תואר כפול בהנדסה מכנית ובמדעי כדור הארץ עם הדגש בלימודי סביבה - תשפ"א

תוכנית לימודים לתואר ראשון כפול בהנדסה מכנית ובמדעי כדור הארץ, עם הדגש בלימודי סביבה (הכ"ס)

(שעות לימוד בתוכנית:245.5 - 247.5 ש"ס, מתוכן: 74-72במדעי כדור הארץ)

מטרת התואר הכפול היא להכשיר בוגרי תואר ראשון הן בהנדסה מכנית והן במדעי כדור הארץ, עם הדגש בלימודי סביבה.

התוכנית מציעה מבט בינתחומי ייחודי על הקשר שבין הנדסה מכנית ותשתיות לבין מדעי כדור הארץ, משאבי טבע וסביבה. במסגרת התוכנית ירכשו הסטודנטים את הכלים הפיסיקליים, המתמטיים והחישוביים יחד עם מודעות להיבטים האתיים והסביבתיים של הנדסה ומדעי כדור הארץ, באופן שיכשיר אותם להיות מומחים בתחומם, ובעלי ראייה מערכתית רחבה. 

בוגרי התוכנית צפויים להשתלב בתעשיה ובחברות העוסקות במחצבים ובמשאבי טבע וסביבה,  בתחום הנדסת מאגרי גז ונפט, הידרולוגיה, חיפוש וכריית מחצבים, ובפרויקטים תשתיתיים גדולים, בחברות היי טק העוסקות באנרגיות מתחדשות, קיימות, ועוד. כמו-כן, באפשרות בוגרי התוכנית להשתלב בגופי רגולציה או ייצוג של גופים העוסקים בתחום זה, בארץ ובחו"ל, וכן במסגרת מוסדות ממשלתיים (כמו המכון הגיאולוגי או השירות המטאורולוגי).

סדר הלימודים

משך הלימודים הוא ארבע שנים וחצי (תשעה סמסטרים), ובסיומם יוענקו לבוגרים שני תארים במקביל: תואר "בוגר אוניברסיטה" במדעי כדור הארץ, ותואר "בוגר אוניברסיטה" בהנדסה מכנית. יינתן ציון גמר נפרד לכל אחד מהתארים.

כל סטודנט יידרש ללמוד במהלך התואר הכפול חמישה קורסי בחירה, (20 ש"ס) מביה"ס להנדסה מכנית, קורסי בחירה מביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ (3 - 5ש"ס) וארבעה קורסי בחירה (8 ש"ס) מלימודי סביבה  (בכל שנה אקדמית יוצעו שניים מבין קורסי הבחירה. כלומר,  כל קורס הכלול ברשימת קורסי הבחירה יוצע אחת לשנתיים). רשימת קורסי הבחירה של כל בית-ספר מופיעה לאחר שנה ה'.

 

חלוקת השעות בתוכנית

קורסים בהנדסה מכנית:                150.5   שעות

קורסים במדעי כדור הארץ [1]  :72- 74שעות

קורסים בנושאי סביבה                  23 שעות

סה"כ:                                       247.5-245.5    

תנאי מעבר משנה לשנה

מצב לימודים תקין בכל הקורסים (ציון "עובר" בכל אחד מהקורסים) וממוצע ציונים כולל 70 ומעלה.

 


 

תכנית הלימודים
הערה: דרישות הקדם המודגשות בקו הן במקביל.
 

סמסטר 1 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0341.2221

מבוא לכימיה

4

-

-

4

4

 

0341.1201

מבוא למדעי כדור הארץ

4

 

 

4

4

 

0509.1510

גרפיקה הנדסית

1

2

2

5

4

 

0509.1624

אלגברה לינארית

5

2

-

7

6.5

 

0509.1646

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'

4

2

-

6

5.5

 

0509.1820

תכנות

2

2

-

4

3.5

 

0542.1800

מבוא להנדסה מכנית1,2

-

-

-

-

-

 

0910.1100

מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית

2

-

-

2

2

 

 

סה"כ

20

8

2

30

27.5

 


1 הקורס ללא בחינה ולכן אינו נכלל בחישוב הממוצע לתואר

2 יינתן באנגלית

 

סמסטר 2 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1645

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

1

-

4

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'; אלגברה לינארית

0509.1647

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'

4

2

-

6

5.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'; אלגברה לינארית

0509.1834

מעבדה בפיזיקה

-

-

2

2

2

 

0542.1810

מכניקה של חלקיקים

3

2

-

5

4.5

 

