הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ופיזיקה (תואר כפול) - תשע"ח

עודכן: 15.08.2018

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ופיזיקה*

 

 

תכנית הלימודים המשולבת בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובפיזיקה מופעלת במשותף ע"י הפקולטה להנדסה – בית הספר להנדסת חשמל וע"י הפקולטה למדעים מדויקים - ביה"ס לפיזיקה.

 

מטרת שילוב לימודים אלה היא להכשיר עתודת חוקרים ומהנדסים, אשר חלקה ימשיך בלימודים לתארים גבוהים ואשר תוכל לתפוס תפקיד חשוב, הן במחקר האקדמי המדעי והן בפיתוח והנהגה של התעשייה עתירת הטכנולוגיה בארץ. משך הלימודים ארבע שנים ובסיומן יוענקו לבוגרים: תואר ראשון (B.Sc. ) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ופיזיקה.

 

סטודנטים שביקשו לסיים את לימודיהם בתואר כפול (קבלת שני תארים במקביל) יידרשו להוסיף עוד 12 שעות לימוד בקורסים בפיזיקה ובהנדסת חשמל, מעבר לתוכנית המופיעה בידיעון (223 שעות + 12 שעות), ואז יוכלו לקבל תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ותואר ראשון בפיזיקה.

סטודנטים שיהיו מעוניינים באפשרות זו יוכלו להגיש בקשה לאישור מעבר למסלול תואר כפול החל מהסמסטר השלישי ללימודים.

 

הקבלה מותנית בציון ההתאמה ובמספר המקומות בתכנית. קריטריון הקבלה יהיה גבוה מזה המקובל בשתי התכניות הנפרדות.

 

תנאי מעבר משנה לשנה:

מצב לימודים תקין בכל הקורסים וממוצע ציונים 70 ומעלה בנוסף לתנאים המפורטים בתקנון.

 

 

מבנה הלימודים

 • תכנית הלימודים המומלצת מבוססת על שילוב קורסים הניתנים ע"י ביה"ס לפיזיקה                      (מס' ****.0321)  וקורסים המוצעים לתלמידי המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה (מס'      ****.0512). את דרישות הקדם ותכני הקורסים ניתן למצוא בידיעוני הפקולטה למדעים מדויקים והנדסה.
 • עומס הלימודים הממוצע הוא גבוה במקצת מהעומס הנהוג בתכניות הנפרדות לתואר בוגר בפיזיקה או לתואר בוגר בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה. (החסכון בשעות ההוראה מתאפשר ע"י שילוב קורסים חופפים הנמצאים בשתי התכניות).
 • מכסת השעות המינימלית בתכנית זו - 223 שעות ו-4 שעות מתכנית "כלים שלובים".
 • בסמסטר השישי יבחרו הסטודנטים שני מסלולי בחירה בהנדסה. מסלול אחד יהיה מתוך שלושת המסלולים בתחומי האלקטרוניקה הפיזיקלית: אלקטרואופטיקה, התקנים אלקטרוניים, אלקטרומגנטיות וקרינה. המסלול השני יהיה כל אחד ממסלולי הבחירה המוצעים במגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה (תנאי קדם לבחירה במסלול אנרגיה ואלקטרוניקת הספק הוא הקורס המרת אנרגיה).
 • בסמסטרים 6, 7, 8, על התלמידים ללמוד 4 קורסי בחירה בפיזיקה או בהנדסה. ע"י קורסים אלה ניתן להשלים מסלול נוסף מכל מבחר המסלולים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.
 • סטודנטים בתוכנית מצטיינים יוכלו לבצע פרויקט מחקר ולהתחיל אותו כבר בשלב מוקדם של הלימודים.
 

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ופיזיקה

תכנית לימודים

 

 

 

סמסטר 1

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0321.1111

מעבדה בפיזיקה א' 1

-

-

4

4

3

פיזיקה קלאסית 1

0321.1118

פיזיקה קלאסית 1

4

2

 

6

6

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים1

4

2

 

6

6

 

0366.1100

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א' לפיזיקאים[*]

4

3

 

7

7

 

0509.1724

אלגברה לינארית

5

2

-

7

6

 

סה"כ

 

17

9

4

30

28

 

 

 

 

סמסטר 2

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם        

0321.1104

פרקים בפיזיקה קלאסית

3

1

-

4

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1;  פיזיקה קלאסית 1

0321.1112

מעבדה בפיזיקה א' 2

-

-

4

4

3

מעבדה בפיזיקה א' 1

0321.1119

פיזיקה קלאסית 2

4

2

-

6

6

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2;  פיזיקה קלאסית 1

0321.1201

יחסות פרטית

2

-

-

2

2

פיזיקה קלאסית 1

0321.1840

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 למסלול המשולב**

4

2

-

3

3

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1;  אלגברה לינארית

0509.1820

תכנות - פייתון

2

2

-

4

3

 

0512.3561

מערכות לוגיות ספרתיות

3

1

-

4

3.5

אלגברה לינארית

סה"כ

 

18

8

4

27

24.5

 

 

 

 

סמסטר 3

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0321.2105

מכניקה אנליטית

 

3

1

-

4

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1, 2; פיזיקה קלאסית 1; שיטות בפיזיקה עיונית 1

0321.2121

מעבדה בפיזיקה ב' 1

 

-

-

4

4

4

מעבדה בפיזיקה א'2,1; פיזיקה קלאסית 1+2

0321.2130

שיטות בפיזיקה עיונית 1

3

1

-

4

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1+2

0509.2801

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

-

4

3.5

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

0512.2830

פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק

4

2

-

6

5

פיזיקה קלאסית 2; מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

0512.2832

מעגלים ומערכות לינאריות

4

2

-

6

5

מד"ר; פיזיקה 2

סה"כ

 

17

7

4

28

25.5

 

 

 

 

 

סמסטר 4

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0321.2111

פיזיקה תרמית

 

3

2

-

5

5

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה;  פרקים בפיזיקה קלאסית; פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק; שדות אלקטרומגנטיים

0321.2122

מעבדה בפיזיקה ב' 2

-

-

4

4

4

מעבדה בפיזיקה א'2,1

0512.2508

התקנים אלקטרוניים

4

2

-

6

5

פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק

0512.2510

מבני נתונים ואלגוריתמים

3

1

-

4

3.5

תכנות פייתון; מערכות לוגיות ספרתיות

0512.2525

שדות אלקטרומגנטיים

3

1

-

4

3.5

פיזיקה קלאסית  2; שיטות בפיזיקה עיונית 1

0512.2835

אותות ומערכות

3

1

-

4

3.5

מעגלים ומערכת לינארית; שיטות בפיזיקה עיונית 1

סה"כ

 

16

7

4

27

24.5

 

 

 

 

סמסטר 5

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0321.2103

קוונטים 1

 

3

2

-

5

5

מכניקה אנליטית; אלגברה לינארית; מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; שדות אלקטרומגנטיים

0512.3513

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

4

2

-

6

5

התקנים אלקטרוניים; מעגלים ומערכות לינאריות

0512.3526

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

3

1

-

4

3.5

שדות אלקטרומגנטיים

 

0512.3543

מבוא לתורת הבקרה

2

1

-

3

2.5

מעגלים ומערכות לינאריות; שיטות בפיזיקה עיונית 1

0512.3591

אלקטרוניקה –

מעבדה (1)

-

-

4

4

2

התקנים אלקטרוניים; מעגלים אלקט' אנלוגיים; תמסורת גלים ומערכות מפולגות*

0512.3632

אותות אקראיים ורעש

 

3

2

-

5

4

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; אותות ומערכות

סה"כ

 

15

8

4

27

22

 

 

 

 

סמסטר 6

 • בסמסטר השישי יבחרו הסטודנטים שני מסלולי בחירה בהנדסה. מסלול אחד יהיה מתוך שלושת המסלולים בתחומי האלקטרוניקה הפיזיקלית: אלקטרואופטיקה, התקנים אלקטרוניים, אלקטרומגנטיות וקרינה. המסלול השני יהיה כל אחד ממסלולי הבחירה המוצעים במגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה (תנאי קדם לבחירה במסלול אנרגיה ואלקטרוניקת הספק הוא הקורס המרת אנרגיה).
 • חובה להשלים 3 קורסים בכל מסלול (לא כולל מעבדה). קורסים המוצעים ביותר ממסלול אחד, ייחשבו כממלאים את הדרישות בכל אחד מהמסלולים. כלומר, ניתן להשלים 2 מסלולים ע"י לימוד 5 קורסים בלבד.

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם        

0321.2131

שיטות בפיזיקה עיונית 2

3

1

-

4

4

שיטות בפיזיקה עיונית 1; מבוא מתמטי לפיזיקאים 1, 2

0321.3809

מעבדה בפיזיקה ג' *

-

-

12

12

9

מעבדה בפיזיקה ב' 1+2; מעבדות באלקטרוניקה 1

0512.3514

מעגלים אלקטרוניים ספרתיים

3

1

-

4

3.5

מערכות לוגיות ספרתיות; מעגלים אלקט' אנלוגיים

0512.3592

אלקטרוניקה – מעבדה (2)

-

-

4

4

2

מעגלים אלקט' אנלוגיים; מעבדה באלקט' 1

2 קורסי מסלול בהנדסה

8

 

 

8

 

 

1 קורס בחירה בפיזיקה או בהנדסה

4

 

 

4

 

 

סה"כ

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

סמסטר 7

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0321.3101

קוונטים 2

4

2

-

6

6

קוונטים 1

0321.3103

מבוא למצב מוצק

3

1

-

4

4

פיזיקה תרמית;

קוונטים 1; קוונטים 2

 

0509.2804

אנליזה נומרית

3

1

-

4

3.5

תכנות פייתון; שיטות בפיזיקה עיונית 1

0512.3593

אלקטרוניקה –

מעבדה (3)

-

-

4

4

2

מעגלים אלקט' ספרתיים; מעבדה באלקט' 2

0512.4000

פרוייקט

 

-

-

-

4

6

לימוד קורסים בהיקף של 130 ש"ס

2 קורסי מסלול בהנדסה

 

 

 

8

 

 

סה"כ

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

סמסטר 8

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

מעבדה מתקדמת בהנדסה

 

 

3

3

 

 

חובה לבחור 1 מקורסי הפיזיקה הבאים:

 

 

 

 

 

 

0321.3108

מבוא לאסטרופיזיקה**

(Introduction to Astrophysics)

או

3

1

 

4

4

פיזיקה קלאסית 1+2; מכניקה אנליטית; קוונטים 1

 

0321.3804

מבוא לחלקיקים וגרעין

3

1

 

4

4

קוונטים 1, 2

2 קורסי מסלול בהנדסה

 

 

 

8

 

 

1 קורס בחירה בפיזיקה או בהנדסה

4

 

 

4-3

 

 

סה"כ

 

 

 

 

19-18

 

 

 

 

פרויקט מחקר למצטיינים

 

מטרת הפרויקט:

לאפשר לסטודנטים מצטיינים להשתלב בעבודה מחקרית ברמה גבוהה כבר במהלך התואר הראשון. הפרויקט למצטיינים מחליף את פרויקט הגמר הרגיל לתואר ראשון.

 

כללי הפרויקט:

 1. הקבלה לפרויקט מחקר למצטיינים תעשה בסיום סמסטר שלישי ל-5 אחוז העליונים בתכנית חשמל אלקטרוניקה וחשמל אלקטרוניקה ומדעי המחשב ו-15 אחוז העליונים מחשמל אלקטרוניקה ופיזיקה.
 2. את הפרויקט המחקרי ניתן יהיה להתחיל בסמסטר הרביעי ללימודים. משך הפרויקט 1-4 סמסטרים.
 3. התקשרות בין מנחים לסטודנטים תתבצע בצורה אישית ויזומה על ידי הסטודנט.
 4. בתוך חצי שנה מתחילת העבודה על הפרויקט, יהיה המנחה מחויב להצהיר כי הסטודנט יקבל ציון בעבור עבודת המחקר עד תום הזמן המיועד למחקר (גם אם בסופו של דבר לא יגיעו לתוצרים מחקריים המיועדים לפרסום כמו כתיבת מאמר – ראו סעיף 7).
 5. סטודנטים יוכלו להחליף פרויקט/מנחה כל עוד נותרה להם שנה לסיום הלימודים.
 6. פרויקט יוכל להיות מאויש גם על ידי זוג סטודנטים.
 7. תוצרי הפרויקט – מאמר שהוגש לפרסום בכתב עת מדעי, לצורך זה גם פרסום ראשוני ב-ArXiv ייחשב. במקרה זה הסטודנט לא נדרש להציג סיכום נוסף של עבודתו. במקרה ולא הוגש מאמר לפרסום, יגיש הסטודנט עבודה מסכמת עליה יהיה חתום המנחה.

 

מסלול התקנים אלקטרוניים

המסלול מיועד לסטודנטים המתכננים להשתלב בתעשיית המיקרואלקטרוניקה, אחת מתעשיות "הצמיחה" הגדולות בעולם, בתפקידי ייצור, תכנון, בקרה ומו"פ. ניתן בו רקע מתאים על התקנים וחומרים אלקטרוניים, שיטות ייצור ותכנון. הקורסים מרחיבים ומעמיקים את הידע שהושג בקורסים הבסיסיים.

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

בסמסטר

0512.4601

מבוא ללייזרים

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות; פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק

7

0512.4700

טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה**

3

1

 

4

3.5

התקנים אלקטרוניים

7/5

0512.4702

 

מבוא למערכות מיקרו – אלקטרוניות –מכניות

3

1

-

4

3.5

פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק

8/6

0512.4703

מבוא לתכנון מעגלי*    VLSI**

3

1

-

4

3.5

מערכות לוגיות ספרתיות; התקנים אלקטרוניים; מעגלים ספרתיים

8/6

0512.4704

התקני מצב מוצק*

3

1

-

4

3.5

התקנים אלקטרוניים

8

0512.4705

התקנים אלקטרוניים מתקדמים (חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

התקנים אלקטרוניים

6

0512.4706

מעגלים אנלוגיים משולבים

3

1

-

4

3.5

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

7

0512.4790

מעבדה מתקדמת להתקנים

-

-

3

3

1.5

התקנים אלקטרוניים מתקדמים;  תמסורת גלים ומערכות מפולגות

8/7

0512.4803

התקני מיקרוגלים אקטיביים

3

-

-

3

3

תמסורת גלים ומערכות מפולגות;  התקנים אלקטרוניים

8

 

 

 

מסלול אלקטרומגנטיות וקרינה

גלים אלקטרומגנטיים משמשים להעברת אינפורמציה במערכות שידור-קליטה ובמערכות חישה שונות. מסלול זה עוסק בשיטות אנליזה, תכנון ומימוש של מערכות אלקטרומגנטיות בתדרי רדיו, מיקרוגל וגלים מילימטריים, החל מרמת המקורות, דרך מערכות התמסורת ומעגלי המיקרוגל, הרכיבים והאנטנות, וכלה בהתפשטות הגל ופיזורו ממטרות. המסלול מקנה הכשרה בסיסית למהנדסי מיקרוגל ואנטנות, מיועד גם לאנשי מערכות כגון תקשורת ומכ"ם, ומתאים גם לאנשי אלקטרו-אופטיקה.

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

בסמסטר

0512.4800

הנדסת מיקרוגלים

(חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

6

0512.4802

התקני מיקרוגלים פסיביים

3

1

-

4

3.5

הנדסת מיקרוגלים

7

0512.4803

התקני מיקרוגלים אקטיביים

3

-

-

3

3

תמסורת גלים ומערכות מפולגות; התקנים אלקטרוניים

8

0512.4861

אנטנות וקרינה

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

7

0512.4862

התפשטות ופיזור

גלים

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

7

0512.4890

מעבדה מתקדמת למיקרוגלים

-

-

3

3

1.5

הנדסת מיקרוגלים

7

 
 

 

 

 

מסלול אלקטרו-אופטיקה

מערכות אלקטרו-אופטיות ממלאות כיום תפקידים מרכזיים בחישה, אחסון נתונים ותקשורת, כאשר צפויים בעתיד יישומים אחרים בנושא עיבוד אותות.

מטרת המסלול היא הקניית מושגים וידע בסיסי בהתקנים ומערכות אלקטרו-אופטיות. המעבדה המתקדמת מאפשרת חשיפה ישירה לחלק ממערכות אלו.

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

בסמסטר

0512.4601

מבוא ללייזרים*

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות; פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק

7

0512.4602

מבוא לתקשורת אופטית *

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות; אותות אקראיים ורעש

8

0512.4603

מערכות הדמייה ועיבוד אופטי של נתונים

3

1

-

4

3.5

 

אופטיקה קלאסית

7

0512.4660

אופטיקה קלאסית (חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

או

שדות וגלים אלקטרומגנטיים

6

0512.4690

מעבדה מתקדמת באלקטרו-אופטיקה

-

-

3

3

1.5

 

אופטיקה קלאסית

8/7

0512.4704

התקני מצב מוצק

3

1

-

4

3.5

התקנים אלקטרוניים

8

0512.4862

התפשטות ופיזור גלים

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

7

 

 

 

*  הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים/תיקונים בתכנית זו.

[*] למרות שחדו"א 1א אינו מהווה דרישת קדם לקורסים אחרים, חובה ללמוד אותו במקביל לקורסי השנה הראשונה.

** התלמידים ישתתפו בהרצאות ותרגילים במחצית הראשונה של הסמסטר.

 

*     או באישור אחראי המעבדה.

*   ניתן ללמוד באחד משני הסמסטרים

** תלמידים מצטיינים יכולים לקחת את הקורס בשנה ב' סמסטר 2 באישור ועדת הוראה.

  קורס זה יילמד בשפה האנגלית

 

*  חובה אחד משני הקורסים

** הקורס יינתן באנגלית

*  חובה אחד משני הקורסים.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>