תואר כפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולגיה עם הדגש במדעי המוח

תואר כפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולגיה עם הדגש במדעי המוח

 

הפקולטה להנדסה, בשיתוף עם הפקולטה למדעי החיים ובית הספר סגול למדעי המוח מאפשרים לתלמידים מצטיינים ללמוד במסגרת מסלול לתואר ראשון כפול.

 

בסיום התואר יוענקו לבוגרים שני תארים במקביל: תואר ראשון (B.sc) בהנדסה ביו רפואית ותואר ראשון B.sc)) בביולוגיה עם הדגש במדעי המוח.

 

מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים נמשכת ארבע וחצי שנים, עם אפשרות לסיים בארבע שנים. התכנית מבוססת על תכניות הלימוד לתואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה ובנוסף קורסים ייעודיים במדעי המוח. התכנית כוללת קורסים במתמטיקה, בפיזיקה ובהנדסה (שיינתנו בפקולטה להנדסה)  ומקורסים בביולוגיה ובפרט בתחום המוח, שיינתנו בפקולטה למדעי החיים ובבית הספר למדעי המוח. שנות הלימוד המתקדמות (ג'- ד') כוללות קורסים ייחודיים שיעסקו בשיטות מתמטיות ופיזיקליות לחקר מוח (ביופיזיקה, חישוביות עצבית, טכנולוגיות דימות, רישום פעילות מוח) ובכלל זה פרויקט מחקר/פיתוח רב תחומי בתחום המוח.

 

תנאי מעבר משנה לשנה

המעבר מסמסטר לסמסטר בפקולטה להנדסה מותנה בעמידה בציון ממוצע של 65 לפחות בקורסי ההנדסה, בכפוף לתקנון הפקולטה להנדסה. המעבר משנה לשנה בקורסי הביולוגיה מותנה בעמידה בציון ממוצע של 80 לפחות. במידה וסטודנט יקבל ציון נכשל באחד הקורסים, ייערך דיון בוועדת ההוראה היחידתית בנוגע להמשך לימודיו בתכנית. שני ציוני נכשל יהוו סיבה להפסקת הלימודים בתכנית.

 

 

תכנית לימודים

סה"כ הנדסה ביו-רפואית:  140 ש"ס

סה"כ ביולוגיה ובמדעי המוח: 103 ש"ס

סה"כ שעות לתואר: 243 ש"ס

 

 

תואר כפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולגיה עם הדגש במדעי המוח

 

תכנית לימודים

סמסטר 1

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

 

 

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

 

 

0455.1512

מבוא לביולוגיה א'

4

-

-

4

4

 

0455.1566

כימיה כללית ואנליטית

5

2

-

7

7

 

0509.1524

אלגברה לינארית

 

5

2

-

7

6

 

0509.1546

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב

4

2

-

6

5

 

0509.1820

תכנות

2

2

-

4

3

 

0555.1161

מבוא להנדסה ביו-רפואית

2

-

-

2

2

חובת נוכחות בלבד

1500.1000

סמינר סוגיות במדעי המוח א'

2

 

 

2

 

 

סה"כ

 

24

8

-

32

27

 

 

 

סמסטר 2

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

 

 

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

 

 

0455.1562

כימיה אורגנית

4

2

-

6

6

 

0509.1545

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

1

-

4

3.5

שיטות דיפרנציאליות

ואינטגרליות;אלגברה לינארית

0509.1547

חשבון דיפרנציאלי

ואינטגרלי 2ב

4

2

-

6

5

חשבון  דיפ' ואינט' 1ב; אלגברה לינארית

0509.1826

פיזיקה (1)

4

2

-

6

5

 

0509.1834

מעבדה בפיזיקה

-

-

2

2

2

 

0555.1140

הסתברות

2

1

-

3

2.5

 

1500.1000

סמינר סוגיות במדעי המוח א'

2

 

 

2

 

 

סה"כ

 

19

8

2

29

24

 

 

 

סמסטר 3

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

 

 

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

 

 

0455.2774

מבנה המוח מעבדה

-

-

1

1

1

 

0455.2777

מבנה המוח (שנתי)

2

-

-

2

2

קורס שנתי

0509.1829

פיזיקה (2)

4

2

-

6

5

פיזיקה (1)

0509.2843

אנליזה הרמונית

 

2

1

-

3

2.5

חשבון דיפ' ואינטגרלי; מד"ר; פונקציות מרוכבות

0509.2844

פונקציות מרוכבות

2

1

-

3

2.5

אלגברה לינארית;  שיטות דיפ' ואינטגרליות; חשבון דיפ' ואינטגרלי.

