הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב - תש"ף

 

התכנית להנדסת מחשבים ותוכנה - נוסדה ע"י קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד

 

תכנית הלימודים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמדעי המחשב משותפת לבית הספר להנדסת חשמל ולבית הספר למדעי המחשב ומיועדת להכשיר מהנדסים  בעלי ידע רחב בחומרה ותוכנה, שיהוו את הדרג המוביל במחקר ובפיתוח בתעשיות ההיי-טק של שנות האלפיים. בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בתעשיות עתירות הידע במגוון רחב של עיסוקים הנדסיים-מדעיים בהנדסת מחשבים ותוכנה.

……

תכנית הלימודים מדגישה את הבסיס התאורטי-מדעי של מקצועות הלימוד ומקנה לבוגר את הכלים להתמודד עם טכנולוגיות עכשוויות ועתידיות. בנוסף, בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בלימודים לתארים מתקדמים ובמחקר בתחומי  ההנדסה השונים ובמדעי המחשב.

 

מבנה תוכנית הלימודים 

תכנית הלימודים מדגישה את הבסיס התאורטי-מדעי של מקצועות הלימוד ומקנה לבוגר את הכלים להתמודד עם טכנולוגיות עכשוויות ועתידיות. בנוסף, בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בלימודים לתארים מתקדמים ובמחקר בתחומי  ההנדסה השונים ובמדעי המחשב.

……

חלק ראשון

מוקדש להקניית התשתית הפיזיקלית והכלים המתמטיים הדרושים לסטודנטים בהמשך לימודיהם ובפעילות העתידה כמהנדסים וכחוקרים, וללימוד מקצועות בסיסיים במדעי ההנדסה ובמדעי המחשב.

חלק שני

מיועד להרחבת התשתית ולהעמקתה במקצועות המיוחדים להנדסת מחשבים ולתוכנה, ובמקצועות רלוונטיים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמדעי המחשב, שמהווים את בסיס הידע המשותף לכל העוסקים במקצוע. במסגרת החלק הזה של תכנית הלימודים, הסטודנטים יוכלו להתמחות במגוון תחומים, השייכים לספקטרום שבין הנדסת חשמל למדעי המחשב והממשק ביניהם. אלו כוללים: חומרה, תקשורת, עיבוד אותות, בקרה, רשתות מחשבים, אבטחת מידע, הנדסת תוכנה, מדעי המידע (כולל למידה חישובית), תיאוריה של מדעי המחשב ועוד. 

 

תנאי מעבר משנה לשנה 

מצב לימודים תקין בכל הקורסים וממוצע ציונים 70 ומעלה בנוסף לתנאים המפורטים בתקנון.

 

סדר הלימודים 

משך הלימודים ארבע שנים. תקנון הלימודים, עבודות ובחינות, מעבר משנה לשנה, מרכיבי ציון הגמר ושקלולם והמשך הלימודים לתואר שני ולתואר שלישי הם כנהוג בתכניות הלימודים בפקולטה להנדסה ובבית הספר למדעי המחשב.

הסטודנטים רשומים כתלמידים בשתי הפקולטות, בפקולטה למדעים מדויקים ובפקולטה להנדסה  ומקבלים את התואר משתי הפקולטות.

הסטודנטים יירשמו לקורסים באמצעות מזכירות הסטודנטים של כל פקולטה בהתאם להנחיות.

 

זכאות לתואר 

הסטודנט נדרש לצבור 196 שעות לפחות, (כולל 4 שעות קורסי העשרה מתכנית 'כלים שלובים' *).

קורסי ההתמחות מהווים 42 שעות מתוך מכסה זאת, והם יתחלקו בצורה שווה בין הנדסת חשמל ומדעי המחשב.

 

בוגרי התוכנית יקבלו תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב

 

* מידע על קורסי העשרה מתכנית "כלים שלובים" נמצא באתר www.core.tau.ac.il

 

תכנית הלימודים
הערה: דרישות הקדם המודגשות בקו הן במקביל.
 

סמסטר 1

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0368.1118

מתמטיקה בדידה

4

2

-

6

6

חדו"א 1ב';  אלגברה לינארית

0509.1117

כלים מתמטים לפיזיקה

2

2

-

4

2.5

 

0509.1118

מכניקה קלאסית להנדסת חשמל

4

2

-

6

5

כלים מתמטים לפיזיקה

0509.1724

אלגברה לינארית

5

2

-

7

6

 

0509.1746

חדו"א 1 ב'

4

2

-

6

5

 

 

סה"כ

19

10

-

29

24.5

 

 
סמסטר 2

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0368.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

2

6

6

מתמטיקה בדידה

0509.1745

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

1

-

4

3.5

חדו"א 1ב'; אלגברה לינארית

0509.1747

חדו"א 2ב'

4

2

-

6

4

חדו"א 1ב';  אלגברה לינארית

0509.1829

פיזיקה 2

4

2

-

6

5

מכניקה קלאסית להנדסת חשמל

0509.1834

מעבדה בפיזיקה

-

-

2

2

2

 

 

סה"כ

15

7

2

24

20.5

 

 

סמסטר 3

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0368.2157

תוכנה 1

3

1

-

4

4

מבוא מורחב למדעי המחשב

0368.2158

מבני נתונים

3

1

-

4

4

מבוא מ' למדעי המחשב;  מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; תוכנה1

0509.2801

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

-

4

3.5

חדו"א  2ב'

0509.2843

אנליזה הרמונית

2

1

-

3

2.5

חדו"א  2ב'; מד"ר

0512.2832

מעגלים ומערכות לינאריות

4

2

-

6

5

מד"ר; פיזיקה 2

0512.3561

מערכות לוגיות ספרתיות

3

1

-

4

3.5

אלגברה לינארית

 

סה"כ

18

7

-

25

22.5

 

 

סמסטר 4

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0368.2160

אלגוריתמים

3

1

-

4

4

מבני נתונים

0368.2161

פרוייקט תוכנה

2

-

-

2

2

מבני נתונים; תוכנה 1

0368.2200

מודלים חישוביים

3

1

-

4

4

מבוא מורחב למדעי המחשב

0509.2844

פונקציות מרוכבות

2

1

-

3

2.5

חדו"א  2ב'; אלגברה לינארית

0512.2509

מבוא להתקנים אלקטרוניים

3

1

-

4

3.5

מעגלים ומערכות לינאריות

0512.2526

שדות וגלים אלקטרומגנטיים

3

1

-

4

3.5

פיזיקה 2; מעגלים ומערכות לינאריות

0512.2835

אותות ומערכות

3

1

-

4

3.5

אנליזה הרמונית; מעגלים ומערכות לינאריות

 

סה"כ

19

6

-

25

23

 

 

סמסטר 5*

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0368.2162

מערכות הפעלה

3

1

-

4

4

מבני נתונים; פרויקט תוכנה; תוכנה (1)

0368.3168

סיבוכיות1

 

3

1

-

4

4

מודלים חישוביים; אלגוריתמים

0512.3513

מעגלים אלקטרונים אנלוגיים

4

2

-

6

5

מבוא להתקנים אלקטרוניים; מעגלים ומערכות לינאריות

0512.3632

אותות אקראיים ורעש

3

2

-

5

4

אותות ומערכות;
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

0512.4400

מבנה המחשב

2

2

-

4

3

מערכות לוגיות ספרתיות; אלגוריתמים

 

סה"כ

15

8

4

23

20

 

 
 

*קורסי חובה בלבד

1ניתן להמיר באישור ועדת הוראה את הקורס "לוגיקה למדעי המחשב" ו/או "סיבוכיות" בקורסי בחירה  מתקדמים במדעי המחשב שמספרם  0368.4xxx  ופתוחים לתואר ראשון. מומלץ למי שכוונתו להמשיך ללימודי תואר שני במדעי המחשב ללמוד את הקורסים "לוגיקה למדעי המחשב" ו"סיבוכיות".

 

סמסטרים 6, 7 ו-8

התכנית כוללת קורסי חובה, מסלולי התמחות בהנדסת חשמל, וקורסי התמחות במדעי המחשב. קורסי החובה מהווים 150 מתוך 192 השעות של המכסה לתואר, ומותירים עוד 42 שעות לקורסי התמחות. 42 שעות אלה יתחלקו בצורה שווה בין מדעי המחשב והנדסת חשמל, עם אפשרות להעברה של לכל היות 4 שעות מצד לצד.

……

במסגרת 21 השעות בהנדסת חשמל, יש להשלים מסלול התמחות אחד מתוך המסלולים הבאים: חומרה, תקשורת, עיבוד אותות ובקרה. במסלול הנבחר יש להשלים 3 קורסים (כולל החובה) וכן את מעבדת החובה המתקדמת. את שאר השעות יש להשלים מתוך כלל קורסי המסלולים בהנדסת חשמל. ניתן גם לבחור מתוך קורסי תואר שני, באישור המרצה וראש המגמה. מומלץ לקחת את המעבדה המתקדמת בתקשורת מחשבים.

……

במסגרת 21 השעות במדעי המחשב יש להשלים סדנא במדעי המחשב (5 ש"ס), סמינר במדעי המחשב (2 ש"ס), ועוד 14 שעות מכלל קורסי הבחירה במדעי המחשב – ראו קישור בהמשך.

……

התמקדות באבטחת מידע (המפורטת בידיעון מדעי המחשב תחת אפשרויות קורסי הבחירה) הינה משותפת להנדסה ומדעי המחשב. השעות של קורסי הליבה בהתמקדות זו: מבוא לאבטחת מידע (0368.3065) ומבוא לקריפטוגרפיה (0368.3049), יתחלקו בצורה שווה בין מכסת הנדסת חשמל למכסת מדעי המחשב. ראו טבלה בהמשך.

 

קורסי חובה

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0368.2170

לוגיקה למדעי המחשב1

3

1

-

4

4

חדו"א 2ב'

6

0512.3514

מעגלים אלקטרוניים ספרתיים

3

1

-

4

3.5

מערכות לוגיות ספרתיות; מעגלים אלקט' אנלוגיים

6

0512.3594

מעבדה במעגלים אלקטרוניים

-

-

4

4

2

מעגלים אלקט' ספרתיים

7

0512.4100        

0512.4200

 
 

 

מערכות תקשורת
או
מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
או
תקשורת ספרתית
או
מבוא לתורת הבקרה

3       

3        

3        

3

1

1        

1        

1

-

-        

-        

-

4             

4             

3

3.5

3.5             

3.5             

2.5

אותות אקראיים ורעש 

אותות ומערכות                                 

אותות אקראיים ורעש   

מעגלים ומערכות ליניאריות

6/8

6/8               

7                   

6/7

 

0512.4462
 


0368.3030

מבוא לתקשורת מחשבים

או

רשתות תקשורת מחשבים

3


3

1


1

-


-

4


4

3.5


3.5

מערכות הפעלה


אלגוריתמים; מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

6


7

0512.4000

פרויקט

4

-

-

4

6

130 שעות

7

 
 

1 ניתן להמיר באישור ועדת הוראה את הקורס "לוגיקה למדעי המחשב" ו/או "סיבוכיות" בקורסי בחירה  מתקדמים במדעי המחשב שמספרם  0368.4xxx  ופתוחים לתואר ראשון. מומלץ למי שכוונתו להמשיך ללימודי תואר שני במדעי המחשב ללמוד את הקורסים "לוגיקה למדעי המחשב" ו"סיבוכיות".

 

קורסי התמחות במדעי המחשב

 

חובה

××××.0368

סדנא במדעי המחשב

2

 

3

5

××××.0368

סמינר במדעי המחשב

2

 

2

בחירה

קורסי בחירה במדעי המחשב 

פירוט ברשימה הכללית באתר מדעי המחשב - 

https://exactsciences.tau.ac.il/sites/exactsci.tau.ac.il/files/media_server/Exact_Science/yedion/2018-19/computer_courses.pdf

 

14

 

14

 

 

 

 
פרויקט מחקר למצטיינים
 
 
מטרת הפרויקט
 
לאפשר לסטודנטים מצטיינים להשתלב בעבודה מחקרית ברמה גבוהה כבר במהלך התואר הראשון. הפרויקט למצטיינים מחליף את פרויקט הגמר הרגיל לתואר ראשון.
 
כללי הפרויקט
  1. הקבלה לפרויקט מחקר למצטיינים תעשה בסיום סמסטר שלישי ל-5 אחוז העליונים בתכנית חשמל אלקטרוניקה וחשמל אלקטרוניקה ומדעי המחשב ו-15 אחוז העליונים מחשמל אלקטרוניקה ופיזיקה.
  2. את הפרויקט המחקרי ניתן יהיה להתחיל בסמסטר הרביעי ללימודים. משך הפרויקט 1-4 סמסטרים.
  3. התקשרות בין מנחים לסטודנטים תתבצע בצורה אישית ויזומה על ידי הסטודנט.
  4. בתוך חצי שנה מתחילת העבודה על הפרויקט, יהיה המנחה מחויב להצהיר כי הסטודנט יקבל ציון בעבור עבודת המחקר עד תום הזמן המיועד למחקר (גם אם בסופו של דבר לא יגיעו לתוצרים מחקריים המיועדים לפרסום כמו כתיבת מאמר – ראו סעיף 7).
  5. סטודנטים יוכלו להחליף פרויקט/מנחה כל עוד נותרה להם שנה לסיום הלימודים.
  6. פרויקט יוכל להיות מאויש גם על ידי זוג סטודנטים.​​
תוצרי הפרויקט

מאמר שהוגש לפרסום בכתב עת מדעי, לצורך זה גם פרסום ראשוני ב-ArXiv ייחשב. במקרה זה הסטודנט לא נדרש להציג סיכום נוסף של עבודתו. במקרה ולא הוגש מאמר לפרסום, יגיש הסטודנט עבודה מסכמת עליה יהיה חתום המנחה.

 

מסלולי התמחות בתחום הנדסת חשמל 

 
מסלול חומרה 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0510.7405

ארכיטקטורה מתקדמתשל מחשבים1 

2

-

-

2

2

ארכיטקטורה של מחשבים

7

0512.4163

מבוא לקודים לתיקון שגיאות

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש

7

0512.4461

ארכיטקטורה של מחשבים (חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

מבנה המחשב

7

0512.4490

מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת מחשבים3 

-

-

3

3

1.5

מבנה המחשב

7

0512.4492

מעבדה מתקדמת במבנה המחשב (חובה במסלול)2 

-

1

3

4

2

מבנה המחשב

5/7

0512.4700

טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה

3

1

-

4

3.5

מבוא להתקנים אלקטרוניים

7

0512.4703

מבוא לתכנון מעגלי VLSI

3

1

-

4

3.5

מערכות לוגיות ספרתיות; מבוא להתקנים אלקטרוניים; מעגלים ספרתיים

6/8

 

1 קורס תואר שני, מותנה בהסכמת המרצה.

2 אפשר ומומלץ לקחת בסמסטר 5.

3 מעבדת החובה במסלול היא "מעבדה מתקדמת במבנה המחשב". "מעבדה מתקדמת ארכיטקטורת מחשבים" תיחשב כקורס בחירה במסלול.

 

מסלול תקשורת

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0510.6101

תורת האינפורמציה2

3

-

-

3

3

אותות אקראיים ורעש

7

0510.6102

עקרונות קידוד וגילוי בתקשורת

3

-

-

3

3

תקשורת ספרתית

 

8

0512.4264

מבוא ללמידת מכונה 3

 

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש

7/8

0512.4100

מערכות תקשורת

(חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש

7

0512.4161

תקשורת ספרתית1

(חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש

7

0512.4162

העברה ספרתית של אותות

3

1

-

4

3.5

תקשורת ספרתית

 

7

0512.4163

מבוא לקודים לתיקון שגיאות

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש

7

0512.4164

מעגלי תקשורת

3

1

-

4

3.5

מעגלים אלקט' אנלוגיים; מער' תקשורת

7

0512.4190

מעבדה מתקדמת בתקשורת (חובה במסלול)

