תואר ראשון הנדסת חשמל ואלקטרוניקה סמסטר ב' - לוח בחינות

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0512120208   אלקטרוניקה בסיסית   ד"ר אלפי יצחק   20/06/2018  09:00  20/07/2018  09:00     
0512120301   מבוא לעיבוד אותות   מר וייס אמיר   05/07/2018  09:00  03/08/2018  09:00     
0512120501   מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים   ד"ר כץ אייל   04/07/2018  09:00  06/08/2018  09:00     
0512120504   מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים   ד"ר כץ אייל   04/07/2018  09:00  06/08/2018  09:00     
0512120601   אלקטרוניקה בסיסית   מר קוזלוב ויטלי   06/07/2018  09:00  10/08/2018  09:00     
0512182001   תכנות 2 שפת C   גב' דוד לירון
ד"ר אלפי יצחק  
13/07/2018  09:00  16/08/2018  09:00     
0512182004   תכנות 2 שפת C   ד"ר אלפי יצחק
גב' דוד לירון  
13/07/2018  09:00  16/08/2018  09:00     
0512250803   התקנים אלקטרוניים   ד"ר נתן אמיר   04/07/2018  09:00  05/08/2018  09:00     
0512250806   התקנים אלקטרוניים   ד"ר בן כהן אסיה   04/07/2018  09:00  05/08/2018  09:00     
0512250901   מבוא להתקנים אלקטרוניים   ד"ר נתן אמיר   04/07/2018  09:00  05/08/2018  09:00     
0512251001   מבני נתונים ואלגוריתמים   פרופ' גולדרייך רון דנה   19/06/2018  14:00  20/07/2018  09:00     
0512251004   מבני נתונים ואלגוריתמים   פרופ' גולדרייך רון דנה   19/06/2018  14:00  20/07/2018  09:00     
0512252503   שדות אלקטרומגנטיים   פרופ' שטינברג בן ציון   29/06/2018  09:00  31/07/2018  09:00     
0512252506   שדות אלקטרומגנטיים   ד"ר גינזבורג פבל   29/06/2018  09:00  31/07/2018  09:00     
0512252601   שדות וגלים אלקטרומגנטיים   ד"ר גולוב מיכאל   20/07/2018  09:00  24/08/2018  09:00     
0512283007   פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק   ד"ר באב"ד אלון
ד"ר בן כהן אסיה  
03/07/2018  09:00  03/08/2018  09:00     
0512283208   מעגלים ומערכות לינאריות   פרופ' מסר-ירון חגית   20/06/2018  09:00  24/07/2018  09:00     
0512283501   אותות ומערכות   פרופ' וייס אנטוני   15/07/2018  09:00  15/08/2018  09:00     
0512283505   אותות ומערכות   פרופ' וייס אנטוני   15/07/2018  09:00  15/08/2018  09:00     
0512351308   מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים   פרופ' סוחר ערן   26/06/2018  09:00  31/07/2018  09:00     
0512351403   מעגלים אלקטרוניים ספרתיים   ד"ר עמרני עופר
ד"ר אלפי יצחק  
28/06/2018  09:00  30/07/2018  09:00     
0512351406   מעגלים אלקטרוניים ספרתיים   ד"ר עמרני עופר
ד"ר אלפי יצחק  
28/06/2018  09:00  30/07/2018  09:00     
0512352607   תמסורת גלים ומערכות מפולגות   פרופ' הימן אהוד   02/07/2018  09:00  06/08/2018  09:00     
0512354307   מבוא לתורת הבקרה   פרופ' וויס ג'ורג'   11/07/2018  09:00  10/08/2018  09:00     
0512356106   מערכות לוגיות ספרתיות   פרופ' אבידן שי
ד"ר אפלבאום בני  
20/06/2018  09:00  06/08/2018  09:00     
0512356109   מערכות לוגיות ספרתיות   ד"ר אפלבאום בני
פרופ' אבידן שי  
20/06/2018  09:00  06/08/2018  09:00     
0512357107   המרת אנרגיה   ד"ר בק יובל   20/06/2018  14:00  25/07/2018  09:00     
0512363208   אותות אקראיים ורעש   ד"ר תמו יצחק   18/07/2018  09:00  20/08/2018  09:00     
0512410001   מערכות תקשורת   ד"ר רג'א ג'יריס   24/06/2018  09:00  23/07/2018  09:00     
0512416301   מבוא לקודים לתיקון שגיאות   פרופ' אבן גיא   16/07/2018  09:00  21/08/2018  09:00     
0512420001   מבוא לעיבוד ספרתי של אותות   פרופ' ירדאור אריה   21/06/2018  09:00  27/07/2018  09:00     
0512420004   מבוא לעיבוד ספרתי של אותות   פרופ' ירדאור אריה   21/06/2018  09:00  27/07/2018  09:00     
0512426301   עיבוד וניתוח וידאו   פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר  
26/06/2018  09:00  29/07/2018  09:00     
0512430001   מבוא לבקרה ספרתית   פרופ' גרשון אליהו   02/07/2018  09:00  17/08/2018  09:00     
0512430002   מבוא לבקרה ספרתית   מר קאופמן שי   02/07/2018  09:00  17/08/2018  09:00     
0512436001   מבוא לבקרה לינארית מודרנית   מר שרון יקיר   22/06/2018  09:00  02/08/2018  09:00     
0512436001   מבוא לבקרה לינארית מודרנית   פרופ' שקד אורי   22/06/2018  09:00  02/08/2018  09:00     
0512440003   מבנה המחשב   ד"ר אוקסמן גדליה   06/07/2018  09:00  13/08/2018  09:00     
0512446201   מבוא לתקשורת מחשבים   פרופ' פת-שמיר בועז   09/07/2018  09:00  16/08/2018  09:00     
0512450301   ממירים ממותגים בתדר גבוה   ד"ר מדיני דרור   24/06/2018  09:00  07/08/2018  09:00     
0512450501   בעיות טכנו כלכליות של מערכות הספק   ד"ר בק יובל
מר פנחסוב אביחי  
29/06/2018  09:00  14/08/2018  09:00     
0512460201   מבוא לתקשורת אופטית   פרופ אייל אבישי
מר גולני אורי  
20/06/2018  09:00  24/07/2018  09:00     
0512466001   אופטיקה קלאסית   פרופ' מנדלוביץ דוד
מר אלמלאם שי אברהם  
13/07/2018  09:00  22/08/2018  09:00     
0512470201   מבוא למערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות   פרופ' חנין יעל
מר בנז'מין ארז  
17/07/2018  09:00  03/08/2018  09:00     
0512470301   מבוא לתכנון מעגלי VLSI   ד"ר שפט גבריאל   12/07/2018  09:00  24/08/2018  09:00     
0512470401   התקני מצב מוצק   פרופ' אלנבוגן טל
מר קוזלוב ויטלי  
28/06/2018  09:00  15/08/2018  09:00     
0512470501   התקנים אלקטרוניים מתקדמים   פרופ' רויזין יעקב   03/07/2018  09:00  15/08/2018  09:00     
0512480001   הנדסת מיקרוגלים   פרופ' בוג אמיר
ד"ר גרב חונה  
05/07/2018  09:00  23/08/2018  09:00     
0512480301   התקני מיקרוגל אקטיביים   פרופ' ג'רבי אליהו   13/07/2018  09:00  12/08/2018  09:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive