תואר ראשון - הנדסה מכנית סמסטר ב' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0542.2600.02 תרמודינמיקה (1) שו"ת ב 16:00-13:00 104 תוכנה ד"ר קושניר רועי
0542.2600.02 שו"ת ד 16:00-14:00 104 תוכנה ד"ר קושניר רועי
0542.4179.01 מתקנים לייצור כח וניצול אנרגיה שו"ת ה 20:00-16:00 102 כיתות הנדסה ד"ר ברנע יעקב
0512.1205.01 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים שיעור ב 15:00-13:00 002 דן-דוד ד"ר כץ אייל
0512.1205.01 שיעור ג 10:00-09:00 002 דן-דוד ד"ר כץ אייל
0512.1205.02 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ג 11:00-10:00 002 דן-דוד
0512.1205.03 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ג 12:00-11:00 118 וולפסון
0512.1205.04 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים שיעור ב 18:00-16:00 438 וולפסון ד"ר כץ אייל
0512.1205.04 שיעור ג 11:00-10:00 134 וולפסון ד"ר כץ אייל
0512.1205.05 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ד 17:00-16:00 238 וולפסון
0512.1205.06 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ג 13:00-12:00 118 וולפסון
0512.1206.01 אלקטרוניקה בסיסית שיעור ב 15:00-12:00 003 דן-דוד ד"ר אלפי יצחק
0512.1206.02 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ג 09:00-08:00 406 וולפסון
0512.1206.03 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ג 10:00-09:00 406 וולפסון
0512.1206.07 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ה 14:00-13:00 108 וולפסון
0512.1206.04 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 12:00-08:00 306 וולפסון
0512.1206.05 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 20:00-16:00 306 וולפסון
הנדסה מכנית (0542)
0542.1810.01 מכניקה של חלקיקים שו"ת א 10:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון גב' מרקמן אלה
0542.1810.01 שו"ת ג 17:00-14:00 102 רוזנבלט תוכנה גב' מרקמן אלה
0542.1820.01 סטטיקה של גוף קשיח שיעור א 16:00-14:00 438 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.1820.01 שיעור ג 13:00-12:00 438 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.1820.02 סטטיקה של גוף קשיח תרגיל ג 14:00-13:00 438 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.1820.03 סטטיקה של גוף קשיח שיעור א 16:00-14:00 134 וולפסון ד"ר לסמן איילת
0542.1820.03 שיעור ג 13:00-12:00 134 וולפסון ד"ר לסמן איילת
0542.1820.04 סטטיקה של גוף קשיח תרגיל ג 14:00-13:00 134 וולפסון ד"ר לסמן איילת
0542.2200.02 מכניקת המוצקים (1) שו"ת ב 12:00-10:00 438 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.02 שו"ת ד 12:00-10:00 438 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.02 שו"ת ד 13:00-12:00 438 וולפסון מר סימון עידו
0542.2500.04 מכניקת הזורמים (1) שיעור ב 13:00-11:00 002 דן-דוד דר רבינוביץ אבינועם
0542.2500.04 שיעור ד 12:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל דר רבינוביץ אבינועם
0542.2500.05 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ד 10:00-09:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל
0542.2500.06 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ד 09:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל
0542.3620.05 מעבר חום שיעור א 11:00-08:00 104 תוכנה ד"ר שוקף יאיר
0542.3620.06 מעבר חום תרגיל ג 09:00-08:00 001 כיתות הנדסה
0542.3620.07 מעבר חום תרגיל א 12:00-11:00 106 תוכנה
0542.4131.01 מנועי שריפה פנימית שו"ת א 12:00-10:00 238 וולפסון דר' גלדויין גדעון
0542.4131.01 שו"ת ג 12:00-10:00 102 כיתות הנדסה דר' גלדויין גדעון
0542.3780.02 תהליכי עיבוד (1) שיעור ה 11:00-08:00 207 כיתות הנדסה מר אלברג בוריס
0542.3791.07 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 003 -מקלט כיתות הנדסה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.08 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 003 -מקלט כיתות הנדסה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.11 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 003 -מקלט כיתות הנדסה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.13 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 003 -מקלט כיתות הנדסה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3792.07 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה שיעור א 14:00-12:00 003 דן-דוד פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.01 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ג 10:00-08:00 269/370 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.02 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ג 15:00-13:00 269/370 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.03 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ג 17:00-15:00 269/370 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.04 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ג 12:00-10:00 269/370 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.05 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ה 14:00-12:00 269/370 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.4020.01 תיכון ופרוייקט (2) פרויקט פרופ' רייך יורם
0542.4091.05 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 10:00-08:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.06 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.07 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 14:00-12:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.08 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ה 10:00-08:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.10 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ה 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.11 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 16:00-14:00 366 וולפסון
9542.4121.01 תהליכי הפרדה בהנדסת סביבה שו"ת
