סיום לימודים

 

 

טקס חלוקת תארים לבוגרי ומוסמכי הפקולטה יתקיים במועדים הבאים:

12.6.17 בוגרי ומוסמכי הנדסה מכנית, הנדסת סביבה, הנדסת תעשייה וניהול, הנדסה ביו-רפואית, מדע והנדסה של חומרים

13.6.17 בוגרי ומוסמכי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

 

 • כדי להיכלל ברשימת מקבלי התואר בטקס על התלמיד להגיש בקשה לסיום לימודיו באמצעות מערכת "מידע אישי לתלמיד".
 •  
 • את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מה-20.3.17
   

 

זכאות לתואר אקדמי

כדי לזכות בתואר בוגר ( B.Sc) בהנדסה, על הסטודנט למלא את הדרישות הבאות:

 1. לעמוד בכל הדרישות האקדמיות - אוניברסיטאיות ופקולטיות - שנקבעו כתנאי לקבלת התואר בוגר, על פי תכנית הלימודים המומלצת ומכסת השעות שהיתה נהוגה בעת כניסתו לפקולטה (אלא אם תחליט ועדת ההוראה אחרת).
 2. כל הציונים בקורסים הנדרשים חייבים להיות בציון  "עובר" לפחות.
 3. הממוצע המשוקלל של כל המקצועות הנלמדים בפקולטה חייב להיות 70 לפחות.
 4. על הסטודנטים לצבור 191-226 שעות על מנת לקבל את התואר. המספר המדוייק של השעות  בכל מגמה, יפורסם כל שנה על ידי המגמות בידיעון.
 5. אין כל אפשרות לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר!

 

אישורים לזכאות

הסטודנט יוכל להגיש את הבקשה לאישור זכאות לתואר רק לאחר שסיים את כל חובותיו האקדמיים והאחרים, וקיבל את הציון הסופי בעבודה/בבחינה האחרונה. אישור הזכאות אינו ניתן אוטומטית, אלא רק על סמך פניית  הסטודנט. תוקף אישור הזכאות הוא ממועד הבחינה האחרונה/הגשת העבודה האחרונה.

על הסטודנט לפתוח בהליך הבקשה לזכאות לתואר  דרך אתר האינטרנט של הפקולטה , במידע אישי לתלמיד. יש  לוודא:

 1. הסדרת ענייני שכר לימוד.
 2. החזרת ספרים לספרייה.
 3. החזרת ציוד מעבדות/פרוייקטים.

לאחר הגשת הבקשה על-ידי הסטודנט, הפקולטה תבדוק את זכאותו והמסמכים יישלחו לבוגר בתום ההליך.

 

חישוב ציון הגמר

הערכת ההישגים האקדמיים של הסטודנט נעשית בהנחה שמילא את חובותיו האקדמיים ועל פי הנוסחה הבאה:

                                                              הסכום של מכפלות ציוני כל הקורסים במשקל הקורסים

ממוצע הציונים המשוקלל  =

                                                                                       סך משקלות כל הקורסים

 

מדובר בכל הקורסים שהסטודנט למד  במהלך  לימודיו לתואר הראשון.

סטודנט יוכל בתום לימודיו ולפני שקיבל אישור זכאות לתואר, לבקש מהמזכירות שלא לשקלל בציון הגמר שלו מקצועות בחירה עודפים. ברשומת הלימודים תופיע הערה המציינת כי הציון בקורס המסוים לא שוקלל.

 

בוגר הפקולטה (B.Sc) בהצטיינות ובהצטיינות יתרה

תואר B.Sc בהצטיינות יתרה יינתן לבעלי ציון גמר 95 ומעלה.

אמות המידה לקבלת תואר B.Sc בהצטיינות ייקבעו מידי שנה ובתנאי שציון הגמר לא יהיה נמוך מ- 85.

תואר B.Sc בהצטיינות יינתן לבוגרים, שישתתפו בטקס בתשע"ז, לפי הפירוט:

 

 • הנדסת חשמל ואלקטרוניקה - 89
 • הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב – 90.5
 • הנדסת חשמל ואלקטרוניקה משולב פיזיקה - 89
 • הנדסה מכנית – 86.5
 • הנדסת תעשייה וניהול – 88
 • הנדסה ביו-רפואית- 88.5

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive