תואר ראשון הנדסת תעשיה סמסטר א' מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
הנדסת תעשייה וניהול (0571 )
0571.1804.01 כלכלה למהנדסי תעשייה שיעור ג 13:00-10:00 101 כיתות הנדסה ד"ר בשן אורן
0571.1804.02 כלכלה למהנדסי תעשייה תרגיל ג 10:00-09:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל
0571.1804.03 כלכלה למהנדסי תעשייה תרגיל ג 09:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל
0571.2119.01 מבוא למימון וכלכלה הנדסית שיעור ד 16:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה מר רוטשטיין יובל
0571.2119.02 מבוא למימון וכלכלה הנדסית תרגיל ה 12:00-11:00 206 כיתות הנדסה מר כהנא דור
0571.2119.03 מבוא למימון וכלכלה הנדסית תרגיל ה 13:00-12:00 206 כיתות הנדסה מר כהנא דור
9571.2119.03 מבוא למימון וכלכלה הנדסית- שעת קבלה
0571.2120.01 תכנון מערכות בסיסי נתונים שיעור א 12:00-10:00 003 דן-דוד ד"ר שמואלי ארז
0571.2120.02 תכנון מערכות בסיסי נתונים תרגיל ד 10:00-08:00 108 וולפסון מר מנדל תמיר
0571.2120.03 תכנון מערכות בסיסי נתונים תרגיל ד 12:00-10:00 118 וולפסון מר מנדל תמיר
0571.2123.01 הנדסת מערכות מידע שיעור א 15:00-12:00 ד"ר טוך ערן
0571.2123.02 הנדסת מערכות מידע תרגיל ה 13:00-12:00 008 תוכנה גב' גופשטיין רות
0571.2123.03 הנדסת מערכות מידע תרגיל ה 12:00-11:00 008 תוכנה גב' גופשטיין רות
9571.2123.03 הנדסת מערכות מידע שעת קבלה
0571.2803.01 מבוא להסתברות שיעור ג 12:00-09:00 103 כיתות הנדסה גב' חלוזין נורית
0571.2803.02 מבוא להסתברות תרגיל א 17:00-16:00 103 כיתות הנדסה גב' עובדיה ענבל
0571.2803.03 מבוא להסתברות תרגיל א 16:00-15:00 102 כיתות הנדסה גב' עובדיה ענבל
0571.2901.01 כתיבה טכנית שיעור ד 21:00-20:00 438 וולפסון ד"ר ענבר אוהד
0571.3123.01 ניתוח מערכות מלאי שיעור ב 12:00-09:00 438 וולפסון פרופ' צור מיכל
0571.3123.02 ניתוח מערכות מלאי תרגיל ד 12:30-11:00 008 כיתות הנדסה גב' הופר נועה
0571.3123.03 ניתוח מערכות מלאי תרגיל ד 14:00-12:30 120 וולפסון גב' הופר נועה
0571.3133.01 אופטימיזציה ומטה-יוריסטיקות שיעור ה 17:00-14:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר גורן גורדון
0571.3133.02 אופטימיזציה ומטה-יוריסטיקות תרגיל ד 12:30-11:00 206 כיתות הנדסה מר טנצר אייל
0571.3133.03 אופטימיזציה ומטה-יוריסטיקות תרגיל ד 14:00-12:30 103 תוכנה מר טנצר אייל
0571.3136.01 היבטים קוגניטיביים בהנדסת גורמי אנוש שיעור ד 20:00-17:00 101 כיתות הנדסה ד"ר ענבר אוהד
0571.3802.04 מודלים דטרמינסטים בחקר ביצועים שיעור א 12:00-09:00 מר אייזנהנדלר אוהד
0571.3802.05 מודלים דטרמינסטים בחקר ביצועים תרגיל ה 13:00-12:00 118 וולפסון מר בלוך אלון
0571.3802.06 מודלים דטרמינסטים בחקר ביצועים תרגיל ה 14:00-13:00 106 תוכנה מר בלוך אלון
0571.4107.01 פרוייקט 1 פרויקט ב 17:00-14:00 406 וולפסון פרופ' בוקצין יוסף
0571.4107.01 פרויקט ב 17:00-14:00 103 תוכנה פרופ' בוקצין יוסף
0571.4107.01 פרויקט ב 16:00-14:00 104 תוכנה פרופ' בוקצין יוסף
0571.4117.01 תכן מפעלים שיעור ב 13:00-11:00 104 תוכנה פרופ' בוקצין יוסף
0571.4117.02 תכן מפעלים תרגיל ד 12:00-11:00 103 תוכנה גב' מילון יעל
0571.4117.03 תכן מפעלים תרגיל ד 13:00-12:00 106 תוכנה גב' מילון יעל
0571.4126.01 מערכות ייצור ממוחשבות שיעור ב 11:00-09:00 104 תוכנה
0571.4138.01 ניתוח החלטות שיעור ה 12:00-09:00 104 תוכנה פרופ' חנני ערן
0571.4145.01 רשתות תקשורת מחשבים שו"ת ה 18:00-15:00 103 כיתות הנדסה מר הירשפרונג רון
9571.4145.01 רשתות תקשורת מחשבים שו"ת ה 18:00-17:00 207 כיתות הנדסה מר הירשפרונג רון
0571.4152.01 מעבדה בייצור משולב מחשב (CIM) מעבדה ה 12:00-09:00 455 וולפסון גב' פסח דנה
גב' יפעת דואק-פינקוביץ
0571.4152.02 מעבדה בייצור משולב מחשב (CIM) מעבדה ה 15:00-12:00 455 וולפסון גב' פסח דנה
גב' יפעת דואק-פינקוביץ
0571.4152.03 מעבדה בייצור משולב מחשב (CIM) מעבדה ה 18:00-15:00 455 וולפסון גב' פסח דנה
גב' יפעת דואק-פינקוביץ
9571.4157.01 מעבדה בניהול משאבי המפעל (ERP) מעבדה ד 20:00-17:00
9571.4157.01 מעבדה
0571.4174.01 תיכון וחשיבה המצאתית שיעור א 18:00-16:00 238 וולפסון ד"ר אל גד עופר
0571.4175.01 ניהול משאבי אנוש שיעור א 16:00-14:00 238 וולפסון גב' מילנר ענת
0571.4118.01 ניתוח אירועים בהנדסת תעשייה שיעור א 20:00-18:00 134 וולפסון
0571.4804.01 מימון חברות שיעור ד 10:00-08:00 134 וולפסון רו"ח ליפשיץ משה
0571.4804.02 מימון חברות תרגיל ד 11:00-10:00 120 וולפסון מר נהריה גל
0571.4808.01 דיני עסקים שיעור ד 17:00-15:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל עו"ד בן דב מיכאל
0571.3110.01 סימולציה שיעור א 14:00-12:00 238 וולפסון ד"ר ימין דן
0571.3110.02 סימולציה תרגיל ב 13:30-12:00 008 כיתות הנדסה מר מטלון יוגב
0571.3110.03 סימולציה תרגיל ב 15:00-13:30 106 תוכנה מר מטלון יוגב
0571.3137.01 ניתוח נתונים סטטיסטי שיעור ב 18:00-15:00 238 וולפסון פרופ' חמלניצקי יבגני
0571.3137.02 ניתוח נתונים סטטיסטי תרגיל ה 13:00-12:00 103 תוכנה מר ליטבר עופר
0571.3137.03 ניתוח נתונים סטטיסטי תרגיל ה 14:00-13:00 118 וולפסון מר ליטבר עופר
0571.4153.01 ניתוח מערכות לוגיסטיות שיעור ד 15:00-12:00 פרופ' צור מיכל
0571.4163.01 כריית ידע שיעור ב 20:00-17:00 101 תוכנה ד"ר קולמן אייל
0571.4163.02 כריית ידע תרגיל ב 09:00-08:00 101 תוכנה מר מרגולין איתי
0571.4163.03 כריית ידע תרגיל ב 14:00-13:00 101 תוכנה מר מרגולין איתי
**05.7141.07 פרוייקט 1 תעו"נ פרויקט
אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801