תכנית לימודים לתואר דו-חוגי במדעים דיגיטליים להיי-טק - תשפ"א

תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעים דיגיטליים להיי-טק מכשירה דרג של עובדים ועובדות, מקבלי החלטות ומנהלות בסביבות עבודה מתקדמות, שיוכלו להתחיל לעבוד מיד עם תום הלימודים.
התכנית מתאפיינת במעורבות הדוקה של התעשייה בגיבוש התכנית וביישומה, וכן מושם בה דגש על לימודי תשתית מתמטיים ועל התנסות בתעשייה, שכוללת פרויקט בהיקף רחב.
הלימודים מתמקדים בנושאים מרכזיים מעולם ההיי-טק: מחשבים-תוכנה, מדע הנתונים ומערכות מידע.
ניתן ללמוד את התכנית במתכונת של תכנית דו-חוגית או חוג לאחר תואר.​

 תכנית הלימודים 

התכנית כוללת לימודי חובה, בחירה ופרויקט גמר בתעשייה.
מערכת השעות בנויה באופן שיאפשר לסטודנטים ולסטודנטיות במסגרת חוג לאחר תואר לסיים את הלימודים ב-3 סמסטרים. עם זאת, ניתן ואף מומלץ לפרוש את הלימודים על פני טווח זמן רחב יותר על מנת להפחית את העומס (בהמשך מצורפת תכנית לדוגמא לפריסת הלימודים על 4 סמסטרים). 

קורסי חובה:
סמסטר א': 5 קורסי חובה      - 22 ש"ס 
סמסטר ב': 5 קורסי חובה      - 22 ש"ס 
סמסטר ג' : 2 קורסי חובה    -   8 ש"ס 

קורסי מסלול:
2 קורסי מסלול לפחות  - 5 ש"ס 
פרויקט גמר חובה        - 5 ש"ס 

 

 פרויקט בתעשייה 

מטרתו של פרויקט הגמר הינה לחשוף את הסטודנט/ית לעבודה במסגרות פרקטיות תוך הקפדה על נוהלי עבודה וסטנדרטים של איכות, ולתרגל תכנון, פיתוח והצגה של פרויקט בתחומי ההיי-טק.
 

 זכאות לתואר 

לקבלת התואר נדרשות סה"כ 62 ש"ס וסיום לימודים בחוג נוסף

לתכנית מתווספים לימודי "כלים שלובים" בהתאם לעקרונות הנהוגים בקמפוס.

בוגרי תואר ראשון לומדים במתכונת של "חוג לאחר תואר".

 

בוגרי התכנית יקבלו B.Sc במדעים דיגיטליים להיי-טק.

*ביום 28.10.20 קיבלה התוכנית את אישור המל"ג תחת השם "מדעים דיגיטליים להיי-טק"

תכנית הלימודים
 

תכניות לימודים מומלצות למתכונת הדו-חוגית

להלן שתי תוכניות לימודים אפשריות למסלול הדו-חוגי.

שימו לב, תלמידים המשלבים את הלימודים עם חוג בחשבונאות או ניהול, מתבקשים לקחת את אפשרות ב'.

 

תכנית לימודים מומלצת למתכונת הדו-חוגית - אפשרות א'

 
סמסטר 1 
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1820

תכנות - פייתון

2

2

4

4

 

0560.2801

מבוא להסתברות

3

1

4

4

 

0560.2847

מבוא למתמטיקה בדידה

2

1

3

3

 

 

סה"כ

7

4

11

11

 

 

סמסטר 2 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1821

תכנות 2 – שפת C

2

2

4

4

תכנות-פייתון

0560.1822

מבוא לחומרה

4

2

6

6

תכנות-פייתון; מבוא למתמטיקה בדידה;

תכנות-C

0560.2510

מבני נתונים ואלגוריתמים

3

1

4

4

תכנות-פייתון

 

סה"כ

9

5

14

14

 

 

 

סמסטר 3 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0560.2802

שיטות מתמטיות 1 (חדו"א)

4

2

6

6

 

0560.2803

שיטות מתמטיות 2

(אלגברה ליניארית)

3

2

5

5

 

 

סה"כ

7

4

11

11

 

 

סמסטר 4 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1823

ניתוח נתונים

3

1

4

4

מבוא להסתברות; שיטות מתמטיות 1 (חדו"א)

0560.1824

מבוא ללמידה מכונה

3

1

4

4

שיטות מתמטיות 1 (חדו"א); שיטות מתמטיות 2 (אלגברה ליניארית); מבוא להסתברות; תכנות-פייתון; ניתוח נתונים

 

סה"כ

6

2

8

8

 

 

סמסטר 5 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0560.4402

מבוא למערכות הפעלה

3

1

4

4

תכנות-C; מבני נתונים ואלגוריתמים

0560.4403

מערכות מידע ובסיסי נתונים

3

1

4

4

תכנות-פייתון; מבני נתונים ואלגוריתמים

 

קורס בחירה

2-3

0-2

2-5

2-5

 

 

סה"כ

8-9

2-4

10-13

10-13

 

 
 

סמסטר 6 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0560.4000

פרויקט בתעשייה

5

 

5

5

30 ש"ס לפחות

 

קורס בחירה

2-3

0-2

2-5

2-5

 

 

סה"כ

7-8

0-2

7-10

7-10

 

 
 
 
תכנית לימודים מומלצת למתכונת הדו-חוגית - אפשרות ב'
 
 

סמסטר 1

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1820

תכנות - פייתון

2

2

4

4

 

0560.2801

מבוא להסתברות

3

1

4

4

 

0560.2802

שיטות מתמטיות 1 (חדו"א)

4

2

6

6

 

 

סה"כ

9

5

14

14

 

 
 
סמסטר 2 
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1821

תכנות 2 – שפת C

2

2

4

4

תכנות-פייתון

0560.2510

מבני נתונים ואלגוריתמים

3

1

4

4

תכנות-פייתון

0560.1823

ניתוח נתונים

3

1

4

4

מבוא להסתברות; שיטות מתמטיות 1 (חדו"א)

 

סה"כ

8

4

12

12

 

 
 
סמסטר 3 
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0560.2803

שיטות מתמטיות 2 (אלגברה ליניארית)

3

2

5

5

 

0560.2847

מבוא למתמטיקה בדידה

2

1

3

3

 

 

סה"כ

5

3

8

8

 

 
 
סמסטר 4 
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1824

מבוא ללמידה מכונה

3

1

4

4

שיטות מתמטיות 1 (חדו"א); שיטות מתמטיות 2 (אלגברה ליניארית); מבוא להסתברות; תכנות-פייתון; ניתוח נתונים

0560.1822

מבוא לחומרה

4

2

6

6

תכנות-פייתון; מבוא למתמטיקה בדידה;

תכנות-C

 

סה"כ

7

3

10

10

 

 
 
סמסטר 5 
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0560.4402

מבוא למערכות הפעלה

3

1

4

4

תכנות-C; מבני נתונים ואלגוריתמים

0560.4403

מערכות מידע ובסיסי נתונים

3

1

4

4

תכנות-פייתון; מבני נתונים ואלגוריתמים

 

קורס בחירה

2-3

0-2

2-5

2-5

 

 

סה"כ

8-9

2-4

10-13

10-13

 

 
 
סמסטר 6 
 
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0560.4000

פרויקט בתעשייה

5

 

5

5

30 ש"ס לפחות

 

קורס בחירה

2-3

0-2

2-5

2-5

 

 

סה"כ

7-8

0-2

7-10

7-10

 

 
 

תכנית הלימודים במתכונת חוג לאחר תואר
 

להלן תכנית הלימודים במתכונת של שלושה סמסטרים
 

סמסטר 1 
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1820

תכנות – פייתון

2

2

4

4

 

0560.2801

מבוא להסתברות

3

1

4

4

 

0560.2802

שיטות מתמטיות 1 (חדו"א)

4

2

6

6

 

0560.2803

שיטות מתמטיות 2 (אלגברה ליניארית)

3

2

5

5

 

0560.2847

מבוא למתמטיקה בדידה

2

1

3

3

 

 

סה"כ

14

8

22

22

 

 
 
סמסטר 2 
 
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1821

תכנות 2 – שפת C

2

2

4

4

תכנות-פייתון

0560.1822

מבוא לחומרה

4

2

6

6

תכנות-פייתון; מבוא למתמטיקה בדידה; תכנות-C

0560.1823

ניתוח נתונים

3

1

4

4

מבוא להסתברות; שיטות מתמטיות 1 (חדו"א)

0560.1824

מבוא ללמידה מכונה

3

1

4

4

שיטות מתמטיות 1 (חדו"א); שיטות מתמטיות 2 (אלגברה ליניארית); מבוא להסתברות; תכנות-פייתון; ניתוח נתונים

0560.2510

מבני נתונים ואלגוריתמים

3

1

4

4

תכנות-פייתון

 

סה"כ

15

7

22

22

 

 
 
סמסטר 3 
 
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0560.4000

פרויקט בתעשייה

5

 

5

5

30 ש"ס לפחות

0560.4402

מבוא למערכות הפעלה

3

1

4

4

תכנות-C; מבני נתונים ואלגוריתמים

0560.4403

מערכות מידע ובסיסי נתונים

3

1

4

4

תכנות-פייתון; מבני נתונים ואלגוריתמים

 

2 קורסי בחירה

5-6

0-3

5-9

5-9

 

 

סה"כ

16-17

2-5

18-22

18-22

 

 
 

תכנית הלימודים למתכונת חוג לאחר תואר בארבעה סמסטרים
 

סמסטר 1 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1820

תכנות - פייתון

2

2

4

4

 

0560.2801

מבוא להסתברות

3

1

4

4

 

0560.2847

מבוא למתמטיקה בדידה

2

1

3

3

 

0560.2802

שיטות מתמטיות 1 (חדו"א)

4

2

6

6

 

 

סה"כ

11

6

17

17

 

 
 
סמסטר 2 
 
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1821

תכנות 2 – שפת C

2

2

4

4

תכנות-פייתון

0560.2510

מבני נתונים ואלגוריתמים

3

1

4

4

תכנות-פייתון

0560.1823

ניתוח נתונים

3

1

4

4

מבוא להסתברות; שיטות מתמטיות 1 (חדו"א)

 

סה"כ

8

4

12

12

 

 
 
סמסטר 3 
 
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0560.4402

מבוא למערכות הפעלה

3

1

4

4

תכנות-C; מבני נתונים ואלגוריתמים

0560.4403

מערכות מידע ובסיסי נתונים

3

1

4

4

תכנות-פייתון; מבני נתונים ואלגוריתמים

0560.2803

שיטות מתמטיות 2 (אלגברה ליניארית)[1]

3

2

5

5

 

 

קורס בחירה[2]

2-3

0-2

2-5

2-5

 

 

סה"כ

11-12

4-6

15-18

15-18

 

1. ניתן להקדים לסמסטר 1

2. ניתן לדחות לסמסטר 4

 
 
סמסטר 4 
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1824

מבוא ללמידה מכונה

3

1

4

4

שיטות מתמטיות 1 (חדו"א); שיטות מתמטיות 2 (אלגברה ליניארית); מבוא להסתברות; תכנות-פייתון; ניתוח נתונים

0560.1822

מבוא לחומרה

4

2

6

6

תכנות-פייתון; מבוא למתמטיקה בדידה; תכנות-C

0560.4000

פרויקט בתעשייה

5

 

5

5

30 ש"ס לפחות

 

קורס בחירה

2-3

0-2

2-5

2-5

 

 

סה"כ

14-15

3-5

17-20

17-20

 

 
 

 קורסי בחירה  
 

יש ללמוד 2 קורסי מסלול לפחות. ניתן לקחת את שני הקורסים מאותו מסלול או לקחת קורס אחד מכל מסלול.

***פתיחת קורסי הבחירה מותנת במינימום נרשמים
 

מסלול מחשבים

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

סמסטר

0560.4462

מבוא לתקשורת מחשבים

3

1

4

4

מבוא למערכות הפעלה

ב

0560.4463

שיטות בעיבוד תמונה וראיה ממוחשבת

3

2

5

5

שיטות מתמטיות 1 (חדו"א);

שיטות מתמטיות 2 (אלגברה ליניארית);

מבוא להסתברות

א+ב

0560.4464

אבטחת מערכות מידע

3

-

3

3

תכנות-C; מבוא למתמטיקה בדידה; מבני נתונים ואלגוריתמים;

מומלץ: מבוא לחומרה

א+ב


 

מסלול מערכות מידע

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

סמסטר

0560.4160

מבוא למערכות חיפוש, למידה והמלצה

3

 

3

3

תכנות-פייתון; שיטות מתמטיות 2 (אלגברה ליניארית); ניתוח נתונים
מומלץ: מבוא ללמידת מכונה

א

0560.4163

ממשקי משתמש

3

 

3

3

ניתוח נתונים, מערכות מידע ובסיסי נתונים

א

0560.4172

מחסני נתונים[1]

2

 

2

2

ניתוח נתונים

-

0560.4173

תכן ובדיקת מערכות מידע[1]

3

1

4

4

מערכות מידע ובסיסי נתונים

-

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>