תקנון הלימודים לתואר שני

אוגוסט 2017

לתלמידי תואר שני בהנדסה שלום רב,

לקראת פתיחת שנת הלימודים אנו מברכים אתכם בשנה טובה ומאחלים לכם הצלחה בלימודים.

 

שנת הלימודים תשע"ח תיפתח ביום ראשון, ב' בחשון תשע"ח, 22 באוקטובר 2017.

לוח שנת הלימודים תשע"ח

Academic Calendar 2017-2018

 

כנס תלמידי תואר שני יתקיים ביום ב' 16.10.2017  

החל משעה 14.30 באולם רוזנבלט בניין תוכנה

 

שעה 14.30 -     מפגש עם פרופ' יוסי רוזנוקס, דקאן הפקולטה

ופרופ' יוסי בוקצ'ין, יו"ר הוועדה לתואר שני

שעה 15.30 -     מפגש עם נציגי יחידות הלימוד

 

במפגש יוצגו הגופים הפקולטיים הקובעים את תקנון הלימודים לתואר שני ומוודאים את ביצועו. יוצגו נתיבי הלימוד המוצעים ונושאים חשובים הקשורים למהלך הלימודי

 

להלן מידע על סדרי ההרשמה והלימודים:

ידיעון הפקולטה להנדסה לשנת תשע"ח הכולל את תכניות הלימודים, תקנון לימודים מעודכן, מערכת השעות והבחינות נמצא באתר הפקולטה להנדסה.

 

יש לעיין בלוח המודעות באינטרנט  בנוגע לשינויים אפשריים במועדי הקורסים ובחדרי הלימוד.

מערכת שעות אוניברסיטאית לשנת תשע"ח  

מערכת שעות פקולטה להנדסה – תואר ראשון (השלמות), תואר שני

 

ייעוץ אקדמי

יועצים אקדמיים בכל תחומי הלימוד עומדים לרשות תלמידים. היועצים מייצגים את  תחומי ההתמחות של כל יחידה.

התלמידים מוזמנים להיפגש עם היועצים האקדמיים בנושא תכנית הלימודים ובחירת מנחה לתזה / מנחה לפרויקט.

רישום לקורסים-בידינגאתר הבידינג

 

מקצה שלישי – התחלה       16.10.2017 שעה 11.00

                         סיום           19.10.2017  שעה 10.00

 

למסדירים שכר לימוד לשנת תשע"ח בלבד

ניתן לשלם את המקדמה ב"מידע אישי לתלמיד" – יש להסדיר שכ"ל כשבוע לפני מועד הבידינג.

ב"מידע אישי לתלמיד" יש לבדוק את מערכת השעות הסופית אליה נרשם התלמיד.

 

הצהרת סגל-  לתלמידים המועסקים/מקבלים מלגת קיום

תלמידים הזכאים ל"פרס לימודים" מתבקשים לפנות למזכירות היחידה בה הם לומדים לאישור טופס  הצהרת סגל לפני המשלוח ליחידה לשכ"ל.

טופס "הצהרת סגל"  – יש להעבירו עד 31.8.2017 ליחידה לשכ"ל.

 

 

 

 

שינויים במערכת השעות

ניתן לבצע שינויים עד תום השבוע השני ללימודים. יש להעביר בקשות לשינוי קורסים למזכירות לתארים מתקדמים עד  5.11.2017

 

פניות לשינויים שיגיעו בתום שבועיים מיום פתיחת הסמסטר לא יאושרו, אלא במקרים חריגים ובאישור הוועדה היחידתית. החלטות הוועדה היחידתית הן אקדמיות בלבד, אין להם השלכה על חובות שכר הלימוד.

 

רישום לקורסים מחוץ לתוכנית הלימודים הבית ספרית/מחלקתית

ניתן ללמוד  עד 3 קורסים מחוץ לתכנית הלימודים -ראה תקנון לימודי תואר שני סעיף 5.1.3 ובתכנית של יחידת הלימוד.

 

תשלום שכר לימוד תקנות שכר הלימוד

חשבון שכר לימוד יחושב לפי מספר השעות שרשום התלמיד. אם יהיו שינויים ברישום- יתוקן חשבון שכר הלימוד והתלמיד יחויב או יזוכה בהתאם, כולל הפרשי הצמדה.

לתלמידי שנה ב' תואר שני בנתיב מחקרי (תזה) במעמד "מן המניין", שהתקשרו עם מנחה קבוע לתזה, ידווח קורס "הנחיית תזה". הקורס בהיקף 12 ש"ס. שכר הלימוד יחושב בהתאם.

מלגות שכר לימוד לחיילים בשירות חובה בשנת תשע"ח

תלמידים שסיימו לימודי תואר ראשון בממוצע 85 לפחות, יכולים להגיש בקשה למלגת שכר לימוד בשבוע הראשון ללימודים. יש להסדיר תשלום ראשון בלבד של שכר הלימוד כדי להשתתף ברישום לקורסים.

הפסקת לימודים

תלמיד המבקש להפסיק לימודיו בפקולטה מיוזמתו, יודיע על כך בכתב למזכירות תלמידים כללית במרכז למרשם ולמזכירות לתארים מתקדמים. אנו מפנים תשומת לב התלמיד לחוברת שכ"ל והרשמה בסעיף הדן בהפסקת לימודים.

  

          Computer Services      שירותי מחשב

הפקולטה להנדסה מנהלת את כל ההתכתבות עם הסטודנטים באמצעות

 דואר אלקטרוני  הסבר על פתיחת החשבון

אתחול קוד מחשב וכתובת אימייל                  אחזור קוד מחשב באתר  

 

מזכירות הסטודנטים עומדת לרשותכם בכל שאלה בנושא הלימודים!

 

 

בברכת הצלחה בלימודים,

מזכירות בית הספר לתארים מתקדמים

           

הערה: אין בקבלת מכתב זה כל אישור מצד הפקולטה על מעמדו האקדמי של הסטודנט או

אישור על המשך לימודים בשנה"ל תשע"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לינקים חשובים

 

אגודת הסטודנטים

Student Union Tel Aviv University

מלגות סיוע כלכלי  - דקאנט הסטודנטים

 

ידיעון הפקולטה להנדסה לשנת תשע"ח

יועצים אקדמיים

הנחיות למציאת מנחה לתיזה/פרויקט

תקנון לימודים לתואר שני

 

תכניות לימודים והתארים לתואר שני

רשימת סמינרים מחלקתיים – אירועים בפקולטה

לוח הודעות לתלמידים – שינוי מערכת שעות

ביה"ס להנדסת חשמל

חברי סגל

תקנון ביה"ס לתואר שני

תחומי מחקר – מערכות

תחומי מחקר –אלקטרוניקה פיסיקלית

תכנית לימודים

תכניות לימוד מומלצות

 

ביה"ס להנדסה מכנית

חברי סגל

תחומי מחקר

תכנית לימודים – הנדסה מכנית

תכנית לימודים -הנדסת סביבה

 

המחלקה להנדסה ביו רפואית

חברי סגל

תחומי מחקר

תכנית לימודים 

 

הנדסת תעשייה        

חברי סגל

תחומי מחקר

תכנית לימודים

 

מדע והנדסה של חומרים

חברי סגל

תחומי מחקר

תכנית לימודים

 

לימודי חוץ 0552

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive