן מכני (1)

4

80

80

להנדסאי  מכונות בלבד

 

* הנדסאי מכונות שאין לו ציון 80 בתיב"מ יהיה זכאי לפטור חלקי בלבד בגרפיקה הנדסית.

  הפטור החלקי מותנה בהשלמת המעבדה לגרפיקה הנדסית ממוחשבת בשנה הראשונה ללימודים.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>