0512.1201

מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

4

2

-

6

5

 

0555.2401

תרמודינמיקה

3

1

-

4

3.5

כימיה להנדסה ביו-רפואית; חדו"א 2ב'

1500.2111

סמינר סוגיות במדעי המוח (שנתי)

1

 

 

1

 

ללא קרדיט

סה"כ

 

18

7

1

26

21.5

 

 

 

 

 

סמסטר 4

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

 

 

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

 

 

0455.1513

מבוא לביולוגיה ב'

4

-

-

4

4

 

0455.1514

מבוא לביולוגיה ג'

4

-

-

4

4

 

0455.2777

מבנה המוח (שנתי)

2

-

-

2

2

קורס שנתי

0509.2846

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

2

1

-

3

2.5

מד"ר; פונקציות מרוכבות;

אנליזה הרמונית

0512.1202

אלקטרוניקה בסיסית

3

1

2

6

4.5

מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

0512.1203

מבוא לעיבוד אותות

3

1

-

4

3.5

אנליזה הרמונית; מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

0555.2403

מכניקת הזורמים

3

1

-

4

3.5

כימיה להנדסה ביו-רפואית;  חדו"א 2ב'

1500.2111

סמינר סוגיות במדעי המוח (שנתי)

1

 

 

1

 

ללא קרדיט

 

מבנה המוח מעבדה

-

-

1

1

1

קורס שנתי

סה"כ

 

19

4

3

29

25

 

 

 

סמסטר 5

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

 

 

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

 

 

0455.1569

זואולוגיה

3

 

 

3

3

 

0455.1809

מבוא לאקולוגיה

3

-

-

3

3

 

0455.2548

ביוכימיה, אנזימולוגיה

3

-

-

3

3

 

0455.3066

מבוא לביואינפורמטיקה

2

-

-

2

2

ביולוגיה של התא; גנטיקה; ביוכימיה א'; סטטיסטיקה

0509.2804

אנליזה נומרית

3

1

-

4

3.5

תכנות; חשבון דיפ' ואינט'

0555.3115

שדות וגלים א"מ להנדסה ביו-רפואית

3

1

-

4

3.5

פיסיקה 2; מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

0555.3130

מעבר חום ומסה

3

1

-

4

3.5

משוואות דיפרנציאליות חלקיות; מכניקת הזורמים

0555.4550

מבוא לביופיזיקה של התא

3

1

-

4

3.5

 

1500.2001

סמינר סוגיות במדעי המוח (שנתי)

2

 

 

2

 

 

סה"כ

 

25

4

-

29

25

 

 

 

סמסטר 6

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

 

 

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

 

 

0455.1510

ביולוגיה של התא

3

-

-

3

3

 

0555.2240

סטטיסטיקה

2

1

-

3

2.5

 

0555.2280

בקרה במערכות ביולוגיות

3

1

 

4

3.5

 

0455.2552

פיסיולוגיה

3

-

-

3

3

 

0555.3120

עיבוד תמונות רפואיות (1)

3

1

-

4

3.5

 

0555.4282

מעבדה מתקדמת בביו-אלקטרוניקה

-

-

4

4

3.5

 

1500.2000

נוירוביולוגיה

3

1

-

3

3

 

1500.2001

סמינר סוגיות במדעי המוח (שנתי)

2

-

-

2

 

קורס שנתי

1500.3041

פרוייקט מעבדה במדעי המוח*

10

-

-

10

10

 

 

קורס בחירה בהנדסה**

3

1

-

4

3.5

 

סה"כ

 

32

4

4

40

35.5

 

 

 

סמסטר 7

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

 

 

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

 

 

0455.2501

 

 או

0455.2508

 

מבוא לביולוגיה מולקולרית – מעבדה

או

מעבדה אינטגרטיבית אורגניזמית

 

 

3

3

3

 

0455.2526

גנטיקה כללית

3

-

-

3

3

 

0555.4100

פרוייקט גמר הנדסה-נוירו'

3

-

-

3

3

 

0555.4560

אותות חשמליים והולכה חשמלית בתאים

3

1

-

4

3.5

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2); משוואות דיפרנציאליות רגילות

1071.2911

למידה – התנייה קלאסית ואופרנטית

2

-

-

2

2

 

1500.3002

סמינר סוגיות במדעי המוח (שנתי)

2

-

-

2

2

קורס שנתי

1501.1005

מבוא לניורוביולוגיה מערכתית

3

  1*

 

3

3

 

 

קורס בחירה בהנדסה*

3

1

-

4

3.5

 

סה"כ

 

19

2

3

24

23

 

 

 

סמסטר 8

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

 

 

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

 

 

0455.1521

ביולוגיה מולקולרית של צמחים

4

 

 

4

4

 

0455.2536

אבולוציה

3

-

-

3

3

מבוא לביולוגיה של התא או גנטיקה

0455.2549

ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה

4

-

-

4

4

 

0455.2580

מיקרוביולוגיה

3

-

-

3

3

 

0555.4200

פרויקט גמר הנדסה-נוירו'

3

-

-

3

3

 

0555.4450

שיטות חישוביות בהנדסה ביו-רפואית

3

1

-

4

3.5

אלגברה לינארית; שיטות דיפ' ואינט'; חשבון דיפ' ואינטגרלי; משוואות  דיפ' רגילות; מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; אנליזה נומרית; אנליזה הרמונית; פונקציות מרוכבות; משוואות דיפ' חלקיות

1500.3002

סמינר סוגיות במדעי המוח (שנתי)

2

-

-

2

2

קורס שנתי

1500.3004

מידול מתמטי של תאי עצב ורשתות עצבים

2

1

 

3

3

 

 

קורס בחירה בהנדסה**

3

1

-

4

3.5

 

סה"כ

 

27

3

 

30

29

 

 

 

סמסטר 9

סטודנטים המעוניינים לסיים את הלימודים בארבע וחצי שנים, יוכלו לדחות את הקורסים הבאים וללמוד אותם בשנה ה':

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

 

 

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

 

 

0455.3066

מבוא לביואינפורמטיקה

2

-

-

2

2

ביולוגיה של התא; גנטיקה; ביוכימיה א'; סטטיסטיקה

1071.2911

למידה – התנייה קלאסית ואופרנטית

2

-

-

2

2

 

 

2 קורסי  בחירה בהנדסה**

6

2

-

8

7

 

 

קורס בחירה בביולוגיה

3

-

-

3

3

 

 
קורסי בחירה בהנדסה

 

 

 

 

קורסי בחירה - ניתן ללמוד בשנים ג' וד'

ביולוגיה שעות בחירה* -

3 ש"ס

 

 

סה"כ ביולוגיה לתואר  -

103 ש"ס

סה"כ הנדסה ביורפואית לתואר -

140 ש"ס

 

 

 

 

  • קורסי בחירה מתוך קורסי מסלול אותות ומערכות בהנדסה ביו-רפואית

סמסטר א'

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

 

 

ש

ת

מ

סה"כ

 

 

 

0555.3110

מדידות ומתמרים ביו-רפואיים

3

1

-

4

3.5

אלקטרוניקה בסיסית; בקרת מערכות ביולוגיות; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

7

0555.3170

 

קרינה ודימות

ברפואה

3

1

-

4

3.5

מבוא לעבוד אותות; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2); פיזיקה (2)

5/7

0555.3240

 

התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות

3

1

-

4

3.5

אופטיקה ולייזרים ברפואה; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

7

0555.4540

מידע ותקשורת ברפואה

3

1

-

4

3.5

הסתברות; ביולוגיה של התא; סטטיסטיקה (רצוי)

5/7

0555.4712

מבוא לנוירופרוטזות

3

1

-

4

3.5

מערכות פזיולוגיות בגוף האדם

7

 

 

סמסטר ב'

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

ש

ת

מ

סה"כ

 

0555.4510

עיבוד אותות ביולוגיים ורפואיים

3

1

-

4

3.5

מבוא לעיבוד אותות; מערכות פיזיולוגיות

6/8

0555.4520

עיבוד תמונות רפואיות (2)

3

1

-

4

3.5

עיבוד תמונות רפואיות (1)

8

0555.4530

אופטיקה ולייזרים ברפואה

3

1

-

4

3.5

פיזיקה (2); אלקטרוניקה בסיסית

6/8

0555.4570

מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטית**

3

1

-

4

3.5

מבוא לעבוד אותות; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2); פיזיקה (2)

8

0555.4575

מבוא לדימות אופטי קוהרנטי

3

1

-

4

3.5

שדות וגלים אלקטרומגנטיים

6/8

 

 

  • קורסי בחירה פקולטיים

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

ש

ת

מ

סה"כ

שעות

0512.2510

מבנה נתונים ואלגוריתמים

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים

0512.3632

אותות אקראיים ורעש

3

2

-

5

4

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מבוא לניתוח אותות

0512.4261

מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי

3

1

-

4

3.5

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות; תקשורת ספרתית

0512.4660

מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים

 

 

 

 

* פרוייקט מעבדה בתחום ביולוגי, הנדסי ניתן לבצע בכל אחת מהמעבדות של חברי בית הספר סגול. ניתן לבצע את 

   הפרוייקט בסמסטר א'/ב'/קיץ בתיאום עם ראש המעבדה ובאישור יועצי התוכנית.

** קורס בחירה בהנדסה ממסלול אותות ומערכות

* תרגיל רשות – ללא קרדיט

** קורס בחירה בהנדסה ממסלול אותות ומערכות

* מומלץ לקחת כקורס בחירה את הקורס  1500.3001 "מעבדה לפיזיולוגיה ונוירוביולוגיה" כקורס בחירה בביולוגיה או  

  בפסיכולוגיה.

** הקורס יועבר בשפה האנגלית

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>