-

-

3

3

1.5

מערכות תקשורת

7/8

0512.4491

מעבדה מתקדמת בתקשורת מחשבים

-

1

2

3

1.5

מבוא לתקשורת מחשבים או

רשתות תקשורת ודיבור

7/8

0512.4602

מבוא לתקשורת אופטית

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות; אותות אקראיים ורעש

8

 
1 הקורס יינתן באנגלית
2 קורס תואר שני
3 הקורס יינתן באנגלית בסמסטר ב'

 

מסלול עיבוד אותות
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0510.6202

תורת שערוך1

3

-

-

3

3

אותות אקראיים ורעש

6/8

0512.4264

מבוא ללמידת מכונה3

 

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש

7/8

0510.7255

למידה עמוקה1

2

-

-

2

2

באישור מרצה הקורס

7

0512.4162

העברה ספרתית של אותות

3

1

-

4

3.5

 תקשורת ספרתית

8

0512.4200

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

אותות ומערכות

6

0512.4261

מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי2

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש; מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

7

0512.4262

עיבוד תמונות2

3

-

1

4

3.5

אותות אקראיים ורעש; מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

7

0512.4263

עיבוד וניתוח וידיאו

3

-

1

4

3.5

עיבוד תמונות

8

0512.4290

מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות

-

-

3

3

1.5

מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי

7

0512.4291

מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות

-

-

3

3

1.5

עיבוד תמונות

8

0512.4603

מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים

3

1

-

4

3.5

אופטיקה קלאסית

7

 
 

1 קורס תואר שני

2 יש לבחור לפחות אחד משני הקורסים

3 הקורס יינתן באנגלית בסמסטר ב'

 

מסלול בקרה
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0512.4264

מבוא ללמידת מכונה1

 

3

1

-

4

3.5

אותות אקראיים ורעש

7/8

0512.3542

מעבדת בקרה

-

-

2

2

1

מבוא לתורת

הבקרה

6/7

0512.4300

מבוא לבקרה ספרתית

3

1

-

4

3.5

מבוא לתורת

הבקרה

6/8

0512.4360

מבוא לבקרה לינארית מודרנית (חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

מבוא לתורת הבקרה; אותות אקר' ורעש

6/8

0512.4362

מערכות משוב שימושיות (חובה במסלול)

3

1

-

4

3.5

מבוא לתורת הבקרה

7

0512.4390

מעבדה מתקדמת בבקרה

-

-

3

3

1.5

מע' בבקרה; מבוא  לבקרה לינארית  מודרנית; מע' משוב שימושיות

7/8

 
1הקורס יינתן באנגלית בסמסטר ב'
 

 

תחום אבטחת מידע: חלוקת מכסת השעות בין בתי הספר*

מס' קורס

שם הקורס

הנדסה

מדעי המחשב

סה"כ שעות

0368.3049

מבוא לקריפטוגרפיה  מודרנית

2

2

4

0368.3065

מבוא לאבטחת מידע  

2

2

4

0368.3079

אבטחת מוצרים ושירותים דיגיטליים

 

3

3

0368.3331

סמינר באבטחת מידע

 

2

2

0368.4162

תורת הקריפטוגרפיה 

 

3

3

0510.7409

סמינר נושאים באבטחת מידע 

2

 

2

0572.5120

פרטיות מידע 

2

 

2

 
 

* קורסים אלה לא בהכרח ניתנים מדי שנה

 

רשימת פטורים לבעל תואר הנדסאי
הפטור יינתן על סמך ציון ממוצע 80 לפחות בבחינות הגמר הממשלתיות (לא כולל פרויקט).
 
הנדסאי חשמל ואלקטרוניקה:
 
0512.3513  מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

0512.3514  מעגלים אלקטרוניים ספרתיים

0512.3561  מערכות לוגיות ספרתיות

0512.3594  מעבדה במעגלים אלקטרוניים

0512.4000  פרויקט

 

​ 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>