הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב - תשע"ח

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב

 

התכנית להנדסת מחשבים ותוכנה

נוסדה ע"י קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד

 

 

תכנית הלימודים המשולבת בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמדעי המחשב משותפת לבית הספר להנדסת חשמל ולבית הספר למדעי המחשב ומיועדת להכשיר מהנדסים  בעלי ידע רחב בחומרה ותוכנה, שיהוו את הדרג המוביל במחקר ובפיתוח בתעשיות ה- High Tech של שנות האלפיים. בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בתעשיות עתירות הידע במגוון רחב של עיסוקים הנדסיים-מדעיים בהנדסת מחשבים ותוכנה.

 

תכנית הלימודים מדגישה את הבסיס התאורטי-מדעי של מקצועות הלימוד ומקנה לבוגר את הכלים להתמודד עם טכנולוגיות עכשוויות ועתידיות. בנוסף, בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בלימודים לתארים מתקדמים ובמחקר בתחומי  ההנדסה השונים ובמדעי המחשב.

 

חלקה הראשון של תכנית הלימודים מוקדש להקניית התשתית הפיזיקלית והכלים המתמטיים הדרושים לסטודנטים בהמשך לימודיהם ובפעילות העתידה כמהנדסים וכחוקרים, וללימוד מקצועות בסיסיים במדעי ההנדסה ובמדעי המחשב. חלקה השני של תכנית הלימודים מיועד להרחבת התשתית ולהעמקתה במקצועות המיוחדים להנדסת מחשבים ולתוכנה, ובמקצועות רלוונטיים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמדעי המחשב, שמהווים את בסיס הידע המשותף לכל העוסקים במקצוע. במסגרת החלק הזה של תכנית הלימודים, הסטודנטים יוכלו להתמחות במגוון תחומים, השייכים לספקטרום שבין הנדסת חשמל למדעי המחשב והממשק ביניהם. אלו כוללים: חומרה, תקשורת, עיבוד אותות, בקרה, רשתות מחשבים, אבטחת מידע, הנדסת תוכנה , מדעי המידע (כולל למידה חישובית), תיאוריה של מדעי המחשב ועוד.

 

  • סטודנטים בתוכנית מצטיינים יוכלו לבצע פרויקט מחקר ולהתחיל אותו כבר בשלב מוקדם של הלימודים.

 

תנאי מעבר משנה לשנה

מצב לימודים תקין בכל הקורסים וממוצע ציונים 70 ומעלה בנוסף לתנאים המפורטים בתקנון.

סדר הלימודים

משך הלימודים ארבע שנים. תקנון הלימודים, עבודות ובחינות, מעבר משנה לשנה, מרכיבי ציון הגמר ושקלולם והמשך הלימודים לתואר שני ולתואר שלישי הם כנהוג בתכניות הלימודים בפקולטה להנדסה ובבית הספר למדעי המחשב.

הסטודנטים רשומים כתלמידים בשתי הפקולטות, בפקולטה למדעים מדויקים ובפקולטה להנדסה  ומקבלים את התואר משתי הפקולטות.

הסטודנטים יירשמו לקורסים באמצעות מזכירות הסטודנטים של כל פקולטה בהתאם להנחיות.

 

על מנת להיות זכאים לתואר, נדרשים הסטודנטים לצבור 196 שעות לפחות, (כולל 4 שעות קורסי העשרה מתכנית "כלים שלובים"*). קורסי ההתמחות מהווים 42 שעות מתוך מכסה זאת, והם יתחלקו בצורה שווה בין הנדסת חשמל ומדעי המחשב.

 

בוגרי התוכנית יקבלו תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב.

 

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב

 

תכנית לימודים

 

 

 

הערה: דרישות הקדם המודגשות בקו הן במקביל.

 

סמסטר 1

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

0368.1118

מתמטיקה בדידה

4

2

-

6

6

חדו"א 1ב';  אלגברה לינארית

0509.1117

השלמה מתמטית לפיזיקה

2

2

-

4

2.5

 

0509.1118

פיזיקה קלאסית  1

 

4

2

-

6

5

השלמה מתמטית לפיזיקה

0509.1724

אלגברה לינארית

 

5

2

-

7

6

 

0509.1746

חדו"א 1 ב'

4

2

-

6

5

 

 

סה"כ

19

10

-

29

24.5

 

 

 

 

סמסטר 2

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

0368.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

2

6

6

מתמטיקה בדידה

0509.1745

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

1

-

4

3.5

חדו"א 1ב';
אלגברה לינארית

0509.1747

חדו"א 2ב'

4

2

-

6

4

חדו"א 1ב'

0509.1829

פיזיקה 2

 

4

2

-

6

5

פיזיקה קלאסית 1

 

0509.1834

מעבדה בפיזיקה

-

-

2

2

2

 

 

סה"כ

15

7

2

24

20.5

 

 

 

 

סמסטר 3

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

0368.2157

תוכנה 1

3

1

-

4

4

מבוא מורחב למדעי המחשב

0368.2158

מבני נתונים

3

1

-

4

4

מבוא מ' למדעי המחשב;  מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; תוכנה1

0509.2801

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

-

4

3.5

חדו"א  2ב'

0509.2843

אנליזה הרמונית

2

1

-

3

2.5

חדו"א  2ב'; מד"ר; פונקציות מרוכבות

0512.2832

מעגלים ומערכות לינאריות

4

2

-

6

5

מד"ר; פיזיקה 2

0512.3561

מערכות לוגיות ספרתיות

3

1

-

4

3.5

אלגברה לינארית

 

סה"כ

18

7

-

25

22.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סמסטר 4

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

0368.2160

אלגוריתמים

 

3

1

-

4

4

מבני נתונים

0368.2161

 

פרוייקט תוכנה*

2

-

-

2

2

מבני נתונים;

תוכנה 1

0368.2200

מודלים חישוביים

 

3

1

-

4

4

מבוא מורחב למדעי המחשב

0509.2844

פונקציות מרוכבות

2

1

-

3

2.5

חדו"א  2ב'; אלגברה לינארית

0512.2509

מבוא להתקנים אלקטרוניים

3

1

-

4

3.5

מעגלים ומערכות לינאריות

0512.2526

שדות וגלים אלקטרומגנטיים

3

1

-

4

3.5

פיזיקה 2; מעגלים ומערכות לינאריות

0512.2835

אותות ומערכות

3

1

-

4

3.5

אנליזה הרמונית; מעגלים ומערכות לינאריות

 

סה"כ

19

6

-

25

23

 

 

 

 

סמסטר 5 (קורסי חובה בלבד)

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

0368.2162

מערכות הפעלה

 

3

1

-

4

4

מבני נתונים; פרויקט תוכנה; תוכנה (1)

0368.3168

סיבוכיות*

3

1

-

4

4

מודלים חישוביים; אלגוריתמים

0512.3513

מעגלים אלקט' אנלוגיים

4

2

-

6

5

מבוא להתקנים אלקטרוניים; מעגלים ומערכות לינאריות

0512.3632

אותות אקראיים ורעש

3

2

-

5

4

אותות ומערכות;
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

0512.4400

מבנה המחשב

2

2

-

4

3.5

מערכות לוגיות ספרתיות;

אלגוריתמים

 

סה"כ

15

8

-

23

20.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סמסטרים 6, 7 ו-8

 

התכנית כוללת קורסי חובה, מסלולי התמחות בהנדסת חשמל, וקורסי התמחות במדעי המחשב. קורסי החובה מהווים 150 מתוך 192 השעות של המכסה לתואר, ומותירים עוד 42 שעות לקורסי התמחות. 42 שעות אלה יתחלקו בצורה שווה בין מדעי המחשב והנדסת חשמל, עם אפשרות להעברה של לכל היות 4 שעות מצד לצד.

במסגרת 21 השעות בהנדסת חשמל, יש להשלים מסלול התמחות אחד מתוך המסלולים הבאים: חומרה, תקשורת, עיבוד אותות ובקרה. במסלול הנבחר יש להשלים 3 קורסים (כולל החובה) וכן את מעבדת החובה המתקדמת. את שאר השעות יש להשלים מתוך כלל קורסי המסלולים בהנדסת חשמל. ניתן גם לבחור מתוך קורסי תואר שני, באישור המרצה וראש המגמה. מומלץ לקחת את המעבדה המתקדמת בתקשורת מחשבים.

במסגרת 21 השעות במדעי המחשב יש להשלים סדנא במדעי המחשב (5 ש"ס), סמינר במדעי המחשב (2 ש"ס), ועוד 14 שעות מכלל קורסי הבחירה במדעי המחשב – ראו קישור בהמשך.

התמקדות באבטחת מידע (המפורטת בידיעון מדעי המחשב תחת אפשרויות קורסי הבחירה) הינה משותפת להנדסה ומדעי המחשב. השעות של קורסי הליבה בהתמקדות זו: מבוא לאבטחת מידע (0368.3065) ומבוא לקריפטוגרפיה (0368.3049), יתחלקו בצורה שווה בין מיכסת הנדסת חשמל למיכסת מדעי המחשב. ראו טבלה בהמשך.

 

קורסי חובה בסמסטרים 6, 7, 8:

 

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

בסמ'

0368.2170

לוגיקה למדעי המחשב*

3

1

-

4

4

חדו"א 2ב'

6

0512.3514

מעגלים אלקטרוניים ספרתיים

3

1

-

4

3.5

מערכות לוגיות ספרתיות; מעגלים אלקט' אנלוגיים

6

0512.3594

מעבדה במעגלים אלקטרוניים

-

-

4

4

2

מעגלים אלקט' ספרתיים

7

0512.4100

מערכות תקשורת

 או

3

 

1

 

-

 

4

 

3.5

 

אותות אקראיים ורעש

6/8

 

0512.4200

 

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

או

3

1

-

4

3.5

מבוא לניתוח אותות

6/8

0512.4161

 

 

0512.3543

תקשורת ספרתית

או

מבוא לתורת הבקרה

3

 

 

2

1

 

 

1

-

 

 

-

4

 

 

3

3.5

 

 

2.5

אותות אקראיים ורעש

 

 

מעגלים ומערכות לינאריות

7

 

 

6/7

0512.4462

מבוא לתקשורת מחשבים

או

3

1

-

4

3.5

מערכות הפעלה

6

0368.3030

רשתות תקשורת מחשבים

 

3

1

-

4

3.5

אלגוריתמים; מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

5

0512.4000

פרוייקט

4

-

-

4

6

130 שעות

7

                   
 

 

 

קורסי התמחות במדעי המחשב (סמסטר 6,7,8)

חובה

××××.0368

סדנא במדעי המחשב

2

 

3

5

 

 

××××.0368

סמינר במדעי המחשב

2

 

 

2

 

בחירה

 

קורסי בחירה במדעי המחשב  - פירוט ברשימה הכללית באתר מדעי המחשב - https://exact-sciences.tau.ac.il/sites/exactsci.tau.ac.il/files/media_server/Exact_Science/yedion/2017-18/computer_courses.pdf

 

14

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרויקט מחקר למצטיינים

 

מטרת הפרויקט:

לאפשר לסטודנטים מצטיינים להשתלב בעבודה מחקרית ברמה גבוהה כבר במהלך התואר הראשון. הפרויקט למצטיינים מחליף את פרויקט הגמר הרגיל לתואר ראשון.

 

כללי הפרויקט:

  1. הקבלה לפרויקט מחקר למצטיינים תעשה בסיום סמסטר שלישי ל-5 אחוז העליונים בתכנית חשמל אלקטרוניקה וחשמל אלקטרוניקה ומדעי המחשב ו-15 אחוז העליונים מחשמל אלקטרוניקה ופיזיקה.
  2. את הפרויקט המחקרי ניתן יהיה להתחיל בסמסטר הרביעי ללימודים. משך הפרויקט 1-4 סמסטרים.
  3. התקשרות בין מנחים לסטודנטים תתבצע בצורה אישית ויזומה על ידי הסטודנט.
  4. בתוך חצי שנה מתחילת העבודה על הפרויקט, יהיה המנחה מחויב להצהיר כי הסטודנט יקבל ציון בעבור עבודת המחקר עד תום הזמן המיועד למחקר (גם אם בסופו של דבר לא יגיעו לתוצרים מחקריים המיועדים לפרסום כמו כתיבת מאמר – ראו סעיף 7).
  5. סטודנטים יוכלו להחליף פרויקט/מנחה כל עוד נותרה להם שנה לסיום הלימודים.
  6. פרויקט יוכל להיות מאויש גם על ידי זוג סטודנטים.
  7. תוצרי הפרויקט – מאמר שהוגש לפרסום בכתב עת מדעי, לצורך זה גם פרסום ראשוני ב-ArXiv ייחשב. במקרה זה הסטודנט לא נדרש להציג סיכום נוסף של עבודתו. במקרה ולא הוגש מאמר לפרסום, יגיש הסטודנט עבודה מסכמת עליה יהיה חתום המנחה.

 

 

 

 

 

מסלולי התמחות בתחום הנדסת חשמל (סמסטר 6,7,8)

 

מסלול חומרה

 

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

בסמ'

0368.3469

תכנות מעבדים רבי ליבות*

3

1

-

4

3.5

תוכנה 1; מבני נתונים

6/8

0510.7405

ארכיטקטורה מתקדמת של מחשבים

2

-

-

2

2

ארכיטקטורה של מחשבים

7

0512.4163

מבוא לקודים לתיקון שגיאות

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש

8

0512.4461

ארכיטקטורה של מחשבים (חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

מבנה המחשב

7

0512.4490

מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת מחשבים

-

-

3

3

1.5

מבנה המחשב; ארכיטקטורה של מחשבים

8

0512.4492

מעבדה מתקדמת במבנה המחשב (חובה במסלול)

-

1

3

4

2

מבנה המחשב

5/7

0512.4700

טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה

3

1

-

4

3.5

מבוא להתקנים אלקטרוניים

7

0512.4703

מבוא לתכנון מעגלי VLSI**

3

1

-

4

3.5

מערכות לוגיות ספרתיות; מבוא להתקנים אלקטרוניים; מעגלים ספרתיים

6/8

 

 

הערות:

1.   רישום לקורס "ארכיטקטורה מתקדמת של מחשבים", שהוא קורס תואר שני, מותנה בהסכמת המרצה.

2.   את ה"מעבדה המתקדמת במבנה המחשב" אפשר ומומלץ לקחת בסמסטר 5.

3.   מעבדת החובה במסלול היא המעבדה ה"מעבדה המתקדמת במבנה המחשב". ה"מעבדה המתקדמת ארכיטקטורת מחשבים" תיחשב כקורס בחירה במסלול.

 

 

מסלול תקשורת

 

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

בסמ'

0510.6101

תורת האינפורמציה***

3

-

-

3

3

אותות אקראיים ורעש

7

0510.6102

עקרונות קידוד וגילוי בתקשורת***

3

-

-

3

3

תקשורת ספרתית

 

8

0512.4100

מערכות תקשורת

 (חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש

6

0512.4161

תקשורת ספרתית

 (חובה במסלול)**

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש

7

0512.4162

העברה ספרתית של אותות*

3

1

-

4

3.5

תקשורת ספרתית

 

8

0512.4163

מבוא לקודים לתיקון שגיאות

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש

8

0512.4164

מעגלי תקשורת

3

1

-

4

3.5

מעגלים אלקט' אנלוגיים;

מער' תקשורת

7

0512.4190

מעבדה מתקדמת בתקשורת (חובה במסלול)

-

-

3

3

1.5

מערכות תקשורת

7/8

0512.4491

מעבדה מתקדמת בתקשורת מחשבים

-

1

2

3

1.5

מבוא לתקשורת מחשבים או רשתות תקשורת ודיבור

7/8

0512.4602

מבוא לתקשורת אופטית

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות; אותות אקראיים ורעש

8

 

 

 

 

מסלול עיבוד אותות

 

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ שעות

משקל

דרישות קדם

בסמ'

0510.6202

תורת שערוך***

3

-

-

3

3

אותות אקראיים ורעש

6/8

0512.4162

העברה ספרתית של אותות*

3

1

-

4

3.5

 תקשורת ספרתית

8

0512.4200

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

(חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

אותות ומערכות

6

0512.4261

מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי**

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש; מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

7

0512.4262

עיבוד תמונות**

3

-

1

4

3.5

אותות אקראיים ורעש; מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

7

0512.4263

עיבוד וניתוח וידיאו

3

-

1

4

3.5

עיבוד תמונות

8

0512.4290

מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות

-

-

3

3

1.5

מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי

7

0512.4291

מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות

-

-

3

3

1.5

עיבוד תמונות

8

0512.4603

מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים

3

1

-

4

3.5

אופטיקה קלאסית

7

 

 

 

מסלול בקרה

מס'

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

בסמ'

0512.3542

מעבדת בקרה

-

-

2

2

1

מבוא לתורת

הבקרה

6/7

0512.4300

מבוא לבקרה ספרתית

3

1

-

4

3.5

מבוא לתורת

הבקרה

6/8

0512.4360

מבוא לבקרה לינארית מודרנית (חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

מבוא לתורת הבקרה;

אותות אקר' ורעש

6/8

0512.4362

מערכות משוב שימושיות

(חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

מבוא לתורת הבקרה

7

0512.4390

מעבדה מתקדמת בבקרה

-

-

3

3

1.5

מע' בבקרה; 

מבוא  לבקרה

לינארית  מודרנית; מע' משוב

שימושיות

7/8

0542.4621

מבוא לרובוטיקה

3

-

-

3

2.5

פיזיקה קלאסית;

מבוא לתורת

הבקרה

7

 

 

 

תחום אבטחת מידע: חלוקת מיכסת השעות בין בתי הספר****

מס' הקורס

שם הקורס

הנדסה 

מדעי המחשב 

סה"כשעות 

0368.3049

מבוא לקריפטוגרפיה  מודרנית

2

2

4

0368.3065

מבוא לאבטחת מידע  

2

2

4

0368.3250

אבטחת מערכות ויישומים ברשת 

 

3

3

0368.3331

סמינר באבטחת מידע 

 

2

2

0368.4162

תורת הקריפטוגרפיה 

 

3

3

0368.4474

אבטחת מידע -  תיאוריה בראי המציאות

 

3

3

0510.7409

סמינר נושאים באבטחת מידע 

2

 

2

0572.5120

פרטיות מידע 

2

 

2

 

 

 

 

רשימת פטורים לבעל תואר הנדסאי

 

 

הפטור יינתן על סמך ציון ממוצע 80 לפחות בבחינות הגמר הממשלתיות (לא כולל פרוייקט).

 

הנדסאי חשמל ואלקטרוניקה:

 

0512.3513

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

0512.3514

מעגלים אלקטרוניים ספרתיים

0512.3561

מערכות לוגיות ספרתיות

0512.3594

מעבדה במעגלים אלקטרוניים

0512.4000

פרוייקט

 

 

 

* מידע על קורסי העשרה מתכנית "כלים שלובים" נמצא באתר www.core.tau.ac.il

*  2 ש"ס מעבדה - רשות

* ניתן להמיר באישור ועדת הוראה את הקורס "לוגיקה למדעי המחשב" ו/או "סיבוכיות" בקורסי בחירה  מתקדמים במדעי המחשב שמספרם  0368.4xxx  ופתוחים לתואר ראשון. מומלץ למי שכוונתו להמשיך ללימודי תואר שני במדעי המחשב ללמוד את הקורסים "לוגיקה למדעי המחשב" ו"סיבוכיות".

* לא יינתן בתשע"ח

** הקורס יינתן באנגלית

*** קורס תואר שני

* לא יינתן בתשע"ח

** יש לבחור לפחות אחד משני הקורסים

*** קורס תואר שני

**** קורסים אלה לא בהכרח ניתנים מדי שנה

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>