תואר שני - הנדסה מכנית סמסטר ב' - לוח בחינות

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0540530001   מכניקת זורמים מתקדמת   פרופ' גלפגט אלכסנדר   10/07/2018  14:00         
0540560001   תכן הנדסי: תאוריה ושיטות מתקדמות   פרופ' רייך יורם   17/07/2018  14:00         
0540620101   תורת חומרים מרוכבים   פרופ' חג'-עלי ראמי   18/06/2018  14:00         
0540630601   הידרודינמיקה של גלים   ד"ר טולדו ירון   04/07/2018  14:00         
0540631101   זרימה דו-פאזית   פרופ' טייטל יהודה   04/07/2018  14:00         
0540632001   שחייה ותעופה בטבע   פרופ' זילמן גריגורי   24/07/2018  14:00         
0540641101   אנליזת אלמנטים סופיים 2   פרופ' הררי יצחק   26/06/2018  14:00         
0540641301   מכניקת הרצף   פרופ' רבקין שמואל   17/07/2018  14:00         
0540644001   מכניקת כשל של חומרים וחומרים עם מבנה פנימי   פרופ' שרמן דב   10/07/2018  14:00         
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive