תואר ראשון הנדסה ביו רפואית סמסטר ב' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0555.3160.01 הנדסת תאים ורקמות שיעור ד 11:00-08:00 120 וולפסון פרופ' גפן עמית
0555.3160.02 הנדסת תאים ורקמות תרגיל ד 12:00-11:00 120 וולפסון גב' חיימי לוי איילת
0555.3260.01 מעבדה בהנדסה ביו-רפואית מעבדה א 12:00-08:00 328 וולפסון דר בן אליעזר נועם
מר רדונסקי דביר
0555.3260.02 מעבדה בהנדסה ביו-רפואית מעבדה א 16:00-12:00 328 וולפסון דר בן אליעזר נועם
מר רדונסקי דביר
הנדסה ביו רפואית (0555)
0555.1101.01 ביולוגיה של התא שיעור ב 12:00-09:00 102 כיתות הנדסה ד"ר לב חיה
0555.1101.02 ביולוגיה של התא תרגיל ד 14:00-13:00 106 תוכנה גב' בניהו נטלי
0555.1101.03 ביולוגיה של התא תרגיל ה 14:00-13:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' בהירי שיר
0555.1140.01 הסתברות שיעור ה 17:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון מר צודיקוביץ' יבגני
0555.1140.02 הסתברות תרגיל ה 14:00-13:00 438 וולפסון מר יערי נבות
0555.1140.03 הסתברות תרגיל ה 15:00-14:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר יערי נבות
0555.2240.01 סטטיסטיקה שיעור ג 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר לביא אביטל
0555.2240.02 סטטיסטיקה תרגיל ג 10:00-09:00 207 כיתות הנדסה מר צודיקוביץ' יבגני
0555.2250.01 מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2) שיעור ה 12:00-09:00 438 וולפסון פרופ' שיינוביץ מיקי
0555.2250.02 מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2) תרגיל ב 17:00-16:00 103 כיתות הנדסה גב' פודולסקי יאנה
מר רדונסקי דביר
0555.2250.03 מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2) תרגיל ב 16:00-15:00 103 כיתות הנדסה גב' פודולסקי יאנה
מר רדונסקי דביר
0555.2280.01 בקרת מערכות ביולוגיות שיעור ב 15:00-12:00 438 וולפסון פרופ' ברנע עופר
0555.2280.02 בקרת מערכות ביולוגיות תרגיל ג 09:00-08:00 206 כיתות הנדסה מר מלכי גיא
0555.2403.01 מכניקת הזורמים שיעור ב 10:00-08:00 103 כיתות הנדסה דר רבינוביץ אבינועם
0555.2403.01 שיעור ד 09:00-08:00 102 כיתות הנדסה דר רבינוביץ אבינועם
0555.2403.02 מכניקת הזורמים (אחת לשבועיים) תרגיל ה 16:00-14:00 011 ברגלס מר קסלר יואב
0555.2403.03 מכניקת הזורמים (אחת לשבועיים) תרגיל ג 18:00-16:00 103 כיתות הנדסה מר קסלר יואב
0555.2407.01 מכניקת המוצקים שיעור ב 15:00-13:00 103 כיתות הנדסה ד"ר לסמן איילת
0555.2407.01 שיעור ה 13:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר לסמן איילת
0555.2407.02 מכניקת המוצקים תרגיל ה 14:00-13:00 205 כיתות הנדסה מר סופר רותם
0555.2407.03 מכניקת המוצקים תרגיל ה 15:00-14:00 205 כיתות הנדסה מר סופר רותם
0555.3120.01 עיבוד תמונות רפואיות (1) שיעור א 19:00-16:00 101 כיתות הנדסה ד"ר פריימן מרדכי
0555.3120.02 עיבוד תמונות רפואיות (1) תרגיל ב 16:00-15:00 103 תוכנה גב' עאמר רולה
0555.3120.03 עיבוד תמונות רפואיות (1) תרגיל ב 16:00-15:00 104 תוכנה גב' צוקרמן ג'ני
0555.3801.01 אנטומיה ופיזיולוגיה למהנדסים שו"ת א 12:00-10:00 118 וולפסון ד"ר שביט גבריאל
0555.3801.01 שו"ת ה 12:00-10:00 206 כיתות הנדסה ד"ר שביט גבריאל
0555.4200.01 פרוייקט (2) פרויקט לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר גבאי תמיר
גב' אלון אלה
0555.4282.01 מעבדה מתקדמת בביו-אלקטרוניקה מעבדה א 19:00-16:00 328 וולפסון ד"ר נבו אורי
0555.4282.01 מעבדה ה 11:00-08:00 328 וולפסון ד"ר נבו אורי
0555.4282.03 מעבדה מתקדמת בביו-אלקטרוניקה מעבדה ג 18:00-15:00 328 וולפסון ד"ר נבו אורי
0555.4282.03 מעבדה ד 13:00-10:00 328 וולפסון ד"ר נבו אורי
0555.4450.01 שיטות חישוביות בהנדסה ביו-רפואית שיעור ה 20:00-17:00 120 וולפסון מר וייס דר
0555.4450.02 שיטות חישוביות בהנדסה ביו-רפואית תרגיל ג 13:00-12:00 001 כיתות הנדסה מר מלכי גיא
0555.4510.01 עיבוד אותות ביולוגיים ורפואיים שיעור ד 19:00-16:00 102 כיתות הנדסה מר אומר נועם
0555.4510.02 עיבוד אותות ביולוגיים ורפואיים תרגיל ד 20:00-19:00 102 כיתות הנדסה מר אומר נועם
0555.4520.01 עיבוד תמונות רפואיות (2) שיעור ג 19:00-16:00 134 וולפסון פרופ' גרינשפן חיית
0555.4520.02 עיבוד תמונות רפואיות (2) תרגיל ג 20:00-19:00 134 וולפסון גב' פודולסקי יאנה
0555.4530.01 אופטיקה ולייזרים ברפואה שיעור ב 18:00-16:00 103 תוכנה פרופ' גנות ישראל
0555.4530.02 אופטיקה ולייזרים ברפואה תרגיל ב 19:00-18:00 103 תוכנה גב' וויט אופוסו עדי
0555.4551.01 ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית שיעור ג 16:00-14:00 103 כיתות הנדסה ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.4551.01 שיעור ד 16:00-14:00 438 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.4561.01 חישה רציפה של פרמטרים פיזיולוגיים שיעור ג 19:00-16:00 207 כיתות הנדסה ד"ר שנער צביקה
0555.4561.02 חישה רציפה של פרמטרים פיזיולוגיים תרגיל ג 20:00-19:00 003 -מקלט כיתות הנדסה מר ארליך גילעד
0555.4570.01 מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטית שיעור א 15:00-12:00 206 כיתות הנדסה דר בן אליעזר נועם
0555.4570.02 מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטית תרגיל א 16:00-15:00 206 כיתות הנדסה גב' אלון אלה
0555.4610.01 עקרונות הנדסיים בביולוגיה מולקולרית ותאית שיעור ג 11:00-08:00 406 וולפסון פרופ' בינדרמן יצחק
0555.4610.02 עקרונות הנדסיים בביולוגיה מולקולרית ותאית תרגיל ג 12:00-11:00 406 וולפסון גב' לוסטינג מעין
0555.4630.01 ביו חומרים פולימריים ותאימותם שיעור ד 15:00-12:00 315 רב-תחומי פרופ' זילברמן מיטל
0555.4630.02 ביו חומרים פולימריים ותאימותם תרגיל ד 16:00-15:00 315 רב-תחומי גב הלן גז
0555.4650.01 אברים ומשתלים מלאכותיים שיעור א 19:00-16:00 103 תוכנה מר מרטינז אלישע
0555.4650.02 אברים ומשתלים מלאכותיים תרגיל א 20:00-19:00 103 תוכנה גב' אמיתי ענבל
0555.4720.01 זרימה במערכות ביולוגיות ופיזיולוגיות שיעור ב 11:00-08:00 406 וולפסון פרופ' אלעד דוד
0555.4720.02 זרימה במערכות ביולוגיות ופיזיולוגיות תרגיל ב 12:00-11:00 406 וולפסון גב' אמיתי ענבל
0555.4760.01 שיטות מחקר בהנדסת תאים ורקמות (2) מעבדה ה 12:00-10:00 101 תוכנה ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
פרופ' גפן עמית
0555.4715.01 מבוא להנדסת רקמות תוך תאית שיעור ג 15:00-12:00 406 וולפסון ד"ר צפריר זוהר
0555.4715.02 מבוא להנדסת רקמות תוך תאית תרגיל ג 16:00-15:00 406 וולפסון מר לוין דורון
0555.4575.01 מבוא לדימות אופטי קוהרנטי שיעור ה 17:00-14:00 001 כיתות הנדסה דר' שקד נתי
0555.4575.02 מבוא לדימות אופטי קוהרנטי תרגיל ה 14:00-13:00 001 כיתות הנדסה מר קרקו לידור
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>