מערכת שעות תואר ראשון הנדסת חשמל ואלקטרוניקה סמסטר ב' - תשפ"א

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0512.1202.08 אלקטרוניקה בסיסית שיעור ד 11:00-08:00 103 כיתות הנדסה ד"ר אלפי יצחק
0512.1202.09 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ב 15:00-14:00 406 וולפסון מר זייפרט יוני
0512.1202.10 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל א 17:00-16:00 206 כיתות הנדסה מר זייפרט יוני
0512.1202.11 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ג 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר אלפי יצחק
0512.1202.12 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ג 16:00-12:00 306 וולפסון ד"ר אלפי יצחק
0512.1202.13 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ג 20:00-16:00 306 וולפסון ד"ר אלפי יצחק
0512.1203.01 מבוא לעיבוד אותות שיעור א 13:00-10:00 118 וולפסון ד"ר טריגנו תום
0512.1203.02 מבוא לעיבוד אותות תרגיל ב 17:00-16:00 103 תוכנה מר הנמן חן
0512.1203.03 מבוא לעיבוד אותות תרגיל א 18:00-17:00 207 כיתות הנדסה מר הוד גלעד
0512.2508.03 התקנים אלקטרוניים שיעור א 10:00-08:00 102 כיתות הנדסה ד"ר נתן אמיר
ד"ר שגב גדעון
0512.2508.03 שיעור ב 14:00-12:00 102 כיתות הנדסה ד"ר נתן אמיר
ד"ר שגב גדעון
0512.2508.04 התקנים אלקטרוניים תרגיל ג 17:00-15:00 134 וולפסון גב' אמזלג אודליה
0512.2508.05 התקנים אלקטרוניים תרגיל ג 11:00-09:00 206 כיתות הנדסה גב' אמזלג אודליה
0512.2508.06 התקנים אלקטרוניים שיעור ג 13:00-11:00 103 כיתות הנדסה ד"ר שגב גדעון
ד"ר נתן אמיר
0512.2508.06 שיעור ה 14:00-12:00 003 דן-דוד ד"ר שגב גדעון
ד"ר נתן אמיר
0512.2508.07 התקנים אלקטרוניים תרגיל ב 17:00-15:00 238 וולפסון מר הרמן אלון
0512.2508.08 התקנים אלקטרוניים תרגיל א 19:00-17:00 206 כיתות הנדסה גב' אמזלג אודליה
0512.2508.50 Electronic Devices שיעור ג 10:00-08:00 120 וולפסון ד"ר בן כהן אסיה
0512.2508.50 שיעור ב 12:00-10:00 120 וולפסון ד"ר בן כהן אסיה
0512.2508.51 Electronic Devices תרגיל ה 12:00-10:00 130 וולפסון מר הרמן אלון
0512.2509.01 מבוא להתקנים אלקטרוניים שיעור א 12:00-09:00 207 כיתות הנדסה ד"ר אפשטיין איתי
0512.2509.02 מבוא להתקנים אלקטרוניים תרגיל ג 15:00-14:00 238 וולפסון פייגבאום מור
0512.2510.01 מבני נתונים ואלגוריתמים שיעור ב 18:00-16:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר סולומון שי
פרופ' גולדרייך רון דנה
0512.2510.01 שיעור ב 19:00-18:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר סולומון שי
פרופ' גולדרייך רון דנה
0512.2510.02 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגיל ה 14:00-13:00 002 דן-דוד מר שיין דרור
0512.2510.03 מבני נתונים ואלגורתמים תרגיל ה 16:00-15:00 130 וולפסון מר שיין דרור
0512.2510.04 מבני נתונים ואלגוריתמים שיעור ב 13:00-11:00 103 כיתות הנדסה פרופ' גולדרייך רון דנה
ד"ר סולומון שי
0512.2510.04 שיעור ב 14:00-13:00 103 כיתות הנדסה פרופ' גולדרייך רון דנה
ד"ר סולומון שי
0512.2510.05 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגיל ג 15:00-14:00 206 כיתות הנדסה מר נפתלי מאור
0512.2510.06 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגיל ג 14:00-13:00 206 כיתות הנדסה מר נפתלי מאור
0512.2510.50 Data Structures and Algor שיעור ג 12:00-10:00 120 וולפסון פרופ' גולדרייך רון דנה
ד"ר סולומון שי
0512.2510.50 שיעור ד 14:00-13:00 120 וולפסון פרופ' גולדרייך רון דנה
ד"ר סולומון שי
0512.2510.51 Data Structures and Algor תרגיל ד 15:00-14:00 120 וולפסון מר שיין דרור
0512.2525.04 שדות אלקטרומגנטיים שיעור א 15:00-12:00 103 כיתות הנדסה פרופ' גינזבורג פבל
0512.2525.05 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל א 16:00-15:00 207 כיתות הנדסה מר זילבירג אוהד
0512.2525.06 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ה 15:00-14:00 207 כיתות הנדסה מר מרימה דניאל
0512.2525.07 שדות אלקטרומגנטיים שיעור א 12:00-09:00 002 דן-דוד ד"ר מזור ירדן
0512.2525.08 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ה 15:00-14:00 003 דן-דוד מר זילבירג אוהד
0512.2525.09 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ב 15:00-14:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר מרימה דניאל
0512.2525.50 Electromagnetic Fields שיעור ג 16:00-13:00 120 וולפסון ד"ר חדד יקיר
0512.2525.51 Electromagnetic Fields תרגיל ד 12:00-11:00 120 וולפסון מר זילבירג אוהד
0512.2526.01 שדות וגלים אלקטרומגנטיים שיעור ג 13:00-10:00 205 כיתות הנדסה פרופ' אריה עדי
0512.2526.02 שדות וגלים אלקטרומגנטיים תרגיל ה 16:00-15:00 205 כיתות הנדסה מר טליסמן אור
0512.2830.08 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק שיעור ד 15:00-13:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר באב"ד אלון
מר שולגה גאורגיי
0512.2830.08 שיעור ה 16:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר באב"ד אלון
מר שולגה גאורגיי
0512.2830.09 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ב 16:00-14:00 102 כיתות הנדסה גב' אהרון הדר
0512.2830.10 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ג 19:00-17:00 207 כיתות הנדסה גב' אהרון הדר
0512.2832.09 מעגלים ומערכות לינאריות שיעור ב 14:00-12:00 003 דן-דוד ד"ר בק יובל
0512.2832.09 שיעור ג 14:00-12:00 102 כיתות הנדסה ד"ר בק יובל
0512.2832.10 מעגלים ומערכות לינאריות תרגיל ד 17:00-15:00 001 דן-דוד מר דדוש יוסי
0512.2832.11 מעגלים ומערכות לינאריות תרגיל ד 19:00-17:00 001 דן-דוד מר דדוש יוסי
0512.2835.01 אותות ומערכות שיעור ג 15:00-12:00 002 דן-דוד ד"ר זיו עפר
0512.2835.02 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ה 16:00-14:00 118 וולפסון גב' בר-שביט אלונה
0512.2835.03 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ה 10:00-08:00 108 וולפסון גב' בר-שביט אלונה
0512.2835.04 אותות ומערכות שיעור א 16:00-13:00 003 דן-דוד ד"ר רפאלי דן
0512.2835.05 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ב 19:00-17:00 118 וולפסון גב' ורדי אופיר
0512.2835.06 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ב 16:00-14:00 118 וולפסון גב' ורדי אופיר
0512.2835.07 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ב 17:00-15:00 206 כיתות הנדסה ליפשיץ גל
0512.2835.50 Signals and Systems שיעור ג 20:00-17:00 120 וולפסון מר עשבי יניב
0512.2835.51 Signals and Systems תרגיל א 15:00-13:00 120 וולפסון ליפשיץ גל
0512.3513.08 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים שיעור ד 11:00-09:00 102 כיתות הנדסה פרופ' סוחר ערן
0512.3513.08 שיעור ג 12:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' סוחר ערן
0512.3513.09 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ה 19:00-17:00 238 וולפסון מר אלעזר טל
0512.3513.10 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ג 18:00-16:00 מר פרימור דניאל
0512.3513.11 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ד 18:00-16:00 מר הרן אביעד
0512.3514.03 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים שיעור ב 16:00-13:00 פרופ' עמרני עופר
0512.3514.04 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ד 11:00-10:00 מר חיטין עומר
0512.3514.05 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ד 12:00-11:00 גב' עידן מורן
0512.3514.09 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ד 20:00-19:00 מר מלאכי נדב
0512.3514.06 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים שיעור ה 16:00-13:00 ד"ר אלפי יצחק
0512.3514.07 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ד 20:00-19:00 קלפהולץ שקד
0512.3514.08 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ב 09:00-08:00 מר מידן עזרא
0512.3526.07 תמסורת גלים ומערכות מפולגות שיעור ב 17:00-14:00 ד"ר חדד יקיר
0512.3526.08 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ד 09:00-08:00 גב' בן חיים דניאל
0512.3526.09 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ד 16:00-15:00 גב' בן חיים דניאל
0512.3542.04 מעבדת בקרה מעבדה ב 16:00-12:00 פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3542.05 מעבדת בקרה מעבדה ב 16:00-12:00 פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3543.07 מבוא לתורת הבקרה שיעור ג 10:00-08:00 101 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3543.08 מבוא לתורת הבקרה תרגיל א 18:00-17:00 מר שם טוב עידן
0512.3543.09 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ה 16:00-15:00 מר שם טוב עידן
0512.3561.06 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור א 12:00-09:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' שביט יובל
0512.3561.07 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ג 15:00-14:00 101 כיתות הנדסה גב' ברקוביץ טל
0512.3561.08 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ג 11:00-10:00 134 וולפסון מר לזר דניאל
0512.3561.09 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ה 12:00-11:00 108 וולפסון מר רבינוביץ כפיר
0512.3561.10 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור ג 11:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' שביט יובל
0512.3561.11 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ה 13:00-12:00 134 וולפסון מר רבינוביץ כפיר
0512.3561.12 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ד 11:00-10:00 108 וולפסון מר רבינוביץ כפיר
0512.3561.13 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ה 14:00-13:00 101 כיתות הנדסה מר לזר דניאל
0512.3571.07 המרת אנרגיה שיעור ה 16:00-13:00 ד"ר ברמן מריו
0512.3571.08 המרת אנרגיה תרגיל א 17:00-16:00 מר לביא דורי
0512.3572.03 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה א 16:00-12:00 פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.04 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה א 20:00-16:00 פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.05 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ב 16:00-12:00 פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.06 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ב 20:00-16:00 פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.07 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ג 12:00-08:00 פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.08 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ג 16:00-12:00 פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.09 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ג 20:00-16:00 פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3591.05 אלקטרוניקה - מעבדה (1) מעבדה ב 12:00-08:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3591.06 אלקטרוניקה - מעבדה (1) מעבדה א 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3592.03 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ב 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' עמרני עופר
0512.3592.04 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ה 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' עמרני עופר
0512.3593.04 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה ה 12:00-08:00 306 וולפסון פרופ' עמרני עופר
0512.3593.05 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה א 12:00-08:00 306 וולפסון פרופ' עמרני עופר
0512.3632.08 אותות אקראיים ורעש שיעור א 16:00-13:00 130 וולפסון פרופ' ארז אורי
0512.3632.09 אותות אקראיים ורעש תרגיל ב 14:00-12:00 134 וולפסון מר ברג תומר
0512.3632.10 אותות אקראיים ורעש תרגיל ב 19:00-17:00 238 וולפסון גב' חסידים ענבר
0512.4000.02 פרוייקט שלב ב' פרויקט א 13:00-12:00 מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופר
0512.4000.02 פרויקט ב 15:00-14:00 מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופר
0512.4000.02 פרויקט ג 13:00-12:00 מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופר
0512.4000.02 פרויקט ד 13:00-12:00 מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופר
0512.4001.02 פרוייקט שלב א' פרויקט ב 16:00-15:00 מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופר
0512.4001.02 פרויקט ג 14:00-13:00 מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופר
0512.4190.03 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה ה 11:00-08:00 פרופ' בורשטיין דוד
0512.4190.04 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה ג 12:00-09:00 פרופ' בורשטיין דוד
0512.4200.01 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות שיעור ג 18:00-16:00 206 כיתות הנדסה פרופ' ירדאור אריה
0512.4200.01 שיעור ה 18:00-16:00 101 כיתות הנדסה פרופ' ירדאור אריה
0512.4200.02 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (פעם בשבועיים בזמן ההרצאה) תרגיל ג 18:00-16:00 מר יעקובי דרור
מר יוסף ארז
0512.4200.03 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (פעם בשבועיים בזמן ההרצאה) תרגיל ג 18:00-16:00 מר יוסף ארז
מר יעקובי דרור
0512.4200.04 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות שיעור ד 13:00-11:00 102 כיתות הנדסה פרופ' ירדאור אריה
0512.4200.04 שיעור ג 12:00-10:00 108 וולפסון פרופ' ירדאור אריה
0512.4200.05 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (פעם בשבועיים בזמן ההרצאה) תרגיל ג 12:00-10:00 108 וולפסון מר יוסף ארז
מר יעקובי דרור
0512.4200.06 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (פעם בשבועיים בזמן ההרצאה) תרגיל ג 12:00-10:00 118 וולפסון מר יוסף ארז
מר יעקובי דרור
0512.4264.04 מבוא ללמידת מכונה שיעור ד 10:00-08:00 פרופ' בורשטיין דוד
0512.4264.04 שיעור ה 09:00-08:00 פרופ' בורשטיין דוד
0512.4264.05 מבוא ללמידת מכונה תרגיל ה 10:00-09:00 פרופ' בורשטיין דוד
0512.4291.01 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה א 12:00-09:00 ד"ר בילביץ לאוניד
0512.4291.02 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה א 16:00-13:00 ד"ר בילביץ לאוניד
0512.4291.03 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה ד 16:00-13:00 ד"ר בילביץ לאוניד
0512.4291.04 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה ד 20:00-17:00 ד"ר בילביץ לאוניד
0512.4300.01 מבוא לבקרה ספרתית שיעור ב 12:00-09:00 פרופ' גרשון אליהו
0512.4300.02 מבוא לבקרה ספרתית (אחת לשבועיים במקום הרצאה) תרגיל ג 20:00-18:00 מר קאופמן שי
0512.4300.03 מבוא לבקרה ספרתית (אחת לשבועיים במקום הרצאה) תרגיל ג 20:00-18:00 מר קאופמן שי
0512.4360.01 מבוא לבקרה לינארית מודרנית שו"ת ד 14:00-11:00 פרופ פרידמן אמיליה
0512.4360.01 שו"ת ג 15:00-14:00 פרופ פרידמן אמיליה
0512.4390.03 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה ד 19:00-16:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4390.04 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה ה 15:00-12:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4390.05 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה ה 19:00-16:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4400.04 מבנה המחשב שיעור ג 14:00-12:00 ד"ר אוקסמן גדליה
0512.4400.05 מבנה המחשב תרגיל א 10:00-08:00 מר רבינוביץ כפיר
0512.4400.06 מבנה המחשב תרגיל ה 18:00-16:00 מר נאור איל
0512.4462.01 מבוא לתקשורת מחשבים שיעור ג 16:00-14:00 פרופ' פת-שמיר בועז
0512.4462.01 שיעור ד 12:00-11:00 פרופ' פת-שמיר בועז
0512.4462.02 מבוא לתקשורת מחשבים תרגיל ד 13:00-12:00 מר גינזבורג דביר
0512.4462.03 מבוא לתקשורת מחשבים תרגיל ד 14:00-13:00 מר גינזבורג דביר
0512.4491.03 מעבדה מתקדמת בתקשורת מחשבים מעבדה פרופ' פת-שמיר בועז
0512.4491.04 מעבדה מתקדמת בתקשורת מחשבים תרגיל ג 20:00-18:00 מר מלר תום
0512.4492.06 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ב 12:00-09:00 ד"ר סולומון שי
מר מרקוב מרקו
0512.4492.07 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ב 17:00-14:00 ד"ר סולומון שי
מר מרקוב מרקו
0512.4492.08 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ג 12:00-09:00 ד"ר סולומון שי
מר מרקוב מרקו
0512.4492.09 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ג 17:00-14:00 ד"ר סולומון שי
מר מרקוב מרקו
0512.4492.10 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב תרגיל ה 14:00-12:00 מר גנון אורן
0512.4493.03 מעבדה מתקדמת בשפת C מעבדה א 18:00-15:00 מר אבירם נמרוד
0512.4493.04 מעבדה מתקדמת בשפת C תרגיל א 19:00-18:00 מר אבירם נמרוד
0512.4503.01 ממירים ממותגים בתדר גבוה שו"ת ג 14:00-12:00 ד"ר מדיני דרור
0512.4503.01 שו"ת ג 16:00-14:00 ד"ר מדיני דרור
0512.4505.01 בעיות טכנו כלכליות של מערכות הספק שו"ת ג 12:00-08:00 ד"ר בק יובל
מר תייר טל
0512.4590.02 מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה מעבדה ה 13:00-10:00 פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.4590.03 מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה מעבדה ה 18:00-15:00 פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.4602.01 מבוא לתקשורת אופטית שו"ת ג 14:00-12:00 פרופ אייל אבישי
0512.4602.01 שו"ת ה 17:00-15:00 מר ארבל נדב
0512.4660.01 אופטיקה קלאסית שו"ת א 10:00-08:00 פרופ' מנדלוביץ דוד
מר אלמלאם שי אברהם
0512.4660.01 שו"ת ג 10:00-08:00 פרופ' מנדלוביץ דוד
מר אלמלאם שי אברהם
0512.4690.02 מעבדה מתקדמת באלקטרו-אופטיקה מעבדה פרופ' אלנבוגן טל
0512.4703.01 מבוא לתכנון מעגלי VLSI שיעור ב 19:00-16:00 120 וולפסון פרופ' שחם יוסף
0512.4703.02 מבוא לתכנון מעגלי VLSI תרגיל ה 13:00-12:00 קלפהולץ שקד
0512.4703.03 מבוא לתכנון מעגלי VLSI תרגיל ה 10:00-09:00 קלפהולץ שקד
0512.4703.04 מבוא לתכנון מעגלי VLSI תרגיל ד 11:00-10:00 קלפהולץ שקד
0512.4704.01 התקני מצב מוצק שו"ת ג 12:00-10:00 פרופ' אלנבוגן טל
0512.4704.01 שו"ת ה 15:00-13:00 פרופ' אלנבוגן טל
0512.4705.01 התקנים אלקטרוניים מתקדמים שיעור ד 19:00-16:00 101 כיתות הנדסה ד"ר שגב גדעון
0512.4705.02 התקנים אלקטרוניים מתקדמים תרגיל ה 10:00-09:00 פייגבאום מור
0512.4705.03 התקנים אלקטרוניים מתקדמים תרגיל ה 13:00-12:00 פייגבאום מור
0512.4790.02 מעבדה מתקדמת להתקנים מעבדה פרופ' שחם יוסף
0512.4800.01 הנדסת מיקרוגלים שו"ת ב 18:00-16:00 פרופ' ג'רבי אליהו
ד"ר גרב חונה
0512.4800.01 שו"ת ד 18:00-16:00 פרופ' ג'רבי אליהו
ד"ר גרב חונה
0512.4803.01 התקני מיקרוגל אקטיביים שו"ת ד 16:00-13:00 פרופ' ג'רבי אליהו
0512.4890.02 מעבדה מתקדמת למיקרוגלים מעבדה פרופ' ג'רבי אליהו
0555.3801.01 אנטומיה ופיזיולוגיה למהנדסים שו"ת א 12:00-10:00 ד"ר שביט גבריאל
0555.3801.01 שו"ת ה 13:00-11:00 ד"ר שביט גבריאל
0555.4551.01 ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית שיעור ב 14:00-12:00 ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.4551.01 שיעור ד 15:00-13:00 גב' צלנצ'וק קרן
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>