9542.4121.01 שו"ת
0542.4122.01 הסעת מזהמים בסביבה שו"ת ה 18:00-16:00 101 כיתות הנדסה ד"ר פסטר אמיר
0542.4122.01 שו"ת א 18:00-16:00 003 דן-דוד ד"ר פסטר אמיר
מר חממי-ביסור איתן
0542.4163.01 מיזוג אוויר וחימום שו"ת ב 16:00-14:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' קריבוס אברהם
0542.4163.01 שו"ת ד 12:00-10:00 134 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
0542.4221.01 מבוא לתורת האלסטיות שו"ת ג 15:00-13:00 102 כיתות הנדסה פרופ' רבקין שמואל
0542.4221.01 שו"ת ה 16:00-14:00 103 כיתות הנדסה פרופ' רבקין שמואל
9542.4224.02 מכניקת המוצקים (2) שו"ת
9542.4224.02 שו"ת
9542.4321.01 הידראוליקה הנדסית שו"ת
9542.4321.01 שו"ת
0542.4352.01 דינמיקת הגזים שו"ת ב 10:00-08:00 104 תוכנה ד"ר האושטיין הרמן
0542.4352.01 שו"ת ה 10:00-08:00 104 תוכנה ד"ר האושטיין הרמן
0542.4391.03 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום שיעור ה 17:00-15:00 130 וולפסון ד"ר מרום גיל
0542.4391.04 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום מעבדה ה 20:00-17:00 008 תוכנה דר ברמק איליה
0542.4424.01 תכן ראשוני של כלי טייס שיעור ג 17:00-15:00 103 כיתות הנדסה מר עטר משה
0542.4424.01 שיעור ג 18:00-17:00 103 כיתות הנדסה מר עטר משה
0542.4424.02 תכן ראשוני של כלי טייס תרגיל ג 19:00-18:00 103 כיתות הנדסה מר עטר משה
0542.4425.01 הדפסת תלת מימד ותכן חלקי פלסטיקה שיעור ד 18:00-16:00 103 כיתות הנדסה מר הררי צח
9542.4425.01 הדפסת תלת מימד ותכן חלקי פלסטיקה שיעור ד 18:00-16:00 003 -מקלט כיתות הנדסה מר הררי צח
0542.4425.02 הדפסת תלת מימד ותכן חלקי פלסטיקה תרגיל ד 19:00-18:00 207 כיתות הנדסה מר הררי צח
9542.4425.02 הדפסת תלת מימד ותכן חלקי פלסטיקה תרגיל ד 19:00-18:00 003 -מקלט כיתות הנדסה מר הררי צח
0542.4455.01 בינה חישובית שיעור ב 20:00-17:00 205 כיתות הנדסה ד"ר מושיוב עמירם
0542.4455.01 שיעור ה 16:00-15:00 206 כיתות הנדסה ד"ר מושיוב עמירם
9542.4455.01 בינה חישובית שיעור ד"ר מושיוב עמירם
0542.4520.01 תיכון מבנים שו"ת ה 18:00-16:00 104 תוכנה ד"ר לייבוביץ אדי
0542.4520.01 שו"ת ג 14:00-12:00 104 תוכנה ד"ר לייבוביץ אדי
0542.4523.01 מבוא לאווירודינמיקה שו"ת ג 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה פרופ' זייפרט אברהם
0542.4523.01 שו"ת ד 12:00-10:00 238 וולפסון פרופ' זייפרט אברהם
0542.4622.01 דינמיקה ובקרה של מערכות שו"ת א 20:00-17:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר מושיוב עמירם
0542.4622.01 שו"ת א 17:00-16:00 238 וולפסון ד"ר מושיוב עמירם
0542.4624.01 מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכות מעבדה א 11:00-08:00 364 וולפסון
0542.4624.02 מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכות מעבדה ה 17:00-14:00 364 וולפסון
9542.4624.03 מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכות מעבדה
0542.4722.01 מבוא למערכות זעירות שו"ת ב 14:00-12:00 120 וולפסון ד"ר קרילוב ויאציסלב
0542.4722.01 שו"ת ה 14:00-12:00 002 דן-דוד ד"ר קרילוב ויאציסלב
0542.4723.01 מבוא למערכות זעירות - מעבדה מעבדה א 15:00-13:00 366 וולפסון
0542.4723.02 מבוא למערכות זעירות - מעבדה מעבדה א 19:00-17:00 366 וולפסון
0542.4093.01 מעבדה במערכות אנרגיה מעבדה א 16:00-13:00 269/370 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
0542.4093.02 מעבדה במערכות אנרגיה מעבדה א 16:00-13:00 269/370 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
0542.4093.03 מעבדה במערכות אנרגיה מעבדה א 20:00-17:00 269/370 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
0542.4093.04 מעבדה במערכות אנרגיה מעבדה א 16:00-13:00 269/370 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
0542.4093.05 מעבדה במערכות אנרגיה מעבדה ב 20:00-17:00 269/370 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
0542.4093.06 מעבדה במערכות אנרגיה מעבדה ב 20:00-17:00 269/370 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
0542.4093.07 מעבדה במערכות אנרגיה מעבדה ד 16:00-13:00 269/370 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
9542.4133.01 אנרגיה במבנים שיעור
9542.4133.02 אנרגיה במבנים תרגיל
התוכנית לחומרים וננו טכנולוגיות תואר ראשון 0581
0581.1111.01 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית שיעור א 19:00-16:00 438 וולפסון ד"ר רוזן בריאן
0581.1111.02 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 14:00-13:00 118 וולפסון גב מלכי מעיין
0581.1111.03 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 18:00-17:00 118 וולפסון גב מלכי מעיין
0581.1111.04 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית שיעור א 19:00-16:00 103 כיתות הנדסה ד"ר לכמן-סנש נועה
0581.1111.05 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ה 14:00-13:00 207 כיתות הנדסה גב דהן מורן
0581.1111.06 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 15:00-14:00 108 וולפסון גב מלכי מעיין
0581.1111.07 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 18:00-17:00 130 וולפסון גב דהן מורן
0581.1132.01 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 10:30-08:00 266 וולפסון פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0581.1132.02 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 12:30-10:00 266 וולפסון פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0581.1132.03 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 15:30-13:00 266 וולפסון פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0581.1132.04 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 17:30-15:00 266 וולפסון פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0581.3181.01 התנהגות מכנית של חומרים שיעור ד 15:00-12:00 134 וולפסון פרופ' גולדפרב אילן
0581.3181.02 התנהגות מכנית של חומרים תרגיל ג 15:00-14:00 134 וולפסון מר דסקלו מתן
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive