תארים מתקדמים הנדסת מערכות - תשפ"א

ראש התכנית -פרופ' יורם רייך 

הנדסת מערכות היא גישה רב תחומית שמאפשרת לממש מערכות מוצלחות. היא עוסקת בהגדרת דרישות (טכניות ועסקיות) של הלקוח והפונקציונליות הדרושה בשלבים המוקדמים של הפיתרון, ואח"כ בסינתזה של פתרון ואימותו. תפקיד הנדסת מערכות היא לשלב את תחומי הידע השונים הדרושים לפיתוח מערכות לתהליך מובנה של עבודת צוות משלב הפיתוח לייצור, תפעול ולגריטה.  התוכנית תאפשר לסטודנטים בעלי תואר ראשון בפקולטה ובאוניברסיטאות אחרות, ללמוד ולחקור כחלק ממסלול ייחודי לתואר שני בהנדסת מערכות עם תזה ובהמשך ללימודי דוקטורט במידה ועמדו בדרישות הקבלה. 
 

 מטרת התכנית 

לתכנית המוצעת מספר מטרות. מטרה מידית היא הכשרת אנשי מקצוע בתחום הנדסת מערכות שישתלבו בתעשייה, במגזר הפרטי והציבורי בתפקידים הנדסיים, תוך יכולת לחשיבה מחקרית מחוץ לקופסה. האתגרים העומדים בפני התעשייה מורכבים ומשתנים ומחייבים יצירתיות וחדשנות וכן פיתוח ושימוש בכלי הנדסת מערכות חדשים. המטרה השניה, החשובה ביותר והיחודית לתוכנית המוצעת היא להכשיר חוקרים צעירים בתחום הנדסת המערכות שיוכלו להמשיך לתואר שלישי, ללא השלמות כולל במסלול ישיר, ולהוות את שדירת החוקרים ואנשי הסגל בתחום הליבה של הנדסת מערכות בשנים הבאות. 
בהתאם לכך, תוכנית הלימודים מתמקדת בנושאים הבאים:   

  • פיתוח יכולות מחקר מגוונות בתחום הנדסת מערכות
  • הקניית גרעין של ידע כולל הכרות עם חזית המחקר בתחום
  • הוראת קורסים מתקדמים ומגוונים בתחומים רבים המשיקים לתחום

 לאור תוכן הקורסים, גם הסטודנטים במסלול ללא תזה ירכשו את אותו הידע הבסיסי והמיומנויות שיאפשרו להם להיות שותפים בפיתוח כלים ושיטות חדשות בהנדסת מערכות. יתרונה של האוניברסיטה בא לידי ביטוי ביכולת להכשיר אנשי מקצוע בתחום שאינם רק בעלי רקע בהנדסה אלא גם בתחומי ידע אחרים כגון רפואה, חינוך, ומשפטים. אפשרות זאת תתממש ע"י השלמת מספר קטן של קורסי השלמה בהתאם לרקע הסטודנט המועמד.
 

 מידע כללי על התכנית 

בתוכנית יהיו מסלול לתואר שני עם תזה ומסלול ללא תזה. פרוט קורסי ההשלמה שהסטודנטים יידרשו להם לקראת לימודיהם בתכנית: בוגרי תואר ראשון שבסיס לימודיהם אינו תואם את התוכנית (כגון מדעים מדויקים או פקולטות  הנדסיות שלא מאוניברסיטת תל אביב) ידרשו ללמוד בין  2 - ל 4 קורסי השלמה ע"פ החלטת ראש התוכנית. בכך אנחנו מאמצים את הגישה הקיימת בכל התוכניות האחרות לתואר שני בפקולטה.  בוגרי תוכניות לימודים אחרות יחויבו בקורסי קדם והשלמה לפחות בהיקף הנ"ל.  
לכל תלמיד תורכב תוכנית אישית בהתאם לרקע שלו. במידה ולהערכת התלמיד הוא למד קורס מקביל לקורס קדם, הוא יגיש לראש התוכנית מכתב בקשה לפטור כאשר הוא מציין את רשימת הנושאים שנלמדו בקורס ואת התאמתו לקורס הקדם. לימודי הקדם וההשלמה לא יכללו במניין נקודות הזכות הנצברות. 

 

 תנאי קבלה, מעבר משנה לשנה ותנאי סיום הלימודים בתכנית 

 1. תנאי קבלה מפורטים לתכנית הלימודים:
  •  ממוצע משוקלל של ציוני תואר הראשון בתוכנית בהנדסה של "טוב מאוד" (85) לפחות.
  •  3 שנות ניסיון בעבודה הנדסית או פיתוח מערכות.
  •  ראיון קבלה (לוודא שהמועמד עומד בדרישות התוכנית).
  •  בוגרי תואר ראשון שבסיס לימודיהם אינו תואם את התוכנית )כגון מדעים מדויקים או פקולטות הנדסיות שלא מאוניברסיטת תל אביב( ידרשו ללמוד בין 2 ל- 4 קורסי השלמה ע"פ החלטת ראש התוכנית. 
  • בוגרי תוכניות לימודים אחרות יחויבו בקורסי קדם והשלמה לפחות בהיקף הנ"ל כמקובל בפקולטה להנדסה בכל תוכניות התואר השני. לכל תלמיד תורכב תוכנית אישית בהתאם לרקע שלו. 
  • לימודי הקדם וההשלמה לא יכללו במניין נקודות הזכות הנצברות.
2. תנאי המעבר משנה לשנה בתכנית: ציון ממוצע 80 לפחות. 
3. תנאי סיום הלימודים בתכנית, כולל הדרישות לצורך קבלת זכאות לתואר ציון ממוצע 80 לפחות. 
 
תכנית הלימודים

1. מבנה כללי של תכנית הלימודים 

לימודים ללא תזה: 

מעבדות משולבות בקורסים כחלק מתוכנית הלימודים בהם ולא כקורס נפרד.

 

שנת
לימודים
בתכנית

סמסטר

קורסי חובה

קורסי בחירה

סמינריון

סה"כ בשנה

ש"ס

נ"ז

ש"ס

נ"ז

ש"ס

נ"ז

ש"ס

נ"ז

א

א

6

6

3

3

   

20

18

ב

6

6

3

3

2

0

   

ב

א

5

5

4

4

   

18

18

ב

3

3

6

6

       

 

         

סה"כ בתכנית

38

36 

 

לימודים עם תזה:

שנת
לימודים
בתכנית

סמסטר

קורסי חובה

קורסי בחירה

סמינריון

סה"כ בשנה

ש"ס

נ"ז

ש"ס

נ"ז

ש"ס

נ"ז

ש"ס

נ"ז

א

א

6

6

       

14

12

ב

6

6

   

2

0

   

ב

א

5

5

2

2

   

12

12

ב

3

3

2

2

       

 

         

סה"כ בתכנית

26

24 

 

2. תכנית הלימודים במצב של הפעלה מלאה 

שנות התוכנית

סמסטר

מס' הקורס

שם הקורס

מס' נ"ז

קורס
חובה/בחירה

מס' שעות
הוראה
שבועיות

 

א

א

0540.6610.01

אופטימיזציה מרובת מטרות

3

חובה

3

א

0546.5100.01

מבוא להנדסת מערכות

3

חובה

3

א

0510.5003.01

מתמטיקה בדידה

3

בחירה

3

א

0572.5122.01

ויזואליזציה של נתונים

2

בחירה

2

א

0572.5110.01

אופטימיזציה שימושית למהנדסים

3

בחירה

3

א

0365.4436.01

תורת התורים

3

בחירה

3

ב

0540.5600.01

תכן מערכות

3

חובה

3

ב

 0546.5200.01

הנדסת מערכות מונחית מודלים וסימולציה

3

חובה

3

ב

 0546.5000.01

סמינר בהנדסת מערכות

0

חובה

2

ב

0542.4622.01

דינמיקה ובקרה של מערכות

3

רמה מקבילה

4

ב

0571.4164.01

מודלים כמותיים של ביצועי אנוש

3

רמה מקבילה

3

ב

0553-7000-01

אתיקה מעשית לתלמידי הנדסה ומדעים

3

בחירה

3

 

ב

א

0572.5117.01

שיטות מחקר  באינטראקציית אדם מחשב

2

חובה

2

א

0546.5110.01

אימות, תיקוף ובדיקת מערכות הנדסיות

3

חובה

3

א

0510.7325.01

כיוונים חדשים בתורת המערכות והבקרה עם ישומים בביולוגיה מערכת

2

בחירה

2

א

0510.6101.01

תורת האינפורמציה

3

בחירה

3

א

0510.7405.01

ארכיטקטורה מתקדמת של מחשבים

2

בחירה

2

א

0510.6205.01

למידת מכונה סטטיסטית

3

בחירה

3

א

0572.5351.01

קבלת החלטות בתנאי אי וודאות

2

בחירה

2

א

0572.5113.01

חשיבה ויצירתיות

2

בחירה

2

א

0540.6308.01

מערכות דינאמיות וכאוס

2

בחירה

2

א

0572-5112-02

יישומים מתורת האינפורמציה לבעיות חיפוש

3

בחירה

2

א

0540-6606-01

תכן ומידול של Mems (מערכות אלקטרו-מכניות זעירות)

3

בחירה

3

ב

0546.5210.01

 

סיבוכיות ומערכת של מערכות

3

חובה

3

ב

0542.4455.01

בינה חישובית

3

רמה מקבילה

4

ב

0571.4166.01

תכן והמערכה של ממשק אדם - מחשב

3

רמה מקבילה

3

ב

0571.4180.01

אבטחת מערכות מידע

3

רמה מקבילה

3

ב

0572.5135.01

טכנולוגיות ומסדים לנתוני עתק  Big Data

2

בחירה

2

ב

0572-5330-01

אלגוריתמים היוריסטיים לבעיות אופטימיזציה קומבינטורית

2

בחירה

2

ב

0553-5532-01

תכנון מערכות ביו-רפואיות

2

בחירה

3

 

קורסי הבחירה הרשומים בטבלאות הם דוגמאות בלבד. בנוסף לקורסים שמוזכרים בטבלה, קורסים אחרים הניתנים בפקולטה בתואר שני ולא צוינו בטבלאות או קורסים רלוונטיים בפקולטה לניהול יכולים להיות קורסי בחירה בתוכנית. ראש התוכנית רשאי לאשר קורסים לתואר שני מפקולטות אחרות כקורסי בחירה.
 

3. פריסת הלימודים על פני ימות השבוע 

הלימודים יתקיימו ב- 2 סמסטרים בשנה, 13 שבועות בכל סמסטר.

קורסי החובה ירוכזו במהלך יומיים בשבוע.
 

4. הוראה ולמידה 

מרבית ההוראה בקורס כלשהו תהיה בכיתה, משולבת בפרויקט שימשך לאורך הסמסטר. בחלק  מהקורסים תבוצע למידת חקר בבית ותרגול בכיתה. עם הזמן, יוסרטו הרצאות ובחלק מהקורסים יעברו לשיטת כיתה הפוכה (לימודים תיאורטיים בבית ועבודה על פרויקטים ותרגול בכיתה). הסטודנטים יתרגלו חלקים מעשיים של החומר הנלמד בקורסים בעזרת כלי מחשוב במעבדה.

הישגי הסטודנטים יוערכו ע"י בחינות, ציונים על פרויקטים ועבודת התזה או הגמר.

נושא עבודת הגמר ו\או עבודת התזה יהיה בהנדסת מערכות ויאושר ע"י ראש התוכנית. יעשה מאמץ שנושאים אלו יהיו קשורים לפרויקטי מחקר שיבוצעו במיזם המחקר להנדסת מערכות, בשיתוף עם חוקרים במיזם. משקל עבודת הגמר (3 נ"ז) ועבודת התזה ושאר הפרטים הקשורים בעבודות אלו, יהיה ע"פ תקנון תואר שני הרגיל בפקולטה.  

5. סילבוסים מפורטים, לרבות ביבליוגרפיה, עבור כל קורסי חובה מופיעים בנספח א .

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>