הנדסת חשמל - תכנית מומלצת

0510 בית הספר להנדסת חשמל

לימודי תואר שני - תכניות לימודים מומלצות

חובות שמיעת קורסים בנתיב מחקרי ובנתיב פרויקט גמר מפורטים בתקנון הלימודים של ביה"ס להנדסת חשמל

 

1.  תקשורת - נתיב מחקרי

תכנית לימודים מומלצת

 

תיאור המסלול

מסלול התקשורת מקיף את מגוון השיטות המשמשות להעברת מידע באמצעים אלקטרונים, ואת עקרונות הניתוח של ביצועיהן. המסלול מתמקד בבניית מודלים מתמטיים לאותות ולתווך המשמשים להעברת מידע, דוגמת אנטרופיה של נתונים ואותות, קיבול ערוץ, והסתברות שגיאת גילוי של אותות ספרתיים ושל קודים לתיקון שגיאות. כלי הניתוח הם בעיקרם סטטיסטיים וקומבינטוריים, אך גם מבוססים על עקרונות עיבוד אות קלאסיים. היישומים של תחום התקשורת הם רבים ומגוונים, החל בשידור נתונים על קווי נחושת; דחיסת קבצים, קול ותמונות; אפנון, קידוד וגילוי במערכות מרובות משתמשים ובמערכות אלחוט; וכלה ברשתות מידע. הבסיס המתמטי של הסטודנט מושתת על תהליכים אקראיים, אנליזה פונקציונאלית ומתמטיקה בדידה. במסגרת קורסי הליבה, תורת האינפורמציה נותנת הבנה רחבה, בעוד שעקרונות אפנון, קידוד וגילוי מקנה כלים ברי יישום. קורסי ההתמחות מאפשרים העמקה, או לחילופין הכרת מערכות מתחומים סמוכים: מחשבים, קרינה ואופטיקה.

 

הקורסים בביה"ס  ערוכים בארבע שכבות: 

שכבת  4000 - קורסים ממסלולי ההתמחות בתואר הראשון. שכבת  5000 -  קורסי תשתית מתמטיים-מדעיים. שכבת  6000 -  קורסי ליבה הנדסיים. שכבת  7000 – קורסי התמחות.

 

חובת שמיעת קורסים:

נתיב מחקרי:  חובה ללמוד - לפחות 2 קורסים משכבת 5000 (מהם לפחות קורס מתמטי אחד) ולפחות 2 קורסים משכבת  6000. ניתן לקחת עד  3 קורסים משכבת  4000, וקורס רביעי באישור המנחה וועדת תואר שני בית ספרית.

קורס משכבת  6000 ייספר כקורס מחוץ לפקולטה.

ניתן לקחת עד  3קורסים משכבת  4000, וקורס רביעי באישור המנחה וועדת תואר שני בית ספרית.

שאר הקורסים יכולים להיבחר מבין הקורסים בשכבות 7000, 6000, 5000.

נתיב פרויקט גמר: חובה ללמוד - לפחות 2 קורסים משכבת  5000 (מהם לפחות קורס מתמטי אחד) ולפחות 4 קורסים משכבת  6000. ניתן לקחת עד  4 קורסים משכבת 4000.

בשני נתיבי הלימוד – שאר הקורסים יכולים להיבחר מבין הקורסים בשכבות 7000, 6000, 5000.

 

קורסי 4000

0512.4161 תקשורת ספרתית

0512.4162 העברה ספרתית של אותות

0512.4163 מבוא לקודים לתיקון שגיאות

0512.4164 מעגלי תקשורת

0512.4261 מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי

כמו כן, ניתן ומומלץ להעשיר את תכנית הלימודים בקורסי 4000 העוסקים בהיבטי תקשורת מתוך מסלולים סמוכים: עיבוד אותות, מחשבים, אלקטרומגנטיות וקרינה ואופטיקה. למשל מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי, מבוא לתקשורת מחשבים, תקשורת אופטית, אנטנות וקרינה, והתפשטות ופיזור גלים.

