תארים מתקדמים הנדסה ביו רפואית סמסטר ב' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0555.4520.01 עיבוד תמונות רפואיות (2) שיעור ג 19:00-16:00 134 וולפסון
0555.4520.02 עיבוד תמונות רפואיות (2) תרגיל ג 20:00-19:00 134 וולפסון
0555.4630.01 ביו חומרים פולימריים ותאימותם שיעור ד 15:00-12:00 315 רב-תחומי פרופ' זילברמן מיטל
0555.4630.02 ביו חומרים פולימריים ותאימותם תרגיל ד 16:00-15:00 315 רב-תחומי גב הלן גז
0555.4650.01 אברים ומשתלים מלאכותיים שיעור א 19:00-16:00 406 וולפסון מר מרטינז אלישע
0555.4650.02 אברים ומשתלים מלאכותיים תרגיל א 20:00-19:00 008 כיתות הנדסה
0555.4715.01 מבוא להנדסת רקמות תוך תאית שיעור ג 15:00-12:00 406 וולפסון
0555.4715.02 מבוא להנדסת רקמות תוך תאית תרגיל ג 16:00-15:00 406 וולפסון
בית הספר להנדסת חשמל (0510)
0510.5001.02 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות שיעור ו 12:00-09:00 134 וולפסון פרופ' מלמד בוריס
0510.5002.01 אנליזה פונקציונלית שיעור ג 19:00-16:00 238 וולפסון פרופ' וויס ג'ורג'
0510.6202.01 תורת השערוך שיעור ה 19:00-16:00 103 כיתות הנדסה ד"ר שייביץ עופר
0510.7003.03 כתיבה מדעית באנגלית שיעור ד 18:00-16:00 008 תוכנה גב' ברוידו מוניקה
0510.7003.04 כתיבה מדעית הדרכה אישית שיעור גב' ברוידו מוניקה
0553.5370.01 עקרונות ויישומים של תאי גזע לשימושים רפואיים שיעור ב 19:00-16:00 120 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
נושאים מתקדמים בהנדסה ביו רפואית - רובוטיקה רפואית
0553.5349.01 מנגנוני ויסות ובקרה במערכת הכלילית שיעור ה 18:00-16:00 103 תוכנה פרופ' שיינוביץ מיקי
0553.5000.02 סמינר מחלקתי סמינר
0553.5335.01 פולימרים טבעיים ליישומים ביו רפואים שיעור ה 19:00-16:00 106 תוכנה פרופ' זילברמן מיטל
0553.5346.01 הפתומכניקה של פציעה ומחלה ברקמות והמכנופיזיולוגיה של ריפוי שיעור ד 18:00-15:00 307 רב-תחומי פרופ' גפן עמית
0553.5512.01 שיטות דימות אינטרפרומטריות מתקדמות שיעור א 19:00-16:00 104 תוכנה דר' שקד נתי
0553.5532.01 תכנון מערכות ביו-פוטוניות שיעור ד 19:00-16:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' גנות ישראל
0553.5560.01 נושאים מתקדמים בביואלקטרוניקה שיעור ג 19:00-16:00 307 רב-תחומי פרופ' עבוד שמעון
0553.5999.02 פרוייקט (מסלול ללא תיזה)
0553.9999.02 עבודת גמר
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive