המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה - תשע"ח

המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

 

לימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה מיועדים להכשיר את הדרג המוביל במחקר ובפיתוח תעשיות ה‑High-Tech של שנות ה- 2000. ייחודה של הנדסת החשמל והאלקטרוניקה הוא בכך שהיא מכילה מספר רב מאוד של עיסוקים הנדסיים-מדעיים המקיפים כמעט את כל תחומי התעשייה עתירת הידע. מהנדס חשמל ואלקטרוניקה יכול להשתלב בתעשייה המתקדמת במגוון תפקידים - מתכנון ופיתוח  רכיבים אלקטרוניים, דרך תכנון ופיתוח מערכות תקשורת ובקרה ועד לפיתוח ויישום מחשבים.

המאפיין את הלימודים במסגרת אקדמית הוא שימת דגש על הבסיס התיאורטי-מדעי של מקצועות הלימוד. בגישה זו מוקנים לבוגר הכלים להתמודד עם כל טכנולוגיה עכשווית ועתידית. כמו כן מסוגלים הבוגרים להשתלב בלימודים לתארים מתקדמים ובמחקר בתחומי ההנדסה השונים וכן במדעים מדויקים - מתמטיקה, פיזיקה ומחשבים.

 

מבנה תכנית הלימודים:

השלב הראשון בתכנית הלימודים מוקדש להקניית התשתית הפיזיקלית והכלים המתמטיים הדרושים לסטודנט בהמשך לימודיו ובפעילותו העתידה כמהנדס, וללימוד מקצועות בסיסיים במדעי ההנדסה.

 

המשך הלימודים מיועד להרחבת התשתית והעמקתה במקצועות המיוחדים להנדסת החשמל והאלקטרוניקה, על מגוון ענפיה, שמהווים את בסיס הידע המשותף לכל העוסקים במקצוע.

 

לסטודנט ניתנת האפשרות לבחור במספר תחומי התמחות ספציפיים בהתאם לנטיותיו האישיות. הבחירה מתבצעת מבין מסלולי ההתמחות הבאים, שמאפשרים לסטודנט להעמיק ולבסס את הידע שלו במגוון נושאים בהנדסת חשמל:

מחשבים, תקשורת, בקרה, עיבוד אותות, התקנים אלקטרוניים, אלקטרואופטיקה, קרינה וגלים, אנרגיה ומערכות הספק, ביו-אלקטרוניקה וחומרים. כן ניתנת אפשרות לסטודנט להרחיב ידיעותיו במקצועות הנדסיים אחרים, או להשלימן ולבססן בלימודים נוספים במתמטיקה או במדעים מדויקים.

 

לימוד במעבדה מהווה חלק אינטגרלי של תכנית הלימודים ומיועד להמחיש ולבסס את החומר העיוני הנלמד בהרצאות ולהקנות לסטודנט ניסיון וגישה ישירה למכשירים, לרכיבים ולמערכות, שבאמצעותם מיישם המהנדס את רעיונותיו. בנוסף, כל סטודנט נדרש לבצע פרוייקט הנדסי שבו הוא יכול להביא לידי ביטוי את הידע שרכש במהלך לימודיו.

 • סטודנטים בתוכנית מצטיינים יוכלו לבצע פרויקט מחקר ולהתחיל אותו כבר בשלב מוקדם של הלימודים.

 

על מנת להיות זכאי לתואר, נדרש הסטודנט לצבור 192 שעות, (כולל 6 שעות קורסי העשרה מתכנית "כלים שלובים").

 

ניתן להעריך, שסטודנט ברמה ממוצעת מסוגל להשלים את לימודיו בתכנית הרגילה בארבע שנים (שמונה סמסטרים) ותכנית הלימודים המומלצת שלהלן מבוססת על פרק זמן זה.

 

בעלי תואר הנדסאי מוסמך מסוגלים להשלים את לימודיהם בזמן קצר יותר על סמך הפטורים הניתנים להם (רשימת הפטורים בעמ' 60).

 

בוגרי התכנית יקבלו תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

 

המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

תכנית לימודים

 

 

 

הערה: דרישות הקדם המודגשות בקו  הן במקביל.

 

 

סמסטר 1

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1117

השלמה מתמטית לפיזיקה

2

2

-

4

3

 

0509.1118

פיזיקה קלאסית 1

4

2

-

6

5

השלמה מתמטית לפיזיקה

0509.1724

אלגברה לינארית

5

2

-

7

6

 

0509.1746

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'

4

2

-

6

5

 

0509.1820

תכנות  - פייתון

2

2

-

4

3

 

 

סה"כ

17

10

-

27

22

 

 

 

סמסטר 2

 

 

         אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1745

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

1

-

4

3.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'; אלגברה לינארית

0509.1747

חשבון דיפרנציאלי

ואינטגרלי 2ב'

4

2

-

6

5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'

0509.1829

פיזיקה (2)

4

2

-

6

5

פיזיקה קלאסית 1

0512.1820

תכנות 2 – שפת C

2

2

-

4

3

תכנות - פייתון

0512.3561

מערכות לוגיות ספרתיות

3

1

-

4

3.5

אלגברה לינארית

 

סה"כ

17

7

-

24

20

 

 

 

סמסטר 3

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1834

מעבדה בפיזיקה

-

-

2

2

2

 

0509.2801

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

-

4

3.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  2ב'

0509.2843

אנליזה הרמונית

 

2

1

-

3

2.5

חשבון דיפ' ואינטגרלי 2ב'; מד"ר; פונקציות מרוכבות

0509.2844

פונקציות מרוכבות

2

1

-

3

2.5

אלגברה לינארית;

 חשבון דיפ' ואינטגרלי 2ב'

0512.2830

פיזיקה קוונטית ומצב מוצק

4

2

-

6

5

מע' בפיזיקה; פיזיקה (2);   מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

0512.2832

מעגלים ומערכות לינאריות

4

2

-

6

5

משוואות דיפרנציאליות רגילות; פיזיקה 2

 

סה"כ

15

7

2

24

20.5

 

 

 

 

 

 

 

סמסטר 4

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.2804

אנליזה נומרית

3

1

-

4

3.5

תכנות – פייתון; משוואות דיפרנציאליות רגילות

0509.2846

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

2

1

-

3

2.5

מד"ר;

פונקציות מרוכבות;

אנליזה הרמונית.

0512.2508

התקנים אלקטרוניים

4

2

-

6

5

פיזיקה קוונטית ומצב מוצק

0512.2510

מבני נתונים ואלגוריתמים

3

1

-

4

3.5

תכנות  2 – שפת c; מערכות לוגיות ספרתיות

0512.2525

שדות אלקטרומגנטיים

3

1

-

4

3.5

אנליזה הרמונית;

פיזיקה (2); משוואות דיפרנציאליות חלקיות

0512.2835

אותות ומערכות

3

1

-

4

3.5

אנליזה הרמונית;

מעגלים ומערכות לינאריות

 

סה"כ

18

7

-

25

21.5

 

 

 

סמסטר 5 (1)

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0512.3513

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

4

2

-

6

5

התקנים אלקטרוניים;

מעגלים ומערכות לינאריות

0512.3526

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

3

1

-

4

3.5

שדות אלקטרומגנטיים

 

0512.3543

מבוא לתורת הבקרה

2

1

-

3

2.5

מעגלים ומערכות לינאריות

0512.3571

המרת אנרגיה

 

3

1

-

4

3.5

מעגלים ומערכות לינאריות; שדות אלקטרומגנטיים

0512.3591

אלקטרוניקה - מעבדה   (1)

-

-

4

4

2

התקנים אלקטרוניים;

מעגלים אלק' אנלוגיים; תמסורת גלים ומערכות מפולגות

0512.3632

אותות אקראיים ורעש

3

2

-

5

4

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה;  אותות ומערכות

0512.4400

מבנה המחשב*

(חובה במסלול)

2

2

-

4

3.5

מבני נתונים ואלגוריתמים; מער' לוגיות ספרתיות

 

סה"כ

15-18

7-8

4

26-30

20.5-24

 

 

 

סמסטר 6

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0512.3514

מעגלים אלקטרוניים ספרתיים

3

1

-

4

3.5

מערכות לוגיות ספרתיות;

מעגלים אלקט' אנלוגיים

0512.3572

מעבדה בהמרת אנרגיה

-

-

2

2

1

המרת אנרגיה

0512.3592

אלקטרוניקה - מעבדה  (2)

-

-

4

4

2

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים;

אלקטרוניקה מעבדה (1)

 

3 קורסי מסלול

 

-

-

-

12

10.5

 

 

סה"כ

3

1

6

22

17

 

 

 

 

 

סמסטר 7

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0512.3593

אלקטרוניקה - מעבדה  (3)

-

-

4

4

2

מעגלים אלקטרוניים

ספרתיים;

אלקטרוניקה מעבדה (2)

0512.4001

פרוייקט גמר שלב א'

 

-

-

-

-

-

130 שעות  

 

3 קורסי מסלול

 

-

-

-

12

10.5

 

 

סה"כ

-

-

4

16

12.5

 

 

 

סמסטר 8

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0512.4000

פרוייקט גמר שלב ב'

-

-

-

4

6

מותנה במעבר פרויקט גמר שלב א'

 

3 קורסי מסלול

-

-

-

12

10.5

 

 

2 מעבדות מתקדמות

-

-

-

6

3

 

 

סה"כ

 

 

-

22

19.5

 

 

 

 

פרויקט מחקר למצטיינים

 

מטרת הפרויקט:

לאפשר לסטודנטים מצטיינים להשתלב בעבודה מחקרית ברמה גבוהה כבר במהלך התואר הראשון. הפרויקט למצטיינים מחליף את פרויקט הגמר הרגיל לתואר ראשון.

