מבנה הפקולטה

המוסדות האקדמיים של הפקולטה

דקאן הפקולטה

הדקאן הוא בעל הסמכות האקדמית העליונה בפקולטה בכל מה שקשור בתכני הלימודים, בפיקוח על ההוראה ועל ביצוע תקנון הפקולטה וחוקיה. על-מנת להתקבל לראיון אצל דקאן הפקולטה יש להפנות בקשה מנומקת באמצעות מזכירות הפקולטה.

מועצת הפקולטה

מועצת הפקולטה מורכבת מכל הפרופסורים מן המניין, הפרופסורים החברים ונציגי סגל המרצים הבכירים והמרצים בפקולטה. המועצה אחראית ומפקחת על תכניות הלימודים וסדרי ההוראה בפקולטה.

ועדת הקוריקולום הפקולטית לתואר ראשון

מורכבת מהדקאן, ראשי התכניות לתואר ראשון והאחראים על קורסי השירות במתמטיקה ופיזיקה. הוועדה אחראית על תכניות הלימודים לתואר הראשון.

ועדת הוראה/קוריקולום מגמתית

מורכבת מראש התכנית לתואר ראשון ומנציגים ממחלקות הלימוד. הוועדה אחראית על ביצוע ומהלך תקין של תכנית הלימודים, תכני הקורסים ומעקב אחר ביצועם ועדכונם השוטף. כמו כן מפקחת הוועדה על רמת ההוראה. הוועדה מקיימת קשר שוטף עם הסטודנטים במהלך לימודיהם, בכל  הבעיות הקשורות בתכני לימודים והוראה.

ועדה פקולטית לענייני תלמידים

אחראית לתקנון הלימודים ולמעקב אחר ביצועו. כמו כן מטפלת הוועדה בבקשות תלמידים המצריכות דיון מיוחד משום היותן חורגות מהתקנון והתכניות המאושרות. בוועדה חברים נציגים ממגמות הלימוד לתואר ראשון.

ועדה יחידתית לתואר שני

הוועדה קובעת את הקריטריונים ונהלי הקבלה לתואר השני ואת תקנון הלימודים, מוודאת את ביצועם; מאשרת מינויים של מנחים ובוחנים לעבודת הגמר; מטפלת בבקשות תלמידים המצריכות דיון מיוחד. בוועדה חברים נציגים ממחלקות הלימוד לתואר שני.

הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר

הוועדה היחידתית קובעת את הקריטריונים והנהלים בלימודי הדוקטורט, בנוסף להנחיות הוועדה האוניברסיטאית לתואר שלישי ומוודאת את ביצועם. כמו כן, הוועדה אחראית על קבלת תלמידים בהתאם לדרישות, מאשרת מינויים של מנחים, בוחנים להצעת המחקר ושופטים לעבודת הדוקטור. הוועדה ממליצה בפני הוועדה האוניברסיטאית לתואר שלישי על הענקת התואר "דוקטור לפילוסופיה". בוועדה חברים נציגים ממחלקות הלימוד בפקולטה.

חברי המוסדות האקדמיים של הפקולטה

דקאן הפקולטה- פרופ' יוסף רוזנוקס

 

ראשי בתי-הספר

פרופ' מרק שטייף

-

בית הספר להנדסת חשמל

פרופ' סלבה קרילוב

-

בית הספר להנדסה מכנית

 

 

 

 

ראשי המחלקות

פרופ' מיכאל מרגליות

-

ראש המחלקה להנדסת חשמל - מערכות

פרופ' יעקב שויער

 

ראש המחלקה להנדסת חשמל – אלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ' יואכים מאייר

-

ראש המחלקה להנדסת תעשייה

פרופ' אורי נבו

-

ראש המחלקה להנדסה ביו-רפואית

פרופ' אילן גולדפרב

-

ראש המחלקה למדע והנדסה של חומרים

 

 

 

 

ראשי מגמות ותכניות בלימודי תואר ראשון ושני

פרופ' אבישי אייל

-

המגמות להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

פרופ' אלכסנדר ליברזון

-

המגמה להנדסה מכנית

פרופ' נתי צבי שקד

-

המגמה להנדסה ביו-רפואית

ד"ר   טל רביב

-

המגמה להנדסת תעשייה וניהול

פרופ' עמית כהן              

-

המגמה למדע והנדסה של חומרים וכימיה

פרופ' הדס ממן

-

תכנית לתואר שני בהנדסת סביבה   

ד"ר   אריאל ישמח

-

תואר שני במדע והנדסה של חומרים

 

 

ועדות הפקולטה

ועדה פקולטית לענייני תלמידים לתואר ראשון

ועדה יחידתית

לתואר שני

ועדה יחידתית

לתואר שלישי

פרופ' שי אבידן - יו"ר

פרופ' יוסף בוקצ'ין – יו"ר

פרופ' בעז פת-שמיר– יו"ר

פרופ' עמית גפן

ד"ר טל אלנבוגן

פרופ' בני אפלבאום

ד"ר אוסבלדו דיאגז

פרופ' דוד אלעד – סמסטר ב'

פרופ' עירד בן גל

פרופ' אלכסנדר ליברזון

פרופ' אמיר בוג

פרופ' עמית כהן

ד"ר טל רביב

פרופ' אברהם זייפרט

פרופ' חיית גרינשפן

פרופ' יורם רייך

פרופ' תמיר טולר – סמסטר א'

פרופ' משה רוזנפלד

פרופ' יוסי שחם

ד"ר אריאל ישמח

פרופ' יאיר שוקף

פנינה אפרתי

פרופ' אברהם קריבוס

פנינה אפרתי

ורדה בוטויניק

ורדה בוטויניק

זיוה ליפובצקי

 

אורית גוטרמן

 

 

 

 

ועדת פיזיקה

ועדת מתימטיקה

פרופ' דוד מנדלוביץ - יו"ר

פרופ' אריה ירדאור- יו"ר

ד"ר נועם בן-אליעזר

ד"ר אוסבלדו דיאגז

ד"ר אוסבלדו דיאגז

פרופ' ערן חנני

ד"ר יואב לינזון

פרופ' אורי נבו

 

פרופ' שמואל רבקין

 

פרופ' בן-ציון שטינברג

 

ועדת קבלה לתואר ראשון

ועדת משמעת פקולטית

פרופ' דנה רון - יו"ר

פרופ' משה טור - יו"ר

פרופ' יואכים מאיר

פרופ'  ערן חנני

ד"ר בריאן רוזן

פנינה אפרתי

פרופ' נתן צבי שקד

 

פרופ' דב שרמן

 

פנינה אפרתי

 

ורדה בוטויניק

 

ורד דבורי

 

 

 

בית הספר להנדסת חשמל

הגוף המנהל של בית הספר להנדסת חשמל

הוועדה הבית ספרית לתואר ראשון

ועדה לענייני תואר שני (בית ספרית)

ועדה לענייני תואר שלישי (בית ספרית)

פרופ' מרק שטייף- יו"ר

פרופ' אבישי אייל - יו"ר

ד"ר טל אלנבוגן – יו"ר

– יו"ר

פרופ' אבישי אייל

פרופ' גיא אבן

ד"ר פבל גינזבורג

פרופ' אורי ארז

ד"ר טל אלנבוגן

פרופ' בני אפלבאום

פרופ' בעז פת-שמיר 

פרופ' עדי אריה

פרופ' מיכאל מרגליות

ד"ר אמיר נתן

פרופ' מרק שטייף

פרופ' בועז פת-שמיר

פרופ' יעקב שויער

ד"ר עופר עמרני

 

 

 

פרופ' אריה רוזין

 

 

 

פרופ' דורון שמילוביץ

 

 

 

 

 

בית הספר להנדסה מכנית

הוועדה הבית ספרית לתואר ראשון

הוועדה הבית ספרית לתארים מתקדמים

פרופ' אלכסנדר ליברזון - יו"ר

פרופ' טוביה מילוא - יו"ר

פרופ' נעימה בראונר

פרופ' יאיר שוקף

פרופ' יורם רייך

ד"ר יואב לינזון

ד"ר הרמן האושטיין

 

פרופ' לב שמר

 

 

 

 

שאר המגמות

ועדת קוריקולום המגמה להנדסת תעשייה וניהול

ועדת קוריקולום המגמה להנדסה ביו רפואית

ועדת קוריקולום המגמה

למדע והנדסה של חומרים

ד"ר טל רביב – יו"ר

פרופ' נתי צבי שקד – יו"ר

פרופ' אילן גולדפרב – יו"ר

ד"ר ערן טוך

פרופ' עופר ברנע

פרופ' נעם אליעז

ד"ר ארז שמואלי

פרופ' עמית גפן

פרופ' עמית כהן

 

 

 

 

 

סגל ההוראה בפקולטה להנדסה

 

שם

בית ספר/מחלקה

פרופ' 

שי (שמואל) אבידן

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ' 

גיא אבן

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ' 

עמוס אולמן

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ' 

אבישי אייל

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ' 

נעם אליעז

המחלקה למדע והנדסה של חומרים

ד"ר

טל אלנבוגן

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ' 

דוד אלעד

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  

פרופ'

בני אפלבאום

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ' 

אורי ארז

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ' 

עדי אריה

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

ד"ר

אלון באב"ד

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ' 

אמיר בוג

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ' 

יוסף בוקצ'ין

המחלקה להנדסת תעשייה

פרופ' 

דוד בורשטיין

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ' 

יובל ביסטריץ

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

ד"ר

נועם בן-אליעזר

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  

פרופ' 

עירד בן-גל

המחלקה להנדסת תעשייה

ד"ר

איגור ברונסקי

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ' 

עופר ברנע

המחלקה להנדסה ביו-רפואית

פרופ' 

אילן גולדפרב

המחלקה למדע והנדסה של חומרים

ד"ר

גורן גורדון

המחלקה להנדסת תעשייה

ד"ר

פבל גינזבורג

בית הספר להנדסת חשמל – המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

ד"ר

רג'א ג'יריס

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ' 

אלכסנדר גלפגט

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ' 

ישראל גנות

המחלקה להנדסה ביו-רפואית

פרופ' 

עמית גפן

המחלקה להנדסה ביו-רפואית

פרופ' 

אלי ג'רבי

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ' 

חיית גרינשפן

המחלקה להנדסה ביו-רפואית

ד"ר

אוסבלדו דיאגז

המחלקה למדע והנדסה של חומרים

ד"ר

הרמן האושטיין

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ' 

אהוד הימן

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ' 

יצחק  הררי

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ' 

ג'ורג' וויס

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ' 

אבישי  וול

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ' 

אנטוני וייס

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ' 

אהוד וינשטין

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ' 

אברהם זייפרט

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ' 

מיטל  זילברמן

המחלקה להנדסה ביו-רפואית

ד"ר

שרון זלוצ'יבר

המחלקה להנדסה ביו-רפואית

פרופ' 

רם זמיר

בית הספר להנדסת חשמל – המחלקה למערכות

פרופ' 

ראמי חג' עלי

בית הספר להנדסה מכנית

ד"ר

יקיר חדד

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ' 

הרצל חי

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ' 

יבגני חמלניצקי

המחלקה להנדסת תעשייה

פרופ' 

יעל חנין

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ' 

ערן חנני

המחלקה להנדסת תעשייה

ד"ר

ערן טוך

המחלקה להנדסת תעשייה

ד"ר

ירון טולדו

בית הספר להנדסה מכנית

ד"ר

תמיר טולר

המחלקה להנדסה ביו-רפואית

ד"ר

 

דן ימין

המחלקה להנדסת תעשייה

פרופ' 

אריה ירדאור

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

ד"ר

אריאל ישמח

המחלקה למדע והנדסה של חומרים

פרופ' 

 

עמית כהן

המחלקה למדע והנדסה של חומרים

פרופ'

אלכסנדר ליברזון

בית הספר להנדסה מכנית

ד"ר

יואב לינזון

בית הספר להנדסה מכנית

 

 

 

שם

בית ספר/מחלקה

פרופ'

סימון ליצין

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

ד"ר

נעה לכמן - סנש

המחלקה למדע והנדסה של חומרים

ד"ר

איילת לסמן

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

יואכים מאייר

המחלקה להנדסת תעשייה

ד"ר

עמירם מושיוב

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

עודד מימון

המחלקה להנדסת תעשייה

פרופ'

בוריס מלמד

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

הדס ממן

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

דוד מנדלוביץ

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

חגית מסר-ירון

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ'

מיכאל מרגליות

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ'

אורי נבו

המחלקה להנדסה ביו-רפואית

ד"ר

אמיר נתן

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

ערן סוחר

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

ד"ר

גרגורי סלפיאן

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

שמעון עבוד

המחלה להנדסה ביו-רפואית

ד"ר

עופר עמרני

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ'

מאיר פדר

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ'

מרים פירסט-יוסט

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

ד"ר

אמיר פסטר

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

אמיליה פרידמן

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ'

בעז פת-שמיר

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ'

מיכל צור

המחלקה להנדסת תעשייה

פרופ'

אברהם קריבוס

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

סלבה קרילוב

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

נחום קריתי

בית הספר להנדסת חשמל – המחלקה למערכות

ד"ר

טל רביב

המחלקה להנדסת תעשייה

ד"ר

אבינעם רבינוביץ

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

שמואל רבקין

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

אריה רוזין

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

ד"ר

בריאן רוזן

המחלקה למדע והנדסה של חומרים

פרופ'

יוסף רוזנוקס

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

משה רוזנפלד

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

דנה רון

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ'

יורם רייך

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

שחר ריכטר

המחלקה למדע והנדסה של חומרים

ד"ר

דן רפאלי

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ'

יובל שביט

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ'

יעקב שויער

בית הספר להנדסת חשמל – המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

יאיר שוקף

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

יוסף שחם

בית הספר להנדסת חשמל – המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

מרק שטייף

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

בן-ציון שטינברג

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

ד"ר

עופר שייביץ

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ'

מיקי שיינוביץ

המחלקה להנדסה ביו-רפואית

ד"ר

ארז שמואלי

המחלקה להנדסת תעשייה

פרופ'

דורון שמילוביץ

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

נתן צבי שקד

המחלקה להנדסה ביו-רפואית

פרופ'

דב שרמן

בית הספר להנדסה מכנית

ד"ר

יצחק תמו

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 

 

 

 

 

בגימלאות

אמריטוס/דימוס

שם

מחלקה

פרופ'

חנוך אור

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

גב'

מרים אלמור

בית הספר להנדסת חשמל  - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

יוסף אפלבוים

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ'

עמי ארבל

המחלקה להנדסת תעשייה

פרופ'

יאיר בארי

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ'

בן ציון בוברובסקי

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ'

ראובן בוקסמן

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

לזלי בנקס-סילס

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

נעימה בראונר

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

אריה בראונשטיין

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה אלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

מרים ברד

המחלקה להנדסת תעשייה

פרופ'

דבורה ברנע

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

אברהם גובר

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ' 

יגאל גרצ’יאק

המחלקה להנדסת תעשייה

פרופ'

גדעון דגן

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

אברהם  דיין

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

עמוס הרדי

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

ישראל ויגננסקי

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

שלמה וייס

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ'

גרגורי זילמן

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

זיגמונד זינגר

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

דניאל זיפר

המחלקה להנדסת תעשייה

פרופ'

משה טור

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

יהודה טייטל

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

עודד יניב

בית הספר להנדסת חשמל- המחלקה למערכות

פרופ'

לאוניד ירושלבסקי

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

נדב לבנון

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ'

רוברט ליפצר

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ'

גדעון לנגהולץ

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ'

טוביה מילוא

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

עמנואל מרום

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

מנחם נתן

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

מרדכי סוקולוב

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

ליאוניד סלפיאן

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

יעקב סניידרס

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

פרופ'

יעקב עבודי

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

שמואל עינב

המחלקה להנדסה ביו-רפואית

פרופ'

משה פוקס

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

ריימונד פרנס

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

שמשון פרנקנטל

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

ארקאדי צינובר

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

אליעזר קיט

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

רפאל קסטנר

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

גיל רוזנמן

בית הספר להנדסת חשמל-  המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

שלמה רושין

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

 

לב שמר

בית הספר להנדסה מכנית

פרופ'

יורם שפירא

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ'

אורי שקד

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 

 

 

מינהל הפקולטה

משנה מנהלי לדקאן: פנינה אפרתי

 

 

 

מינהל סטודנטים

 

ע' משנה מנהלי לדקאן  לענייני תלמידים והוראה

vardab@tauex.tau.ac.il

ורדה בוטויניק

 

חדר 111

טל. 6406970

 

 

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ופיזיקה

oritma@tauex.tau.ac.il

 

 

 

 

אורית מידן

 

 

 

 

חדר 115

 

 

 

 

טל. 6408547

 

 

 

 

oshritmedina@tauex.tau.ac.il

אושרית מדינה

חדר 115

טל. 6406200

 

 

 

 

הנדסת תעשייה וניהול

הנדסה ביו-רפואית

veredd@tauex.tau.ac.il

 

 

ורד דבורי

 

 

חדר 115

 

 

טל. 6408489

 

 

 

 

הנדסה מכנית

alizaso@tauex.tau.ac.il

 

עליזה סוחוניצקי

 

חדר 115

 

טל. 6409419

 

 

 

 

מדע והנדסה של חומרים

inballevy@tauex.tau.ac.il

 

ענבל לוי

 

חדר 115

 

טל. 6407037

 

 

 

 

פרוייקט קס"מ

plump@tauex.tau.ac.il

 

נועה פלומפ

 

 

 

 

 

 

אחראית מזכירות תארים מתקדמים

ומדע והנדסה של חומרים

oritg@tauex.tau.ac.il

 

 

אורית גוטרמן

 

 

חדר 114

 

 

טל. 6406869

 

 

 

 

מזכירת דוקטורנטים

zival@tauex.tau.ac.il

 

זיוה ליפוביצקי

 

חדר 116

 

טל. 6407329

 

 

 

 

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

liatc@tauex.tau.ac.il

 

ליאת כהן

 

חדר 112

 

טל. 6405791

 

 

 

 

 

הנדסת תעשייה, הנדסה ביו-רפואית, הנדסה מכנית, הנדסת סביבה ולימודי חוץ

lioral@tauex.tau.ac.il

 

 

ליאורה לויצקי

 

 

חדר 110

 

 

טל. 6408372

 

 

 

 

אחראית מערכת השעות ושיבוץ חדרים

veredyr@tauex.tau.ac.il

 

ורד ידגר רז

 

חדר 129

 

טל. 6406420

 

 

 

 

מזכירות בחינות

malkat@tauex.tau.ac.il

leonh@tauex.tau.ac.il

 

מלכה טרנרוצקי

ליאון הרמן

 

חדר 324

חדר 324

 

טל. 6405084

טל. 6405084

         
 

 

מינהל כללי

ע' משנה מנהלי לדקאן לענייני כח אדם

oritha@tauex.tau.ac.il

 

 

אורית הזנפלד

 

חדר 405

 

טל. 6408960

ע' משנה מנהלי לדקאן לתקציבים ורכש

shmuelov@tauex.tau.ac.il

 

 

מיכאל עוז שמואלוב

 

חדר 107

 

טל. 6408136

רכז משק

aviov@tauex.tau.ac.il

 

 

אבי עובדיה

 

חדר 109

 

טל. 6408120

מנהל גוש בנייני הנדסה

mulu@tauex.tau.ac.il

 

 

אנדרגי מולוגוטה

 

חדר 114

 

טל. 6408121

סגן מנהל גוש בנייני הנדסה

ofhirb@tauex.tau.ac.il

 

 

אופיר בטאט

 

 

טל. 6408869

מזכירת משנה מנהלי לדקאן 

veredpiorko@tauex.tau.ac.il

 

 

ורד פיורקו

 

חדר 200

 

טל. 6408736

מזכירת דקאן

adira@tauex.tau.ac.il

 

נאוה גדעוני

 

חדר 200

 

טל. 6408738

 

 

 

 

מזכירות מחלקה ובתי ספר

בית הספר להנדסת חשמל: מזכירות בית הספר

 

 

 

yaffag@eng.tau.ac.il

יפה גדעון

מעבדות, חדר 245

טל. 6406194

 

 

 

 

 

elanasha@tauex.tau.ac.il

אילנה רוטמן

מעבדות, חדר 244

טל. 6405646

 

 

 

 

 

המחלקה להנדסת חשמל – מערכות

 

 

 

iritn@eng.tau.ac.il

עירית נוילנדר

מעבדות חדר 124

טל.6408764

 

 

 

 

 

המחלקה להנדסת חשמל – אלקטרוניקה  פיזיקלית

 

 

 

ilanazengina@tauex.tau.ac.il

אילנה זנגינה

מעבדות חדר 224

טל. 6408765

 

 

 

 

 

בית הספר להנדסה מכנית

 

 

 

varda@eng.tau.ac.il

ורדה שמולביץ

וולפסון חדר 222

טל.6408930

 

 

 

 

 

rutia@tauex.tau.ac.il

רותי אביב

וולפסון חדר 220

טל.6408158

 

 

 

 

המחלקה למדע והנדסה של חומרים

 

 

 

ednatr@tauex.tau.ac.il

עדנה טרגרמן

וולפסון חדר 119

טל. 6409915

 

 

 

 

 

המחלקה להנדסת תעשייה

 

 

 

veredg@tauex.tau.ac.il

ורד שפיגל

וולפסון חדר 422

טל.6408389

 

 

 

 

 

המחלקה להנדסה ביו-רפואית

anatba@eng.tau.ac.il

 

ענת אוסקר

 

רב תחומי חדר 309

 

טל.6408123

 

 

 

 

מזכירות הסטודנטים

 

 

מזכירות הסטודנטים מטפלת בכל העניינים הנוגעים לסטודנטים ולסדרי הלימודים, תכניות לימודים, מערכת שעות, בחינות, ציונים, חלוקה לקבוצות שיעור/תרגיל, אישורים, טיפול בפניות אל ועדת ההוראה.

 

תלמידים הנתקלים בבעיה העלולה להפריע למהלך הלימודים יפנו אל מזכירות הסטודנטים, וזו תעשה כמיטב יכולתה על-מנת לעזור, להדריך ולהפנות את הפונים אליה אל הגורמים המתאימים לטיפול.

 

 

שעות קבלה:

מזכירות הסטודנטים לתואר ראשון (בניין וולפסון חדר 115) -

ימים א'-ה'

בין השעות         -

13:00 - 08:00

ימים א',ד'

גם בין השעות    -

15:00 - 13:30

 

 

 

מזכירות הסטודנטים לתארים מתקדמים  (בניין וולפסון, חדרים 110, 112, 114, 116) -

ימים א' – ה'

בין השעות         -

13:00 – 09:00

ימים א'

גם בין השעות    -

17:00 – 15:00*  

         ג'

גם בין השעות    -

13:30 – 15:00*

 

 

במידת הצורך, ניתן לקבוע פגישה גם מחוץ לשעות הקבלה בתיאום טלפוני.

 

 

 

פרוייקט קס"ם – קידום סטודנטים מעלה

פרוייקט ייחודי לפקולטה להנדסה שהוקם על מנת לעזור לסטודנטים בפקולטה אשר נתקלים בקשיים שונים המשפיעים על לימודיהם והפקולטה סבורה שעם עזרה והכוונה מתאימים, יוכלו להצליח בלימודים. לאחר שיחת הכרות עם הסטודנט/ית, קבלת נתונים והבנה של המצב הקיים, ניתנות לסטודנטים אופציות סיוע אם בתוך הפקולטה, באוניברסיטה ואף במסגרות חיצוניות לפי הצורך. לאחר הטיפול הראשוני, הפרוייקט עומד לרשות הסטודנט בעזרה נוספת אם צריך ובמעקב אחר מצבו לכל זמן שיצטרך.

 

קתדרות

הקתדרה לאלקטרוניקה ע"ש יוקל. מופקד: פרופ' אהוד הימן

הקתדרה למכניקה ע"ש נתן קמינגס. מופקד: פרופ' ראמי חג' עלי

הקתדרה למכניקה וביומכניקה ע"ש דיאנה וארתור בלפר. מופקד: פרופ' יצחק הררי

קתדרת קרנצברג לעיבוד אותות. מופקד: פרופ' חגית מסר ירון

הקתדרה לזרימות ראולוגיות ע"ש רחל ומנואל קלצ'קי. מופקדת: פרופ' נעימה בראונר

הקתדרה במיקרואלקטרוניקה ע"ש הנרי ודינה קרונגולד. מופקד: פרופ' גיל רוזנמן

הקתדרה להנדסת כלי דם ע"ש הרברט ג'יי ברמן.

הקתדרה ע"ש גורדון. מופקד: פרופ' משה טור

הקתדרה להתקנים אלקטרואופטיים ע"ש חנה והיינריך מנדרמן: מופקד: פרופ' שלמה רושין

הקתדרה לננוטכנולוגיות מידע ע"ש ברנרד שוורץ. מופקד: פרופ' יוסי שחם

הקתדרה בהנדסת תעשייה. מופקד: פרופ' עודד מימון

הקתדרה לעיבוד ספרתי של אותות ע"ש סליה ומרקוס מאוס. מופקד: פרופ' אנטוני וייס

הקתדרה לתורת הקידוד בתקשורת. מופקד: פרופ' סימון ליצין

הקתדרה לתורת האינפורמציה. מופקד: פרופ' מאיר פדר

הקתדרה למכניקת זורמים נסיונית ע"ש האחים לזרוס. מופקד: פרופ' לב שמר

הקתדרה התקציבית לסוליטונים אופטיים. מופקד: פרופ' בוריס מלמד

הקתדרה לננו פוטוניקה ע"ש מרקו ולואיז. מופקד: פרופ' עדי אריה

 

 

מכונים ומרכזים

המכון לחקר התקנים אלקטרוניים ע"ש מקס ובטי קרנצברג

מנהל: פרופ' אריה רוזין

 

מרכז גורדון ללימודי אנרגיה (בשיתוף הפקולטה למדעים מדויקים)

מנהל: פרופ' יוסי רוזנוקס

 

מרכז וולפסון למחקר שימושי בחמרים (בשיתוף הפקולטה למדעים מדויקים)

מנהל: פרופ' אלכסנדר פבלסקי

 

מרכז על למחקר ולהנדסה רפואית של הלב וכלי הדם ע"ש ניקולאס ואליזבט שלזאק

(בשיתוף הפקולטה לרפואה)

מנהל: פרופ' דוד אלעד

 

המכון למחקר עיבוד אותות ע"ש יצחק וחיה וינשטין

מנהל: פרופ' דוד בורשטיין

 

המכון לננו-מערכות רפואיות ע"ש מריאן גרטנר

מנהל: פרופ' יוסי שחם

 

המכון למחקרים הנדסיים ופיזיקליים ע"ש אלה קודש.

מנהל: פרופ' חיית גרינשפן

 

המרכז לתקשורת מתקדמת (ACC)

מנהל: פרופ' עופר שעייביץ

 

המכון לננו-מערכות רפואיות ע"ש מריאן גרטנר

מנהלת: פרופ' יעל חנין

 

המרכז לאינטרקציית אור וחומר

מנהל: פרופ' עדי אריה

 

מרכז למצויינות לחקר מיגון הלוחם באוניברסיטת תל אביב , בשיתוף משרד הבטחון וצה"ל מנהלים: פרופ' עמית גפן ופרופ' יורם אפשטיין

 

 

ארגון בוגרי הפקולטה להנדסה

 

 

ארגון הבוגרים של הפקולטה להנדסה הוקם בשנת 1994. הארגון פועל מתוך מחשבה לפתח, למנף ולהעצים את הקשרים בין בוגרי הפקולטה לבין עצמם, בין הפקולטה להנדסה והבוגרים, ובין הבוגרים והעולם העסקי.

 

הארגון מנוהל ע"י צוות מגובש של בוגרים מתנדבים, שרוח הצוות המאפיינת אותם מקרינה על הארגון כולו והופכת אותו לרשת החברתית והבולטת בין ארגוני הבוגרים בארץ. רשת זו דואגת לסייע לחבריה בידע, בניסיון מצטבר ובקשרים והפניות לאנשים ולארגונים מתאימים.

 

בוגרים וסטודנטים של הפקולטה, אתם מוזמנים להצטרף אלינו וליצור לעצמכם הזדמנויות ליצירת קשרים עסקיים וחברתיים, להכרות עם אנשים מעניינים ועמיתים למקצוע.

 

יו"ר ארגון בוגרי הנדסה, אוניברסיטת תל-אביב הינו גיא שמיר, סמנכ"ל התפעול וההנדסה לייביו בע"מ.

 

ניתן ליצור קשר: tauengalumni@tauex.tau.ac.il

פרטים נוספים באתר: https://engineering.tau.ac.il/tauengalumni

מוזמנים לעשות לנו לייק בעמוד הפייסבוק העסקי, שם ניתן לעקוב אחר פרסומים ופעילויות שלנו במהלך השנה: https://www.facebook.com/TAUEngAlumni/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* במהלך הלימודים בלבד

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>