תואר ראשון - הנדסה מכנית סמסטר א' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0512.1204.01 המרת אנרגיה והנע חשמלי שיעור ב 15:00-12:00 013B פורטר ד"ר בק יובל
0512.1204.02 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ה 18:00-16:00 118 וולפסון מר פלד אסף
0512.1204.03 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ד 20:00-18:00 130 וולפסון מר פלד אסף
0512.1204.04 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ג 10:00-08:00 118 וולפסון מר פלד אסף
0512.1204.05 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 10:00-08:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.06 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 16:00-14:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.07 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 12:00-10:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
הנדסה מכנית (0542)
0542.1800.01 מבוא להנדסה מכנית שיעור ב 12:00-10:00 002 דן-דוד פרופ' זייפרט אברהם
0542.2110.01 דינמיקה של גוף קשיח שו"ת א 10:00-08:00 005 אולם דאך גב' מרקמן אלה
0542.2110.01 שו"ת ג 16:00-14:00 102 רוזנבלט תוכנה גב' מרקמן אלה
0542.2200.01 מכניקת המוצקים (1) שו"ת ב 10:00-08:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.01 שו"ת ד 10:00-08:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.01 שו"ת ג 10:00-09:00 102 כיתות הנדסה מר סימון עידו
0542.4320.01 מכניקת הזורמים (2) שיעור ד 16:00-14:00 008 כיתות הנדסה ד"ר טולדו ירון
0542.4320.01 שיעור א 14:00-12:00 207 כיתות הנדסה ד"ר טולדו ירון
0542.2400.01 תכן מכני (1) שו"ת א 10:00-08:00 134 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2400.01 שו"ת ד 10:00-08:00 134 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2400.02 תכן מכני (1) שו"ת ד 12:00-10:00 134 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2400.02 שו"ת א 12:00-10:00 134 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2500.01 מכניקת הזורמים (1) שיעור ג 12:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר פסטר אמיר
0542.2500.01 שיעור א 14:00-12:00 104 תוכנה ד"ר פסטר אמיר
0542.2500.02 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ג 13:00-12:00 238 וולפסון מר בן נריה אסף
0542.2500.03 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ג 14:00-13:00 238 וולפסון מר בן נריה אסף
0542.2600.01 תרמודינמיקה (1) שו"ת ב 13:00-11:00 104 תוכנה פרופ' שמר ליב
0542.2600.01 שו"ת ד 13:00-10:00 130 וולפסון פרופ' שמר ליב
מר פרשטמן אדם
0542.3243.01 מבוא לבקרה שיעור ב 12:00-09:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3243.02 מבוא לבקרה תרגיל ד 18:00-16:00 127 שאפל מר הראל מאיר
0542.3243.08 מבוא לבקרה תרגיל ד 10:00-08:00 104 תוכנה מר הראל מאיר
0542.3243.04 מבוא לבקרה - מעבדה מעבדה ה 12:00-08:00 202 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3243.05 מבוא לבקרה- מעבדה מעבדה ה 16:00-12:00 202 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3243.06 מבוא לבקרה - מעבדה מעבדה ד 20:00-16:00 202 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3243.07 מבוא לבקרה- מעבדה מעבדה ה 20:00-16:00 202 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3620.01 מעבר חום שיעור ה 15:00-12:00 406 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3620.03 מעבר חום תרגיל ה 16:00-15:00 406 וולפסון מר גולקוב רומן
0542.3780.01 תהליכי עיבוד (1) שו"ת ה 12:00-09:00 438 וולפסון מר אלברג בוריס
0542.3791.01 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.02 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.03 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.04 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.05 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.06 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.4010.01 תיכון ופרוייקט (1) פרויקט לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' רייך יורם
0542.4091.01 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 10:00-08:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.02 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ד 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.03 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ד 14:00-12:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.04 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 14:00-12:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.09 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4092.01 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 17:00-14:00 269/370 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן
0542.4092.02 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 20:00-17:00 269/370 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן
0542.4092.03 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 11:00-08:00 269/370 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן
0542.4092.04 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 14:00-11:00 269/370 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן
0542.4120.01 תרמודינמיקה (2) שו"ת א 16:00-14:00 103 כיתות הנדסה פרופ' אולמן עמוס
0542.4120.01 שו"ת ד 14:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' אולמן עמוס
0542.4132.01 אנרגיה מתחדשת שו"ת ב 18:00-16:00 238 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
0542.4132.01 שו"ת ה 11:00-09:00 103 כיתות הנדסה פרופ' קריבוס אברהם
0542.4220.01 תורת התנודות שו"ת ב 10:00-08:00 206 כיתות הנדסה ד"ר ברינסקי איגור
0542.4220.01 שו"ת ד 10:00-08:00 406 וולפסון ד"ר ברינסקי איגור
0542.4223.01 מבוא לאלמנטים סופיים שו"ת ב 14:00-12:00 130 וולפסון ד"ר קרילוב ויאציסלב
0542.4223.01 שו"ת ד 12:00-10:00 103 תוכנה ד"ר קרילוב ויאציסלב
0542.4224.01 מכניקת המוצקים (2) שו"ת א 12:00-10:00 438 וולפסון פרופ' רבקין שמואל
0542.4224.01 שו"ת ג 16:00-14:00 238 וולפסון פרופ' רבקין שמואל
0542.4224.01 שו"ת ג 13:00-11:00 108 וולפסון פרופ' רבקין שמואל
0542.4391.01 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום שיעור ד 16:00-14:00 003 -מקלט כיתות הנדסה דר ברמק איליה
0542.4391.02 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום מעבדה ד 19:00-16:00 003 -מקלט כיתות הנדסה דר ברמק איליה
0542.4420.01 תורת המכונות שו"ת א 18:00-16:00 102 כיתות הנדסה ד"ר גרונפלד יוסף
0542.4420.01 שו"ת ג 18:00-16:00 101 כיתות הנדסה ד"ר גרונפלד יוסף
0542.4422.01 תכן הנדסי: מבוא ושיטות שו"ת ג 20:00-16:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' רייך יורם
0542.4522.01 מכניקה של טייס וגופים בחלל שו"ת א 16:00-14:00 118 וולפסון פרופ' זייפרט אברהם
0542.4522.01 שו"ת ד 10:00-08:00 205 כיתות הנדסה פרופ' זייפרט אברהם
מר אסט תומר
0542.4620.01 מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים שו"ת ב 13:00-10:00 120 וולפסון דר גבאי רן
0542.4620.02 מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים מעבדה ה 14:00-11:00 278 וולפסון דר גבאי רן
0542.4620.03 מכטרוניקה-עקרונות השימוש במיקרו מעבדים מעבדה ב 16:00-13:00 278 וולפסון דר גבאי רן
0542.4620.04 מכטרוניקה-עקרונות השימוש במיקרו מעבדים מעבדה ה 17:00-14:00 278 וולפסון דר גבאי רן
0581.4131.01 מעבדה בחומרים הנדסיים מעבדה ה 11:00-08:00 266 וולפסון פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0542.4222.01 תורת המבנים שו"ת ד 16:00-14:00 134 וולפסון פרופ' פוקס משה
0542.4222.01 שו"ת ג 20:00-18:00 120 וולפסון פרופ' פוקס משה
0542.4351.01 הנדסה ימית שיעור א 18:00-16:00 118 וולפסון ד"ר טולדו ירון
0542.4351.01 שיעור ד 18:00-16:00 008 תוכנה ד"ר טולדו ירון
0542.4351.01 שיעור ד 18:00-16:00 008 כיתות הנדסה ד"ר טולדו ירון
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>