 

כללי הפרויקט:

 1. הקבלה לפרויקט מחקר למצטיינים תעשה בסיום סמסטר שלישי ל-5 אחוז העליונים בתכנית חשמל אלקטרוניקה וחשמל אלקטרוניקה ומדעי המחשב ו-15 אחוז העליונים מחשמל אלקטרוניקה ופיזיקה.
 2. את הפרויקט המחקרי ניתן יהיה להתחיל בסמסטר הרביעי ללימודים. משך הפרויקט 1-4 סמסטרים.
 3. התקשרות בין מנחים לסטודנטים תתבצע בצורה אישית ויזומה על ידי הסטודנט.
 4. בתוך חצי שנה מתחילת העבודה על הפרויקט, יהיה המנחה מחויב להצהיר כי הסטודנט יקבל ציון בעבור עבודת המחקר עד תום הזמן המיועד למחקר (גם אם בסופו של דבר לא יגיעו לתוצרים מחקריים המיועדים לפרסום כמו כתיבת מאמר – ראו סעיף 7).
 5. סטודנטים יוכלו להחליף פרויקט/מנחה כל עוד נותרה להם שנה לסיום הלימודים.
 6. פרויקט יוכל להיות מאויש גם על ידי זוג סטודנטים.
 7. תוצרי הפרויקט – מאמר שהוגש לפרסום בכתב עת מדעי, לצורך זה גם פרסום ראשוני ב-ArXiv ייחשב. במקרה זה הסטודנט לא נדרש להציג סיכום נוסף של עבודתו. במקרה ולא הוגש מאמר לפרסום, יגיש הסטודנט עבודה מסכמת עליה יהיה חתום המנחה.

 

 

 

בחירה

 

1. יש לבחור 3 מסלולים.

2. במסלולים אלה יש לצבור סה"כ 9 קורסים (לא כולל מעבדות).

3. יש להשלים לפחות 2 קורסים בכל מסלול (כולל קורסי החובה במסלול).

4. המסלולים שבהם אפשר לקחת יותר מ-3 קורסים הם: תקשורת, עיבוד אותות, התקנים, מחשבים        

    ואנרגיה ואלקטרוניקת הספק. (בכל שאר המסלולים ניתן לקחת עד 3 קורסים).

5. קורסים המוצעים ביותר ממסלול אחד ייחשבו כממלאים את הדרישות בכל אחד מהמסלולים.

6. יש להשלים 2 מעבדות מתקדמות בשני מסלולים שונים, ובתנאי שיש לתלמיד את דרישות הקדם

    למעבדה.

 

לצורך מילוי מכסת השעות לתואר (192 שעות) רשאי התלמיד לבחור קורסים מרשימת קורסי המסלול או קורסים מתקדמים ממחלקות אחרות בפקולטה, או קורסים המוצעים ע"י הפקולטה למדעים מדויקים, או מרשימת הקורסים ללימודי תואר שני.

ההשתתפות בקורסי תואר שני מחייבת אישור המורה וראש המגמה (לתשומת לב: בקורסי תואר שני אין מועד ב').

 

 

מסלול תקשורת (במסלול זה ניתן לקחת יותר משלושה קורסים)

תחום התקשורת חובק מגוון רחב ביותר של נושאים, חלקם בעלי אופי של דיסציפלינה מדעית וחלקם חדשניים ומתפתחים בקצב מהיר המוכתב ע"י התפתחות טכנולוגית נמרצת. הידע, המוקנה ע"י לימוד קורסים בנושא התקשורת, חיוני הן עבור העוסקים בפיתוח מוצרים המשמשים לתקשורת אלקטרונית והן לצורך התמודדות עם בעיות הקשורות בתחומים אחרים, כגון עיבוד אותות, בקרה ומחשבים.

המסלול מציע קורסים בסיסיים תיאורטיים וכן קורסים בעלי גוון טכני יותר. מספר ניכר של קורסים בתואר שני  מבוססים על הידע הנרכש בקורסי מסלול זה.

 

מס'

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

בסמ'

קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

מחזור

רגיל

מחזור אביב

0510.6101

תורת האינפורמציה**

3

-

-

3

3

אותות אקראיים ורעש

7

8

0510.6102

עקרונות קידוד וגילוי בתקשורת** 

3

-

 

3

3

תקשורת ספרתית

8

7

0512.4100

מערכות תקשורת

 (חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש

6

7

0512.4161

תקשורת ספרתית

 (חובה במסלול) ****

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש

7

6

0512.4162

העברה ספרתית של אותות*  *** 

3

1

-

4

3.5

תקשורת ספרתית;

 

8

7

0512.4163

מבוא לקודים לתיקון שגיאות

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש

8

7

0512.4164

מעגלי תקשורת

3

1

-

4

3.5

מעגלים אלקט'

 אנלוגיים;

מער' תקשורת

7

8

0512.4190

מעבדה מתקדמת בתקשורת

-

-

3

3

1.5

מערכות תקשורת

7/8

8

0512.4462

מבוא לתקשורת מחשבים

3

1

-

4

3.5

מבנה המחשב

8

7

0512.4602

מבוא לתקשורת אופטית

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות; אותות אקראיים ורעש

8

7

 

 

 

 

 

 

מסלול עיבוד אותות (במסלול זה ניתן לקחת יותר משלושה קורסים)

 

תחום זה  כיום הוא בעל חשיבות מרכזית במגוון רחב של שטחים ושימושים הכוללים תקשורת ספרתית, עיבוד אותות דיבור, עיבוד תמונות, הנדסה רפואית, מערכות צבאיות ועוד. ההתפתחות האקספוננציאלית באמצעי המחשוב והמזעור מאפשרים שימוש בטכניקות עיבוד אותות מתקדמות לצורך פתרון בעיות ופיתוח מוצרים מתוחכמים. מטרת המסלול היא להקנות מושגים וידע בסיסי בעיבוד אותות על תחומיו המגוונים, הן בהיבט התיאורטי והן בהיבט המעשי. המעבדה הנלווית עוסקת במימוש שיטות עיבוד אותות על גבי מעבד האות הייעודי, ה-DSP.

בסיכום, המסלול מקנה ידע בסיסי הכרחי למהנדס המתעתד לעסוק במחקר או בפיתוח בתעשיית ההי‑טק בתחום עיבוד אותות על היבטיו הרבים והמגוונים.

 

מס'

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

בסמ'

קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

מחזור

רגיל

מחזור אביב

0512.4200

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

(חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

מבוא לניתוח אותות

6

5/7

0512.4261

מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי*

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש; מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

7

6/8

0512.4162

העברה ספרתית של אותות**  *****

3

1

-

4

3.5

תקשורת ספרתית

8

7

0510.6202

תורת השערוך***

3

-

-

3

3

אותות אקראיים

ורעש

6/8

7

0512.4290

מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות**

-

-

3

3

1.5

מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי

7

8

0512.4262

עיבוד תמונות*

3

-

1

4

3.5

אותות אקראיים ורעש; מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

7

6/8

0512.4263

עיבוד וניתוח וידאו

3

-

1

4

3.5

עיבוד תמונות

8

7

0512.4291

מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות

-

-

3

3

1.5

עיבוד תמונות

8

7

0512.4603

מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים****

3

1

-

4

3.5

אופטיקה קלאסית

7

8

 

 

 

 

 

מסלול בקרה

 

תחום הבקרה משתרע על מגוון רחב מאד של תחומים תעשייתיים וכמעט בכל תחום שבו יש צורך לבצע החלטות בזמן אמת. לדוגמה: מערכות ייצור, רובוטיקה, כלי טייס, מערכות משולבות מכניקה ואלקטרוניקה, רוב המערכות הדינמיות והמערכות הכימיות. בכל המערכות הנ"ל משולב תהליך בקרה  (Feedback).  מבנה הקורסים והחומר הנלמד מכשירים את הסטודנט לראיה כוללת אנליטית ומסודרת לניתוח ותכנון בקרה במגוון רחב מאד של תחומים, כולל שימוש בכלי תכנון (תכנה) המתקדמים ביותר הקיימים בעולם.

 

מס'

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

בסמ'

קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

מחזור

רגיל

מחזור

אביב

0512.3542

מעבדת בקרה

-

-

2

2

1

מבוא לתורת

הבקרה

6/7

7/8

0512.4300

מבוא לבקרה ספרתית

3

1

-

4

3.5

מבוא לתורת

הבקרה

6/8

7

0512.4360

מבוא לבקרה לינארית מודרנית (חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

מבוא לתורת הבקרה;

אותות אקר' ורעש

6/8

5/7

0512.4362

מערכות משוב שימושיות

(חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

מבוא לתורת הבקרה

7

6/8

0512.4390

מעבדה מתקדמת בבקרה

-

-

3

3

1.5

מע' בבקרה; 

מבוא  לבקרה

לינארית  מודרנית;                              

מערכות מחשוב  

שימושיות.

7/8

7/8

0542.4621

מבוא לרובוטיקה*

3

-

-

3

2.5

פיזיקה קלאסית 1;

מבוא לתורת הבקרה

7

6/8

 

 

 

 

 

 

 

 

מסלול מחשבים (במסלול זה ניתן לקחת יותר משלושה קורסים)

 

מסלול זה מקנה ידע מתקדם בחומרה ובתוכנה.

שני הקורסים "מבנה המחשב" ו"ארכיטקטורה של מחשבים" עוסקים בחומרה, מרכיבים ספרתיים ועד למחשוב מקבילי. הקורס "מבוא לתכנות מערכות" עוסק בעקרונות של מערכות הפעלה ובמהדרים.

