תכנית התואר הראשון תשפ"א בהנדסת תעשייה וניהול

הנדסת תעשייה וניהול עוסקת בתכנון ותפעול מערכות של תעשייה ושירותים. מהנדס תעשייה וניהול משתמש בידע מתחומי המתמטיקה, מדעי הטבע, מדעי ההנדסה, מחשבים ומערכות מידע, מדעי החברה והניהול על מנת לגבש פתרון הנדסי לבעיות תכנון ותפעול של מערכות מורכבות.

……

הנדסת תעשייה וניהול שונה ממקצועות הנדסה אחרים בכך שהיא עוסקת לא רק בהתנהגותן של מערכות פיזיקליות אלא גם באנשים המפעילים את מערכות התעשייה והשירותים. לפיכך, על מהנדס התעשייה להיות בעל ידע נרחב הן בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה והן בתחומי מדעי החברה והניהול.

……

מחשוב ומערכות מידע הינם כלים מרכזיים במערכות אותן מתכנן ומפעיל מהנדס תעשייה וניהול. המחשב משמש להפעלת המערכות הפיזיות, עיבוד נתונים, יישום פתרונות הנדסיים ומהווה כלי עזר חשוב לקבלת החלטות. לפיכך, לימודי המחשב ומערכות המידע מהווים נדבך חשוב בהכשרתו של מהנדס תעשייה וניהול.

……

תפקידי מהנדס תעשייה וניהול כוללים בין היתר עיסוקים כגון: תפעול וניהול של מערכות, תיכון מערכי ייצור, תיכון מערכות ממוחשבות לפיקוח על הייצור, המלאי, האיכות והעלויות, חקר שיטות עבודה, ניתוחים כלכליים, תיכון והתקנה של מערכות מידע, ניתוח בעיות בהנדסת אנוש, פתרון בעיות תפעוליות מורכבות תוך שימוש במודלים אנליטיים ותיכון מפעלים ומערכות שינוע.

 

מבנה תוכנית הלימודים
 
תכנית הלימודים משלבת ידע תיאורטי ומעשי, תוך הדגשת ההיבט ההנדסי והכמותי. התכנית בנויה מקורסי חובה, הכוללים את תחומי הידע ההכרחיים למהנדס תעשייה וניהול, וקורסי בחירה המיועדים להקנות התמחות בשטחים מסוימים של המקצוע בהתאם לנטיות לבו של הסטודנט. תכנית החובה בנויה משני נדבכים עיקריים.  הנדבך הראשון מקנה בסיס חזק במדעים מדויקים והנדסה בכלל, והנדבך השני מתרכז בשטחים השונים של הנדסת תעשייה וניהול והרקע האנליטי שלהם וכן בכלכלה, ניהול ומדעי המחשב. בקורסים הכמותיים מושם דגש על שימוש במחשב ומערכות מידע. בנוסף לידע תיאורטי נרחב, תכנית הלימודים מקנה גם ידע מעשי מקיף. ידע זה מוקנה הן באמצעות מעבדות כגון מעבדה להנדסת שיטות וארגונומיה, מעבדה בייצור משולב מחשב ומעבדה בניהול משאבי המפעל, והן באמצעות התנסות בלתי אמצעית בעולם המעשה במסגרת קורס הנדסת שיטות בשנה השנייה ובמסגרת  פרויקט מסכם בתעשייה  בשנה הרביעית.
 
 
זכאות לתואר

על מנת להיות זכאי לתואר נדרש הסטודנט לצבור 191 שעות לימודי המגמה ו-6 שעות לימודי העשרה בתכנית "כלים שלובים". החל מהשנה השלישית על הסטודנט לבחור קורסים ממקבצי הבחירה להעמקת הידע בתחומים מסוימים.

ככלל מוצעים שלושה מקבצי התמחות:

  • תפעול מערכות
  • ניהול
  • מערכות מידע

בוגרי התכנית יקבלו תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשייה וניהול.

……
סטודנטים מצטיינים יכולים לבחור בשנה השלישית ללימודיהם בתכנית לימודים ישירה לתואר שני. סטודנטים שיסיימו תכנית זו יקבלו הן תואר ראשון והן תואר שני בהנדסת תעשייה בתום חמש שנות לימוד. סטודנט  בתכנית הישירה לתואר שני  ילמד החל מהשנה הרביעית קורסים מהתכנית של לימודי התואר השני במקום חלק מן הקורסים שבתכנית לתואר הראשון. המצטיינים ביותר יוכלו לשלב, בנוסף, לימודי תואר שני במנהל עסקים בפקולטה לניהול, במשך לימודים כולל של שש שנים.
 
 
תכנית לימודים
 
לקבלת התואר דרושות 191 שעות, עפ"י הפירוט:
  • 158 שעות קורסי חובה.
  • 27 שעות ממקבצי הבחירה: תפעול מערכות, ניהול,  מחשבים ומערכות מידע, מתוכן לפחות 15 שעות מקורסי הליבה.
  •  6 שעות מקורסי העשרה בתוכנית "כלים שלובים" אשר לא ישוקללו בממוצע הציונים של התואר.
הערה: דרישות הקדם המודגשות בקו ניתן לקחת גם במקביל.
 
סמסטר 1 
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1524

אלגברה לינארית

5

2

-

7

6.5

 

0509.1546

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'

4

2

-

6

5.5

 

0509.1820

תכנות (פייתון)

2

2

-

4

3.5

 

0571.1804

כלכלה למהנדסי תעשיה

3

1

-

4

4

 

 

סה"כ

14

7

-

21

19.5

 

 
סמסטר 2 
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1445

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

1

-

4

4

חדו"א 1ב'; אלגברה לינארית

0509.1447

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'

4

2

-

6

5.5

חדו"א 1ב'; אלגברה לינארית

0509.1826

פיזיקה (1)

4

2

-

6

5.5

חדו"א 1ב'; אלגברה ליניארית

0509.2847

מבוא למתמטיקה בדידה

2

1

-

3

3

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב

0571.1817

מבוא להנדסת תעשייה וניהול

2

1.5

-

3.5

3

 

0571.1818

מבני נתונים

2

2

-

4

3.5

תכנות

 

סה"כ

17

9.5

-

26.5

24.5

 

 
סמסטר 3 
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1829

פיזיקה (2)

4

2

-

6

5.5

פיזיקה (1)

 

0571.1819

חשבונאות תעשייתית

ותמחיר

3

2

-

5

4.5

כלכלה למהנדסי תעשייה

0571.2119

מבוא למימון ולכלכלה הנדסית

3

1

-

4

4

חשבונאות תעשייתית ותמחיר;
מבוא להסתברות

0571.2120

תכנון מערכות בסיסי נתונים

2

2

-

4

3.5

מבני נתונים

0571.2123

הנדסת מערכות מידע

3

1

-

4

4

תכנון מערכות בסיסי נתונים

0571.2803

מבוא להסתברות

3

2

-

5

4.5

חשבון דיפר' ואינטגרלי 2ב

 

סה"כ

18

10

 

28

26

 

 

 סמסטר 4 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0571.2102

הנדסת שיטות[1/2]

3

1.5

-

4.5

4

מבוא להנדסת תעשייה וניהול;
סטטיסטיקה

0571.2122

התנהגות ארגונית

3

-

-

3

3

הנדסת שיטות

0571.2124

ניתוח ועיצוב מערכות מידע

3

-

-

3

3

הנדסת מערכות מידע

0571.2804

סטטיסטיקה

3

2

-

5

4.5

מבוא להסתברות

0571.3122

היבטים פיזיולוגיים בהנדסת גורמי אנוש

2

-

-

2

2

התנהגות ארגונית

0571.3802

מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים

3

1

-

4

4

אלגברה לינארית; מבוא למתמטיקה בדידה

 

0571.3803

מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים[2]

3

1

-

4

4

סטטיסטיקה

 

סה"כ

20

5.5

-

25.5

24.5

 

[1] יתקיים סיור במסגרת הקורס במפעל/ארגונים

[2] יינתן באנגלית

 סמסטר 5 
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0571.2901

כתיבה טכנית[1]

-

1

-

1

1

היבטים קוגניטיביים בהנדסת גורמי אנוש

0571.3110

סימולציה

 

2

1.5

-

3.5

3

ניתוח נתונים סטטיסטי;

מודלים סטוכסטים

בחקר ביצועים

0571.3123

ניתוח מערכות

מלאי

3

1.5

-

4.5

4

מבוא להסתברות אופטימיזציה ומטה-היוריסטיקות

0571.3133

אופטימיזציה ומטה-יוריסטיקות

3

1

-

4

4

מודלים דטרמיניסטיים

0571.3136

היבטים קוגניטיביים בהנדסת גורמי אנוש

3

-

-

3
בשילוב מעבדה

3

סטטיסטיקה, הנדסת שיטות

0571.3137

ניתוח נתונים סטטיסטי

3

1

-

4

4

סטטיסטיקה

 

קורסי בחירה (1 או 2)

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

14

6

-

20

19

 

[1] יתקיימו ארבעה מפגשים במהלך הסמסטר של שלוש שעות כל אחד

 
סמסטר 6 
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0571.3124

ניתוח מערכות

ייצור

3

1.5

-

4.5

4

נמ"מ

0571.3135

ניהול פרויקטים

3

-

-

3

3

ניתוח מערכות מלאי

0571.4159

מערכות שירות

3

-

-

3

3

ניתוח מערכות ייצור; מודלים דטרמיניסטיים וסטוכסטיים בחקר ביצועים

0571.4163

מבוא ללמידת מכונה

3

1

-

4

4

תכנון מערכות בסיסי נתונים; ניתוח נתונים סטטיסטי

0571.4173

תורת המשחקים ויישומיה

3

1.5

-

4.5

4

מבוא להסתברות; ניתוח מערכות מלאי

 

קורסי בחירה

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

15

4

-

19

18

 

 
סמסטר 7 
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0571.3134

ניטור סטטיסטי וזיהוי אנומליות

3

1

-

4

4

מבוא ללמידת מכונה; מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים

0555.4100

פרויקט (1)1

3

-

-

3

3

 

0571.4117

תכן מפעלים

2

1

-

3

3

ניתוח מערכות

ייצור; סימולציה

0571.4126

מערכות ייצור ממוחשבות2

2

-

-

2

2

ניתוח מערכות

ייצור

0571.4152

 

מעבדה בייצור משולב מחשב CIM3

-

-

3

3

2

מערכות ייצור ממוחשבות

 

 

קורסי בחירה

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ חובה ללא בחירה

10

2

3

15

14

 


 

סמסטר 8 
 
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0571.4116

פרויקט (2)1

3

-

-

3

3

פרויקט (1)

0571.4126

מערכות ייצור ממוחשבות2

2

-

-

2

2

ניתוח מערכות
ייצור

0571.4152

 

מעבדה בייצור משולב מחשב CIM3

-

-

3

3

2

מערכות ייצור ממוחשבות

 

 

קורסי בחירה

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ חובה ללא בחירה

5

-

3

8

7

 


 

1 סטודנטים במסלול הישיר לתואר שני לא נדרשים ללמוד את הקורסים פרויקט (1) ופרויקט (2), אך חייבים ברישום לקורסים אלה

2 תלמיד שנרשם לקורס "מערכות ייצור ממוחשבות" חייב לקחת במקביל (באותו סמסטר) את "המעבדה בייצור משולב מחשב CIM".

3 המעבדה ב"ייצור משולב מחשב" (CIM) תוצע לחילופין למחצית הסטודנטים בסמסטר 7 ולמחצית האחרת בסמסטר 8

 
 
מקבצי בחירה - רשימת קורסים 
 
מקבץ תפעול מערכות

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

סמ'

0571.4153

ניתוח מערכות לוגיסטיות
(ליבה)

3

 

 

3

3

 

לא יינתן בתשפ"א

0571.4193

לוגיסטיקה הומאניטרית
(ליבה)

3

 

 

3

3

מודלים דטרמינסטיים בחקר ביצועים 

6/8

0571.4164

מודלים כמותיים של ביצועי אנוש4
(ליבה)

3

-

-

3

3

סטטיסטיקה, היבטים קוגניטיביים בהנדסת גורמי אנוש

לא יינתן בתשפ"א

0571.4118

ניתוח אירועים בהנדסת תעשייה
(העשרה)

2

-

-

2

2

ניתוח מערכות ייצור

8

 

0571.4174

תיכון וחשיבה המצאתית
העשרה)

2

-

-

2

2

הנדסת שיטות

5/7

0542.4422

תכן הנדסי: מבוא ושיטות5 (העשרה)

2

2

-

4

3

אלגברה לינארית

5/7

4 הקורס יינתן באנגלית

5 קורס מהמגמה להנדסה מכנית

מקבץ ניהול

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

סמ'

0571.4805

מבוא לשיווק
(ליבה)

3

-

-

3

3

התנהגות ארגונית;
מבוא למימון ולכלכלה הנדסית

6/8

 

0571.4138

ניתוח החלטות
(ליבה)

3

-

-

3

3

מבוא להסתברות

5/7

0571.4175

ניהול משאבי אנוש
(העשרה)

2

-

-

2

2

התנהגות ארגונית

5/7

0571.4804

מימון חברות
(העשרה)

2

1

-

3

3

מבוא למימון ולכלכלה הנדסית

5/7

 

0571.4808

דיני עסקים
(העשרה)

2

-

-

2

2

התנהגות ארגונית

5/7

 
מקבץ מערכות מידע
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

סמ'

0571.4160

אחזור מידע ומערכות המלצה
(ליבה)

3

-

-

3

3

תכנות, אלגברה לינארית, אופטימיזציה ומטה-יוריסטיקות

6/8

0571.4166

תכן והערכה של ממשק אדם-מחשב
(ליבה)

3

-

-

3

3

היבטים קוגניטיביים בהנדסת גורמי אנוש;
ניתוח ועיצוב
מערכות מידע

6/8

0571.4172

הנדסת נתוני עתק
(ליבה)

2

1

-

3

3

תכנון מערכות בסיסי נתונים

6/8

0571.4182

מבוא ללמידה עמוקה
(ליבה)

2

1

-

3

3

מבוא ללמידת מכונה

7

0571.4183

יסודות סטטיסטיים של מדעי הנתונים
(ליבה)

2

1

-

3

3

מבוא ללמידת מכונה

7

0571.4177

מערכות לניהול קשרי לקוחות CRM

(העשרה)

2

1

-

3

3

ניתוח ועיצוב
מערכות מידע

5/7

0571.4245

רשתות מורכבות
(העשרה)

3

-

-

3

3

תכנות; מבוא להסתברות

6/8

0571.4180

אבטחת מערכות מידע
(העשרה)

3

-

-

3

3

מבוא להסתברות;
הנדסת מערכות מידע

6/8

0571.4181

הנדסה From Scratch (העשרה)

3

-

-

3

3

תכנות

5/7

0571.4157

מעבדה בניהול משאבי המפעל – ERP
(העשרה)

 

 

3

3

2

ניתוח מערכות ייצור

6/8

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>