לוח בחנים סמסטר ב'

לוח בחני אמצע סמסטר

לתלמידי הפקולטה להנדסה סמסטר ב' תשע"ח

מעודכן ליום 25.4.18

 

 

תאריך

שעות

מס קורס

שם קורס

מרצה

שנה

9.4.18

08:10-09:40

0542435201

דינמיקת הגזים

ד"ר

האושטיין הרמן

מכנית/

רופין ג

מכנית ד

13.4.18

(בוחן 1)

08:30-10:00

0512420001

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

 

פרופ' ירדאור אריה

אביב 5

אביב 7

חשמל ג

מחשב ג

פיזיקה ג

חשמל ד

מחשב ד

22.4.18

09:10-10:40

05713802

מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים

מר

 איזנהנדלר אוהד 

תעונ ב

23.4.18

09:10-10:40

05551140

הסתברות

מר

 צודיקוביץ' יבגני 

ביו מח א

23.4.18

11:00-12:00

05551101

ביולוגיה של התא

ד"ר מובר חיה

ביו א

23.4.18

15:10-16:40

05552250

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם 2

 

פרופ' שיינוביץ מיקי

ביו ב

25.4.18

16:30-18:00

05554510

עיבוד אותות ביולוגיים ורפואיים

מר אומר נועם

ביו ג

ביו מח ג

ביו ד

ביו מח ד

27.4.18

(בוחן 1)

08:30-10:00

05123632

אותות אקראיים ורעש

ד"ר תמו יצחק

אביב 5

27.4.18

08:30-10:00

05091645

מד"ר למכנית

פרופ' פישלוב דליה

מר סובר ברק

 

מכנית א

מכנית הכ"ס א

27.4.18

08:30-10:00

05551140

הסתברות

מר צודיקוביץ' יבגני 

ביו א

27.4.18

08:30-10:00

05091445

מד"ר לתעו"נ

מר שוסטין בוריס

תעו"נ א

27.4.18

08:30-10:00

05121203

מבוא לעיבוד אותות

מר וייס אמיר

ביו ב

ביו מח ב

27.4.18

08:30-10:00

05424424

תכן ראשוני של כלי טיס

 

מר עטר משה

מכנית ג

מכנית ד

27.4.18

10:45-12:15

05091745

מד"ר לחשמל ואלקטרוניקה

ד"ר אמיר ענת

גב' לה בלנק אן

חשמל א

מחשב א

 

27.4.18

10:45-12:15

05091746

חדו"א 1ב' לתלמידי

חשמל  

מר בלכמן לב

אביב 1

27.4.18

10:45-12:15

05122830

פיזיקה קוואנטית ומצב

 מוצק

ד"ר באב"ד אלון 

ד"ר בן כהן אסיה

אביב 3

27.4.18

10:45-12:15

05124492

מעבדה מתקדמת במבנה המחשב

פרופ' אבן גיא

אביב 7

חשמל ד

פיזיקה ד

27.4.18

10:45-12:15

05122525

שדות אלקטרומגנטיים

פרופ' שטיינברג בן ציון

ד"ר גינזבורג פבל 

 ד"ר חדד יקיר 

חשמל ב

פיזיקה ב

בינ"ל

30.4.18

08:10-09:40

05713124

ניתוח מערכות יצור

פרופ' חמלניצקי יבגני

תעו"נ ג

30.4.18

10:10-11:40

05122832

מעגלים ומערכות לינאריות

פרופ' מסר-ירון חגית

אביב 3

30.4.18

12:10-13:40

05552280

בקרת מערכות ביולוגיות

פרופ' ברנע עופר

ביו ג

ביו מח ג

1.5.18

08:30-10:00

05091624

אלגברה לינארית -קורס חוזר - למכנית

ד"ר פריד סלע

מכנית א

מכנית הכ"ס א

ביו א

ביו מח א

תעו"נ א

 

2.5.18

16:10-17:40

051248001

הנדסת מיקרוגלים

פרופ' בוג אמיר

חשמל ג

פיזיקה ג

אביב 7

3.5.18

10:10-11:40

05712804

סטטיסטיקה

גב' חלוזין נורית

תעו"נ ב

4.5.18

08:30-10:00

05092844

פונקציות מרוכבות

מר חזן צחי

אביב 3

4.5.18

08:30-10:00

05123526

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

פרופ' הימן אהוד

אביב 5

4.5.18

08:30-10:00

05421810

מכניקה של חלקיקים

גב' זמיר אלה

מכנית א

מכנית הכ"ס א

4.5.18

08:30-10:00

05811118

מבוא מתמטי 2 לחומרים כימיה

ד"ר יוסף יצחק

חומרים א

4.5.18

08:30-10:00

05422500

מכניקת הזורמים

ד"ר רבינוביץ אבינעם

מכנית/

רופין ב

מכנית הכס ב'

 

4.5.18

08:30-10:00

(בוחן 1)

05106202

תורת השערוך

ד"ר שייביץ עופר

חשמל ג

מחשב ג

חשמל ד

מחשב ד

תואר שני

4.5.18

10:45-12:15

05091826

פיזיקה 1

פרופ' נקר אהוד

פרופ' עציון ארז

ביו א

ביו מח א

תעונ א

 

4.5.18

10:45-12:15

05121202

אלקטרוניקה בסיסית

ד"ר אלפי יצחק

ביו ב

ביו מח ב

4.5.18

10:45-12:15

05552240

סטטיסטיקה

ד"ר לביא אביטל

ביו ג

ביו מח ג

4.5.18

10:45-12:15

05091118

פיזיקה קלאסית 1

פרופ' איזנברג אליהו 

 

אביב 1

8.5.18

10:10-11:40

05091646

חדווא 1 ב- קורס חוזר

מר מינקין אלכסנדר

מכנית א

ביו א

ביו מח א

תעונ א

8.5.18

13:10-14:40

05424221

מבוא לתורת האלסטיות

פרופ' רבקין שמואל

מכנית ג

כדהא ג

8.5.18

16:10-17:40

05552403

מכניקת הזורמים

ד"ר רבינוביץ' אבינעם

ביו ב

ביו מח ב

11.5.18

08:30-10:00

05092843

אנליזה הרמונית

מר אלישע אורן

מר כהנא אדר

אביב 3

מכנית/

רופין ב

מכנית הכס ב

11.5.18

08:30-10:00

05124602

מבוא לתקשורת אופטית

פרופ' אייל אבישי

אביב 7

חשמל ד

מחשב ד

11.5.18

08:30-10:00

05421820

סטטיקה של גוף קשיח

פרופ' חג'-עלי ראמי 

ד"ר לסמן איילת

מכנית א

מכנית הכס א

 

11.5.18

08:30-10:00

05091547

חדווא 2 ב לביו רפואה

 מר מוזיקנטוב יבגני 

ביו א

ביו מח א

11.5.18

08:30-10:00

05091447

חדווא 2 ב לתעו"נ

ד"ר מנדלוביץ מיברג שרה

תעו"נ א

11.5.18

08:30-10:00

05552407

מכניקת המוצקים

ד"ר לסמן איילת

מר סופר רתם

ביו ב

חומרים ב

 

11.5.18

10:45-12:15

05091747

חדוא 2 ב לחשמל

פרופ' טל-עזר הלל 

ד"ר כהן בועז 

 

11.5.18

10:45-12:15

05122835

אותות ומערכות

פרופ' וייס אנטוני

חשמל ב

מחשב ב

פיזיקה ב

11.5.18

10:45-12:15

05123514

מעגלים אלקטרוניים ספרתיים

ד"ר עמרני עופר

ד"ר אלפי יצחק

 

חשמל ג

מחשב ג

פיזיקה ג

 

14.5.18

10:10-11:40

05711817

מבוא להנדסת תעו"נ

פרופ' בוקצין יוסף

תעונ א

15.5.18

15:10-16:40

05124803

התקני מיקרוגל אקטיביים     

פרופ' ג'רבי אליהו

אביב 7

חשמל ד

פיזיקה ד

15.5.18

16:10-17:40

05422200

מכניקת המוצקים 1

פרופ' שרמן דב

מכנית/

רופין ב

מכנית הכס ב

18.5.18

08:30-10:00

05092801

מבוא להסתברות

ד"ר משיח אילה

אביב 3

18.5.18

08:30-10:00

05123571

המרת אנרגיה

ד"ר בק יובל

אביב 5

18.5.18

08:30-10:00

05124100

מערכות תקשורת

ד"ר ג'יריס רג'א

אביב 7

חשמל ג

מחשב ג

פיזיקה ג

מחשב ד

 

18.5.18

08:30-10:00

05091647

חדווא 2 ב למכנית

ד"ר הרנס יובל

מר יגר ירון

מכנית א

מכנית הכס א

 

18.5.18

08:30-10:00

05091545

מד"ר לביו רפואה

מר קירו אבנר

ביו א

ביו מח א

 

21.5.18

17:10-18:40

05714152

מעבדה בייצור משולב מחשב CIM

 

גב' פסח דנה

 דואק גב' פינקוביץ' יפעת 

 גב' יחזקאל סול 

תעונ ד

25.5.18

(בוחן 2)

08:30-10:00

05124200

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

 

פרופ' ירדאור אריה

אביב 5

אביב 7

חשמל ג

מחשב ג

פיזיקה ג

חשמל ד

מחשב ד

1.6.18

(בוחן 2)

08:30-10:00

05123632

אותות אקראיים ורעש

ד"ר תמו יצחק

אביב 5

8.6.18

(בוחן 2)

08:30-10:00

05106202

תורת השערוך

ד"ר שייביץ עופר

חשמל ג

מחשב ג

חשמל ד

מחשב ד

תואר שני

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>