מערכת שעות תואר ראשון הנדסת חשמל ואלקטרוניקה סמסטר א' - תשפ"א

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 0512
0512.1201.01 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים שיעור ב 15:00-13:00 ד"ר זיו עפר
0512.1201.01 שיעור ד 18:00-16:00 ד"ר זיו עפר
0512.1201.02 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים תרגיל א 13:00-11:00 130 וולפסון מר ויטלסון רן
0512.1201.03 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים תרגיל ה 16:00-14:00 104 תוכנה מר ויטלסון רן
0512.1204.01 המרת אנרגיה והנע חשמלי שיעור ג 12:00-10:00 פרופ שמילוביץ דורון
ד"ר אברמוביץ אלכסנדר
0512.1204.02 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ה 14:00-12:00 מר גוולבר רועי
0512.1204.03 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ב 14:00-12:00 מר גוולבר רועי
0512.1204.04 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל א 12:00-10:00 מר קופרשטיין גיא
0512.1204.05 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 10:00-08:00 פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.06 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 12:00-10:00 פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.07 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 14:00-12:00 פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.08 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 16:00-14:00 פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1820.09 תכנות 2 שפת C שיעור א 15:00-13:00 ד"ר רביב דן
0512.1820.10 תכנות 2 שפת C תרגיל ד 14:00-12:00 מר שביט גל
0512.1820.11 תכנות 2 שפת C תרגיל ד 18:00-16:00 מר שחר אור
0512.2506.01 מבוא להתקנים לחשמל פיזיקה שיעור ג 12:00-10:00 ד"ר בן כהן אסיה
0512.2506.02 מבוא להתקנים לחשמל פיזיקה תרגיל ב 12:00-11:00 מר שולגה גאורגיי
0512.2508.01 התקנים אלקטרוניים שיעור א 12:00-10:00 ד"ר בן כהן אסיה
0512.2508.01 שיעור ה 10:00-08:00 ד"ר בן כהן אסיה
0512.2508.02 התקנים אלקטרוניים תרגיל ב 16:00-14:00 גב' אמזלג אודליה
0512.2510.07 מבני נתונים ואלגורתמים שיעור ד 13:00-10:00 ד"ר לבני רועי
0512.2510.08 מבני נתונים ואלגורתמים תרגיל ב 10:00-09:00 גב' אנטקי שירי
0512.2510.09 מבני נתונים ואלגורתמים תרגיל ה 17:00-16:00 גב' אנטקי שירי
0512.2525.01 שדות אלקטרומגנטיים שיעור ד 17:00-14:00 פרופ' שטינברג בן ציון
0512.2525.02 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ה 14:00-13:00 מר זילבירג אוהד
0512.2525.03 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל א 10:00-09:00 מר מרימה דניאל
0512.2830.01 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק שיעור ב 14:00-12:00 ד"ר באב"ד אלון
0512.2830.01 שיעור ד 17:00-15:00 ד"ר באב"ד אלון
0512.2830.02 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל א 11:00-09:00 מר שולגה גאורגיי
0512.2830.03 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ה 10:00-08:00 גב' אהרון הדר
0512.2830.04 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק שיעור ב 14:00-12:00 פרופ' אריה עדי
0512.2830.04 שיעור ה 15:00-13:00 פרופ' אריה עדי
0512.2830.05 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל א 14:00-12:00 מר שולגה גאורגיי
0512.2830.06 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל א 14:00-12:00 גב' אהרון הדר
0512.2830.50 Quantum and Solid State P שיעור ד 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה ד"ר בן כהן אסיה
0512.2830.51 Quantum and Solid State P תרגיל ב 11:00-09:00 101 כיתות הנדסה פייגבאום מור
0512.2832.01 מעגלים ומערכות ליניאריות שיעור א 12:00-10:00 ד"ר בק יובל
0512.2832.01 שיעור ד 15:00-13:00 ד"ר בק יובל
0512.2832.02 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ב 16:00-14:00 מר ינקו רועי
0512.2832.03 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ב 17:00-15:00 מר רגב אביב
0512.2832.04 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל א 19:00-17:00 מר דדוש יוסי
0512.2832.05 מעגלים ומערכות ליניאריות שיעור א 15:00-13:00 118 וולפסון ד"ר בק יובל
0512.2832.05 שיעור ב 17:00-15:00 118 וולפסון ד"ר בק יובל
0512.2832.06 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ד 12:00-10:00 מר רגב אביב
0512.2832.07 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ה 12:00-10:00 238 וולפסון קלפהולץ שקד
0512.2832.08 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ב 19:00-17:00 מר דדוש יוסי
0512.2832.50 Linear Circuits & Systems שיעור ה 15:00-13:00 101 כיתות הנדסה ד"ר בק יובל
0512.2832.50 שיעור ב 14:00-12:00 102 כיתות הנדסה ד"ר בק יובל
0512.2832.51 Linear Circuits & Systems תרגיל א 15:00-13:00 104 תוכנה מר הנמן חן
0512.2835.08 אותות ומערכות שיעור ב 13:00-10:00 ד"ר בן דורי תמיר
0512.2835.09 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ד 10:00-08:00 גב' בר-שביט אלונה
0512.2835.10 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל א 18:00-16:00 גב' בר-שביט אלונה
0512.3513.01 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים שיעור ד 11:00-09:00 ד"ר ברוקס דוד
0512.3513.01 שיעור א 10:00-08:00 ד"ר ברוקס דוד
0512.3513.02 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ג 15:00-13:00 מר הרן אביעד
0512.3513.03 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ב 16:00-14:00 מר איצ'ן יצחק
0512.3513.04 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים שיעור ג 14:00-12:00 ד"ר ברוקס דוד
0512.3513.04 שיעור ד 16:00-14:00 ד"ר ברוקס דוד
0512.3513.05 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ג 18:00-16:00 מר פרימור דניאל
0512.3513.06 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל א 14:00-12:00 238 וולפסון מר אלעזר טל
0512.3513.07 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ד 12:00-10:00 108 וולפסון מר אלעזר טל
0512.3514.01 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים שיעור ב 14:00-12:00 ד"ר רפאלי דן
0512.3514.01 שיעור ב 15:00-14:00 ד"ר רפאלי דן
0512.3514.02 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ג 11:00-10:00 מר גרנק רותם
0512.3526.01 תמסורת גלים ומערכות מפולגות שיעור ב 13:00-10:00 פרופ' אלנבוגן טל
0512.3526.02 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל א 11:00-10:00 גב' בן חיים דניאל
0512.3526.03 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ד 12:00-11:00 מר גבע תומר
0512.3526.04 תמסורת גלים ומערכות מפולגות שיעור ב 16:00-13:00 ד"ר חדד יקיר
0512.3526.05 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ד 10:00-09:00 מר גבע תומר
0512.3526.06 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל א 13:00-12:00 גב' בן חיים דניאל
0512.3542.01 מעבדת בקרה מעבדה ג 14:00-10:00 202 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3542.02 מעבדת בקרה מעבדה ג 18:00-14:00 202 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3543.01 מבוא לתורת הבקרה שיעור ד 16:00-14:00 108 וולפסון פרופ' וויס ג'ורג'
ד"ר חינה אנטולי
0512.3543.02 מבוא לתורת הבקרה תרגיל א 16:00-15:00 מר שם טוב עידן
0512.3543.03 מבוא לתורת הבקרה תרגיל א 11:00-10:00 מר שם טוב עידן
0512.3543.04 מבוא לתורת הבקרה שיעור ג 16:00-14:00 130 וולפסון ד"ר חינה אנטולי
פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3543.05 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ב 18:00-17:00 מר שם טוב עידן
0512.3543.06 מבוא לתורת הבקרה תרגיל א 14:00-13:00 מר שם טוב עידן
0512.3561.01 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור א 12:00-09:00 ד"ר רביב דן
0512.3561.02 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ב 10:00-09:00 מר יעקובי דרור
0512.3561.03 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ד 10:00-09:00 מר יעקובי דרור
0512.3571.01 המרת אנרגיה שיעור ד 13:00-10:00 פרופ שמילוביץ דורון
0512.3571.02 המרת אנרגיה תרגיל א 16:00-15:00 מר פרגאי יאיר
0512.3571.03 המרת אנרגיה תרגיל א 15:00-14:00 מר פרגאי יאיר
0512.3571.04 המרת אנרגיה שיעור ג 12:00-09:00 פרופ שמילוביץ דורון
0512.3571.05 המרת אנרגיה תרגיל ב 10:00-09:00 מר פרגאי יאיר
0512.3571.06 המרת אנרגיה תרגיל ד 13:00-12:00 מר פרגאי יאיר
0512.3572.01 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ד 18:00-14:00 פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.02 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ה 18:00-14:00 פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3591.01 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ג 12:00-08:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3591.02 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ג 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3591.04 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ה 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3592.01 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ה 20:00-16:00 306 וולפסון פרופ' עמרני עופר
0512.3592.02 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ה 12:00-08:00 306 וולפסון פרופ' עמרני עופר
0512.3593.01 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה ד 12:00-08:00 306 וולפסון פרופ' עמרני עופר
0512.3593.02 אלקטרוניקה -מעבדה (3) מעבדה ד 20:00-16:00 306 וולפסון פרופ' עמרני עופר
0512.3593.03 אלקטרוניקה -מעבדה (3) מעבדה ב 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' עמרני עופר
0512.3594.01 מעבדה במעגלים אלקטרוניים מעבדה א 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר רפאלי דן
0512.3594.02 מעבדה במעגלים אלקטרוניים מעבדה א 16:00-12:00 306 וולפסון ד"ר רפאלי דן
0512.3632.01 אותות אקראיים ורעש שיעור א 15:00-12:00 120 וולפסון ד"ר חינה אנטולי
ד"ר תמו יצחק
0512.3632.02 אותות אקראיים ורעש תרגיל ד 13:00-11:00 130 וולפסון מר אבנד אורי
0512.3632.03 אותות אקראיים ורעש תרגיל ב 18:00-16:00 מר ערו מוחמד
0512.3632.04 אותות אקראיים ורעש תרגיל ג 12:00-10:00 מר ערו מוחמד
0512.3632.05 אותות אקראיים ורעש שיעור א 11:00-08:00 108 וולפסון ד"ר תמו יצחק
ד"ר חינה אנטולי
0512.3632.06 אותות אקראיים ורעש תרגיל ג 18:00-16:00 130 וולפסון מר פררו רן
0512.3632.07 אותות אקראיים ורעש תרגיל ד 10:00-08:00 130 וולפסון ליפשיץ גל
0512.4000.01 פרוייקט שלב ב' פרויקט ב 12:00-11:00 מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופר
0512.4000.01 פרויקט ה 11:00-10:00 מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופר
0512.4001.01 פרוייקט שלב א' פרויקט ב 13:00-12:00 מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופר
0512.4001.01 פרויקט ג 14:00-13:00 מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופר
0512.4001.01 פרויקט ד 14:00-13:00 מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופר
0512.4001.01 פרויקט ה 12:00-11:00 מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופר
0512.4100.01 מערכות תקשורת שיעור ב 12:00-09:00 118 וולפסון פרופ' ארז אורי
0512.4100.02 מערכות תקשורת תרגיל ד 10:00-08:00 מר אדיב יצחק
0512.4161.01 תקשורת ספרתית שיעור א 12:00-09:00 ד"ר שייביץ עופר
0512.4161.02 תקשורת ספרתית (אחת לשבועיים) תרגיל א 14:00-12:00 גב' שטיין יהושוע שחר
0512.4164.01 מעגלי תקשורת שו"ת ב 16:00-14:00 פרופ' עמרני עופר
0512.4164.01 שו"ת ה 18:00-16:00 פרופ' עמרני עופר
0512.4190.01 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה ג 12:00-09:00 פרופ' בורשטיין דוד
0512.4261.01 מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי שו"ת א 14:00-12:00 פרופ' ירדאור אריה
0512.4261.01 שו"ת ה 14:00-12:00 פרופ' ירדאור אריה
0512.4262.01 עיבוד תמונות שיעור ד 17:00-14:00 פרופ' קריתי נחום
0512.4262.02 עיבוד תמונות מעבדה ג 13:00-11:00 פרופ' קריתי נחום
0512.4262.03 עיבוד תמונות מעבדה ג 13:00-11:00 פרופ' קריתי נחום
0512.4262.04 עיבוד תמונות מעבדה ה 16:00-14:00 פרופ' קריתי נחום
0512.4262.05 עיבוד תמונות מעבדה ה 16:00-14:00 פרופ' קריתי נחום
0512.4262.06 עיבוד תמונות מעבדה ה 18:00-16:00 פרופ' קריתי נחום
0512.4262.07 עיבוד תמונות מעבדה ה 18:00-16:00 פרופ' קריתי נחום
0512.4262.08 עיבוד תמונות מעבדה ה 20:00-18:00 פרופ' קריתי נחום
0512.4264.01 מבוא ללמידת מכונה שיעור ד 10:00-08:00 פרופ' בורשטיין דוד
0512.4264.01 שיעור ה 09:00-08:00 פרופ' בורשטיין דוד
0512.4264.02 מבוא ללמידת מכונה תרגיל ה 10:00-09:00 פרופ' בורשטיין דוד
0512.4290.01 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות מעבדה ה 17:00-14:00 מר כהן יצחק
0512.4290.02 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות מעבדה ג 17:00-14:00 מר כהן יצחק
0512.4362.01 מערכות משוב שימושיות שיעור ב 11:00-08:00 פרופ' גרשון אליהו
0512.4362.02 מערכות משוב שימושיות (אחת לשבועיים במקום הרצאה) תרגיל ב 20:00-18:00 מר קאופמן שי
0512.4390.01 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה א 14:00-11:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4390.02 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה א 18:00-15:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4400.01 מבנה המחשב שיעור ד 18:00-16:00 ד"ר אוקסמן גדליה
0512.4400.02 מבנה המחשב תרגיל ד 20:00-18:00 מר ברכה אורי
0512.4400.03 מבנה המחשב תרגיל ה 10:00-08:00 מר נאור איל
0512.4402.01 מבוא לתכנות מערכות שיעור ד 15:00-12:00 פרופ' וול אבישי
0512.4402.02 מבוא לתכנות מערכות תרגיל א 09:00-08:00 מר אראל יותם
0512.4402.03 מבוא לתכנות מערכות תרגיל ב 09:00-08:00 מר אראל יותם
0512.4402.04 מבוא לתכנות מערכות תרגיל ב 10:00-09:00 מר אראל יותם
0512.4461.01 ארכיטקטורה של מחשבים שיעור ב 19:00-16:00 ד"ר אוקסמן גדליה
0512.4461.02 ארכיטקטורה של מחשבים תרגיל ב 10:00-09:00 מר נאור איל
0512.4490.01 מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת מחשבים מעבדה ג 11:00-08:00 פרופ' וייס שלמה
0512.4490.02 מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת מחשבים מעבדה ד 20:00-17:00 פרופ' וייס שלמה
0512.4492.01 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה ב 12:00-09:00 ד"ר סולומון שי
מר מרקוב מרקו
0512.4492.02 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה א 18:00-15:00 ד"ר סולומון שי
מר מרקוב מרקו
0512.4492.03 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה א 12:00-09:00 ד"ר סולומון שי
מר מרקוב מרקו
0512.4492.04 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה ב 16:00-13:00 ד"ר סולומון שי
מר מרקוב מרקו
0512.4492.05 מעבדה מתק' במבנה המחשב תרגיל ה 14:00-12:00 מר גנון אורן
מר מרקוב מרקו
0512.4493.01 מעבדה מתקדמת בשפת C מעבדה א 17:00-15:00 מר אבירם נמרוד
0512.4493.02 מעבדה מתקדמת בשפת C תרגיל א 20:00-18:00 מר אבירם נמרוד
0512.4502.01 הנע חשמלי של מנועים שו"ת א 12:00-10:00 פרופ' אפלבוים יוסף
0512.4502.01 שו"ת ד 12:00-10:00 פרופ' אפלבוים יוסף
0512.4504.01 תפעול מערכות הספק בתנאים א-נורמליים שו"ת ד 11:00-08:00 ד"ר בק יובל
0512.4504.01 שו"ת ד 12:00-11:00 ד"ר בק יובל
0512.4506.01 אלקטרוניקת הספק שיעור ב 11:00-08:00 פרופ' זינגר זיגמונד
0512.4506.02 אלקטרוניקת הספק (אחת לשבועיים) תרגיל א 10:00-08:00 מר בדוג תומר
0512.4590.01 מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה מעבדה ב 16:00-13:00 פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.4601.01 מבוא לליזרים שיעור א 17:00-14:00 פרופ' גינזבורג פבל
0512.4601.02 מבוא לליזרים תרגיל ג 13:00-12:00 מר קוזלוב ויטלי
0512.4603.01 מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים שיעור א 11:00-08:00 פרופ' מנדלוביץ דוד
0512.4603.02 מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים תרגיל א 12:00-11:00 מר אלמלאם שי אברהם
0512.4690.01 מעבדה מתקדמת באלקטרו-אופטיקה מעבדה פרופ' אלנבוגן טל
0512.4700.01 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה שיעור א 18:00-15:00 פרופ' שחם יוסף
0512.4700.02 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה תרגיל א 19:00-18:00 גב' דותן טלי
0512.4700.03 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה תרגיל ה 12:00-11:00 גב' דותן טלי
0512.4706.01 מעגלים אנלוגיים משולבים שיעור ג 13:00-10:00 פרופ' סוחר ערן
0512.4706.02 מעגלים אנלוגיים משולבים תרגיל א 20:00-19:00 מר סומיט לונדה סוני
0512.4790.01 מעבדה מתקדמת להתקנים מעבדה פרופ' שחם יוסף
0512.4802.01 התקני מיקרוגלים פאסיביים שו"ת ד 16:00-14:00 פרופ' ג'רבי אליהו
ד"ר גרב חונה
0512.4802.01 שו"ת א 18:00-16:00 פרופ' ג'רבי אליהו
ד"ר גרב חונה
0512.4861.01 אנטנות וקרינה שו"ת ד 14:00-12:00 פרופ' בוג אמיר
0512.4861.01 שו"ת ד 18:00-16:00 פרופ' בוג אמיר
0512.4862.01 התפשטות ופיזור גלים שיעור ב 14:00-11:00 פרופ' שטינברג בן ציון
0512.4862.02 התפשטות ופיזור גלים תרגיל ד 13:00-12:00 מר גבע תומר
0512.4890.01 מעבדה מתקדמת למיקרוגלים מעבדה פרופ' ג'רבי אליהו
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>