 

מס'

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

בסמ'

קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

מחזור

רגיל

מחזוראביב

0368.3065

מבוא לאבטחת מידע

3

1

-

4

3.5

הרישום כפוף לאישור מרצה הקורס – מס' מקומות מוגבל; מבנה המחשב; מבוא לתכנות מערכות

6/8

7

0510.6401

תכנון וניתוח אלגוריתמים*

3

-

-

3

3

מבנה נתונים ואלגוריתמים

7

8

0512.4163

מבוא לקודים לתיקון שגיאות

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש

8

7

0512.4262

עיבוד תמונות

3

-

1

4

3.5

אותות אקראיים ורעש; מבוא לעיבוד ספרתי של אותות;

7

6/8

0512.4400

מבנה המחשב

(חובה במסלול)

2

2

-

4

3.5

מבני נתונים ואלגוריתמים; מער' לוגיות ספרתיות

5/6

5/6

0512.4402

מבוא לתכנות מערכות

(חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

מבני נתונים ואלגוריתמים;

מבנה המחשב

7

6/8

0512.4461

ארכיטקטורה של מחשבים

3

1

-

4

3.5

מבנה המחשב

7

6/8

0512.4462

מבוא לתקשורת מחשבים**

3

1

-

4

3.5

מבנה המחשב

8

7

0512.4490

מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת-מחשבים**

-

-

3

3

1.5

מבנה המחשב; ארכיטקטורה של מחשבים

8

7

0512.4491

מעבדה מתקדמת בתקשורת מחשבים

-

1

2

3

1.5

מבוא לתקשורת מחשבים או אישור מאחראי מעבדה

7/8

7/8

0512.4492

מעבדה מתקדמת במבנה המחשב**

-

1

3

4

2

מבנה המחשב

7/8

7/8

0512.4493

מעבדה מתקדמת בשפת C

 

1

3

4

2

תכנותC ; מבני נתונים

7/8

7/8

0512.4703

מבוא לתכנון מעגלי* VLSI***

3

1

-

4

3.5

מערכות לוגיות ספרתיות; התקנים אלקטרוניים; מעגלים ספרתיים

6/8

7

 

 

 

 

 

מסלול אנרגיה ואלקטרוניקת הספק (במסלול זה ניתן לקחת יותר משלושה קורסים)

 

מסלול זה עוסק במעגלים אלקטרוניים לוויסות הספק, ממירי הספק ממותגים בתדר גבוה להמרת הספק,  ac-dc, dc-dc, ו- dc-ac, הן בשיקולי בקרה והן בשיקולים טופולוגיים. בתחום  ההינע האלקטרוני, מטפלים בהיבטים מערכתיים של מנועים, עומסים, מגברי הספק להפעלת המנועים. תחום הזרם החזק עוסק בייצור, העברה וחלוקה של הספק חשמלי, בשיקולים טכנו-כלכליים, במערכות הספק למתחים גבוהים ונמוכים, בתנאי תפעול רגילים ובתנאי תפעול תוך תקלות והפרעות.

 

מס'

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

בסמ'

קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

מחזור

רגיל

מחזוראביב

0512.4362

מערכות משוב שימושיות

3

1

-

4

3.5

מבוא לתורת הבקרה

7

6/8

0512.4502

הנע חשמלי של מנועים*

3

1

-

4

3.5

המרת אנרגיה

7

6/8

0512.4503

ממירים ממותגים בתדר גבוה*

3

1

-

4

3.5

מבוא למערכות לינאריות;

המרת אנרגיה

6/8

5/7

0512.4504

תפעול מערכות הספק בתנאים א-נורמליים

3

1

-

4

3.5

בעיות טכנו- כלכליות של מערכות הספק

7

8

0512.4505

בעיות טכנו-כלכליות

של מערכות הספק*

3

1

-

4

3.5

המרת אנרגיה

6/8

7

0512.4506

אלקטרוניקת הספק

3

1

-

4

3.5

המרת אנרגיה

7

6/8

0512.4590

מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה

-

-

3

3

1.5

המרת אנרגיה;

מעבדה בהמרת אנרגיה

7/8

7/8

 

 

 

להלן רשימת הקורסים הנדרשים על מנת להירשם בפנקס המהנדסים במדור זרם חזק. כמו כן, ישנה גם דרישה לבצע פרויקט גמר בתחום של זרם חזק.

 

 1. 0512-2525 - שדות אלקטרומגנטיים
 2. 0512-3571 - המרת אנרגיה
 3. 0512-3572 - המעבדה להמרת אנרגיה
 4. 0512-3673 - הנע אלקטרוני של מנועים
 5. 0512-3674 - בעיות טכנו כלכליות של מערכות הספק
 6. 0512-4504 - תפעול מערכות הספק בתנאים א-נורמליים
 7. 0512-4503 - ממירים ממותגים בתדר גבוה
 8. 0510-7507 - התקני מתח נמוך
 9. 0510.7508 - התקני מתח גבוה

 

 

יש לשים לב כי התנאים לקבל רישיון אינם נקבעים ע"י האוניברסיטה כי אם ע"י האחראי על מתן רישיונות במשרד העבודה והם עשויים להשתנות ע"י משרד העבודה.

 

 

 

 

 

 

 

מסלול אלקטרו-אופטיקה

 

מערכות אלקטרו-אופטיות ממלאות כיום תפקידים מרכזיים בחישה, אחסון נתונים ותקשורת, כאשר צפויים בעתיד יישומים אחרים בנושא עיבוד אותות.

מטרת המסלול היא הקניית מושגים וידע בסיסי בהתקנים ומערכות אלקטרו-אופטיות. המעבדה המתקדמת מאפשרת חשיפה ישירה לחלק ממערכות אלו.

 

מס'

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

בסמ'

קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

מחזור רגיל

מחזור אביב

0512.4601

מבוא ללייזרים*

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות; פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק

7

6/8

0512.4602

מבוא לתקשורת אופטית *

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות; אותות אקראיים ורעש

8

7

0512.4603

מערכות הדמייה ועיבוד אופטי של נתונים**

3

1

-

4

3.5

 

אופטיקה קלאסית

7

8

0512.4660

אופטיקה קלאסית (חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות או שדות וגלים אלקטרומגנטיים

6

7

0512.4690

מעבדה מתקדמת באלקטרו-אופטיקה

-

-

3

3

1.5

 

אופטיקה קלאסית

7/8

8

0512.4704

התקני מצב מוצק

3

1

-

4

3.5

התקנים אלקטרוניים

8

7

0512.4862

התפשטות ופיזור גלים

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

7

6/8

 
 

 

 

 

 

מסלול התקנים אלקטרוניים (במסלול זה ניתן לקחת יותר משלושה קורסים)

 

המסלול מיועד לסטודנטים המתכננים להשתלב בתעשיית המיקרואלקטרוניקה, אחת מתעשיות "הצמיחה" הגדולות בעולם, בתפקידי ייצור, תכנון, בקרה ומו"פ. ניתן בו רקע מתאים על התקנים וחומרים אלקטרוניים, שיטות ייצור ותכנון. הקורסים מרחיבים ומעמיקים את הידע שהושג בקורסים הבסיסיים.

 

מס'

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

בסמ'

קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

מחזור

רגיל

מחזוראביב

0512.4601

מבוא ללייזרים

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות; פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק

7

6/8

0512.4700

טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה **

3

1

 

4

3.5

התקנים אלקטרוניים

7

6/8

0512.4702

מבוא למערכות מיקרו – אלקטרוניות –מכניות

3

1

-

4

3.5

פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק

6/8

7

0512.4703

מבוא לתכנון מעגלי*  VLSI **

3

1

-

4

3.5

מערכות לוגיות ספרתיות; התקנים אלקטרוניים; מעגלים ספרתיים

6/8

7

0512.4704

התקני מצב מוצק*

3

1

-

4

3.5

התקנים אלקטרוניים

8

5/7

0512.4705

התקנים אלקטרוניים מתקדמים (חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

התקנים אלקטרוניים

6

5/7

0512.4706

מעגלים אנלוגיים משולבים

3

1

-

4

3.5

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

7

6/8

0512.4790

מעבדה מתקדמת להתקנים

-

-

3

3

1.5

התקנים אלקטרוניים מתקדמים;  תמסורת גלים ומערכות מפולגות

7/8

7/8

0512.4803

התקני מיקרוגלים אקטיביים

3

-

-

3

3

תמסורת גלים ומערכות מפולגות; התקנים אלקטרוניים

8

7

 

 

 

 

 

מסלול אלקטרומגנטיות וקרינה

 

גלים אלקטרומגנטיים משמשים להעברת אינפורמציה במערכות שידור-קליטה ובמערכות חישה שונות. מסלול זה עוסק בשיטות אנליזה, תכנון ומימוש של מערכות אלקטרומגנטיות בתדרי רדיו, מיקרוגל וגלים מילימטריים, החל מרמת המקורות, דרך מערכות התמסורת ומעגלי המיקרוגל, הרכיבים והאנטנות, וכלה בהתפשטות הגל ופיזורו ממטרות. המסלול מקנה הכשרה בסיסית למהנדסי מיקרוגל ואנטנות, מיועד גם לאנשי מערכות כגון תקשורת ומכ"ם, ומתאים גם לאנשי אלקטרו-אופטיקה.

 

מס'

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

בסמ'

קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

מחזור

רגיל

מחזוראביב

0512.4800

הנדסת מיקרוגלים

(חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות או שדות וגלים אלקטרומגנטיים

6

7

0512.4802

התקני מיקרוגלים פסיביים

3

1

-

4

3.5

הנדסת מיקרוגלים

7

8

0512.4803

התקני מיקרוגלים אקטיביים

3

-

-

3

3

תמסורת גלים ומערכות מפולגות; התקנים אלקטרוניים

8

7

0512.4861

אנטנות וקרינה

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

7

6/8

0512.4862

התפשטות ופיזור

גלים

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

7

6/8

0512.4890

מעבדה מתקדמת למיקרוגלים

-

-

3

3

1.5

הנדסת

מיקרוגלים

7

8

 

 

 

 

 

 

 

מסלול ביו-אלקטרוניקה*

 

המסלול פותח בפני הסטודנט חלון לעולם הרפואה ומדעי החיים. ההתפתחות הטכנולוגית המרשימה בתחומי המחקר, האבחון והטיפול הרפואיים, מעמידה את המהנדס כחלק בלתי נפרד מפעילויות אלו. המסלול מקיף את הנושאים: הכרת מערכות פיזיולוגיות, מכשור רפואי, עקרונות של מדידות רפואיות ויישומים שונים של טכנולוגיה מתקדמת ברפואה, כמו מערכות הדמאה רפואיות ושימושי לייזר ברפואה. יוצגו גם שיטות עיבוד אות ותמונה אופייניים ליישומים ברפואה, כמו עיבוד אותות של גלי מוח וגלים חשמליים שנוצרים על ידי הלב ומערכות שרירים. המסלול מהווה גם בסיס מצוין למעוניינים בתואר שני בהנדסה ביו-רפואית.

 

 

המסלול מורכב מקורס חובה ואחד משלושה המקבצים.

 

מס'

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

בסמ'

קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

מחזור רגיל

מחזור אביב

0555.4551

ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית (חובה במסלול)

4

 

 

4

4

 

6/8

5/7

0512.4601

 

מבוא ללייזרים

3

1

-

4

3.5

מבוא לפיזיקה של מל"מ; תמסורת גלים ומערכות מפולגות

 

7

6/8

0555.3240

 

התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות

(מקבץ מס' 1)

3

1

-

4

3.5

מבוא ללייזרים

7

6/8

0512.4262

עיבוד תמונות

 

3

-

1

4

3.5

אותות אקראיים ורעש; מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

 

7

6/8

0555.4520

עיבוד תמונות רפואיות (2)

(מקבץ מס' 2)

3

1

-

4

3.5

עיבוד תמונות

8

7

0555.3801

אנטומיה ופיזיולוגיה למהנדסים

3

1

-

4

3.5

 

6

5/7

0555.4550

מבוא לביופיזיקה והנדסה של התא

 

3

1

-

4

3.5

ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית

8

6/8

0555.4560

 

 

 

 

אותות חשמליים והולכה חשמלית בתאים

 (מקבץ מס' 3) **

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

-

 

 

 

 

4

 

 

 

 

3.5

 

 

 

 

ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית

 

 

 

7

 

 

 

 

6/8

0555.4282

מעבדה מתקדמת בביו-אלקטרוניקה

 

-

-

4

4

3.5

ביולוגיה מולקולרית

8

7

 

 

 

 

 

 

מסלול חומרים

 

חקר חומרים הוא, ככל הנראה, התחום המדעי-טכנולוגי הקדום ביותר. השפעת החומרים על התפתחות האדם באה לידי ביטוי בקריאת תקופות שונות בהיסטוריה על-שם החומרים שאפשרו זאת. פיתוח חומרים חדשים, שיפור תכונותיהם של חומרים קיימים ופיתוח תהליכים חדשים להפקת חומרים, עיבודם וחיבורם הפכו בעשורים האחרונים צוואר בקבוק בפיתוח טכנולוגיות שונות (לדוגמה, מנועי טורבינה לתעופה, מערכות להפקת מגה-אנרגיה, סיבים אופטיים לטלקומוניקציה, רכיבים למיקרו-אלקטרוניקה, וכו'). הצפי הוא, שתפקיד מרכזי זה של תחום החומרים יימשך, תוך השפעה משמעותית על הכלכלה ועל איכות הסביבה. בעידן הננו-טכנולוגיה, לפיתוח חומרים חדשים וטכנולוגיות מזעור יש תפקיד מרכזי. לכן, חברות טכנולוגיה עילית מפנות בעידן המודרני תשומת לב הולכת וגוברת לתחום החומרים. גם באוניברסיטת תל-אביב, תחום זה מתפתח במהרה, במיוחד בתארים מתקדמים. מטרות מסלול החומרים לחשוף את הסטודנטים לעולם המרתק של מדע והנדסת חומרים, ולהקנות להם בסיס ידע טוב יותר ומכנה משותף גדול יותר במידה שיבחרו בעתיד בלימודי תואר שני ושלישי בתכנית הבין-פקולטית באוניברסיטת תל-אביב.

 

מס'

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

בסמ'

קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

מחזור

רגיל

מחזור אביב

0509.1815

כימיה בסיסית להנדסה

2

1

-

3

3

--

7

8

0510.6701

פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה

3

-

-

3

3

התקנים אלקטרונים

7

8

0581.1111

מבוא למדע והנדסת חומרים  (חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

כימיה בסיסית להנדסה

8

7

0581.3121

פיזיקה של חומרים

3

1

-

4

3.5

מוליכים למחצה

7

8

0581.3122

מבוא למדע חישוב בחומרים

3

2

-

5

4

מבוא למדע והנדסת חומרים

8

7

0581.4321

חומרים מגנטיים

3

-

-

3

3

פיזיקה 2; פיזיקה של חומרים

8

7

0581.5312

חומרים חכמים*

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים

8

7

0581.5332

מיקרוסקופית אלקטרונים סורקים*

2

-

-

2

2

--

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

מסלול בין-תחומי

 

מסלול שייתן אפשרות להתמחות בשרשראות מכוונות תחום.

כדוגמא – שרשרת טכנולוגיות תקשורת ובה קורסים ממסלול תקשורת, עיבוד אותות, אלקטרומגנטיות ואלקטרו-אופטיקה.

תלמידים שבחרו במסלול הבין-תחומי חייבים להשלים מעבדות מתקדמות מתוך שני המסלולים האחרים. לא ניתן לבחור את מסלול ביו-אלקטרוניקה שאין בו מעבדה מתקדמת כאחד משני המסלולים הנוספים.

 

מס'

 

אופן ההוראה

 

 

ניתן

בסמ'

קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

מחזור

רגיל

מחזור אביב

0512.4161

תקשורת ספרתית

או

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש

7

6/8

0512.4100

מערכות תקשורת

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש

6

7

0512.4200

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

3

1

-

4

3.5

מבוא לניתוח אותות

6

5/7

0512.4360

מבוא לבקרה לינארית מודרנית

3

1

-

4

3.5

מבוא לתורת הבקרה; אותות אקראיים ורעש

6/8

5/7

0512.4400

מבנה המחשב

3

1

-

4

3.5

מבני נתונים ואלגוריתמים; מערכות לוגיות ספרתיות

6

5/7

0512.4502

הנע חשמלי של מנועים

או

3

1

-

4

3.5

המרת אנרגיה

7

6/8

0512.4503

ממירים ממותגים בתדר גבוה

3

1

-

4

3.5

מבוא למערכות לינאריות; המרת אנרגיה

6/8

5/7

0512.4660

אופטיקה קלאסית

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות או שדות וגלים אלקטרומגנטיים

6

7

0512.4705

התקנים אלקטרוניים מתקדמים

3

1

-

4

3.5

התקנים אלקטרוניים

6

5/7

0512.4800

הנדסת מיקרוגלים

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות או שדות וגלים אלקטרו-מגנטיים

6

7

0555.4551

ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית

4

-

-

4

4

 

6/8

5/7

0581.1111

מבוא למדע והנדסת חומרים

3

1

-

4

3.5

 

6

5/7

 

 

 

 

 

המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

 

 

 

 

רשימת פטורים לבעל תואר הנדסאי

 

 

הפטור יינתן על סמך ציון ממוצע 80 לפחות בבחינות הגמר הממשלתיות (לא כולל פרוייקט).

 

 

הנדסאי חשמל ואלקטרוניקה:

 

0512.3513

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

0512.3514

מעגלים אלקטרוניים ספרתיים

0512.3561

מערכות לוגיות ספרתיות

0512.3591

מעבדה באלקטרוניקה 1

0512.3592

מעבדה באלקטרוניקה 2

0512.3593

מעבדה באלקטרוניקה 3

0512.4000

פרוייקט

 

 

 

הנדסאי מחשבים:

 

0512.3561

מערכות לוגיות ספרתיות

0512.4000

פרויקט

 

 

 

(1)    תלמידי מחזור אביב יוכלו ללמוד בסמסטר 5 קורס מסלול אחד

* מבנה המחשב הוא קורס חובה במסלול מחשבים ומהווה דרישת קדם לקורסים מתקדמים במסלול זה.            

   לתלמידים המעוניינים להרחיב את מסלול מחשבים מומלץ לקחת את הקורס כבר בסמסטר 5.

*  סטודנטים ממחזור אביב שרוצים ללמוד את הקורס "העברה ספרתית של אותות", צריכים ללמוד את "מבוא לעיבוד ספרתי של אותות" בסמסטר 5.

**  קורס תואר שני

*** לא יינתן בתשע"ח

**** הקורס יינתן באנגלית

*       יש לבחור  לפחות אחד משני הקורסים.

**     סטודנטים  ממחזור אביב, שרוצים ללמוד את "העברה ספרתית של אותות", או את "מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות", צריכים ללמוד את "מבוא לעיבוד ספרתי של אותות" בסמסטר 5.

*** קורס תואר שני

****   סטודנטים  ממחזור אביב, שרוצים ללמוד את הקורס "מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים" יכולים ללמוד את הקורס במקביל עם הקורס "אופטיקה קלאסית" באישור המרצה.

***** לא יינתן בתשע"ח

* לא יינתן בתשע"ח

*    קורס תואר שני

 ** סטודנטים ממחזור אביב שמעוניינים ללמוד את "מבוא לתקשורת מחשבים", או את "מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת מחשבים", או את "מעבדה מתקדמת במבנה המחשב", צריכים ללמוד את "מבנה המחשב"  בסמסטר 5. שתי המעבדות (ארכיטקטורת מחשבים ומבנה המחשב) נחשבות כמעבדה מתקדמת במסלול ומספיק לבחור באחת מהן. ניתן לבחור בשתיהן לצורך השלמת מכסת שעות לתואר.

*** הקורס יינתן באנגלית

*    חובה לקחת לפחות אחד משלושת הקורסים.

*    חובה אחד משני הקורסים.

**  סטודנטים ממחזור אביב, שרוצים ללמוד את הקורס "מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים" יכולים ללמוד את הקורס במקביל עם הקורס "אופטיקה קלאסית" באישור המרצה.

*    חובה אחד משני הקורסים

**  הקורס יינתן באנגלית

*    מספר המקומות בקורסים של הנדסה ביו-רפואית מוגבל.

**  יש לבחור  שניים מבין שלושת הקורסים במקבץ.

* לא יינתן בתשע"ח

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>