0542.1820

סטטיקה של גוף קשיח

3

1

-

4

4

מכניקה של חלקיקים

0341.1200 מבוא  למדעי האטמוספירה1 4 - - 4 4  

 

סה"כ

17

6

2

25

24

 

 
1. הקורס נלמד באנגלית
 

סמסטר 3 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1829

פיזיקה (2)

4

2

-

6

5.5

מכניקה של חלקיקים 

0509.2844

פונקציות מרוכבות

2

1

-

3

3

חשבון דיפ' ואינטגרלי 1ב' + 2ב'

0542.2110

דינמיקה של גוף קשיח

3

1

-

4

4

סטטיקה של גוף קשיח

0542.2200

מכניקת המוצקים (1)

4

1

-

5

5

משוואות דיפ' רגילות; סטטיקה של גוף קשיח

0542.2600

תרמודינמיקה (1)

3

2

-

5

4.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב';  מבוא לכימיה; מכניקה של חלקיקים

0341.2005
פיזיקה של האטמוספירה1 
Physics of the Atmosphere
3 - - 3 3  

 

סה"כ

19

7

-

26

25

 

 
 
סמסטר 4 
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0341.1206

מבוא לגיאופיזיקה

3

-

-

3

3

מבוא למדעי כדור הארץ

0509.2804

אנליזה נומרית

3

1

-

4

4

תכנות; משוואות דיפ' רגילות

0509.2843

אנליזה הרמונית

2

1

-

3

3

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  1ב'; משוואות דיפ' רגילות; פונקציות מרוכבות 

0509.2846

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

2

1

-

3

3

משוואות דיפ' רגילות; פונקציות מרוכבות; אנליזה הרמונית

0542.2500

מכניקת הזורמים (1)

3

2

-

5

5

משוואות דיפרנציאליות רגילות; תרמודינמיקה (1); דינמיקה של גוף קשיח; מכניקת המוצקים 1;

0581.1111

מבוא למדע והנדסת חומרים

3

1

-

4

4

מבוא לכימיה

0581.1132

מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה

-

-

1

1

0.5

מבוא למדע והנדסת חומרים

 

סה"כ

16

6

1

23

22.5

 

 
 

סמסטר 5 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0341.2000

מעבדת שדה בגיאולוגיה (קורס מרוכז בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים)

4

-

-

4

4

מבוא למדעי כדור הארץ; מבוא לגאופיזיקה

0341.2009

מכניקת רצף גאופיזית -זורמים

3

 

 

3

3

אלגברה ליניארית; חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב' + 2ב'; משוואות דיפרנציאליות רגילות; מכניקה של חלקיקים; פונקציות מרוכבות; תרמודינמיקה (1)

0509.2805

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

-

4

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב' + 2ב'; אלגברה לינארית

0542.2400

תכן מכני (1)

2

2

-

4

3.5

מכניקת המוצקים (1); מבוא למדע והנדסת חומרים; גרפיקה הנדסית

0542.3620

מעבר חום

3

1

-

4

4

מכניקת הזורמים (1); משוואות דיפרנציאליות חלקיות; אנליזה הרמונית; תרמודינמיקה (1)

0910.1150

אקולוגיה תעשייתית

3

-

-

3

3

 

0910.1500

פרקים במבוא לאקולוגיה

2

 

 

2

2

 

 

סה"כ

20

4

-

24

23.5

 


 

סמסטר 6 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0341.2301

מבוא למערכת השמש1

4

-

-

4

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1+2, פיזיקה קלאסית1, פיזיקה כללית א2, גלים אור ואופטיקה, שיטות בפיזיקה עיונית

0341.3105

מכניקת רצף גאופיזית -מוצקים

3

 

 

3

3

פיזיקה קלאסית 2, גלים אור ואופטיקה, חדוא1 א, מבוא מתמטי לפיזיקאים 1, מבוא מתמטי לפיזיקאים

0341.3229

מבוא למטאורולוגיה דינמית

3

-

-

3

3

מכניקה של חלקיקים, פיזיקה 2, מבוא למדעי האטמוספירה, מכניקת הרצף זורמים, אלגברה לינארית, חדוא 1ב, חדוא 2 ב, מד"ר, מבוא מתמטי לפיזיקאים 1+2, פיסיקה קלאסית 1+2, גלים אור ואופטיקה, שיטות בפיסיקה עיונית 1

0512.1205

מבוא למעגלים: מערכות ואותות חשמליים

3

1

-

4

4

פיזיקה (2); משוואות דיפר' רגילות

0542.3792

הנדסת ניסויים ומדידות - מעבדה

2

-

2

4

4

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מכניקת הזורמים (1); אלקטרוניקה בסיסית

0542.4091

מעבדה במכניקת המוצקים

-

-

2

2

1.5

מבוא למדע והנדסת חומרים; מכניקת המוצקים (1)

 

סה"כ

15

1

4

20

19.5

 

1השם הקודם במערכת – "מכניקת מסלולים בסיסית"- ונוספה שעה כי נוסף פרק מקורס שירד " כדור הארץ כפלנטה."

 

סמסטר 7 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0341.3021

אוקיאנוגרפיה פיזיקלית

3

-

-

3

3

מכניקת הרצף גאופיזית-זורמים,מבוא למטאורולוגיה דינמית

0341.3106

מבוא ללוויינות2

 

2

-

-

2

2

מכניקה מסלולית בסיסית

0341.3207

גאודינמיקה

3

-

-

3

3

מבוא למדעי כדור הארץ; מבוא לגאופיזיקה; גיאולוגיה סטרוקטורלית; פיזיקה כללית א1+א2

0341.3214

עיבוד אותות גאופיזיים

3

-

-

3

3

אנליזה נומרית; מחשבים לפיזיקאיים; מבוא לגאופיזיקה

0542.3243

מבוא לבקרה

3

2

0.5

5.5

5

מבוא למעגלים ומערכות חשמליים

0542.4092

מעבדת זרימה ומעבר חום

-

-

3

3

3.5

תרמודינמיקה (1); הנדסת ניסויים ומדידות- מעבדה; מכניקת הזורמים (1); מעבר חום

0542.4351

הנדסה ימית1

4

-

-

4

4

מעבר חום; מכניקת הזורמים (1); תרמודינמיקה (1)

0542.4010

תיכון ופרויקט(1)

3

-

-

3

4

 

 

סה"כ

21

2

3.5

26.5

27.5

 

1 קורס חובה במסלולים של הנדסה מכנית
 תנאי קדם מבוא למערכת השמש ולא מכניקה מסלולית

 

סמסטר 8 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0341.2206 טקטוניקה ואנליזה גאודטית2 2 - - 2 2 מבוא לגאופיזיקה; מבוא למדעי כדור הארץ

0341.2007

מעבדה במדעי כדור הארץ

4

-

-

4

4

מבוא למדעי כדור הארץ; מבוא לגאופיזיקה; מבוא למדעי האטמוספירה

0341.3013

אקלים בעידן של התחממות גלובלית 3 

3

-

-

3

3

מבוא למטאורולוגיה דינמית; אנליזה נומרית; פיזיקה של האטמוספירה; שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ

0341.3018

סכנות טבע4

3

-

-

3

3

מבוא למטאורולוגיה דינמית; מבוא למדעי האטמוספירה; פיזיקה של האטמוספירה

0341.3205

שיטות סיסמיות 

3

-

-

3

3

מבוא למדעי כדור הארץ; מבוא לגאופיזיקה; מבוא לעיבוד אותות סייסמיים

0341.3258

סייסמולוגיה של רעידות אדמה

3

-

-

3

3

גיאודינמיקה; אנליזה נומרית; מבוא לגאופיזיקה; מכניקת מוצקים (1)(במקביל)

0542.4020

תיכוןפרויקט

3

-

-

3

4

 

0542.4125 מבוא 
להנדסת 
סביבה
1 
4 - - 4 4  
0910.2020 בריאות 
סביבתית
3 - - 3 3  
0910.2030 מבוא למדע 
הקיימות 
3 - - 3 3  
  סה"כ 31 - - 31 32  

1 הקורס יינתן בתשפ"א  בסמסטר א'

השם הקודם גיאולוגיה סטרקטורלית

שם קודם: תורת האקלים
 
הקורס ילמד באנגלית
 

סמסטר 9 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0349.2913

הידרוגיאולוגיה כלים כימיים ואיזוטפים

4

-

-

4

4

מבוא למדעי כדור הארץ

 

קורסי בחירה – הנדסה מכנית

20

-

-

20

20

 

 

קורסי בחירה בלימודי סביבה

8

-

-

8

8

 

 

קורסי בחירה בגאופיזיקה

3-5

 

 

3-5

3-5

 

 

סה"כ

35-37

-

-

35-37

35-37

 

 
ביה"ס פורטר

יש לבחור 8 ש"ס מהרשימה שלהלן (ייתכנו שינויים בהיצע הקורסים שלהלן, ניתן ללמוד את הקורסים החל משנה ב')

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0910.1000

דיני איכות הסביבה

2

-

-

2

2

 

0910.4003

משק המים בישראל

2

-

-

2

2

 

0910.4015

אדריכלות אקולוגית

2

-

-

2

2

 

0910.4017

לימנולוגיה – מדעי המים המתוקים

2

-

-

2

2

 

0910.4033

ביו הנדסה סביבתית

2

 

 

 

2

 

 

 

 
קורסי בחירה (ניתן ללמוד את הקורסים החל משנה ג')
 
ביה"ס להנדסה  מכנית 

רשימת קורסי הבחירה של ביה"ס לסביבה

יש לבחור חמישה קורסים מהרשימה שלהלן (ייתכנו שינויים בהיצע הקורסים שלהלן, ניתן ללמוד את הקורסים החל משנה ג')

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

המרת אנרגיה והנע חשמלי

2

1

0.5

3.5

3.5

פיזיקה (2); מבוא למעגלים; מערכות ואותות חשמליים

תרמודינמיקה (2)

4

-

-

4

4

תרמודינמיקה (1)

תהליכי הפרדה בהנדסת סביבה

4

-

-

4

3.5

מכניקת הזורמים (1)

הסעת מזהמים בסביבה

4

-

-

4

4

מכניקת הזורמים (1)

תהליכי מעבר חום וחומר

4

-

-

4

4

מעבר חום; מכניקת הזורמים (1)

אנרגיה מתחדשת

4

-

-

4

4

מעבר חום; מכניקת הזורמים (1); תרמודינמיקה (1)

מבוא לתורת האלסטיות

4

-

-

4

4

מכניקת המוצקים (1)

מבוא לאלמנטים סופיים

4

-

-

4

4

מכניקת המוצקים (1)

מכניקת הזורמים (2)

4

-

-

4

4

מכניקת הזורמים (1)

 

רשימת קורסי הבחירה של ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ ע"ש פורטר

רשימת קורסי הבחירה של החוג ללימודי הסביבה – יש לבחור ארבעה קורסים  (8 ש"ס) מהרשימה שלהלן (ייתכנו שינויים בהיצע הקורסים)


ניתן ללמוד את הקורסים הבאים החל משנה ב':

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0910.1000

דיני איכות הסביבה

2

 

 

2

 

0910.4033

ביו הנדסה סביבתית

2

 

 

2

 

 

ניתן ללמוד את הקורסים הבאים החל משנה ג':

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0910.4003

משק המים בישראל

2

 

 

2

 

0910.4015

אדריכלות אקולוגית

2

 

 

2

 

0910.4017

לימנולוגיה – מדעי המים המתוקים

2

 

 

2

 

0910.4002.01

מבוא לקיימות עירונית

2

 

 

2

 

0910.4021.01

סוגיות בניהול משאבי טבע

2

 

 

2

 

0910.4042.01

ננטכנולגיה סביבתית

2

 

 

2

 

0910.1520.01

תקשורת שיווקית ומיתוג סביבתי

2

 

 

2

 

0920.4038.01

Environmental education for sustainability- insiqht from research

2

 

 

2

 

 

 
החוג לגאופיזיקה
 
יש לבחור 3-5 ש"ס מהרשימה שלהלן (ייתכנו שינויים בהיצע הקורסים שלהלן)
ניתן ללמוד את הקורסים החל משנה ב' (מותנה בעמידת תנאי קדם).
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ
שעות

משקל

דרישות קדם

0341.3019

פלנטות מחוץ למערכת השמש1

3

-

-

3

3

כדור הארץ כפלנטה או מבוא לאסטרופיזיקה

03413022 אסטרוביולגיה – היקום כסביבה מאפשרת חיים  2     2    

0341.3245

פיזיקה של כוכבים

4

-

-

4

4

פיזיקה קלאסית 1; פיזיקה קלאסית 2; מבוא מתמטי לפיזיקאים 1+2; שיטות בפיזיקה עיונית 1; כדור הארץ כפלנטה

0341.4009

פיזיקה של שביטים1

3

-

-

3

3

כדור הארץ כפלנטה; מכניקה מסלולית בסיסית; פיזיקה קלאסית 1+2, מבוא מתמטי לפיזיקאים 1+2; מחשבים לפיזיקאים; גלים; אור ואופטיקה; שיטות בפיזיקה עיונית 1

 

נושאים באוקינוגרפיה פיזיקלית

3

-

-

3

3

קורס של המכון הבינאוניברסיטאי באילת - פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד

 

גיאולוגיה של הסביבה הימית1

3

-

-

3

3

קורס של המכון הבינאוניברסיטאי באילת - פתוח לתלמידי שנה ג' 

1. לא יינתן בתשפ"א

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>