 

קורסי  5000  (חובה לפחות שני קורסים)

0510.5002 אנליזה פונקציונאלית

0510.5003 מתמטיקה בדידה  

0510.5005 תהליכים אקראיים

 

קורסי  6000  (ליבה)

(לפחות אחד מתוך תורת האינפורמציה ועקרונות קידוד וגילוי בתקשורת, ולפחות אחד נוסף)  

0510.6101 תורת האינפורמציה      

0510.6102 עקרונות קידוד וגילוי בתקשורת ספרתית

0510.6201 עיבוד ספרתי של אותות חד ורב מימדי

0510.6202 תורת השערוך

0510.6402 עקרונות רשתות תקשורת           

 

קורסי 7000 (התמחות)

0510.7101 נושאים מתקדמים בתורת האינפורמציה

0510.7102 תורת הקודים לתיקון שגיאות

0510.7103 פרקים נבחרים בתקשורת ספרתית

0510.7104 דחיסת נתונים ואותות

0510.7105 מערכות תקשורת אלחוטיות

0510.7107 אפנון ושוויון לערוצים דיספרסיביים

0510.7108 שיטות איטרטיביות בקידוד

0510.7112 קודים ומחרוזות

0510.7114 תכן מגברי RFIC

0510.7115 תכן מעגלי תקשורת ב-RFIC

0510.7130 אינטראקציה בבעיות דחיסה ותקשורת

0510.7140 הסתברות במימד גבוה ושימושים

0510.7255 סמינר בלמידה עמוקה

0510.7315 מערכות מושהות בזמן

0510.7413 ארכיטקטורות לרשתות על שבב

0510.7803 עקרונות פיזיקליים של מערכות תקשורת אלחוטיות

 

כמו כן, ניתן ומומלץ להעשיר את תכנית הלימודים בקורסי 7000 העוסקים בהיבטי תקשורת מתוך מסלולים סמוכים: עיבוד אותות, מחשבים, אלקטרומגנטיות וקרינה ואופטיקה.

 

 

 

2. עיבוד אותות - נתיב מחקרי

תכנית לימודים מומלצת

 

קורסי  4000

0512.4161 תקשורת ספרתית

0512.4162 העברה ספרתית של אותות

0512.4261 מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי

0512.4262 עיבוד תמונות

 

קורסי  5000  (חובה לפחות שני קורסים)

(חובה, לבחור בקורס "תהליכים אקראיים" וקורס אחד נוסף)

0510.5001 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

0510.5002 אנליזה פונקציונאלית

0510.5003 מתמטיקה בדידה  

0510.5005 תהליכים אקראיים

 

קורסי  6000  (ליבה)

(בחר תורת השערוך ולפחות אחד נוסף)

0510.6101 תורת האינפורמציה      

0510.6201 עיבוד ספרתי של אותות חד ורב מימדי

0510.6202 תורת השערוך

0510.6301 בקרה אופטימלית

 

 

קורסי  7000 (התמחות)

(בחר מהרשימה, 4-6 קורסים )

0510.7002  אופטימיזציה

0510.7104 דחיסת נתונים ואותות

0510.7140 הסתברות במימד גבוה ושימושים

0510.7201 עיבוד אותות מרחבי

0510.7202 רשתות עצביות מלאכותיות

0510.7204 עקרונות מכ"ם

0510.7205 נושאים מתקדמים במכ"ם

0510.7206 עיבוד ספרתי של אותות דיבור

0510.7207 עיבוד אותות במערכות חושים   

0510.7208 זיהוי תבניות

0510.7230 שימושים של קודים עבור ביג דאטה ורשתות

0510.7250 ייצוגים  דליליים ושימושיהם בעיבוד אותות ותמונות

0510.7255 סמינר בלמידה עמוקה

0510.7315 מערכות מושהות בזמן

0510.7320 יציבות מערכות לינאריות ונושאים בעיבוד אותות

0510.7413 ארכיטקטורות לרשתות על שבב

 

קורסים מביה"ס למתמטיקה - המחלקה לסטטיסטיקה וחקר ביצועים:

(נדרש אישור המנחה ואישור המרצה / ביה"ס למתמטיקה. ניתן לבחור 1-2 קורסים במקום קורסי 7000)

0365.4001 שיטות עמידות ויציבות

0365.4010 סטטיסטיקה א-פרמטרית מתקדמת

0365.4133 תיאוריה סטטיסטית מתקדמת

 

 

 

3.  בקרה

 תכנית לימודים מומלצת

 

קורסי 4000

0512.4300 מבוא לבקרה ספרתית

0512.4360 מבוא לבקרה ליניארית מודרנית

0512.4362 מערכות משוב שימושיות

 

קורסי  5000  (חובה לפחות שני קורסים)

0510.5001 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

0510.5002 אנליזה פונקציונאלית

0510.5005 תהליכים אקראיים

 

קורסי 6000 (ליבה)

0510.6202 תורת השערוך

0510.6301 בקרה אופטימלית

 

קורסי 7000 (התמחות)

0510.7202 רשתות עצביות מלאכותיות

0510.7301 בקרה רובסטית

0510.7303 נושאים מתקדמים בבקרה

0510.7306 מערכות בקרה עם מיתוגים

0510.7307 טכניקת בקרה באלקטרוניקה ומערכות הספק

0510.7310 בקרה סטוכסטית

0510.7315 מערכות מושהות בזמן

0510.7320 יציבות מערכות לינאריות ונושאים בעיבוד אותות

0510.7325 כיוונים חדשים בתורת המערכות והבקרה עם יישומים בביולוגיה מערכתית

4.   מחשבים

תכנית לימודים מומלצת

 

קורסי  4000

0512.4402 מבוא לתכנות מערכות

0512.4409 אלגוריתמים ברשתות

0512.4461 ארכיטקטורה ומבנה המחשב

0512.4462 מבוא לתקשורת מחשבים

 

קורסי  5000  (חובה שני הקורסים)

0510.5003 מתמטיקה בדידה

0510.5005 תהליכים אקראיים

 

קורסי  6000 (ליבה)

0510.6251 ראיה ממוחשבת

0510.6401 תכנון וניתוח אלגוריתמים

0510.6402 עקרונות רשתות תקשורת

 

קורסי 7000 (התמחות)

(2 נ"ז כל קורס. בחר מהרשימה, 4-6 קורסים )

0510.7002  אופטימיזציה

0510.7101 נושאים מתקדמים בתורת האינפורמציה

0510.7102 תורת הקודים לתיקון שגיאות

0510.7104 דחיסת נתונים ואותות

0510.7140 הסתברות במימד גבוה ושימושים

0510.7202 רשתות עצביות מלאכותיות

0510.7208 זיהוי תבניות

0510.7250 ייצוגים  דליליים ושימושיהם בעיבוד אותות ותמונות

0510.7255 סמינר בלמידה עמוקה

0510.7401 קריפטוגרפיה ואבטחת מערכות מחשב

0510.7403 נושאים מתקדמים בתקשורת מחשבים

0510.7404 מערכות לומדות

0510.7405 ארכיטקטורה של מחשבים

0510.7406 נושאים בתקשורת רבת מעבדים

0510.7408 מערכי עיבוד ב- VLSI

0510.7409 נושאים באבטחת מידע

0510.7410 נושאים באלגוריתמים

0510.7413 ארכיטקטורות לרשתות על שבב

0510.7421 אנליזה של גרפים גדולים

0510.7425 מבוא לאלגוריתמי רשת

0510.7430 רשתות תקשורת על גבי שבב

 

קורסים מביה"ס למדעי המחשב, מביה"ס למתמטיקה - המחלקה לסטטיסטיקה וחקר ביצועים:

(נדרש אישור המנחה ואישור המרצה / ביה"ס למתמטיקה. ניתן לבחור 1-2 קורסים במקום קורסי 7000)

 

 

 

5.  אנרגיה

תכנית לימודים מומלצת

קורסי 4000

0512.4502 הנע אלקטרוני של מנועים

0512.4503 ממירים ממותגים בתדר גבוה

0512.4504 תפעול מערכות הספק בתנאים א-נורמליים

0512.4505 בעיות טכנו כלכליות של מערכות הספק

 

 

קורסי  5000  (חובה שני הקורסים)

0510.5001 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

0510.5002 אנליזה פונקציונאלית

 

קורסי 6000 (ליבה)

0510.6301 בקרה אופטימלית

0510.6501 עיבוד הספק

 

קורסי 7000 (התמחות)

0510.7507 התקני מתח נמוך

0510.7508 התקני מתח גבוה

0510.7510 אנרגיות מתחדשות 1: אנרגיה פוטוולטאית ואנרגית רוח

0510.7701 המרה פוטו-וולטאית של אנרגית שמש

קורסים מתקדמים ממכון גורדון, 2 נ"ז.

 

 

 

6.  אלקטרואופטיקה

תכנית לימודים מומלצת

 

קורסי 4000

0512.4601 מבוא ללייזרים

0512.4602 מבוא לתקשורת אופטית

0512.4660 מבוא לאופטיקה קלאסית

0512.4690 מעבדה מתקדמת באלקטרו-אופטיקה

 

קורסי  5000  (חובה שני הקורסים)

0510.5001 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

0510.5004 אלקטרוניקה קוונטית

 

קורסי  6000 ליבה

 (6 נקודות)

0510.6602 אלקטרואופטיקה ואופטיקה לא ליניארית

0510.6610 התקנים פוטוניים – עקרונות ויישומים

 

קורסי  7000 (התמחות)

 (7 נקודות)

3 או 4 קורסים מהרשימה הבאה:

0510.7218 ראייה – מנגנונים, מודלים ואלגוריתמים

0510.7315 מערכות מושהות בזמן

0510.7602 מערכות אלקטרואופטיות לעיבוד אותות

0510.7603 לייזרים של מוליכים למחצה

0510.7604 אלמנטים אופטיים דיפרקטיביים

0510.7608 אופטיקה של מהודי לייזר ואלומות קוהרנטיות

0510.7609 חיישנים מסיבים אופטיים

0510.7610 סוליטונים אופטיים

0510.7614 שיטות מדידה אופטיות

0510.7616 מבוא לתכנון אופטי ותוכנת זימקס

0510.7619 פוטונים במבנים אלקטרומגנטיים: יסודות ויישומים

0510.7622 אופטיקה אולטרה מהירה

0510.7623 תופעות שדה – אטום קוהרנטיות

0510.7625 אופטיקה סטטיסטית וקוהרנטיות

0510.7627 מעגלים של אותות מעורבים

0510.7630 נושאים נבחרים בתורת הלייזרים ושימושיהם

0510.7635 אינפרא אדום תהליכים פיזיקליים והתקנים שימושיים

0510.7702 חומרים לא ליניאריים באופטיקה ואלקטרוניקה

0510.7715 עקרונות ויישומים של בקרה ושליטה בדיספרסיה

0510.7815 מבוא לננו-אלקטרומגנטיות

0510.7816 אופטיקה של ננו חומרים

 

 

קורס הרחבת ידע

(3 נקודות)

אחד מהקורסים הבאים:

קורסי 4000

0512.4161 תקשורת ספרתית

0512.4261 מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי

 

קורסי 6000 (ליבה)

0510.6701 פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה

0510.6801 אלקטרודינמיקה קלאסית

 

 

 

7. התקנים וחומרים

תכנית לימודים מומלצת

 

תחום "ההתקנים והחומרים" בבית הספר להנדסת חשמל כולל מגוון קורסים ותחומי מחקר הקשורים להתקנים אלקטרוניים, חומרים ותהליכים וננוטכנולוגיה. תלמיד יכול להתמחות "לעומק" באחד או יותר מהתחומים, או להתמחות "לרוחב" על פני מספר תחומים, כולל העשרה מתחומי האלקטרואופטיקה או ממגוון הקורסים הניתנים בביה"ס. כעזר לתלמיד, אנו מציגים כאן את סיווג הקורסים בשלשת התחומים הנ"ל, וכן קורסים אחרים הנראים לנו רלוונטים מתחומים אחרים מביה"ס.

 

קורסי 4000

0512.4660 אופטיקה קלאסית

0512.4601 מבוא ללייזרים

0512.4700 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה

0512.4702 מבוא למערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות

0512.4703 מבוא לתכנון מעגלי ב- VLSI

0512.4704 התקני מצב מוצק

 

קורסי  5000  (חובה שני הקורסים)

0510.5001 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

0510.5004 אלקטרוניקה קוונטית

 

קורסי 6000  (ליבה) בהתקנים וחומרים

0510.6602 אלקטרואופטיקה ואופטיקה לא ליניארית

0510.6701 פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה

 

קורסי 7000 (התמחות) בנושאי חומרים ותהליכים

0510.7623 תופעות שדה – אטום קוהרנטיות

0510.7702 חומרים לא ליניאריים באופטיקה ואלקטרוניקה

0510.7709 אפיון חומרים אלקטרוניים

0510.7725 מודלים חישוביים במצב מוצק ומערכות סופיות

 

 

קורסי 7000 (התמחות) בנושאי התקנים

0510.7616 מבוא לתכנון אופטי ותוכנת זימקס

0510.7701 המרה פוטו-וולטאית של אנרגיית השמש

0510.7706 תכן מתקדם של מעגלים אנלוגיים

 

קורסי 7000 (התמחות) בנושאי ננוטכנולוגיה

0510.7703 התקנים נאנומטריים - תכונות ויישומים

0510.7704 הנעה ננומטרית עקרונות, חומרים והתקנים

0510.7705 אפיון ננומטרי של חומרים והתקנים אלקטרוניים

 

 

קורסי הרחבת ידע  בתחומים משיקים

קורסים מתחום האופטיקה

0512.4602 מבוא לתקשורת אופטית – קורס  ב"רמה מקבילה"

0510.7721 מבוא לתכנון מצלמות דיגיטליות מבוססות גלאי CMOS

 

 

קורסים מתחום הפלאסמה

קורסי 7000 (התמחות)

0510.7901 מבוא לפלסמה

0510.7907 ציפויים מטלורגיים: טכנולוגיות ציפוי ותכונותיהם

 

 

 

8.   אלקטרומגנטיות

תכנית לימודים מומלצת

 

תחום "אלקטרומגנטיות" כולל שלושה תחומים עיקריים: א. אנטנות ומיקרו-גלים;

ב. התפשטות ופיזור גלים; ג. מקורות הספק למיקרוגל. התלמיד יכול להתמחות "לעומק" באחד או יותר מהתחומים, או "לרוחב" על פני מספר תחומים, כולל כוונים מערכתיים בתקשורת ו/או אופטיקה. כעזר לתלמיד, אנו מציגים כאן את סיווג הקורסים לתחומים השונים. בחירת הקורסים מתוך הרשימה תלוייה בתחום ההתמחות של הסטודנט.

 

קורסי 4000

0512.4800 הנדסת מיקרוגלים

0512.4802 התקני מיקרוגל פסיביים

0512.4861 אנטנות וקרינה

0512.4862 התפשטות ופיזור גלים

 

קורסי 5000 (חובה שני הקורסים)

0510.5001 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

0510.5002  אנליזה פונקציונלית

 

קורסי 6000 (ליבה)

0510.6801 אלקטרודינמיקה קלאסית

0510.6802 קרינה והתפשטות של גלים אלקטרומגנטיים

 

 

קורסי 7000 (התמחות) בשיטות נומריות לפתרון בעיות קרינה ופיזור

0510.7804 שיטות נומריות אינטגרליות באלקטרומגנטיות

0510.7805 שיטות נומריות דיפרנציאליות באלקטרומגנטיות

 

קורסי 7000 (התמחות) בנושאי אנטנות ומיקרוגלים

0510.7623 תופעות שדה – אטום קוהרנטיות

0510.7630 נושאים נבחרים בתורת הלייזרים ושימושיהם

0510.7803 עקרונות פיזיקליים במערכות תקשורת אלחוטיות

0510.7806 מערכי אנטנות סוקרים

0510.7807 נושאים מתקדמים בתורת האנטנות

0510.7820 חומרים מלאכותיים – שיטות אנליטיות בתווך מורכב

 

 

קורסי 7000 (התמחות) בנושאי מקורות בהספק גבוה

0510.7808 מקורות קרינה מבוססי אלקטרונים

0510.7811 אינטרקציה של מיקרוגלים וחומרים

 

קורסי 7000 (התמחות) בנושאי ננו-אלקטרומגנטיות

0510.7815 מבוא לננו-אלקטרומגנטיות

0510.7816 אופטיקה של ננו חומרים

 

קורסים הרחבת ידע בתחומים משיקים

קורסי 5000 (חובה)

0510.5004 אלקטרוניקה קוונטית

0510.5005 תהליכים אקראיים

 

קורסים מתחום האופטיקה

קורסי 4000

0512.4602 מבוא לתקשורת אופטית  (קורס ברמה מקבילה)

0512.4660 אופטיקה קלאסית (קורס ברמה מקבילה)

0510.7616 מבוא לתכנון אופטי ותוכנת זימקס

 

קורסי 7000

0510.7625 אופטיקה סטטיסטית וקוהרנטיות

 

 

קורסים מתחום עיבוד האותות

קורסי 6000

0510.6201 עיבוד ספרתי של אותות חד ורב מימדי

0510.6202 תורת השערוך

 

קורסי 7000

0510.7201 עיבוד אותות מרחבי

 

קורסים מתחום מערכות תקשורת

קורסי 7000

0510.7204 עקרונות מכ"ם

0510.7205 נושאים מתקדמים במכ"ם

 

קורסים מתחום הפלאסמה

קורסי 7000

0510.7901 מבוא לפלסמה

 

 

 

90.  פלסמה

תכנית לימודים מומלצת

 

קורסי  5000 (חובה לפחות שני קורסים)

0510.5001 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

0510.5002  אנליזה פונקציונלית, או

0510.5004 אלקטרוניקה קוונטית

 

קורסי 6000 (ליבה)

0510.6501 עיבוד הספק

0510.6701 פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה

0510.6801 אלקטרודינמיקה קלאסית

 

קורסי 7000 (התמחות)

0510.7002 אופטימיזציה

0510.7901 מבוא לפלסמה

0510.7902 התפרקויות חשמליות ועיבוד חומרים באמצעות פלסמה

0510.7903 שיטות ניסוייות בחקר התפרקויות חשמליות ופלסמה

 

קורסי 7000 (התמחות) בנושאים קשורים לעיבור חומרים בעזרת פלסמה

0510.7905 תהליכים אלקטרופיזקלים ואלקטרוכימיים בעיבוד חומרים

0510.7907 ציפויים מטלורגיים: טכנולוגיות ציפוי ותכונותיהם

 

קורסים מומלצים בתחומים משיקים

קורסי 7000

0510.7709 אפיון חומרים אלקטרוניים

0510.7805 שיטות נומריות דיפרנציאליות באלקטרומגנטיות

0510.7808 מקורות קרינה מבוססי אלקטרונים

0510.7811 אינטראקציות של מיקרוגלים וחומרים

 

קורסי הרחבת ידע בתחומים משיקים

קורסי 4000

0512.4503 ממירים ממותגים בתדר גבוה

0512.4601 מבוא ללייזרים

0512.4704 התקני מצב מוצק

 

 

 

95. עיבוד תמונה וראייה ממוחשבת

תכנית לימודים מומלצת

 

קורסי 4000 

0512.4262 עיבוד תמונות

0512.4263 עיבוד וניתוח וידאו

0512.4603 מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים

 

קורסי  5000  (חובה לפחות שני קורסים)

0510.5001 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

0510.5002  אנליזה פונקציונלית

0510.5003 מתמטיקה בדידה          

0510.5005 תהליכים אקראיים       

 

קורסי  6000  (ליבה)

0510.6201 עיבוד ספרתי של אותות חד ורב ממדיים

0510.6251 ראיה ממוחשבת                                             

 

קורסי  7000  (התמחות)

0510.7002 אופטימיזציה

0510.7104 דחיסת נתונים ואותות                 

0510.7207 עיבוד אותות במערכות חושים   

0510.7208 זיהוי תבניות                                  

0510.7211 עיבוד תמונות מתקדם

0510.7212 נושאים מתקדמים בראיה ממוחשבת*

0510.7213 מעבדה מתקדמת בעיבוד ספרתי של תמונות 

0510.7218 ראייה – מנגנונים, מודלים ואלגוריתמים

0510.7250 ייצוגים  דליליים ושימושיהם בעיבוד אותות ותמונות

0510.7255 סמינר בלמידה עמוקה

0510.7415 עיבוד וניתוח של צורות גיאומטריות

0510.7602 מערכות אלקטרואופטיות לעיבוד אותות

 

 

קורסים  ממחלקות ומפקולטות אחרות 

רישום לקורסים אלה טעון אישור המנחה ואישור המחלקה האחרת. בבית הספר להנדסת חשמל, הקורסים ייחשבו בחלקם לקורסים ב"רמה מקבילה" (4000) ובחלקם לקורסי התמחות (7000). 

הנדסה ביו רפואית

0555.4570 מבוא הנדסי לדימות על ידי תהודה מגנטית ( קורס "רמה מקבילה")

0553.5547 ניתוח תמונות בספריות דיגיטליות ובמאגרים רפואיים (התמחות)

 

מתמטיקה שימושית

0366.4660 שיטות מתמטיות מתקדמות לעיבוד וניתוח תמונות 2 (התמחות)

 

מדעי המחשב

0368.3014 גרפיקה ממוחשבת          (קורס "רמה מקבילה")

0368.4211 גיאומטריה חישובית     (התמחות)

0368.3063 למידה חישובית: מודלים גרפיים הסתברותיים (קורס  "רמה מקבילה")

                 

 

*    הקורס "נושאים מתקדמים בראיה ממוחשבת"  עשוי להינתן מדי שנה ע"י מרצה אחר. במקרה כזה סטודנט יוכל להשתתף בו פעמיים, ולקבל על כך זיכוי בנקודות.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>