תואר ראשון - הנדסה מכנית סמסטר ב' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0542.2600.02 תרמודינמיקה (1) שו"ת ב 16:00-13:00 108 וולפסון ד"ר קושניר רועי
0542.2600.02 שו"ת ד 16:00-14:00 438 וולפסון ד"ר קושניר רועי
0542.4179.01 מתקנים לייצור כח וניצול אנרגיה שו"ת ה 20:00-16:00 102 כיתות הנדסה ד"ר ברנע יעקב
0512.1205.01 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים שיעור ב 15:00-13:00 002 דן-דוד ד"ר כץ אייל
0512.1205.01 שיעור ג 10:00-09:00 002 דן-דוד ד"ר כץ אייל
0512.1205.02 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ג 11:00-10:00 207 כיתות הנדסה גב' גרביץ אסיה
0512.1205.03 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ג 12:00-11:00 207 כיתות הנדסה גב' גרביץ אסיה
0512.1205.04 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים שיעור ב 18:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר כץ אייל
0512.1205.04 שיעור ג 11:00-10:00 002 דן-דוד ד"ר כץ אייל
0512.1205.05 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ד 17:00-16:00 238 וולפסון גב' חנימוב טטיאנה
0512.1205.06 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ג 13:00-12:00 118 וולפסון גב' גרביץ אסיה
0512.1206.01 אלקטרוניקה בסיסית להנדסה מכנית שיעור ב 15:00-12:00 003 דן-דוד מר קוזלוב ויטלי
0512.1206.02 אלקטרוניקה בסיסית להנדסה מכנית תרגיל ג 09:00-08:00 108 וולפסון מר גוולבר רועי
0512.1206.03 אלקטרוניקה בסיסית להנדסה מכנית תרגיל ג 10:00-09:00 108 וולפסון מר גוולבר רועי
0512.1206.07 אלקטרוניקה בסיסית להנדסה מכנית תרגיל ה 14:00-13:00 108 וולפסון מר גוולבר רועי
0512.1206.04 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 12:00-08:00 306 וולפסון מר גוולבר רועי
0512.1206.05 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 20:00-16:00 306 וולפסון מר מרקוביץ' אמיר
הנדסה מכנית (0542)
0542.1810.01 מכניקה של חלקיקים שו"ת א 10:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון גב' מרקמן אלה
0542.1810.01 שו"ת ג 17:00-14:00 102 רוזנבלט תוכנה גב' מרקמן אלה
0542.1820.01 סטטיקה של גוף קשיח שיעור א 16:00-14:00 438 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.1820.01 שיעור ג 13:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.1820.02 סטטיקה של גוף קשיח תרגיל ג 14:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.1820.03 סטטיקה של גוף קשיח שיעור א 16:00-14:00 134 וולפסון ד"ר לסמן איילת
0542.1820.03 שיעור ג 13:00-12:00 134 וולפסון ד"ר לסמן איילת
0542.1820.04 סטטיקה של גוף קשיח תרגיל ג 14:00-13:00 134 וולפסון ד"ר לסמן איילת
0542.2200.02 מכניקת המוצקים (1) שו"ת ב 12:00-10:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.02 שו"ת ד 12:00-10:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.02 שו"ת ד 13:00-12:00 238 וולפסון מר סימון עידו
0542.2500.04 מכניקת הזורמים (1) שיעור ב 13:00-11:00 134 וולפסון דר רבינוביץ אבינועם
0542.2500.04 שיעור ד 12:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל דר רבינוביץ אבינועם
0542.2500.05 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ד 10:00-09:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר שנפ רון
0542.2500.06 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ד 09:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר שנפ רון
0542.3620.05 מעבר חום שיעור א 11:00-08:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' שוקף יאיר
0542.3620.06 מעבר חום תרגיל א 15:00-14:00 130 וולפסון מר גולקוב רומן
0542.3620.07 מעבר חום תרגיל א 12:00-11:00 406 וולפסון מר גולקוב רומן
0542.4131.01 מנועי שריפה פנימית שו"ת א 12:00-10:00 238 וולפסון דר' גלדויין גדעון
0542.4131.01 שו"ת ג 12:00-10:00 118 וולפסון דר' גלדויין גדעון
0542.3780.02 תהליכי עיבוד (1) שיעור ה 11:00-08:00 238 וולפסון מר אלברג בוריס
0542.3791.07 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.08 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.11 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.13 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3792.07 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה שיעור א 14:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.01 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ג 10:00-08:00 269/370 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.02 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ג 15:00-13:00 269/370 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.03 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ג 17:00-15:00 269/370 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.04 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ג 12:00-10:00 269/370 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.05 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ה 14:00-12:00 269/370 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.4020.01 תיכון ופרוייקט (2) פרויקט לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' רייך יורם
0542.4010.02 תיכון ופרוייקט (1) פרויקט לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' רייך יורם
0542.4091.05 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 10:00-08:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.06 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.07 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 14:00-12:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.08 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ה 10:00-08:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.10 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ה 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.11 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 16:00-14:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4122.01 הסעת מזהמים בסביבה שו"ת ה 18:00-16:00 438 וולפסון ד"ר פסטר אמיר
0542.4122.01 שו"ת א 18:00-16:00 438 וולפסון ד"ר פסטר אמיר
מר חממי-ביסור איתן
0542.4163.01 מיזוג אוויר וחימום שו"ת ב 16:00-14:00 001 כיתות הנדסה פרופ' קריבוס אברהם
0542.4163.01 שו"ת ד 12:00-10:00 103 תוכנה פרופ' קריבוס אברהם
0542.4221.01 מבוא לתורת האלסטיות שו"ת ג 15:00-13:00 238 וולפסון פרופ' רבקין שמואל
0542.4221.01 שו"ת ה 16:00-14:00 438 וולפסון פרופ' רבקין שמואל
0542.4352.01 דינמיקת הגזים שו"ת ב 10:00-08:00 101 כיתות הנדסה ד"ר האושטיין הרמן
0542.4352.01 שו"ת ה 10:00-08:00 102 כיתות הנדסה ד"ר האושטיין הרמן
0542.4391.03 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום שיעור ה 17:00-15:00 106 תוכנה ד"ר מרום גיל
0542.4391.04 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום מעבדה ה 20:00-17:00 008 תוכנה דר ברמק איליה
0542.4424.01 תכן ראשוני של כלי טייס שיעור ג 18:00-15:00 438 וולפסון מר עטר משה
0542.4424.02 תכן ראשוני של כלי טייס תרגיל ג 19:00-18:00 438 וולפסון מר עטר משה
0542.4425.01 הדפסת תלת מימד ותכן חלקי פלסטיקה שיעור ד 18:00-16:00 207 כיתות הנדסה מר הררי צח
9542.4425.01 הדפסת תלת מימד ותכן חלקי פלסטיקה שיעור ד 18:00-16:00 003 -מקלט כיתות הנדסה מר הררי צח
0542.4425.02 הדפסת תלת מימד ותכן חלקי פלסטיקה תרגיל ד 19:00-18:00 207 כיתות הנדסה מר הררי צח
9542.4425.02 הדפסת תלת מימד ותכן חלקי פלסטיקה תרגיל ד 19:00-18:00 003 -מקלט כיתות הנדסה מר הררי צח
0542.4455.01 בינה חישובית שיעור ב 20:00-17:00 238 וולפסון ד"ר מושיוב עמירם
0542.4455.01 שיעור ה 16:00-15:00 104 תוכנה ד"ר מושיוב עמירם
0542.4520.01 תיכון מבנים שו"ת ה 15:00-13:00 053 שאפל ד"ר לייבוביץ אדי
0542.4520.01 שו"ת ה 17:00-15:00 053 שאפל ד"ר לייבוביץ אדי
0542.4523.01 מבוא לאווירודינמיקה שו"ת ג 12:00-10:00 120 וולפסון פרופ' זייפרט אברהם
0542.4523.01 שו"ת א 16:00-14:00 120 וולפסון פרופ' זייפרט אברהם
0542.4622.01 דינמיקה ובקרה של מערכות שו"ת א 19:00-16:00 238 וולפסון ד"ר מושיוב עמירם
0542.4622.01 שו"ת א 20:00-19:00 238 וולפסון ד"ר מושיוב עמירם
0542.4622.01 שו"ת ב 12:00-11:00 120 וולפסון מר טורטמן בן
0542.4624.01 מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכות מעבדה א 11:00-08:00 364 וולפסון מר הראל מאיר
0542.4624.02 מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכות מעבדה ה 17:00-14:00 364 וולפסון מר הראל מאיר
0542.4722.01 מבוא למערכות זעירות שו"ת ב 14:00-12:00 120 וולפסון ד"ר קרילוב ויאציסלב
0542.4722.01 שו"ת ה 14:00-12:00 134 וולפסון ד"ר קרילוב ויאציסלב
0542.4723.01 מבוא למערכות זעירות - מעבדה מעבדה א 15:00-13:00 366 וולפסון ד"ר קרילוב ויאציסלב
0542.4723.02 מבוא למערכות זעירות - מעבדה מעבדה א 19:00-17:00 366 וולפסון ד"ר קרילוב ויאציסלב
0542.4093.01 מעבדה במערכות אנרגיה מעבדה א 16:00-13:00 269/370 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
0542.4093.02 מעבדה במערכות אנרגיה מעבדה א 16:00-13:00 269/370 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
0542.4093.05 מעבדה במערכות אנרגיה מעבדה ב 20:00-17:00 269/370 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
0542.4093.07 מעבדה במערכות אנרגיה מעבדה ד 16:00-13:00 269/370 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
התוכנית לחומרים וננו טכנולוגיות תואר ראשון 0581
0581.1111.01 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית שיעור ג 11:00-08:00 134 וולפסון ד"ר לכמן-סנש נועה
0581.1111.02 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 14:00-13:00 118 וולפסון גב מלכי מעיין
0581.1111.03 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 18:00-17:00 118 וולפסון גב מלכי מעיין
0581.1111.04 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית שיעור א 19:00-16:00 103 כיתות הנדסה ד"ר רוזן בריאן
0581.1111.05 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ה 14:00-13:00 207 כיתות הנדסה גב דהן מורן
0581.1111.06 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 15:00-14:00 108 וולפסון גב מלכי מעיין
0581.1111.07 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 18:00-17:00 106 תוכנה גב דהן מורן
0581.1132.01 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 10:30-08:00 266 וולפסון פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0581.1132.02 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 12:30-10:00 266 וולפסון פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0581.1132.03 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 15:30-13:00 266 וולפסון פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0581.1132.04 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 17:30-15:00 266 וולפסון פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0581.3181.01 התנהגות מכנית של חומרים שיעור ד 15:00-12:00 134 וולפסון פרופ' גולדפרב אילן
0581.3181.02 התנהגות מכנית של חומרים תרגיל ג 15:00-14:00 120 וולפסון מר דסקלו מתן
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive