מערכת שעות תואר ראשון - הנדסה מכנית סמסטר ב' - תשפ"א

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0512.1205.01 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים שיעור א 10:00-08:00 020 אודיטוריום הנדסה מר לנדסברג נפתלי
0512.1205.02 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ג 12:00-11:00 406 וולפסון מר רגב אביב
0512.1205.03 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ג 14:00-13:00 130 וולפסון מר הוד גלעד
0512.1205.04 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים שיעור ג 20:00-17:00 134 וולפסון מר לנדסברג נפתלי
0512.1205.05 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ד 16:00-15:00 134 וולפסון מר רגב אביב
0512.1206.01 אלקטרוניקה בסיסית שיעור א 11:00-08:00 מר קוזלוב ויטלי
0512.1206.02 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ג 15:00-14:00 מר גוולבר רועי
0512.1206.03 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ה 13:00-12:00 מר גוולבר רועי
0512.1206.04 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל א 12:00-11:00 מר גוולבר רועי
0512.1206.05 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 12:00-08:00 306 וולפסון מר קוזלוב ויטלי
0512.1206.06 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 16:00-12:00 306 וולפסון מר קוזלוב ויטלי
0512.1206.07 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 20:00-16:00 306 וולפסון מר קוזלוב ויטלי
0542.1810.01 מכניקה של חלקיקים שו"ת א 10:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון גב' מרקמן אלה
0542.1810.01 שו"ת ג 16:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון גב' מרקמן אלה
0542.1810.01 שו"ת ג 18:00-17:00 001 ( טאו) וולפסון גב' קליין אשרת
0542.1810.01 שו"ת ג 17:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון גב' קליין אשרת
0542.1820.01 סטטיקה של גוף קשיח שיעור ג 12:00-10:00 101 כיתות הנדסה ד"ר לסמן איילת
0542.1820.02 סטטיקה של גוף קשיח תרגיל ה 12:00-11:00 101 כיתות הנדסה ד"ר לסמן איילת
0542.1820.03 סטטיקה של גוף קשיח שיעור ג 12:00-10:00 102 כיתות הנדסה מר סופר רותם
0542.1820.03 שיעור ה 11:00-10:00 102 כיתות הנדסה מר סופר רותם
0542.1820.04 סטטיקה של גוף קשיח תרגיל ה 12:00-11:00 102 כיתות הנדסה מר סופר רותם
0542.2200.02 מכניקת המוצקים (1) שו"ת ב 10:00-08:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.02 שו"ת ד 10:00-08:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.02 שו"ת ד 11:00-10:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2500.04 מכניקת הזורמים (1) שיעור ב 15:00-13:00 206 כיתות הנדסה דר רבינוביץ אבינועם
0542.2500.04 שיעור ד 10:00-08:00 206 כיתות הנדסה דר רבינוביץ אבינועם
0542.2500.05 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ד 11:00-10:00 206 כיתות הנדסה מר יבנין יובל
0542.2600.02 תרמודינמיקה (1) שו"ת ד 11:00-08:00 118 וולפסון פרופ' שוקף יאיר
0542.2600.02 שו"ת ב 10:00-08:00 118 וולפסון פרופ' שוקף יאיר
0542.3620.05 מעבר חום שיעור ב 13:00-10:00 ד"ר מרום גיל
0542.3620.06 מעבר חום תרגיל ב 14:00-13:00 מר נזיחובסקי יעקב
0542.3620.07 מעבר חום תרגיל ב 14:00-13:00 מר נזיחובסקי יעקב
0542.3780.02 תהליכי עיבוד (1) שיעור א 20:00-17:00 מר פאליי ויטלי
0542.3791.07 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.07 מעבדה ב 19:00-14:00 פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.08 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.08 מעבדה ב 19:00-14:00 פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.09 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.09 מעבדה ב 19:00-14:00 פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.10 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.10 מעבדה ב 19:00-14:00 פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3792.01 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה שיעור א 14:00-12:00 פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.06 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ג 10:00-08:00 פרופ ליברזון אלכס
0542.4020.01 תיכון ופרוייקט (2) פרויקט ג 15:00-14:00 מר רייך רועי
0542.4020.01 פרויקט מר רייך רועי
0542.4091.06 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 10:00-08:00 פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.07 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 12:00-10:00 פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.08 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 14:00-12:00 פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.09 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ה 10:00-08:00 פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.10 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ה 12:00-10:00 פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.11 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 16:00-14:00 פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4093.01 מעבדה במערכות אנרגיה מעבדה א 16:00-13:00 פרופ' קריבוס אברהם
0542.4093.02 מעבדה במערכות אנרגיה מעבדה א 19:00-16:00 פרופ' קריבוס אברהם
0542.4121.01 תהליכי הפרדה בהנדסת סביבה שו"ת ד 18:00-16:00 פרופ' אולמן עמוס
0542.4121.01 שו"ת א 18:00-16:00 פרופ' אולמן עמוס
0542.4123.01 תהליכי מעבר חום וחומר שו"ת א 17:00-15:00 ד"ר קושניר רועי
0542.4123.01 שו"ת ג 17:00-15:00 ד"ר קושניר רועי
0542.4131.01 מנועי שריפה פנימית שו"ת א 12:00-10:00 דר' גלדויין גדעון
0542.4131.01 שו"ת ג 12:00-10:00 דר' גלדויין גדעון
0542.4132.01 אנרגיה מתחדשת שו"ת ב 12:00-08:00 פרופ' קריבוס אברהם
0542.4179.01 מתקנים לייצור כח וניצול אנרגיה שו"ת ד 20:00-16:00 130 וולפסון ד"ר ברנע יעקב
0542.4220.01 תורת התנודות שו"ת ג 14:00-12:00 ד"ר ברינסקי איגור
0542.4220.01 שו"ת ד 15:00-13:00 ד"ר ברינסקי איגור
0542.4221.01 מבוא לתורת האלסטיות שו"ת ג 14:00-12:00 פרופ' יוסיבאש זהר
גב' מרטינז ויסברג שני
0542.4221.01 שו"ת ד 11:00-09:00 פרופ' יוסיבאש זהר
גב' מרטינז ויסברג שני
0542.4320.01 מכניקת הזורמים (2) שיעור ב 19:00-16:00 ד"ר בר-כהני טלי
0542.4320.01 שיעור ב 14:00-13:00 מר מקלר תירוש
0542.4391.03 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום שיעור א 16:00-14:00 ד"ר מרום גיל
0542.4391.04 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום מעבדה א 19:00-16:00 ד"ר מרום גיל
0542.4391.05 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום מעבדה ד 14:00-11:00 ד"ר מרום גיל
0542.4420.01 תורת המכונות שו"ת א 16:00-14:00 ד"ר גרונפלד יוסף
0542.4420.01 שו"ת ג 12:00-10:00 ד"ר גרונפלד יוסף
0542.4425.01 הדפסת תלת מימד ותכן חלקי פלסטיקה שיעור ב 18:00-16:00 מר הררי צח
0542.4425.01 שיעור ב 18:00-16:00 מר הררי צח
0542.4425.02 הדפסת תלת מימד ותכן חלקי פלסטיקה תרגיל ב 19:00-18:00 מר הררי צח
0542.4425.02 תרגיל ב 19:00-18:00 מר הררי צח
0542.4523.01 מבוא לאווירודינמיקה שו"ת ג 19:00-17:00 פרופ' זייפרט אברהם
מר דרורי אופק
0542.4523.01 שו"ת ג 10:00-08:00 פרופ' זייפרט אברהם
מר דרורי אופק
0542.4524.02 מבוא להנדסת חלל שו"ת ד 10:00-08:00 ד"ר פורטנוי דניאל
0542.4524.02 שו"ת ג 20:00-18:00 ד"ר פורטנוי דניאל
0542.4621.01 מבוא לרובוטיקה שו"ת ה 17:00-14:00 ד"ר סינטוב אבישי
הנדסת חומרים
0581.1111.01 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית שיעור א 13:00-10:00 102 כיתות הנדסה מר מסר אור
0581.1111.02 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ג 14:00-13:00 238 וולפסון גב דהן מורן
0581.1111.03 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ג 13:00-12:00 108 וולפסון גב דהן מורן
0581.1111.04 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית שיעור ה 16:00-13:00 102 כיתות הנדסה ד"ר גולן עוז
0581.1111.05 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל א 11:00-10:00 108 וולפסון מר נודלמן רומן
0581.1111.06 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 15:00-14:00 238 וולפסון מר נודלמן רומן
0581.1132.01 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 10:30-08:00 פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0581.1132.02 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 13:00-10:30 פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0581.1132.03 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 15:30-13:00 פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0581.1132.04 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 18:00-15:30 פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>