הנדסת חשמל

0510

בית  הספר להנדסת חשמל

שנת תשע"ח

 

 

תכניות לימודים לתארים מתקדמים

 

הקורסים בביה"ס  ערוכים בארבע שכבות: 

שכבת  4000 - קורסים ממסלולי ההתמחות בתואר הראשון, משקל כל קורס 3 נ"ז.

                       לא ניתן לקחת את הקורס "מבנה המחשב" ומעבדות משכבת 4000.

שכבת  5000 - קורסי תשתית מתמטיים-מדעיים.

שכבת  6000 - קורסי ליבה הנדסיים.

שכבת  7000 - קורסי התמחות.

 

 

חובת שמיעת קורסים:

נתיב מחקרי:  חובה ללמוד - לפחות 2 קורסים משכבת 5000 (מהם לפחות קורס מתמטי אחד) ולפחות 2 קורסים משכבת  6000. ניתן לקחת עד  3 קורסים משכבת  4000, וקורס רביעי באישור המנחה וועדת תואר שני בית ספרית.

 

נתיב פרויקט גמר: חובה ללמוד - לפחות 2 קורסים משכבת  5000 (מהם לפחות קורס מתמטי אחד) ולפחות 4 קורסים משכבת  6000. ניתן לקחת עד  4 קורסים משכבת 4000.

 

בשני נתיבי הלימוד – שאר הקורסים יכולים להיבחר מבין הקורסים בשכבות 7000, 6000, 5000.

 

הערה: ניתן להירשם לכל היותר לשלושה קורסים מחוץ לתוכנית הלימודים. קורסים מחוץ לפקולטה יאושרו על ידי מנחה קבוע או נציג יחידת הלימוד בוועדה היחידתית. הקורסים יהיו קשורים לתכנית הלימודים או לתכנית המחקר של התלמיד. קורס מחוץ לתכנית הלימודים יקבל ניקוד ושקלול בהתאם לחוג האם, ויכול להקנות עד 3 נ.ז.

 

 

 

מקרא:

1- תקשורת

2- עיבוד אותות

3- בקרה

4- מחשבים

5- אנרגיה

 

6   -  אלקטרואופטיקה

7   -  התקנים

8   -  אלקטרומגנטיות

90 -  פלסמה

95 -  עיבוד תמונה וראייה ממוחשבת

 

 

 

 

מספר

שם הקורס

ש"ש/
נ"ז

דרישות קדם

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

סמ'

0510.5001

משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

3

--

 

+

+

 

+

+

+

+

+

+

  א/ב*

0510.5002

אנליזה פונקציונלית

3

--

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

ב

0510.5003

מתמטיקה בדידה

3

--

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+

א

0510.5004

אלקטרוניקה קוונטית

3

פיזיקה (3),  התקנים אלקטרוניים  –  או קורס שקול.

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

   א**

0510.5005

תהליכים אקראיים

3

אותות אקראיים ורעש

+

+

+

+

 

 

 

+

 

+

ב

0510.6101

 

תורת האינפורמציה (1)

3

אותות אקראיים ורעש;  תקשורת ספרתית (מומלץ – לא חובה)

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

א

0510.6102

 

עקרונות קידוד וגילוי בתקשורת

3

תקשורת ספרתית; תורת האינפורמציה (מומלץ – לא חובה)

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

ב

 

 

מספר

שם הקורס

ש"ש/
נ"ז

דרישות קדם

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

סמ'

0510.6201

 

עיבוד ספרתי של אותות חד ורב מימדי**

3

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות;  עיבוד תמונות -  (מומלץ)

+

+

+

+

 

 

 

+

 

+

ב

0510.6202

תורת השערוך**

      3

אותות אקראיים ורעש

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

ב

0510.6205

למידת מכונה סטטיסטית

3

אותות אקראיים ורעש

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

א

0510.6251

ראיה ממוחשבת***

3

עיבוד תמונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

ב

0510.6301

בקרה אופטימלית

3

מבוא לבקרה לינארית מודרנית

 

+

+

 

+

 

 

 

 

 

א

0510.6401

תכנון וניתוח אלגוריתמים

3

מבנה נתונים ואלגוריתמים

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

א

0510.6402

עקרונות רשתות תקשורת

3

מבוא לתקשורת מחשבים

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

ב

0510.6501

עיבוד הספק

3

המרת אנרגיה

 

 

+

 

+

 

 

 

+

 

א

0510.6602

 

אלקטרואופטיקה ואופטיקה לא לינארית

3

אופטיקה קלאסית

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

ב

0510.6610

התקנים פוטוניים – עקרונות ויישומים

3

אופטיקה קלאסית

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

ב

0510.6701

פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה

3

התקנים אלקטרוניים

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

א

0510.6801

אלקטרודינמיקה קלאסית

3

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

 

 

 

 

+

+

 

+

+

 

ב

0510.6802

קרינה והתפשטות של גלים אלקטרומגנטיים

3

--

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

א

0510.7001

 

ממחקר למוצר –סוגיות בהעברת ידע וטכנולוגיה
מהאקדמיה לתעשייה

2

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב

0510.7002

אופטימיזציה**

3

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ב

0510.7003

כתיבה מדעית באנגלית

2+2

ללא נקודות זכות

הדרכה אישית, מומלץ לנתיב מחקרי  (תיזה)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

א/ב

0510.7004

שיטות אסימפטוטיות בהנדסה**

2

--

+

 

+

 

 

+

 

+

 

 

א

0510.7101

 

נושאים מתקדמים בתורת האינפורמציה

2

תורת האינפורמציה (1)

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

ב

0510.7103

 

פרקים נבחרים בתקשורת  ספרתית

OFDM-MIMO

2

תהליכים אקראיים; תורת השיערוך

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א

0510.7104

 

דחיסת נתונים ואותות

2

תורת האינפורמציה (1);  העברה ספרתית של אותות

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+

*

0510.7105

מערכות תקשורת אלחוטיות

2

תקשורת ספרתית

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

א

0510.7107

גישה אינפורמציונית לתקשורת ערוצים גאוסיים ליניאריים

2

העברה ספרתית של אותות; תורת האינפורמציה (רצוי)

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

*

0510.7108

שיטות איטרטיביות בקידוד

2

תורת האינפורמציה (1)

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

מספר

שם הקורס

ש"ש/
נ"ז

דרישות קדם

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

סמ'

0510.7112

קודים ומחרוזות

2

מבוא לקודים לתיקון שגיאות

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

*

0510.7114

תכן מגברי RFIC

2

תמסורת גלים ומערכות מפולגות; מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

+

 

 

 

 

 

+

+

 

 

א

0510.7115

תכן מעגלי תקשורת ב‑RFIC

2

תכן מגברי RFIC

+

 

 

 

 

 

+

+

 

 

*

0510.7125

תורת האינפורמציה (2)

3

תורת האינפורמציה (1)

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

*

 

0510.7130

אינטראקציה בבעיות דחיסה ותקשורת

2

תורת האינפורמציה (1)

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

א

 

0510.7140

הסתברות במימד גבוה ושימושים**

2

אותות אקראיים ורעש. מומלץ - תורת האינפורמציה 1; תהליכים אקראיים.

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

*

0510.7201

 

עיבוד אותות מרחבי

2

תהליכים אקראיים; תורת הדטקציה (במקביל); אנליזה פונקציונלית או ידע באלגברה מתקדמת

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

*

0510.7202

רשתות עצביות  מלאכותיות

2

אותות אקראיים ורעש

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

*

0510.7204

עקרונות מכ"ם - מורחב

 

3

אותות אקראיים ורעש

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

א

0510.7206

עיבוד ספרתי של אותות דיבור

2

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

*

0510.7207

עיבוד אותות במערכות חושים

2

עיבוד אותות סטטיסטי (במקביל)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

*

0510.7211

עיבוד תמונות מתקדם

3

עיבוד תמונות

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

א

0510.7212

נושאים מתקדמים בראיה  ממוחשבת

2

עיבוד תמונות

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

*

0510.7213

מעבדה מתקדמת בעיבוד ספרתי של תמונות

2

--

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

*

0510.7214

אקוסטיקה תת מימית - יסודות

2

משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות או  שיטות מתמטיות בהנדסה

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

*

0510.7218

ראייה – מנגנונים, מודלים ואלגוריתמים

2

עיבוד תמונות

+

+

 

 

 

+

 

 

 

+

ב

0510.7225

סינון אדפטיבי

2

מבוא לעיבוד אותות  סטטיסטי או תהליכים אקראיים ותורת השערוך

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

*

0510.7230

שימושים של קודים עבור ביג דאטה ורשתות

2

מבוא לקודים לתיקון שגיאות; מתמטיקה בדידה (מומלץ)

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

*

0510.7250

ייצוגים  דליליים ושימושיהם בעיבוד אותות ותמונות

2

--

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

*

0510.7255

סמינר בלמידה עמוקה

2

ראייה ממוחשבת או תורת השערוך או באישור המרצה

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

א

0510.7301

בקרה רובסטית

2

בקרה אופטימלית.

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

*

0510.7306

מערכות בקרה עם מיתוגים

2

מבוא לתורת הבקרה

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

*

0510.7307

טכניקות  בקרה באלקטרוניקה ומערכות הספק

3

--

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

ב

 

 

 

מספר

שם הקורס

ש"ש/
נ"ז

דרישות קדם

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

סמ'

0510.7310

בקרה סטוכסטית

2

--

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

*

0510.7315

מערכות מושהות בזמן

2

מבוא לבקרה לינארית מודרנית

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

*

0510.7320

יציבות מערכות לינאריות ונושאים נלווים בעיבוד אותות

2

--

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

*

0510.7325

כיוונים חדשים בתורת המערכות והבקרה עם יישומים בביולוגיה מערכתית

2

מבוא לתורת הבקרה

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

א

0510.7401

 

קריפטוגרפיה ואבטחת מערכות מחשב

2

מתמטיקה בדידה

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

*

0510.7403

 

נושאים מתקדמים בתקשורת מחשבים

2

מבוא לתקשורת מחשבים

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

*

0510.7404

תורת הלמידה החישובית

2

מבני נתונים ואלגוריתמים; מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

א

0510.7405

ארכיטקטורה מתקדמת של מחשבים

2

ארכיטקטורה  ומבנה המחשב

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

א

0510.7406

 

נושאים בתקשורת רבת מעבדים

2

תכנון וניתוח אלגוריתמים;   מבוא לתקשורת מחשבים

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

*

0510.7409

 

נושאים באבטחת מידע

 

2

עקרונות רשתות תקשורת;   קריפטוגרפיה ואבטחת מערכות מחשב

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

ב

0510.7410

נושאים באלגוריתמים

2

תכנון וניתוח אלגוריתמים

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

ב

0510.7413

ארכיטקטורות לרשתות על שבב

2

מבנה המחשב

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

*

0510.7415

עיבוד וניתוח של צורות גיאומטריות

2

ידע בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

*

0510.7420

מעבדים מרובי ליבות ומערכות משובצות מחשב

2

ארכיטקטורה מתקדמת של מחשבים או קורס דומה

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

*

0510.7421

אנליזה של גרפים גדולים

2

תכנון וניתוח אלגוריתמים או יעילות של חישובים

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

*

0510.7425

מבוא לאלגוריתמי רשת

3

תכנן וניתוח של אלגוריתמים

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

ב

0510.7430

רשתות תקשורת מחשבים על גבי שבב

2

מבוא לתקשורת מחשבים

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

*

0510.7503

מערכות הגנה בפני ברק

3

בעיות טכנו כלכליות של מערכות הספק; תפעול מערכות הספק בתנאי א-נורמליים

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

א

0510.7507

מתקני מתח נמוך

2

בעיות טכנו-כלכליות של מערכות הספק

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

א

0510.7508

 

