תואר ראשון הנדסת חשמל ואלקטרוניקה סמסטר א' - לוח בחינות

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0512120101   מבוא למערכות ומעגלים חשמליים   ד"ר זיו עפר   04/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0512120401   המרת אנרגיה והנע חשמלי   ד"ר בק יובל   01/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0512182007   תכנות 2 שפת C   פרופ' וול אבישי   15/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0512250801   התקנים אלקטרוניים   ד"ר בן כהן אסיה   14/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0512251007   מבני נתונים ואלגורתמים   גב' דוד לירון   25/01/2018  09:00  25/02/2018  09:00     
0512252501   שדות אלקטרומגנטיים   פרופ' שטינברג בן ציון   30/01/2018  09:00  28/02/2018  09:00     
0512283001   פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק   ד"ר בן כהן אסיה   15/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0512283004   פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק   ד"ר באב"ד אלון   15/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0512283201   מעגלים ומערכות לינארית   פרופ אייל אבישי
פרופ' מסר-ירון חגית  
04/02/2018  14:00  28/03/2018  09:00     
0512283204   מעגלים ומערכות לינארית   פרופ' מסר-ירון חגית
פרופ אייל אבישי  
04/02/2018  14:00  28/03/2018  09:00     
0512283508   אותות ומערכות   פרופ' וייס אנטוני   19/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00     
0512351301   מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים   פרופ' רוזין אריה   12/02/2018  14:00  16/03/2018  09:00     
0512351305   מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים   פרופ' רוזין אריה   12/02/2018  14:00  16/03/2018  09:00     
0512351401   מעגלים אלקטרוניים ספרתיים   מר אוסטרומצקי יונתן   31/01/2018  09:00  28/02/2018  09:00     
0512352601   תמסורת גלים ומערכות מפולגות   פרופ' שויער קובי
פרופ' אלנבוגן טל  
06/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0512352604   תמסורת גלים ומערכות מפולגות   פרופ' אלנבוגן טל
פרופ' שויער קובי  
06/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0512354301   מבוא לתורת הבקרה   פרופ' וויס ג'ורג'
פרופ' מרגליות מיכאל  
24/01/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
0512354304   מבוא לתורת הבקרה   פרופ' מרגליות מיכאל
פרופ' וויס ג'ורג'  
24/01/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
0512356101   מערכות לוגיות ספרתיות   פרופ' אבן גיא   09/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0512357101   המרת אנרגיה   פרופ שמילוביץ דורון   30/01/2018  09:00  28/02/2018  09:00     
0512357104   המרת אנרגיה   פרופ שמילוביץ דורון   30/01/2018  09:00  28/02/2018  09:00     
0512363201   אותות אקראיים ורעש   פרופ' פדר מאיר
ד"ר תמו יצחק  
22/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00     
0512363205   אותות אקראיים ורעש   ד"ר תמו יצחק
פרופ' פדר מאיר  
22/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00     
0512416101   תקשורת ספרתית   ד"ר שייביץ עופר   25/01/2018  14:00  27/02/2018  09:00     
0512416401   מעגלי תקשורת   גב' ברנדה דנה
ד"ר עמרני עופר  
05/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00     
0512416401   מעגלי תקשורת   ד"ר עמרני עופר   05/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00     
0512426101   מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי   פרופ' ירדאור אריה
מר וייס אמיר  
01/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0512426201   עיבוד תמונות   פרופ' קריתי נחום   14/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
0512436201   מערכות משוב שימושיות   מר קאופמן שי   16/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
0512436201   מערכות משוב שימושיות   פרופ' גרשון אליהו   16/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
0512440001   מבנה המחשב   ד"ר אוקסמן גדליה   30/01/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0512440201   מבוא לתכנות מערכות   פרופ' וול אבישי   19/02/2018  09:00  13/04/2018  09:00     
0512446101   ארכיטקטורה של מחשבים   ד"ר אוקסמן גדליה   11/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0512450201   הנע חשמלי של מנועים   פרופ' אפלבוים יוסף   24/01/2018  09:00  28/03/2018  09:00     
0512450401   תפעול מערכות הספק בתנאים א-נורמליים   ד"ר בק יובל
מר פנחסוב אביחי  
31/01/2018  09:00  28/02/2018  09:00     
0512450601   אלקטרוניקת הספק   פרופ' זינגר זיגמונד   08/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0512460101   מבוא לליזרים   ד"ר גינזבורג פבל   09/02/2018  09:00  29/03/2018  09:00     
0512460301   מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים   פרופ' מנדלוביץ דוד   29/01/2018  09:00  26/02/2018  09:00     
0512470001   טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה   פרופ' שחם יוסף
פרופ' רויזין יעקב  
04/02/2018  09:00  29/03/2018  09:00     
0512470601   מעגלים אנלוגיים משולבים   פרופ' סוחר ערן   28/01/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0512480201   התקני מיקרוגלים פאסיביים   פרופ' ג'רבי אליהו
ד"ר גרב חונה  
06/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0512486101   אנטנות וקרינה   פרופ' בוג אמיר   26/01/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive