תואר ראשון הנדסת חשמל ואלקטרוניקה סמסטר ב' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0512.4163.01 מבוא לקודים לתיקון שגיאות שיעור א 17:00-14:00 406 וולפסון פרופ' אבן גיא
0512.4163.02 מבוא לקודים לתיקון שגיאות תרגיל ב 19:00-18:00 134 וולפסון פרופ' אבן גיא
0512.4704.01 התקני מצב מוצק שו"ת ד 16:00-14:00 104 תוכנה פרופ' אלנבוגן טל
מר קוזלוב ויטלי
0512.4704.01 שו"ת ב 18:00-16:00 102 כיתות הנדסה פרופ' אלנבוגן טל
מר קוזלוב ויטלי
0512.4890.02 מעבדה מתקדמת למיקרוגלים מעבדה 327 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה (0512)
0512.1202.08 אלקטרוניקה בסיסית שיעור ד 12:00-09:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר אלפי יצחק
0512.1202.09 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ב 12:00-11:00 205 כיתות הנדסה מר ממן ליאור
0512.1202.11 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ג 12:00-08:00 306 וולפסון מר אילון אדיר
0512.1202.12 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ג 16:00-12:00 306 וולפסון מר אילון אדיר
0512.1202.13 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ה 20:00-16:00 306 וולפסון מר אילון אדיר
0512.1203.01 מבוא לעיבוד אותות שיעור ד 16:00-13:00 002 דן-דוד מר וייס אמיר
0512.1203.02 מבוא לעיבוד אותות תרגיל ב 13:00-12:00 104 תוכנה מר פישמן בן
0512.1203.03 מבוא לעיבוד אותות תרגיל ב 12:00-11:00 104 תוכנה מר פישמן בן
0512.1205.01 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים שיעור ב 15:00-13:00 002 דן-דוד ד"ר כץ אייל
0512.1205.01 שיעור ג 10:00-09:00 002 דן-דוד ד"ר כץ אייל
0512.1205.02 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ג 11:00-10:00 207 כיתות הנדסה גב' גרביץ אסיה
0512.1205.03 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ג 12:00-11:00 207 כיתות הנדסה גב' גרביץ אסיה
0512.1205.04 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים שיעור ב 18:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר כץ אייל
0512.1205.04 שיעור ג 11:00-10:00 002 דן-דוד ד"ר כץ אייל
0512.1205.05 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ד 17:00-16:00 238 וולפסון גב' חנימוב טטיאנה
0512.1205.06 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ג 13:00-12:00 205 כיתות הנדסה גב' גרביץ אסיה
0512.1206.01 אלקטרוניקה בסיסית להנדסה מכנית שיעור ב 15:00-12:00 003 דן-דוד מר קוזלוב ויטלי
0512.1206.02 אלקטרוניקה בסיסית להנדסה מכנית תרגיל ג 09:00-08:00 108 וולפסון מר גוולבר רועי
0512.1206.03 אלקטרוניקה בסיסית להנדסה מכנית תרגיל ג 10:00-09:00 108 וולפסון מר גוולבר רועי
0512.1206.07 אלקטרוניקה בסיסית להנדסה מכנית תרגיל ה 14:00-13:00 108 וולפסון מר גוולבר רועי
0512.1206.04 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 12:00-08:00 306 וולפסון מר גוולבר רועי
0512.1206.05 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 20:00-16:00 306 וולפסון מר מרקוביץ' אמיר
0512.1206.06 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 16:00-12:00 306 וולפסון מר מרקוביץ' אמיר
9512.1206.08 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה
0512.3571.07 המרת אנרגיה שיעור ד 13:00-10:00 118 וולפסון ד"ר בק יובל
0512.3571.08 המרת אנרגיה תרגיל א 13:00-12:00 118 וולפסון מר לביא דורי
0512.1820.01 תכנות 2 שפת C שיעור ד 14:00-12:00 102 כיתות הנדסה גב' דוד לירון
ד"ר אלפי יצחק
0512.1820.02 תכנות 2 שפת C תרגיל ג 18:00-16:00 003 -מקלט כיתות הנדסה גב' גרביץ אסיה
0512.1820.03 תכנות 2 שפת C תרגיל ה 12:00-10:00 008 תוכנה מר שאולוב עידו
0512.1820.09 תכנות 2 שפת C תרגיל ה 12:00-10:00 003 -מקלט כיתות הנדסה מר מיצנמכר מיכאל
0512.1820.04 תכנות 2 שפת C שיעור ג 11:00-09:00 101 כיתות הנדסה ד"ר אלפי יצחק
גב' דוד לירון
0512.1820.05 תכנות 2 שפת C תרגיל ד 15:00-13:00 003 -מקלט כיתות הנדסה מר נלקנבאום איליה
0512.1820.06 תכנות 2 שפת C תרגיל ד 14:00-12:00 008 תוכנה מר גוטליב נעם
0512.2508.03 התקנים אלקטרוניים שיעור ב 18:00-16:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר נתן אמיר
0512.2508.03 שיעור ד 16:00-14:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר נתן אמיר
0512.2508.04 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 12:00-10:00 134 וולפסון ד"ר מרחסין איליה
0512.2508.05 התקנים אלקטרוניים תרגיל ד 19:00-17:00 206 כיתות הנדסה מר ונה דניאל
0512.2508.06 התקנים אלקטרוניים שיעור ב 12:00-10:00 003 דן-דוד ד"ר בן כהן אסיה
0512.2508.06 שיעור ד 14:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר בן כהן אסיה
0512.2508.07 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 18:00-16:00 238 וולפסון מר שאבי אורן
0512.2508.08 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 15:00-13:00 238 וולפסון ד"ר מרחסין איליה
0512.2509.01 מבוא להתקנים אלקטרוניים שיעור ב 14:00-12:00 106 תוכנה ד"ר נתן אמיר
0512.2509.02 מבוא להתקנים אלקטרוניים תרגיל ב 17:00-16:00 101 כיתות הנדסה גב' קוריץ נטליה
0512.2510.01 מבני נתונים ואלגוריתמים שיעור ג 12:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' גולדרייך רון דנה
0512.2510.01 שיעור ה 13:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' גולדרייך רון דנה
0512.2510.02 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגיל ה 10:00-09:00 134 וולפסון גב' דוד לירון
גב' עדן טליה
0512.2510.02 תרגיל ב 19:00-18:00 102 כיתות הנדסה גב' דוד לירון
גב' עדן טליה
0512.2510.03 מבני נתונים ואלגורתמים תרגיל ה 12:00-11:00 127 שאפל גב' דוד לירון
גב' עדן טליה
0512.2510.04 מבני נתונים ואלגוריתמים שיעור ב 16:00-14:00 101 כיתות הנדסה פרופ' גולדרייך רון דנה
0512.2510.04 שיעור ד 15:00-14:00 103 כיתות הנדסה פרופ' גולדרייך רון דנה
0512.2510.05 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגיל א 13:00-12:00 106 תוכנה גב' דוד לירון
גב' עדן טליה
0512.2510.06 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגיל ה 16:00-15:00 238 וולפסון גב' דוד לירון
גב' עדן טליה
0512.2525.03 שדות אלקטרומגנטיים שיעור ב 15:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' שטינברג בן ציון
0512.2525.04 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ה 15:00-14:00 103 כיתות הנדסה מר פאלק ערן
0512.2525.06 שדות אלקטרומגנטיים שיעור ה 12:00-09:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר גינזבורג פבל
0512.2525.07 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ה 09:00-08:00 205 כיתות הנדסה מר פאלק ערן
0512.2525.08 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ג 11:00-10:00 108 וולפסון מר פאלק ערן
0512.2525.09 שדות אלקטרומגנטיים שיעור ב 15:00-12:00 206 כיתות הנדסה ד"ר חדד יקיר
0512.2525.05 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ד 17:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה מר פאלק ערן
0512.2526.01 שדות וגלים אלקטרומגנטיים שיעור ג 15:00-13:00 118 וולפסון ד"ר גולוב מיכאל
0512.2526.01 שיעור ה 13:00-11:00 205 כיתות הנדסה ד"ר גולוב מיכאל
0512.2526.02 שדות וגלים אלקטרומגנטיים תרגיל ה 16:00-15:00 103 תוכנה מר גוולבר רועי
0512.2830.07 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק שיעור ב 14:00-12:00 238 וולפסון ד"ר באב"ד אלון
ד"ר בן כהן אסיה
0512.2830.07 שיעור ה 10:00-08:00 118 וולפסון ד"ר באב"ד אלון
ד"ר בן כהן אסיה
0512.2830.08 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ד 14:00-12:00 207 כיתות הנדסה מר קרן צור שי
0512.2832.08 מעגלים ומערכות לינאריות שיעור ב 12:00-10:00 108 וולפסון פרופ' מסר-ירון חגית
0512.2832.08 שיעור ד 17:00-15:00 120 וולפסון פרופ' מסר-ירון חגית
0512.2832.09 מעגלים ומערכות לינאריות תרגיל א 18:00-16:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר דדוש יוסי
0512.2835.01 אותות ומערכות שיעור ג 16:00-13:00 002 דן-דוד פרופ' וייס אנטוני
0512.2835.02 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ד 14:00-12:00 108 וולפסון מר מישר רועי
0512.2835.03 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ה 16:00-14:00 101 כיתות הנדסה מר מישר רועי
0512.2835.05 אותות ומערכות שיעור ד 18:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' וייס אנטוני
0512.2835.06 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ג 15:00-13:00 104 תוכנה מר קצ'ולרו אבי
0512.2835.07 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ג 13:00-11:00 108 וולפסון מר קצ'ולרו אבי
0512.2835.04 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ה 17:00-15:00 205 דן-דוד מר קצ'ולרו אבי
0512.3513.08 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים שיעור ג 12:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' סוחר ערן
0512.3513.08 שיעור א 12:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' סוחר ערן
0512.3513.09 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ד 10:00-08:00 207 כיתות הנדסה מר אלעזר טל
0512.3513.10 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ד 19:00-17:00 120 וולפסון מר אלמקיאס משגב
0512.3513.11 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ג 19:00-17:00 206 כיתות הנדסה מר פרימור דניאל
0512.3514.03 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים שיעור ב 16:00-13:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר עמרני עופר
ד"ר אלפי יצחק
0512.3514.04 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ה 13:00-12:00 238 וולפסון מר פז דניאל
0512.3514.05 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ד 11:00-10:00 104 תוכנה מר פז דניאל
0512.3514.06 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים שיעור ה 16:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר עמרני עופר
ד"ר אלפי יצחק
0512.3514.07 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל א 10:00-09:00 238 וולפסון גב' גורן מור
0512.3514.08 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל א 13:00-12:00 238 וולפסון גב' גורן מור
0512.3526.07 תמסורת גלים ומערכות מפולגות שיעור ב 16:00-13:00 130 וולפסון פרופ' הימן אהוד
0512.3526.08 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ד 17:00-16:00 103 תוכנה מר טובי רם
0512.3542.05 מעבדת בקרה מעבדה ב 16:00-12:00 202 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3542.06 מעבדת בקרה מעבדה ב 16:00-12:00 202 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3543.07 מבוא לתורת הבקרה שיעור ד 15:00-13:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3543.08 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ה 16:00-15:00 103 כיתות הנדסה מר אשל עמית
0512.3543.09 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ה 15:00-14:00 206 כיתות הנדסה מר אשל עמית
0512.3561.06 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור א 13:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' אבידן שי
ד"ר אפלבאום בני
0512.3561.07 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ג 15:00-14:00 438 וולפסון מר יעקובי דרור
0512.3561.08 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ג 15:00-14:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר גרצקין יהונתן
0512.3561.09 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור ג 17:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר אפלבאום בני
פרופ' אבידן שי
0512.3561.10 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל א 12:00-11:00 108 וולפסון מר יעקובי דרור
0512.3561.11 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ה 10:00-09:00 101 כיתות הנדסה מר גרצקין יהונתן
0512.3572.03 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ג 12:00-08:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.04 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ב 16:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.05 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה א 16:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.06 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ג 16:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.07 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ב 20:00-16:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.08 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה א 20:00-16:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3591.05 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה א 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' סוחר ערן
0512.3591.06 אלקטרוניקה - מעבדה (1) מעבדה ב 12:00-08:00 306 וולפסון פרופ' סוחר ערן
0512.3591.07 אלקטרוניקה - מעבדה (1) מעבדה ב 20:00-16:00 306 וולפסון פרופ' סוחר ערן
0512.3592.02 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ב 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3592.04 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ג 20:00-16:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3593.05 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה ה 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3593.06 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה א 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3632.08 אותות אקראיים ורעש שיעור א 16:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר תמו יצחק
0512.3632.09 אותות אקראיים ורעש תרגיל ה 14:00-12:00 101 כיתות הנדסה מר ברג תומר
מר מישר רועי
0512.3632.10 אותות אקראיים ורעש תרגיל ה 18:00-16:00 010 ברגלס מר ערו מוחמד
0512.4000.02 פרוייקט שלב ב' פרויקט ד 15:00-13:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4001.02 פרוייקט שלב א' פרויקט ב 16:00-14:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4100.01 מערכות תקשורת שיעור א 13:00-10:00 134 וולפסון ד"ר רג'א ג'יריס
0512.4100.02 מערכות תקשורת תרגיל ב 09:00-08:00 108 וולפסון גב' אורן לוברמן מור
0512.4100.03 מערכות תקשורת תרגיל ג 09:00-08:00 205 כיתות הנדסה גב' אורן לוברמן מור
0512.4190.03 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה א 12:00-09:00 201 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4190.04 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה ד 14:00-11:00 201 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4200.01 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות שיעור ג 11:00-09:00 102 כיתות הנדסה פרופ' ירדאור אריה
0512.4200.01 שיעור ה 10:00-08:00 103 כיתות הנדסה פרופ' ירדאור אריה
0512.4200.02 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (פעם בשבועיים בזמן ההרצאה) תרגיל ג 11:00-09:00 102 כיתות הנדסה מר רגב אביב
0512.4200.04 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות שיעור ב 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה פרופ' ירדאור אריה
0512.4200.04 שיעור ד 10:00-08:00 101 כיתות הנדסה פרופ' ירדאור אריה
0512.4200.05 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (פעם בשבועיים בזמן ההרצאה) תרגיל ב 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה מר שני עידו
0512.4263.01 עיבוד וניתוח וידאו שיעור ג 14:00-11:00 101 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.02 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה ד 12:00-11:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.03 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה ד 09:00-08:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.04 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה ד 11:00-10:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.05 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה ד 10:00-09:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.06 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4291.01 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה א 12:00-09:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר בילביץ לאוניד
0512.4291.02 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה ד 16:00-13:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר בילביץ לאוניד
0512.4291.03 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה ה 19:00-16:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר בילביץ לאוניד
0512.4291.04 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה א 16:00-13:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר בילביץ לאוניד
0512.4300.01 מבוא לבקרה ספרתית שיעור ב 11:00-08:00 438 וולפסון פרופ' גרשון אליהו
0512.4300.02 מבוא לבקרה ספרתית תרגיל ב 12:00-11:00 438 וולפסון מר קאופמן שי
0512.4300.03 מבוא לבקרה ספרתית (אחת לשבועיים) תרגיל ב 19:00-17:00 008 כיתות הנדסה מר קאופמן שי
0512.4360.01 מבוא לבקרה לינארית מודרנית שו"ת ב 14:00-12:00 101 כיתות הנדסה פרופ' שקד אורי
0512.4360.01 שו"ת ה 11:00-10:00 101 כיתות הנדסה פרופ' שקד אורי
0512.4360.01 שו"ת ה 12:00-11:00 101 כיתות הנדסה מר שרון יקיר
0512.4360.01 שו"ת ה 14:00-13:00 103 כיתות הנדסה מר שרון יקיר
0512.4390.02 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה ה 19:00-16:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4390.04 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה ד 19:00-16:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4390.05 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה ה 15:00-12:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4400.03 מבנה המחשב שיעור ג 14:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר אוקסמן גדליה
0512.4400.04 מבנה המחשב תרגיל א 20:00-18:00 438 וולפסון מר נאור איל
0512.4400.05 מבנה המחשב תרגיל ה 20:00-18:00 238 וולפסון מר לוגסי רז לאון
0512.4462.01 מבוא לתקשורת מחשבים שיעור ג 16:00-14:00 101 כיתות הנדסה פרופ' פת-שמיר בועז
0512.4462.01 שיעור ד 11:00-10:00 103 כיתות הנדסה פרופ' פת-שמיר בועז
0512.4462.02 מבוא לתקשורת מחשבים תרגיל ד 14:00-13:00 206 כיתות הנדסה גב' ברוך מור
0512.4462.03 מבוא לתקשורת מחשבים תרגיל ד 15:00-14:00 206 כיתות הנדסה גב' ברוך מור
0512.4490.01 מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת מחשבים מעבדה א 17:00-14:00 204 כיתות הנדסה פרופ' וייס שלמה
מר בריסטיז'בסקי קונסטנט
0512.4490.02 מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת מחשבים מעבדה ד 11:00-08:00 204 כיתות הנדסה פרופ' וייס שלמה
מר בריסטיז'בסקי קונסטנט
0512.4491.03 מעבדה מתקדמת בתקשורת מחשבים מעבדה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' פת-שמיר בועז
0512.4491.04 מעבדה מתקדמת בתקשורת מחשבים תרגיל ד 20:00-18:00 118 וולפסון מר מלר תום
0512.4492.05 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ב 12:00-09:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.4492.06 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ב 17:00-14:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.4492.07 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ג 12:00-09:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.4492.08 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ג 17:00-14:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.4492.11 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב תרגיל ה 11:00-09:00 205 כיתות הנדסה מר אליעזר יניב
0512.4493.03 מעבדה מתקדמת בשפת C מעבדה ד 19:00-16:00 104 תוכנה מר אבירם נמרוד
0512.4493.04 מעבדה מתקדמת בשפת C תרגיל ד 20:00-19:00 104 תוכנה מר אבירם נמרוד
0512.4503.01 ממירים ממותגים בתדר גבוה שו"ת ד 11:00-09:00 205 כיתות הנדסה ד"ר מדיני דרור
0512.4503.01 שו"ת ב 18:00-16:00 104 תוכנה ד"ר מדיני דרור
0512.4505.01 בעיות טכנו כלכליות של מערכות הספק שו"ת ג 12:00-08:00 130 וולפסון ד"ר בק יובל
מר פנחסוב אביחי
0512.4590.02 מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה מעבדה ה 13:00-10:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.4590.03 מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה מעבדה ה 19:00-16:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.4602.01 מבוא לתקשורת אופטית שו"ת ג 17:00-15:00 206 כיתות הנדסה פרופ אייל אבישי
מר גולני אורי
0512.4602.01 שו"ת ה 17:00-15:00 130 וולפסון פרופ אייל אבישי
מר גולני אורי
0512.4803.01 התקני מיקרוגל אקטיביים שו"ת ג 18:00-15:00 238 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
0512.4660.01 אופטיקה קלאסית שו"ת א 10:00-08:00 205 כיתות הנדסה פרופ' מנדלוביץ דוד
מר אלמלאם שי אברהם
0512.4660.01 שו"ת ג 10:00-08:00 103 תוכנה פרופ' מנדלוביץ דוד
מר אלמלאם שי אברהם
0512.4690.02 מעבדה מתקדמת באלקטרו-אופטיקה מעבדה 012 וולפסון פרופ' אלנבוגן טל
0512.4702.01 מבוא למערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות שו"ת ד 11:00-09:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' חנין יעל
מר בנז'מין ארז
0512.4702.01 שו"ת ה 13:00-11:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' חנין יעל
מר בנז'מין ארז
0512.4703.01 מבוא לתכנון מעגלי VLSI שיעור ה 16:00-13:00 102 כיתות הנדסה ד"ר שפט גבריאל
0512.4703.02 מבוא לתכנון מעגלי VLSI תרגיל א 18:00-17:00 020 אודיטוריום הנדסה מר קוקלין יבגני
0512.4703.03 מבוא לתכנון מעגלי VLSI תרגיל ב 09:00-08:00 118 וולפסון מר קוקלין יבגני
0512.4705.01 התקנים אלקטרוניים מתקדמים שיעור ד 14:00-11:00 103 כיתות הנדסה פרופ' רויזין יעקב
0512.4705.02 התקנים אלקטרוניים מתקדמים תרגיל ד 20:00-19:00 108 וולפסון מר בר און לי
0512.4705.03 התקנים אלקטרוניים מתקדמים תרגיל ד 19:00-18:00 108 וולפסון מר בר און לי
0512.4790.02 מעבדה מתקדמת להתקנים מעבדה 005 כיתות הנדסה פרופ' רוזנוקס יוסי
מר דגן רונן
0512.4800.01 הנדסת מיקרוגלים שו"ת ד 18:00-16:00 008 כיתות הנדסה פרופ' בוג אמיר
ד"ר גרב חונה
0512.4800.01 שו"ת ב 19:00-17:00 206 כיתות הנדסה פרופ' בוג אמיר
ד"ר גרב חונה
0555.3801.01 אנטומיה ופיזיולוגיה למהנדסים שו"ת א 12:00-10:00 118 וולפסון ד"ר שביט גבריאל
0555.3801.01 שו"ת ה 12:00-10:00 206 כיתות הנדסה ד"ר שביט גבריאל
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>