תארים מתקדמים הנדסת חשמל סמסטר ב' מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0512.4263.01 עיבוד וניתוח וידאו שיעור ג 14:00-11:00 101 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.06 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0510.7508.01 מתקני מתח גבוה שיעור ב 20:00-18:00 103 תוכנה ד"ר יזרעאלי יצחק
בית הספר להנדסת חשמל (0510)
0510.5001.02 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות שיעור ו 12:00-09:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' מלמד בוריס
0510.5002.01 אנליזה פונקציונלית שיעור ג 19:00-16:00 101 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0510.5005.01 תהליכיים אקראיים שיעור א 19:00-16:00 120 וולפסון פרופ' פדר מאיר
0510.6102.01 עקרונות קידוד וגילוי בתקשורת שיעור ד 19:00-16:00 001 כיתות הנדסה ד"ר רפאלי דן
0510.6201.01 עבוד ספרתי של אותות חד ורב מימדי שיעור א 19:00-16:00 206 כיתות הנדסה ד"ר רג'א ג'יריס
0510.6202.01 תורת השערוך שיעור ה 19:00-16:00 103 כיתות הנדסה ד"ר שייביץ עופר
0510.6251.01 ראייה ממוחשבת שיעור ה 19:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' קריתי נחום
0510.6602.01 אלקטרואופטיקה ואופטיקה לא לינארית שיעור ד 19:00-16:00 438 וולפסון ד"ר באבד אלון
0510.6402.01 עקרונות רשתות תקשורת שיעור א 19:00-16:00 207 כיתות הנדסה ד"ר שטיין יעקב
0510.6610.01 התקנים פוטוניים - עקרונות ויישומים שיעור ג 19:00-16:00 104 תוכנה פרופ' שויער קובי
0510.6801.01 אלקטרודינמיקה קלאסית שיעור ב 20:00-17:00 205 כיתות הנדסה דר סליפאן גריגורי
0510.7002.01 אופטימיזציה שיעור ג 19:00-16:00 205 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0510.7001.01 ממחקר למוצר-סוגיות בהעברת ידע וטכנולוגיה מהאקדמיה לתעשייה שיעור ב 18:00-16:00 207 כיתות הנדסה פרופ' מסר-ירון חגית
0510.7101.01 נושאים מתקדמים בתורת האינפורמציה שיעור ה 18:00-16:00 108 וולפסון פרופ' פדר מאיר
0510.7003.03 כתיבה מדעית באנגלית שיעור ד 18:00-16:00 008 תוכנה גב' ברוידו מוניקה
0510.7003.04 כתיבה מדעית הדרכה אישית שיעור לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה גב' ברוידו מוניקה
0510.7218.01 ראיה-מנגנונים, מודלים ואלגוריתמים שיעור ד 18:00-16:00 101 תוכנה ד"ר שפיצר חדוה
0510.7307.01 טכניקות בקרה ואלקטרוניקה במערכות הספק שיעור ה 20:00-17:00 205 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0510.7409.01 נושאים באבטחת מידע שיעור ד 18:00-16:00 103 כיתות הנדסה פרופ' וול אבישי
0510.7410.01 נושאים באלגוריתמים שיעור ה 18:00-16:00 207 כיתות הנדסה ד"ר אפלבאום בני
0510.7425.01 מבוא לאלגוריתמי רשת שיעור ב 18:00-15:00 134 וולפסון פרופ' פת-שמיר בועז
0510.7619.01 פוטונים במבנים אלקטרומגנטיים : יסודות ויישומים שיעור ה 17:00-15:00 406 וולפסון ד"ר גינזבורג פבל
0510.7701.01 המרה פוטו-וולטאית של אנרגית שמש שיעור א 18:00-16:00 130 וולפסון פרופ' רוזנוקס יוסי
0510.7805.01 שיטות נומריות דיפרנציאליות באלקטרומגנטיות שיעור ב 18:00-16:00 103 תוכנה ד"ר חדד יקיר
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive