תואר ראשון הנדסת חשמל ואלקטרוניקה סמסטר א' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה (0512)
0512.1201.01 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים שיעור ב 14:00-12:00 101 נפתלי ד"ר זיו עפר
0512.1201.01 שיעור ד 13:00-11:00 102 כיתות הנדסה ד"ר זיו עפר
0512.1201.02 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים תרגיל ה 14:00-12:00 103 תוכנה מר אשל עמית
0512.1201.03 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים תרגיל ב 18:00-16:00 205 כיתות הנדסה מר אשל עמית
0512.1204.05 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 10:00-08:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.06 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 16:00-14:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.07 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 12:00-10:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.08 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 14:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1820.07 תכנות 2 שפת C שיעור ד 14:00-12:00 008 כיתות הנדסה פרופ' וול אבישי
0512.1820.08 תכנות 2 שפת C תרגיל ג 12:00-10:00 008 תוכנה מר נלקנבאום איליה
0512.2508.01 התקנים אלקטרוניים שיעור ב 11:00-09:00 102 כיתות הנדסה ד"ר בן כהן אסיה
0512.2508.01 שיעור ג 13:00-11:00 134 וולפסון ד"ר בן כהן אסיה
0512.2508.02 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 13:00-11:00 238 וולפסון מר ונה דניאל
0512.2510.07 מבני נתונים ואלגורתמים שיעור ב 13:00-11:00 102 כיתות הנדסה גב' דוד לירון
0512.2510.07 שיעור ג 17:00-16:00 102 כיתות הנדסה גב' דוד לירון
0512.2510.08 מבני נתונים ואלגורתמים תרגיל ד 10:00-09:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר נאור איל
0512.2510.09 מבני נתונים ואלגורתמים תרגיל ד 09:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר נאור איל
0512.2525.01 שדות אלקטרומגנטיים שיעור ב 17:00-14:00 438 וולפסון פרופ' שטינברג בן ציון
0512.2525.02 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ה 14:00-13:00 438 וולפסון מר האני ברהום
0512.2525.10 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ה 14:00-13:00 238 וולפסון ד"ר חדד יקיר
0512.2830.01 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק שיעור א 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר בן כהן אסיה
0512.2830.01 שיעור ד 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר בן כהן אסיה
0512.2830.02 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ד 15:00-13:00 238 וולפסון מר קרן צור שי
0512.2830.03 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ב 17:00-15:00 102 כיתות הנדסה מר קרן צור שי
0512.2830.04 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק שיעור ב 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה ד"ר באב"ד אלון
0512.2830.04 שיעור ה 11:00-09:00 101 כיתות הנדסה ד"ר באב"ד אלון
0512.2830.05 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ד 15:00-13:00 315 רב-תחומי מר שולגה גאורגיי
0512.2830.06 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ב 14:00-12:00 134 וולפסון מר שולגה גאורגיי
0512.2832.01 מעגלים ומערכות לינארית שיעור ה 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ אייל אבישי
פרופ' מסר-ירון חגית
0512.2832.01 שיעור ב 14:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ אייל אבישי
פרופ' מסר-ירון חגית
0512.2832.02 מעגלים ומערכות לינארית תרגיל ה 17:00-15:00 020 אודיטוריום הנדסה מר דדוש יוסי
0512.2832.03 מעגלים ומערכות לינארית תרגיל ד 15:00-13:00 106 תוכנה מר רגב אביב
0512.2832.04 מעגלים ומערכות לינארית שיעור ב 10:00-08:00 002 דן-דוד פרופ' מסר-ירון חגית
פרופ אייל אבישי
0512.2832.04 שיעור ה 13:00-11:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' מסר-ירון חגית
פרופ אייל אבישי
0512.2832.05 מעגלים ומערכות לינארית תרגיל ב 16:00-14:00 104 תוכנה מר ברכה אורי
0512.2832.06 מעגלים ומערכות לינארית תרגיל א 10:00-08:00 406 וולפסון מר נאור איל
0512.2832.07 מעגלים ומערכות לינארית תרגיל ה 16:00-14:00 118 וולפסון גב' גת שני
0512.2832.10 מעגלים ומערכות לינארית תרגיל ה 17:00-15:00 001 כיתות הנדסה מר שמילוביץ נועם
0512.2835.08 אותות ומערכות שיעור ד 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה פרופ' וייס אנטוני
0512.2835.08 שיעור ד 15:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' וייס אנטוני
0512.2835.09 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ה 10:00-08:00 108 וולפסון מר מישר רועי
0512.2835.10 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ה 18:00-16:00 130 וולפסון מר קצ'ולרו אבי
0512.3513.01 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים שיעור ב 18:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3513.01 שיעור ד 14:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3513.02 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ג 14:00-12:00 406 וולפסון מר פרימור דניאל
0512.3513.03 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ב 12:00-10:00 011 ברגלס מר כהן טן שלמה
0512.3513.04 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ד 17:00-15:00 118 וולפסון מר אגרסט ליאור
9512.3513.04 שעת קבלה כהן טל שלמה ה 11:00-10:00 206 כיתות הנדסה
0512.3513.05 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים שיעור ב 12:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3513.05 שיעור ד 10:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3513.06 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ב 18:00-16:00 101 כיתות הנדסה גב' גרביץ אסיה
0512.3513.07 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ב 18:00-16:00 108 וולפסון מר חיים אליהו
0512.3514.01 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים שיעור ד 12:00-09:00 020 אודיטוריום הנדסה מר אוסטרומצקי יונתן
0512.3514.02 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ב 15:00-14:00 130 וולפסון מר פז דניאל
0512.3526.01 תמסורת גלים ומערכות מפולגות שיעור ג 16:00-13:00 103 כיתות הנדסה פרופ' שויער קובי
פרופ' אלנבוגן טל
0512.3526.02 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ג 18:00-17:00 206 כיתות הנדסה גב' בן חיים דניאל
0512.3526.03 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ג 17:00-16:00 206 כיתות הנדסה גב' בן חיים דניאל
0512.3526.04 תמסורת גלים ומערכות מפולגות שיעור ד 17:00-14:00 101 כיתות הנדסה פרופ' אלנבוגן טל
פרופ' שויער קובי
0512.3526.05 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ד 18:00-17:00 205 כיתות הנדסה מר טובי רם
0512.3526.06 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ד 19:00-18:00 205 כיתות הנדסה מר טובי רם
0512.3542.01 מעבדת בקרה מעבדה ג 18:00-14:00 202 כיתות הנדסה פרופ פרידמן אמיליה
0512.3542.02 מעבדת בקרה מעבדה ג 14:00-10:00 202 כיתות הנדסה פרופ פרידמן אמיליה
9512.3542.03 מעבדת בקרה מעבדה
0512.3543.01 מבוא לתורת הבקרה שיעור ד 12:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' וויס ג'ורג'
פרופ' מרגליות מיכאל
0512.3543.02 מבוא לתורת הבקרה תרגיל א 16:00-15:00 205 כיתות הנדסה מר נניקשוילי יצחק
0512.3543.03 מבוא לתורת הבקרה תרגיל א 12:00-11:00 130 וולפסון מר נניקשוילי יצחק
0512.3543.04 מבוא לתורת הבקרה שיעור א 11:00-09:00 103 כיתות הנדסה פרופ' מרגליות מיכאל
פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3543.05 מבוא לתורת הבקרה תרגיל א 15:00-14:00 207 כיתות הנדסה מר נניקשוילי יצחק
0512.3543.06 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ב 13:00-12:00 103 כיתות הנדסה מר נניקשוילי יצחק
0512.3561.01 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור ד 12:00-10:00 101 פורטר פרופ' אבן גיא
0512.3561.01 שיעור ה 10:00-09:00 134 וולפסון פרופ' אבן גיא
0512.3561.02 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ה 15:00-14:00 238 וולפסון מר בריסטיז'בסקי קונסטנט
0512.3571.01 המרת אנרגיה שיעור א 11:00-08:00 206 כיתות הנדסה פרופ שמילוביץ דורון
0512.3571.02 המרת אנרגיה תרגיל ג 13:00-12:00 205 כיתות הנדסה מר פרגאי יאיר
0512.3571.03 המרת אנרגיה תרגיל ג 12:00-11:00 130 וולפסון מר פרגאי יאיר
0512.3571.04 המרת אנרגיה שיעור א 19:00-16:00 101 כיתות הנדסה פרופ שמילוביץ דורון
0512.3571.05 המרת אנרגיה תרגיל ב 09:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר פרגאי יאיר
0512.3571.06 המרת אנרגיה תרגיל ג 17:00-16:00 118 שאפל מר פרגאי יאיר
0512.3572.01 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ד 18:00-14:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.02 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ה 18:00-14:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3591.01 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ג 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3591.02 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ג 12:00-08:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3591.03 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ב 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3591.04 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ה 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0595.3591.01 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ד 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
מר שאולוב עידו
0512.3592.01 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ה 20:00-16:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3592.05 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ה 12:00-08:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3593.01 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה ד 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3593.02 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה ב 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3593.03 אלקטרוניקה -מעבדה (3) מעבדה ד 20:00-16:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3594.01 מעבדה במעגלים אלקטרוניים מעבדה א 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר רפאלי דן
0512.3594.02 מעבדה במעגלים אלקטרוניים מעבדה א 16:00-12:00 306 וולפסון ד"ר רפאלי דן
0512.3594.03 מעבדה במעגלים אלקטרוניים מעבדה א 20:00-16:00 306 וולפסון ד"ר רפאלי דן
0512.3594.04 מעבדה במעגלים אלקטרוניים מעבדה ג 20:00-16:00 306 וולפסון ד"ר רפאלי דן
0512.3632.01 אותות אקראיים ורעש שיעור א 15:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' פדר מאיר
ד"ר תמו יצחק
0512.3632.02 אותות אקראיים ורעש תרגיל ב 15:00-13:00 120 וולפסון גב' אורן לוברמן מור
0512.3632.04 אותות אקראיים ורעש תרגיל ב 12:00-10:00 106 תוכנה מר ברג תומר
0512.3632.03 אותות אקראיים ורעש תרגיל ד 16:00-14:00 406 וולפסון מר ערו מוחמד
0512.3632.05 אותות אקראיים ורעש שיעור ב 16:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר תמו יצחק
פרופ' פדר מאיר
0512.3632.06 אותות אקראיים ורעש תרגיל ד 14:00-12:00 104 תוכנה מר שיוביץ שחר
0512.3632.07 אותות אקראיים ורעש תרגיל ד 12:00-10:00 207 כיתות הנדסה מר ערו מוחמד
0512.4001.01 פרוייקט שלב א' פרויקט ג 17:00-13:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4000.01 פרויקט שלב ב' פרויקט ד 12:00-10:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4161.01 תקשורת ספרתית שיעור א 12:00-09:00 207 כיתות הנדסה ד"ר שייביץ עופר
0512.4161.02 תקשורת ספרתית (אחת לשבועיים) תרגיל ב 10:00-08:00 001 כיתות הנדסה מר בן ישי אסף
0512.4161.03 תקשורת ספרתית (אחת לשבועיים) תרגיל ב 12:00-10:00 001 כיתות הנדסה מר בן ישי אסף
0512.4164.01 מעגלי תקשורת שו"ת ב 16:00-14:00 122 שאפל ד"ר עמרני עופר
0512.4164.01 שו"ת ה 18:00-16:00 205 כיתות הנדסה גב' ברנדה דנה
ד"ר עמרני עופר
0512.4190.01 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה ג 12:00-09:00 201 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4261.01 מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי שו"ת ב 16:00-14:00 008 כיתות הנדסה פרופ' ירדאור אריה
מר וייס אמיר
0512.4261.01 שו"ת ג 14:00-12:00 008 כיתות הנדסה פרופ' ירדאור אריה
מר וייס אמיר
0512.4262.01 עיבוד תמונות שיעור ד 17:00-14:00 102 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.02 עיבוד תמונות מעבדה ג 14:00-12:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
מר נבטי אופיר
0512.4262.03 עיבוד תמונות מעבדה ה 18:00-16:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
מר נבטי אופיר
0512.4262.04 עיבוד תמונות מעבדה ה 18:00-16:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
מר נבטי אופיר
0512.4262.05 עיבוד תמונות מעבדה ה 20:00-18:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
מר גרין מיכאל
0512.4262.06 עיבוד תמונות מעבדה ה 16:00-14:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
מר גרין מיכאל
0512.4262.07 עיבוד תמונות מעבדה ג 14:00-12:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
מר נבטי אופיר
0512.4262.08 עיבוד תמונות מעבדה ה 20:00-18:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
מר נבטי אופיר
0512.4290.01 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות מעבדה ה 11:00-08:00 201 כיתות הנדסה מר כהן יצחק
0512.4290.02 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות מעבדה ג 17:00-14:00 201 כיתות הנדסה מר כהן יצחק
0512.4362.01 מערכות משוב שימושיות שו"ת א 10:00-08:00 101 כיתות הנדסה פרופ' גרשון אליהו
0512.4362.01 שו"ת ד 14:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' גרשון אליהו
0512.4362.01 שו"ת ד 14:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה מר קאופמן שי
0512.4362.01 שו"ת ה 12:00-10:00 118 וולפסון מר קאופמן שי
0512.4390.01 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה א 18:00-15:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4390.03 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה א 14:00-11:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4400.01 מבנה המחשב שיעור א 12:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר אוקסמן גדליה
0512.4400.06 מבנה המחשב תרגיל ג 10:00-08:00 238 וולפסון מר נאור איל
0512.4402.01 מבוא לתכנות מערכות שיעור א 15:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' וול אבישי
0512.4402.02 מבוא לתכנות מערכות תרגיל ה 10:00-09:00 207 כיתות הנדסה מר גלבוע נמרוד
0512.4402.03 מבוא לתכנות מערכות תרגיל ה 09:00-08:00 207 כיתות הנדסה מר גלבוע נמרוד
0512.4402.04 מבוא לתכנות מערכות תרגיל ה 11:00-10:00 207 כיתות הנדסה מר גלבוע נמרוד
0512.4461.01 ארכיטקטורה של מחשבים שיעור ב 15:00-12:00 238 וולפסון ד"ר אוקסמן גדליה
0512.4461.02 ארכיטקטורה של מחשבים תרגיל ה 12:00-11:00 103 כיתות הנדסה מר ליכטר עומר
0512.4491.01 מעבדה מתק' בתקשורת מחשבים מעבדה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' פת-שמיר בועז
0512.4491.02 מעבדה מתק' בתקשורת מחשבים תרגיל ג 20:00-18:00 206 כיתות הנדסה מר מלר תום
0512.4492.01 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה ב 12:00-09:00 204 כיתות הנדסה ד"ר אפלבאום בני
0512.4492.02 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה א 18:00-15:00 204 כיתות הנדסה ד"ר אפלבאום בני
0512.4492.03 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה א 12:00-09:00 204 כיתות הנדסה ד"ר אפלבאום בני
0512.4492.04 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה ב 16:00-13:00 204 כיתות הנדסה ד"ר אפלבאום בני
0512.4492.10 מעבדה מתק' במבנה המחשב תרגיל ה 14:00-12:00 205 כיתות הנדסה מר אליעזר יניב
0512.4493.01 מעבדה מתקדמת בשפת C מעבדה ב 19:00-16:00 104 תוכנה מר אבירם נמרוד
0512.4493.02 מעבדה מתקדמת בשפת C תרגיל ב 20:00-19:00 104 תוכנה מר אבירם נמרוד
0512.4502.01 הנע חשמלי של מנועים שו"ת ב 13:00-11:00 406 וולפסון פרופ' אפלבוים יוסף
0512.4502.01 שו"ת א 12:00-10:00 406 וולפסון פרופ' אפלבוים יוסף
0512.4504.01 תפעול מערכות הספק בתנאים א-נורמליים שו"ת ג 11:00-08:00 130 וולפסון ד"ר בק יובל
מר פנחסוב אביחי
0512.4506.01 אלקטרוניקת הספק שיעור ב 11:00-08:00 101 כיתות הנדסה פרופ' זינגר זיגמונד
0512.4506.02 אלקטרוניקת הספק תרגיל א 09:00-08:00 120 וולפסון מר בדוג תומר
0512.4590.01 מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה מעבדה ב 16:00-13:00 132 וולפסון מר פרגאי יאיר
מר בשארה בשארה
0512.4601.01 מבוא לליזרים שיעור ג 15:00-12:00 130 וולפסון ד"ר גינזבורג פבל
0512.4601.02 מבוא לליזרים תרגיל ד 09:00-08:00 120 וולפסון מר קוזלוב ויטלי
0512.4690.01 מעבדה מתקדמת באלקטרו-אופטיקה מעבדה 012 וולפסון פרופ' אלנבוגן טל
מר אביו אורי
0512.4700.01 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה שיעור א 18:00-15:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס פרופ' שחם יוסף
פרופ' רויזין יעקב
0512.4700.02 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה תרגיל ה 15:00-14:00 120 וולפסון מר בר און לי
0512.4700.03 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה תרגיל ה 16:00-15:00 120 וולפסון מר בר און לי
0512.4706.01 מעגלים אנלוגיים משולבים שיעור ה 15:00-12:00 130 וולפסון פרופ' סוחר ערן
0512.4706.02 מעגלים אנלוגיים משולבים תרגיל א 15:00-14:00 120 וולפסון מר לוינגר רן
0512.4790.01 מעבדה מתקדמת להתקנים מעבדה 005 כיתות הנדסה פרופ' שחם יוסף
מר דגן רונן
0512.4802.01 התקני מיקרוגלים פאסיביים שו"ת ד 16:00-14:00 016 שאפל פרופ' ג'רבי אליהו
ד"ר גרב חונה
0512.4802.01 שו"ת ה 16:00-14:00 438 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
ד"ר גרב חונה
0512.4861.01 אנטנות וקרינה שו"ת ג 19:00-17:00 008 כיתות הנדסה פרופ' בוג אמיר
0512.4861.01 שו"ת ה 19:00-17:00 008 כיתות הנדסה פרופ' בוג אמיר
0512.4862.01 התפשטות ופיזור גלים שיעור ב 18:00-15:00 001 כיתות הנדסה פרופ' הימן אהוד
0512.4862.02 התפשטות ופיזור גלים תרגיל ב 19:00-18:00 001 כיתות הנדסה פרופ' הימן אהוד
0512.4890.01 מעבדה מתקדמת למיקרוגלים מעבדה 327 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
0512.4603.01 מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים שיעור א 12:00-09:00 120 וולפסון פרופ' מנדלוביץ דוד
0512.4603.02 מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים תרגיל ד 18:00-17:00 102 כיתות הנדסה מר ברלב עמרי
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>