מתקני מתח גבוה

2

בעיות טכנו-כלכליות של מערכות הספק; התקני מתח נמוך

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

ב

0510.7510

 

אנרגיות מתחדשות 1: אנרגיה פוטוולטאית ואנרגית רוח

2

ממירים ממותגים בתדר גבוה

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

*

0510.7602

 

מערכות אלקטרואופטיות לעיבוד אותות

2

עיבוד אופטי של נתונים (במקביל) או באישור המרצה

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

*

 

 

 

 

מספר

שם הקורס

ש"ש/
נ"ז

דרישות קדם

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

סמ'

0510.7603

לייזרים של מוליכים למחצה

2

אלקטרוניקה קוונטית, מבוא ללייזרים, אופטיקה קלאסית (מומלץ)

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

*

0510.7604

אלמנטים אופטיים דיפרקטיביים

2

אופטיקה קלאסית  או אישור המרצה

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

*

0510.7608

 

אופטיקה של מהודי לייזר ואלומות קוהרנטיות

2

אופטיקה קלאסית  או קורס שקול

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

*

0510.7609

חיישנים מסיבים אופטיים

3

אופטיקה קלאסית; מבוא לתקשורת אופטית

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

*

0510.7610

סוליטונים אופטיים

2

משוואות דיפרנציאליות חלקיות, שדות אלקטרומגנטיות

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

*

0510.7614

 

שיטות מדידה אופטיות

2

אופטיקה קלאסית; אופטיקה סטטיסטית וקוהרנטית

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

*

0510.7615

 

תכנון מערכות אופטיות מתקדמות

2

אופטיקה קלאסית; מערכות הדמייה ועיבוד אופטי של נתונים

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

א

0510.7616

מבוא לתכנון אופטי ותוכנת זימקס

2

אופטיקה קלאסית (ראה סילבוס)

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

*

0510.7617

פוטוניקה קוונטית משולבת: יסודות וישומים

2

פיסיקה קוואנטית ומצב מוצק;  תמסורת גלים ומערכות מפולגות או באישור מרצה הקורס

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

   א**

0510.7619

פוטונים במבנים אלקטרומגנטיים: יסודות ויישומים

2

אלקטרודינמיקה קלאסית או דומה + אלקטרוניקה קוונטית או קוונטים 2 (0321.3101)

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

ב

0510.7620

תופעות התפשטות ורעש במערכות תקשורת בסיבים אופטיים

2

מבוא  לתקשורת אופטית

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

*

0510.7622

אופטיקה אולטרא מהירה

2

אופטיקה קלאסית

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

*

0510.7623

תופעות שדה – אטום קוהרנטיות

2

שדות אלקטרומגנטיים, אלקטרוניקה קוונטית או קורס מקביל

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

*

0510.7625

 

אופטיקה סטטיסטית וקוהרנטיות

2

אופטיקה קלאסית; אותות אקראיים ורעש

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

*

0510.7630

נושאים נבחרים בתורת הלייזרים ושימושיהם

2

מבוא ללייזרים; אלקטרוניקה קוונטית

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

*

0510.7635

אינפרא אדום – תהליכים פיזיקליים והתקנים שימושיים

2

אופטיקה קלאסית

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

*

0510.7701

 

המרה פוטו-וולטאית של אנרגיית שמש

2

פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

ב

0510.7702

 

חומרים לא-לינאריים באופטיקה ואלקטרוניקה

2

מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

*

0510.7703

התקנים ננומטריים – תכונות ויישומים

2

---

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

*

0510.7704

 

הנעה ננומטרית עקרונות, חומרים והתקנים

2

פיזיקה 1,2,3;  מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

*

0510.7705

 

אפיון ננומטרי של חומרים והתקנים אלקטרוניים

2

---

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

*

 

 

מספר

שם הקורס

ש"ש/
נ"ז

דרישות קדם

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

סמ'

0510.7706

תכן מתקדם של מעגלים אנלוגיים

2

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים; אותות אקראיים ורעש

+

 

+

 

+

+

+

+

 

 

*

0510.7709

אפיון חומרים אלקטרוניים

2

מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

*

0510.7715

עקרונות ויישומים של בקרה ושליטה בדיספרסיה

2

אופטיקה קלאסית; אלקטרוניקה קוונטית; ננו  פוטוניקה (מומלץ)

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

*

0510.7718

מעגלים של אותות מעורבים

2

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים; מבוא לתכנון מעגלי VLSI

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

*

0510.7721

מבוא לתכנון מצלמות דיגיטליות מבוססות גלאי CMOS

2

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

*

0510.7725

מודלים חישוביים במצב מוצק ומערכות סופיות

2

פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

*

0510.7804

 

שיטות נומריות אינטגרליות באלקטרומגנטיות

3

שדות אלקטרומגנטים

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

א

0510.7805

 

שיטות נומריות דיפרנציאליות באלקטרומגנטיות

2

שדות אלקטרומגנטים

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

ב

0510.7806

מערכי אנטנות סוקרים

2

אנטנות וקרינה

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

*

0510.7807

נושאים מתקדמים בתורת האנטנות

3

אנטנות וקרינה

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

*

0510.7808

מקורות קרינה מבוססי אלקטרונים

3

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

א

0510.7811

אינטרקציות בין מיקרוגלים וחומרים

2

שדות אלקטרומגנטיים; תמסורת גלים ומערכות מפולגות

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

*

0510.7815

מבוא לננו-אלקטרומגנטיות

2

אלקטרוניקה קוונטית

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

*

0510.7816

אופטיקה של ננו חומרים**

2

אלקטרוניקה קוונטית או אלקטרודינמיקה קלאסית

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

א

0510.7820

חומרים מלאכותיים – שיטות אנליטיות בתווך מורכב

2

שדות אלקטרומגנטיים, תמסורת גלים ומערכות מפולגות

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

*

0510.7905

תהליכים אלקטרופיזקליים ואלקטרוכימיים בעיבוד חומרים

2

התפרקויות חשמליות ועיבוד חומרים באמצעות פלסמה או שיטות ניסוייות בחקר התפרקויות חשמליות ופלסמה

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

*

0510.9995

פרויקט

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510.9996

בחינת גמר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510.9999

עבודת גמר  (תיזה)

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קורסים מומלצים מיחידות אחרות

מקרא:

1- תקשורת

2- עיבוד אותות

3- בקרה

4- מחשבים

5- אנרגיה

 

6   -  אלקטרואופטיקה

7   -  התקנים

8   -  אלקטרומגנטיות

90 -  פלסמה

95 -  עיבוד תמונה וראייה ממוחשבת

 

 

 

 

קורסים מיחידות אחרות בפקולטה להנדסה

מספר

שם הקורס

נ"ז

ש"ש

 

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

סמ'

0553.5510

מיקרוסקופיה אופטית מתקדמת ושימושיה בביו-רפואה

3

3

ראה הנדסה ביו-רפואית

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

*

0555.4570

מבוא הנדסי לדימות  ע"י תהודה מגנטית

3

4

קורס "רמה מקבילה".

ראה הנדסה ביו-רפואית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

ב

0572.5120

פרטיות מידע

2

2

ראה המחלקה להנדסת תעשייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 א

0581.4231

 

מיקרוסקופית אלקטרונים בחדירה TEM במדע חומרים

3

3

קורס "רמה מקבילה".

ראה מדע והנדסה של חומרים

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

א

0581.5332

(0582.5110)

מיקרוסקופית אלקטרונים סורקים SEM

2

2

ראה מדע והנדסה של חומרים

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

*

0581.5232

 

מעבדה במיקרוסקופית אלקטרונים סורקים SEM**

1

2

ראה מדע והנדסה של  חומרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

0581.5233

 

מיקרוסקופיית אלקטרונים  בחדירה TEM אנליטית לאפיון חומרים

2

2

ראה מדע והנדסה של חומרים

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

*

0581.5234

 

מעבדה במיקרוסקופיית אלקטרונים   בחדירה TEM אנליטית לאפיון חומרים **

1

1

 

ראה מדע והנדסה של חומרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

0581.5235

 

ניתוח חומרים בעזרת שיטות ספקטרוסקופיות חדישות XPS/AES

2

   2(א)

 

ראה מדע והנדסה של חומרים

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

ב

0581.5236

 

מעבדה בניתוח חומרים בעזרת שיטות ספקטרוסקופיות חדישות: XPS/AES **

1

  1(ב)

 

ראה מדע והנדסה של חומרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב

0581.5255

 

תנועה בסקאלת ננו: עקרונות, חומרים ומכשירים

2

2

ראה מדע והנדסה של חומרים

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

*

 

 

קורסי בחירה מחוץ לפקולטה

בנוסף לקורסים שיינתנו על-ידי הפקולטה, יוצעו לתלמידי תואר שני, קורסים מהפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטה.  

תכני הקורסים מפורטים באתר הפקולטה למדעים מדויקים.

 

יש לבדוק  במערכת השעות האוניברסיטאית אם הקורס יינתן בשנת תשע"ח:

https://www.ims.tau.ac.il/tal/kr/search_p.aspx2017-18/yedion/2017-18.html

 

 

מפת מספרי קורסים:

0321 – החוג לפיזיקה

0365 – החוג לסטטיסטיקה

0366 -  החוג למתמטיקה

0368 – מדעי המחשב

 

 

קורסים מהפקולטה למדעים מדויקים

מספר

שם הקורס

נ"ז

ש"ש

 

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

0321.4450

עיבוד אותות ואנליזה למידע מפיסיקה ניסויית

3

3

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

0365.4133

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת

2

3

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

0365.4142

אינפורמציה, הסתברות ומשחקים

2

3

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

0365.4212

הסתברות מתקדמת

2

3

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

0365.4230

תורה ארגודית

2

3

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

0365.4409

אנליזה קמורה ואופטימיזציה (1)

2

3

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

0365.4432

תכנות דינמי

2

3

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

0365.4436

תורת התורים

2

3

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

0365.4542

תכנות בשלמים

2

3

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

0366.4660

שיטות מתמטיות מתקדמות לעיבוד וניתוח תמונות (2)

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

0368.3014

גרפיקה ממוחשבת

 

3

רמה מקבילה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

0368.3049

מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית

 

3

רמה מקבילה

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

0368.3063

למידה חישובית: מודלים גרפיים הסתברותיים

 

3

רמה מקבילה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

0368.4211

גיאומטריה חישובית

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

0368.4429

חישוב מבוזר

2

3

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   בסמסטר א' הקורס יינתן בשפה האנגלית

**  הקורס יינתן בשפה האנגלית

*     לא יינתן בתשע"ח

**   הקורס יינתן בשפה האנגלית

***  אינו פתוח למי שלמד קורס 0510.7209

*     לא יינתן בתשע"ח

**   הקורס יינתן בשפה האנגלית

*  לא יינתן בתשע"ח

*    לא יינתן בתשע"ח

**   הקורס יינתן במתכונת מרוכזת בשבועיים – מועד יפורסם

*     לא יינתן בתשע"ח

**   הקורס יינתן בשפה האנגלית

*    לא יינתן בתשע"ח

** ההשתתפות בקורס המעבדה מותנית במעבר הקורס העיוני תחילה. מספר המקומות מוגבל והקבלה לקורס תאושר ע"י מרצה

     הקורס על-סמך שיקולים כגון תכנית הלימודים של הסטודנט, האם לימודים בזמן מלא, חיוניות הציוד למחקר לתיזה (נדרשת

     הצהרת מנחה קבוע), מספר מקומות פנויים, וכד'.

(א) 2 ש"ס - 3 שעות - שני שליש סמסטר

(ב) 1 ש"ס – 3 שעות – שליש סמסטר

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>