תואר ראשון - הנדסה מכנית סמסטר א' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0512.1204.01 המרת אנרגיה והנע חשמלי שיעור ב 15:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר בק יובל
0512.1204.02 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ה 18:00-16:00 118 וולפסון מר פלד אסף
0512.1204.03 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ד 20:00-18:00 130 וולפסון מר פלד אסף
0512.1204.04 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ג 10:00-08:00 118 וולפסון מר פלד אסף
0512.1204.05 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 10:00-08:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.06 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 16:00-14:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.07 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 12:00-10:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
הנדסה מכנית (0542)
0542.1800.01 מבוא להנדסה מכנית שיעור ב 12:00-10:00 002 דן-דוד פרופ' זייפרט אברהם
0542.2110.01 דינמיקה של גוף קשיח שו"ת א 10:00-08:00 005 אולם דאך גב' מרקמן אלה
0542.2110.01 שו"ת ג 16:00-14:00 102 רוזנבלט תוכנה גב' מרקמן אלה
0542.2200.01 מכניקת המוצקים (1) שו"ת ב 10:00-08:00 134 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.01 שו"ת ד 10:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' שרמן דב
0542.2200.01 שו"ת ג 10:00-09:00 102 כיתות הנדסה מר סימון עידו
0542.4320.01 מכניקת הזורמים (2) שיעור ד 16:00-14:00 103 כיתות הנדסה ד"ר טולדו ירון
0542.4320.01 שיעור א 14:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר טולדו ירון
0542.2400.01 תכן מכני (1) שו"ת א 10:00-08:00 238 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2400.01 שו"ת ד 10:00-08:00 238 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2400.02 תכן מכני (1) שו"ת ד 12:00-10:00 134 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2400.02 שו"ת א 12:00-10:00 134 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2500.01 מכניקת הזורמים (1) שיעור ג 12:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר פסטר אמיר
0542.2500.01 שיעור א 14:00-12:00 134 וולפסון ד"ר פסטר אמיר
0542.2500.02 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ג 13:00-12:00 238 וולפסון מר בן נריה אסף
0542.2500.03 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ג 14:00-13:00 238 וולפסון מר בן נריה אסף
0542.2600.01 תרמודינמיקה (1) שו"ת ב 13:00-11:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' שמר ליב
0542.2600.01 שו"ת ד 13:00-10:00 103 כיתות הנדסה פרופ' שמר ליב
מר פרשטמן אדם
0542.3243.01 מבוא לבקרה שיעור ב 12:00-09:00 103 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3243.02 מבוא לבקרה תרגיל ד 18:00-16:00 008 כיתות הנדסה מר הראל מאיר
0542.3243.08 מבוא לבקרה תרגיל ד 10:00-08:00 104 תוכנה מר הראל מאיר
0542.3243.04 מבוא לבקרה - מעבדה מעבדה ה 12:00-08:00 202 כיתות הנדסה
0542.3243.05 מבוא לבקרה- מעבדה מעבדה ה 16:00-12:00 202 כיתות הנדסה
0542.3243.06 מבוא לבקרה - מעבדה מעבדה ד 20:00-16:00 202 כיתות הנדסה
0542.3243.07 מבוא לבקרה- מעבדה מעבדה ה 20:00-16:00 202 כיתות הנדסה
0542.3620.01 מעבר חום שיעור ה 16:00-13:00 104 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
0542.3620.03 מעבר חום תרגיל ד 12:00-11:00 106 תוכנה מר גולקוב רומן
0542.3780.01 תהליכי עיבוד (1) שו"ת ה 12:00-09:00 438 וולפסון מר אלברג בוריס
0542.3791.01 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
0542.3791.02 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 פרופ' רבקין שמואל
0542.3791.03 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
0542.3791.04 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 פרופ' רבקין שמואל
0542.3791.05 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
0542.3791.06 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 פרופ' רבקין שמואל
0542.4010.01 תיכון ופרוייקט (1) פרויקט פרופ' רייך יורם
0542.4091.01 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 10:00-08:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.02 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ד 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.03 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ד 14:00-12:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.04 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 14:00-12:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.09 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4092.01 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 17:00-14:00 269/370 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
0542.4092.02 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 20:00-17:00 269/370 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
0542.4092.03 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 11:00-08:00 269/370 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
0542.4092.04 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 14:00-11:00 269/370 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
0542.4120.01 תרמודינמיקה (2) שו"ת א 16:00-14:00 103 כיתות הנדסה פרופ' אולמן עמוס
0542.4120.01 שו"ת ד 14:00-12:00 102 כיתות הנדסה פרופ' אולמן עמוס
0542.4132.01 אנרגיה מתחדשת שו"ת ב 18:00-16:00 008 כיתות הנדסה פרופ' קריבוס אברהם
0542.4132.01 שו"ת ה 11:00-09:00 103 כיתות הנדסה פרופ' קריבוס אברהם
0542.4220.01 תורת התנודות שו"ת ב 10:00-08:00 238 וולפסון ד"ר ברינסקי איגור
9542.4220.01 תורת התנודות שו"ת ד"ר ברינסקי איגור
0542.4220.01 תורת התנודות שו"ת ד 10:00-08:00 102 כיתות הנדסה ד"ר ברינסקי איגור
0542.4223.01 מבוא לאלמנטים סופיים שו"ת ב 14:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר קרילוב ויאציסלב
0542.4223.01 שו"ת ד 12:00-10:00 002 דן-דוד ד"ר קרילוב ויאציסלב
0542.4224.01 מכניקת המוצקים (2) שו"ת א 12:00-10:00 207 כיתות הנדסה פרופ' רבקין שמואל
0542.4224.01 שו"ת ג 16:00-14:00 238 וולפסון פרופ' רבקין שמואל
9542.4320.01 מכניקת הזורמים (2) שו"ת ד"ר טולדו ירון
9542.4320.01 שו"ת ד"ר טולדו ירון
9542.4320.01 שו"ת ד"ר טולדו ירון
0542.4391.01 מעבדה בסימולציות נומריות של זרימה ומעבר חום שיעור ד 16:00-14:00 003 -מקלט כיתות הנדסה דר ברמק איליה
0542.4391.02 מעבדה בסימולציות נומריות של זרימה ומעבר חום מעבדה ד 19:00-16:00 003 -מקלט כיתות הנדסה דר ברמק איליה
0542.4420.01 תורת המכונות שו"ת א 18:00-16:00 101 כיתות הנדסה ד"ר גרונפלד יוסף
0542.4420.01 שו"ת ג 18:00-16:00 101 כיתות הנדסה ד"ר גרונפלד יוסף
0542.4422.01 תכן הנדסי: מבוא ושיטות שו"ת ג 20:00-16:00 102 כיתות הנדסה פרופ' רייך יורם
0542.4522.01 מכניקה של טייס וגופים בחלל שו"ת א 16:00-14:00 103 תוכנה פרופ' זייפרט אברהם
0542.4522.01 שו"ת ד 10:00-08:00 103 כיתות הנדסה פרופ' זייפרט אברהם
מר אסט תומר
0542.4620.01 מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים שו"ת ב 13:00-10:00 120 וולפסון דר גבאי רן
0542.4620.02 מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים מעבדה ה 14:00-11:00 278 וולפסון דר גבאי רן
0542.4620.03 מכטרוניקה-עקרונות השימוש במיקרו מעבדים מעבדה ב 16:00-13:00 278 וולפסון דר גבאי רן
0542.4620.04 מכטרוניקה-עקרונות השימוש במיקרו מעבדים מעבדה ה 17:00-14:00 278 וולפסון דר גבאי רן
0581.4131.01 מעבדה בחומרים הנדסיים מעבדה ה 11:00-08:00 266 וולפסון פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0542.4222.01 תורת המבנים שו"ת ד 16:00-14:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' פוקס משה
0542.4222.01 שו"ת ג 20:00-18:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' פוקס משה
0542.4351.01 הנדסה ימית שיעור א 18:00-16:00 102 כיתות הנדסה ד"ר טולדו ירון
9542.4351.09 הנדסה ימית - שיעור מעבדה שיעור
0542.4351.01 הנדסה ימית שיעור ד 18:00-16:00 103 כיתות הנדסה ד"ר טולדו ירון
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive