הנדסה ביו רפואית- תוכנית לימודים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית

תכנית לימודים

 

המחלקה מציעה שני נתיבי לימוד לתואר שני "מוסמך אוניברסיטה בהנדסה ביו-רפואית" M.Sc..

 

קורסי קדם לתכנית

תלמידים חדשים חייבים לעמוד בהצלחה בקורסי קדם בהתאם לרקע לימודי התואר הראשון ובאישור ראש התכנית לתואר שני.

 

 1. נתיב מחקרי

הדרישות לקבלת התואר בנתיב זה:

 • סיום קורסים בהיקף 24  נ"ז לפחות בהתאם לתכנית הלימודים בממוצע 75 לפחות.
 • כתיבת עבודת גמר (תזה), בהיקף 12 שעות, בהתאם לתקנון לתארים מתקדמים תואר שני.
 • השתתפות בסמינרים מחלקתיים בהיקף 14 סמינרים.

 

 1. נתיב פרויקט גמר

נתיב זה מיועד לבוגרי תואר ראשון בהנדסה וכן לבוגרי מדעים מדויקים, מדעי החיים ורפואה, ומדעי המחשב (תלמידים חיצוניים בלבד).

 

הדרישות לקבלת התואר במסלול זה:

 • צבירת 36 נ"ז לפחות בהתאם לתכנית הלימודים בממוצע 75 לפחות.
 • ביצוע פרויקט בהיקף 3 נ"ז*.
 • השתתפות בסמינרים מחלקתיים בהיקף 8 סמינרים.

 

פירוט שלבי הלימוד, תנאי מעבר משנה לשנה, חובות לימודים בכל שלב ותנאי מעבר לשלב "מן המניין" ראה תקנון תאר  שני.

 

שלבי הלימודים:

 • ככלל, לימודי התואר השני בפקולטה להנדסה כוללים שני שלבים: הראשון – "לימודי צבירה" והשני - לימודים "מן המניין". תלמידים ב"זמן מלא" יתקבלו ישירות לשלב "מן המניין". מועמדים לתואר שני הנדרשים ללימודי השלמה – יתקבלו ללימודי השלמה.

 

 • יש לסיים את הלימודים בשלב הצבירה במהלך שלוש שנים אקדמיות לכל היותר. בכל שנה במהלך לימודי הצבירה יש ללמוד לפחות 3 קורסים.

 

 • תלמיד בשלב לימודי הצבירה חייב לסיים בהצלחה את קורסי החובה של המחלקה (לרבות רישום חוזר לאחר כישלון - אם נדרש) לא יאוחר מתום הסמסטר הרביעי ללימודיו. מומלץ לכן להירשם לכל קורסי החובה במהלך השנה הראשונה ללימודים, כך שניתן יהיה לתקן כישלון, במידה ויהיה כזה, עד תום השנה השנייה ללימודים.
 • : הקורסים הנצברים יהיו בציון ממוצע של 70 לפחות, וכן נדרש לסיים בהצלחה את כל קורסי החובה של בית הספר/המחלקה.

 

 • תלמיד בשלב לימודי הצבירה העובר ללימודים ב"זמן מלא" יעבור למעמד "מן המניין".

 

 • בכל נתיב לימודים על התלמיד ללמוד לפחות 25% מתוכנית הלימודים, במעמד "מן המניין".

 

חובה בתכנית - תכנית הלימודים כוללת שיעורי חובה לכל התלמידים ושיעורים מחלקתיים לבחירה.

ניתן לקחת מקורסי הבחירה בהתאם לעמידה בדרישות הקדם ואישורו של המנחה.

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

שעות

לימוד

דרישות קדם

מתקיים בסמס'

שיעורי חובה

חובה ללמוד שני קורסים מקורסי המתמטיקה הבאים. מנחה רשאי להציע המרת אחד משני הקורסים בקורס מתמטי אחר באותה רמה.

0510.5001

משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

3

 

3

 

  א/ב**

0510.5002

אנליזה פונקציונלית

3

3

 

ב

0510.6202

תורת השערוך

3

3

אותות אקראיים ורעש

ב

0553.5000

סמינר מחלקתי

-

 

 

א/ב

שיעורים מחלקתיים

0553.5332

התקנים ביו-רפואיים מושתלים משחררי תרופות

3

3

ביו-חומרים או מבוא להנדסת חומרים

*

0553.5335

פולימרים טבעיים ליישומים ביו-רפואיים

3

3

ביו-חומרים או קורס מבוא להנדסת חומרים

ב

0553.5341

ביו-מכניקה של מערכת הנשימה

3

3

ביולוגיה של התא; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

*

0553.5344

נושאים נבחרים בביו-מכניקה של רקמות ביולוגיות

3

3

ביולוגיה של התא; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2); הנדסת תאים ורקמות

*

0553.5346

הפתומכניקה של פציעה ומחלה ברקמות והמכנופיזיולוגיה של ריפוי

3

3

ביומכניקה; ביו-חומרים; הנדסת רקמות ותאים

ב

0553.5349

מנגנוני ויסות ובקרה במערכת הכלילית

3

3

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

ב

0553.5354

ביו-מכניקה של מערכת הרבייה

3

3

ביולוגיה של  התא; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

א

0553.5360

ביו-מכניקה של העצם

3

3

ביולוגיה של התא; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

*

0553.5362

פיזיולוגיה של המאמץ

3

3

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

*

0553.5370

עקרונות ויישומים של תאי גזע לשימושים רפואיים

3

3

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (1) ו-(2)

א

0553.5510

מיקרוסקופיה אופטית מתקדמת ושימושיה בביו-רפואה

3

3

התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות; אופטיקה ולייזרים ברפואה

*

0553.5512

שיטות דימות אינטרפרומטריות מתקדמות

3

3

אופטיקה ולייזרים ברפואה

ב

0553.5515

נושאים מתקדמים בביולוגיה מערכתית וחישובית

3

3

ביולוגיה של התא; מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; ידע ב-MATLAB

*

0553.5517

הדמיית והנדסת ביטוי  גנים

3

3

הסתברות וסטטיסטיקה

*

0553.5525

תהליכים ביו-חשמליים ועצביים

3

3

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

א

0553.5527

שיטות הנדסיות לסימולציה ומדידה של הפעילות החשמלית בלב

3

3

אותות חשמליים והולכה חשמלית בתאים

ב

0553.5530

מודלים אנלוגיים חשמליים של מערכות זרימה פיזיולוגיות

3

3

 

א

 

0553.5532

תכנון מערכות ביו-פוטוניות

3

3

אופטיקה ולייזרים ברפואה; התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות; שיטות אבחנה אופטיות ברפואה (מומלץ)

ב

0553.5535

ראייה ממוחשבת - יישומים ברפואה

3

3

עיבוד תמונות  או עיבוד תמונות רפואיות

*

0553.5548

שיטות אבחנה אופטיות ברפואה

3

3

התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות

א

0553.5553

נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית: מודלים מתמטיים של התכווצות הלב

3

3

 

*

0553.5554

נושאים מתקדמים בהנדסה ביו רפואית: רובוטיקה רפואית

3

3

 

א

0553.5556

נושאים מתקדמים בדימות ועיבוד תמונות רפואיות (1)

3

3

עיבוד תמונות

*

0553.5560

נושאים מתקדמים בביו-אלקטרוניקה

3

2

תהליכים ביו-חשמליים ועצביים; עיבוד אותות של מערכות ביולוגיות

ב

0553.5561

נושאים מתקדמים בדימות ועיבוד תמונות רפואיות (2)

3

3

עיבוד תמונות

*

0553.5562

נושאים מתקדמים במידול תעלות יונים והולכה חשמלית לא-לינארית

3

3

אותות חשמליים והולכה חשמלית בתאים; לייזרים ואופטיקה ברפואה

*

0553.7999

סמינריון מחקר בהנדסה ביו-רפואית

 

3

במסלול עם פרויקט (ללא עבודת גמר)

א

             
 

 

הערה: רמה מקבילה – ראה תכנית הלימודים לתואר ראשון

 

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

שעות

לימוד

דרישות קדם

מתקיים בסמס'

0555.3240

התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות

3

4

רמה מקבילה

א

0555.4520

עיבוד תמונות רפואיות (2)

3

4

רמה מקבילה

ב

0555.4540

מידע ותקשורת ברפואה

3

4

רמה מקבילה

א

0555.4560

אותות חשמליים והולכה חשמלית בתאים

3

4

רמה מקבילה

א

0555.4570

מבוא הנדסי לדימות על ידי תהודה מגנטית**

3

4

רמה מקבילה

ב

0555.4630

ביו-חומרים פולימריים ותאימותם

3

4

רמה מקבילה

ב

0555.4650

אברים ומשתלים מלאכותיים

3

4

רמה מקבילה

ב

0555.4711

מכניקה של תאים ורקמות

3

4

רמה מקבילה

א

0555.4712

מבוא לנוירו-פרוטזות

3

4

רמה מקבילה

א

0555.4715

מבוא להנדסת רקמות תוך תאית

3

4

רמה מקבילה

ב

0581.5361

ביו-חומרים

3

3

ראה מחלקה למדע והנדסה של חומרים

*

0510.7003

כתיבה מדעית באנגלית

ללא נ.ז

2+2

מומלץ  למסלול עם עבודת גמר

א/ב

 

 

 

 

קורסי רמה מקבילה

קורסים נבחרים מתוכנית לימודי תואר ראשון המוגדרים "קורסי רמה מקבילה", יאושרו כקורסים לתארים מתקדמים בתנאי שהם או דומים להם לא נלמדו בתואר הראשון. לא יוכרו לתואר שני יותר מ-6 נ.ז מקורסים ב"רמה מקבילה" בנתיב מחקרי ו-9 נ.ז. בנתיב פרויקט גמר.

 

ניתן ללמוד עד שני קורסים מחוץ למחלקה באישור המנחה.

 

* ההנחיה לפרויקט תתקיים במתכונת קבוצתית, במסגרת קורס סמינריון מחקר. במידה ועדיין לא בצע את פרויקט הגמר או התקשר עם מנחה אך טרם התחיל את ביצוע הפרויקט, עליו  להירשם לקורס האמור לצורך ביצוע פרויקט הגמר.

* לא יינתן בתשע"ח

** בסמסטר א' הקורס יינתן בשפה האנגלית

* לא יינתן בתשע"ח

** הקורס יינתן בשפה האנגלית

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive