תארים מתקדמים הנדסת חשמל ואלקטרוניקה סמסטר ב' - לוח בחינות

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0510500102   משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות   פרופ' מלמד בוריס   29/06/2018  09:00         
0510500201   אנליזה פונקציונלית   פרופ' וויס ג'ורג'   22/06/2018  09:00         
0510500501   תהליכיים אקראיים   פרופ' פדר מאיר   06/07/2018  09:00         
0510610201   עקרונות קידוד וגילוי בתקשורת   ד"ר רפאלי דן   12/07/2018  14:00         
0510620101   עבוד ספרתי של אותות חד ורב מימדי   ד"ר רג'א ג'יריס   19/07/2018  14:00         
0510620201   תורת השערוך   ד"ר שייביץ עופר   26/06/2018  14:00         
0510625101   ראייה ממוחשבת   פרופ' קריתי נחום   26/07/2018  14:00         
0510640201   עקרונות רשתות תקשורת   ד"ר שטיין יעקב   19/07/2018  14:00         
0510660201   אלקטרואופטיקה ואופטיקה לא לינארית   ד"ר באב"ד אלון   12/07/2018  14:00         
0510661001   התקנים פוטוניים - עקרונות ויישומים   פרופ' שויער קובי   28/06/2018  14:00         
0510680101   אלקטרודינמיקה קלאסית   דר סלפיאן גריגורי   17/06/2018  14:00         
0510700101   ממחקר למוצר-סוגיות בהעברת ידע וטכנולוגיה מהאקדמיה לתעשייה   פרופ' מסר-ירון חגית   18/06/2018  14:00         
0510700201   אופטימיזציה   פרופ' קריתי נחום   28/06/2018  14:00         
0510710101   נושאים מתקדמים בתורת האינפורמציה   פרופ' פדר מאיר   26/07/2018  14:00         
0510721801   ראיה-מנגנונים, מודלים ואלגוריתמים   ד"ר שפיצר חדוה   12/07/2018  14:00         
0510730701   טכניקות בקרה ואלקטרוניקה במערכות הספק   פרופ' וויס ג'ורג'   25/07/2018  14:00         
0510741001   נושאים באלגוריתמים   ד"ר אפלבאום בני   24/07/2018  14:00         
0510742501   מבוא לאלגוריתמי רשת   פרופ' פת-שמיר בועז   17/06/2018  14:00         
0510761901   פוטונים במבנים אלקטרומגנטיים : יסודות ויישומים   ד"ר גינזבורג פבל   16/07/2018  14:00         
0510770101   המרה פוטו-וולטאית של אנרגית שמש   פרופ' רוזנוקס יוסי   03/07/2018  14:00         
0510780501   שיטות נומריות דיפרנציאליות באלקטרומגנטיות   ד"ר חדד יקיר   18/06/2018  14:00         
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive