תואר ראשון - הנדסה מכנית סמסטר א' - לוח בחינות

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0542211001   דינמיקה של גוף קשיח   גב' מרקמן אלה   12/02/2018  14:00  09/03/2018  09:00     
0542220001   מכניקת המוצקים (1)   מר סימון עידו   04/02/2018  09:00  29/03/2018  09:00     
0542220001   מכניקת המוצקים (1)   פרופ' שרמן דב   04/02/2018  09:00  29/03/2018  09:00     
0542240001   תכן מכני (1)   ד"ר פרישמן מיכאל   05/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0542240002   תכן מכני (1)   ד"ר פרישמן מיכאל   05/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0542250001   מכניקת הזורמים (1)   ד"ר פסטר אמיר   29/01/2018  09:00  27/02/2018  09:00     
0542260001   תרמודינמיקה (1)   פרופ' שמר ליב   23/01/2018  09:00  22/02/2018  09:00     
0542260001   תרמודינמיקה (1)   פרופ' שמר ליב
מר פרשטמן אדם  
23/01/2018  09:00  22/02/2018  09:00     
0542324301   מבוא לבקרה   ד"ר לינזון יואב   22/01/2018  09:00  25/02/2018  09:00     
0542362001   מעבר חום   פרופ ליברזון אלכס   29/01/2018  14:00  27/02/2018  09:00     
0542378001   תהליכי עיבוד (1)   מר אלברג בוריס   25/01/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
0542409101   מעבדה במכניקת המוצקים   פרופ' חג'-עלי ראמי   22/01/2018  09:00  26/02/2018  09:00     
0542409102   מעבדה במכניקת המוצקים   פרופ' חג'-עלי ראמי   22/01/2018  09:00  26/02/2018  09:00     
0542409103   מעבדה במכניקת המוצקים   פרופ' חג'-עלי ראמי   22/01/2018  09:00  26/02/2018  09:00     
0542409104   מעבדה במכניקת המוצקים   פרופ' חג'-עלי ראמי   22/01/2018  09:00  26/02/2018  09:00     
0542409109   מעבדה במכניקת המוצקים   פרופ' חג'-עלי ראמי   22/01/2018  09:00  26/02/2018  09:00     
0542409201   מעבדת זרימה ומעבר חם   ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן  
25/01/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0542409202   מעבדת זרימה ומעבר חם   ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן  
25/01/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0542409203   מעבדת זרימה ומעבר חם   ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן  
25/01/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0542409204   מעבדת זרימה ומעבר חם   ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן  
25/01/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0542412001   תרמודינמיקה (2)   פרופ' אולמן עמוס   09/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00     
0542413201   אנרגיה מתחדשת   פרופ' קריבוס אברהם   21/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0542422001   תורת התנודות   ד"ר ברינסקי איגור   14/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
0542422201   תורת המבנים   פרופ' פוקס משה   18/02/2018  09:00  29/03/2018  09:00     
0542422301   מבוא לאלמנטים סופיים   ד"ר קרילוב ויאציסלב   29/01/2018  09:00  28/02/2018  09:00     
0542422401   מכניקת המוצקים (2)   פרופ' רבקין שמואל   12/02/2018  09:00  29/03/2018  09:00     
0542432001   מכניקת הזורמים (2)   ד"ר טולדו ירון   13/02/2018  14:00  28/03/2018  09:00     
0542435101   הנדסה ימית   ד"ר טולדו ירון   05/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00     
0542442001   תורת המכונות   ד"ר גרונפלד יוסף   15/02/2018  09:00  29/03/2018  09:00     
0542442201   תכן הנדסי: מבוא ושיטות   פרופ' רייך יורם   19/02/2018  09:00         
0542452201   מכניקה של טייס וגופים בחלל   פרופ' זייפרט אברהם   01/02/2018  14:00         
0542452201   מכניקה של טייס וגופים בחלל   פרופ' זייפרט אברהם
מר אסט תומר  
01/02/2018  14:00         
0542462001   מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים   דר גבאי רן   07/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0542462002   מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים   דר גבאי רן   07/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0542462003   מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים   דר גבאי רן   07/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0542462004   מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים   דר גבאי רן   07/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive