תואר כפול בהנדסה מכנית ובמדעי כדור הארץ עם הדגש בלימודי סביבה - תש"ף

מטרת התכנית להכשיר בוגרי תואר ראשון בעלי הכשרה הן בהנדסה מכנית והן במדעי כדור הארץ עם הדגש בלימודי סביבה. התכנית מציעה מבט בינתחומי ייחודי על הקשר שבין הנדסה מכאנית ותשתיות לבין מדעי כדור הארץ, משאבי טבע וסביבה, ומהווה תכנית לימודים אטרקטיבית לסטודנטים בעלי השקפה רב-תחומית המעוניינים לשלב לימודים אקדמיים עם אתגרים פרקטיים וסביבתיים.

מסגרת לימודים חדשנית זו מציעה ליצור מומחים רב-תחומיים, במסגרת תכנית עשירה ומאתגרת, בה יקבלו הבוגרים קורסים מקצועיים הן בהנדסה מכנית והן בלימודי כדור הארץ בתוספת למקבץ משמעותי של קורסים בנושאי אקולוגיה וסביבה. מטרת התואר הכפול היא להכשיר מהנדסים שהם גם מדענים במדעי כדור הארץ, אשר מודעים להיבטים הסביבתיים שבתחומים אלה. זהו תואר ייחודי ומאתגר שמטרתו לספק לסטודנטים את הכלים הפיסיקליים, המתמטיים והחישוביים יחד עם מודעות להיבטים האתיים והסביבתיים של הנדסה ומדעי כדור הארץ, באופן שיכשיר אותם להיות מומחים בתחומם, ובעלי ראייה מערכתית רחבה. 

בוגרי התכנית צפויים להיות מבוקשים הן ע"י תעשייה ומקומות עבודה העוסקים במחצבים ובמשאבי טבע וסביבה, במיוחד בתחום הבנייה, הנדסת מאגרי גז ונפט, הידרולוגיה, חיפוש וכריית מחצבים, ובפרויקטים גדולים של תשתיות, בחברות היי טק העוסקות באנרגיות מתחדשות, קיימות, ועוד, והן ע"י גופי רגולציה או ייצוג של גופים העוסקים בתחום, הן בארץ והן בחו"ל, וכן במסגרת מוסדות ממשלתיים (כמו המכון הגיאולוגי או בשירות המטאורולוגי).

תכנית הלימודים

משך הלימודים בתכנית הוא 4 שנים וחצי (תשעה סמסטרים) ומבוססת על תכניות הלימודים לתואר ראשון בהנדסה מכנית ובמדעי כדור הארץ וכן על קורסים ייעודיים בלימודי הסביבה. 

……

כל סטודנט יידרש ללמוד במהלך התואר הכפול -  חמישה קורסי בחירה מביה"ס להנדסה מכנית (20-17.5 ש"ס), קורסי בחירה מביה"ס למדעי כדור הארץ (3 - 5 ש"ס) וארבעה קורסי בחירה (8 ש"ס) מלימודי סביבה (בכל שנה אקדמית יוצעו שניים מבין קורסי הבחירה. כלומר, כל קורס הכלול ברשימת קורסי הבחירה יוצע אחת לשנתיים). רשימת קורסי הבחירה של כל בית-ספר מופיעה לאחר שנה ה'.

תנאי מעבר משנה לשנה

מצב לימודים תקין בכל הקורסים (ציון "עובר" בכל אחד מהקורסים) וממוצע ציונים 70 ומעלה בנוסף לתנאים המפורטים בתקנון.

 ……

יהיו זכאים לקבל את התואר סטודנטים, שקיבלו ציון "עובר" (60) בכל אחד מהקורסים שיחושבו לתואר, וכן שממוצע הציונים בקורסים יהיה 70 ומעלה.

זכאות לתואר

על מנת להיות זכאי לתואר, נדרש הסטודנט ללמוד:

קורסי הנדסה מכנית: 150.5 ש"ס

קורסים במדעי כדור הארץ1: 80-82 ש"ס

קורסי לימודי סביבה2: 15 ש"ס

 ……

בוגרי התכנית יקבלו שני תארים:

בוגר אוניברסיטה (B.Sc.) בהנדסה מכנית

B.Sc. in Mechanical Engineering

בוגר אוניברסיטה (B.Sc.) במדעי כדור הארץ עם הדגש בלימודי סביבה

B.Sc. in Geosciences with an emphasis on Environmental Studies

 

 

1 קורסים פיזיקליים ומתמטיים, המהווים את הבסיס ללימודי מדעי כדור הארץ, ניתנים במסגרת הקורסים בהנדסה מכנית.

2 בנוסף לקורסים שניתנים על ידי ביה"ס פורטר, יינתנו שני קורסים (8 ש"ס) בנושאי סביבה על ידי ביה"ס להנדסה מכנית, וקורס אחד (3 ש"ס) על ידי החוג למדעי כדור הארץ. סה"כ יינתנו קורסים בנושאי סביבה, בהיקף של 24 ש"ס

 

תכנית הלימודים
הערה: דרישות הקדם המודגשות בקו הן במקביל.
 

סמסטר 1

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0341.1201

מבוא למדעי כדור הארץ

4

 

 

4

4

 

0509.1510

גרפיקה הנדסית

1

2

2

5

3

 

0509.1624

אלגברה לינארית

5

2

-

7

6

 

0509.1646

חשבון דיפרנציאלי ואיטגרלי 1ב'

4

2

-

6

5

 

0509.1820

תכנות

2

2

-

4

3

 

0542.1800

מבוא להנדסה מכנית1,2

-

-

-

-

-

 

0910.1100

מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית

2

-

-

2

2

 

 

סה"כ

20

8

2

28

23

 

 
 

1 הקורס ללא בחינה ולכן אינו נכלל בחישוב הממוצע לתואר

2 יינתן באנגלית

 

סמסטר 2

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0341.2221

מבוא לכימיה

4

-

-

4

4

 

0509.1645

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

1

-

4

3.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'; אלגברה לינארית

0509.1647

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'

4

2

-

6

5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'; אלגברה לינארית

0509.1834

מעבדה בפיזיקה

-

-

2

2

2

 

0542.1810

מכניקה של חלקיקים

3

2

-

5

4

 

0542.1820

סטטיקה של גוף קשיח

3

1

-

4

3.5

מכניקה של חלקיקים

 

סה"כ

17

6

2

25

22

 

 
 

סמסטר 3

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1829

פיזיקה (2)

4

2

-

6

5

מכניקה של חלקיקים 

0509.2844

פונקציות מרוכבות

2

1

-

3

2.5

חשבון דיפ' ואינטגרלי 1ב' + 2ב'

0542.2110

דינמיקה של גוף קשיח

3

1

-

4

3.5

סטטיקה של גוף קשיח

0542.2200

מכניקת המוצקים (1)

4

1

-

5

4.5

משוואות דיפ' רגילות; סטטיקה של גוף קשיח

0542.2600

תרמודינמיקה (1)

3

2

-

5

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב';  מבוא לכימיה; מכניקה של חלקיקים

 

סה"כ

16

7

-

23

19.5

 

 
 
סמסטר 4
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0341.1200

מבוא למדעי האטמוספירה

4

-

-

4

4

 

0341.1206

מבוא לגיאופיזיקה

3

-

-

3

3

מבוא למדעי כדור הארץ

0509.2804

אנליזה נומרית

3

1

-

4

3.5

תכנות; משוואות דיפ' רגילות

0509.2843

אנליזה הרמונית

2

1

-

3

2.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  1ב'; משוואות דיפ' רגילות; פונקציות מרוכבות 

0509.2846

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

2

1

-

3

2.5

משוואות דיפ' רגילות; פונקציות מרוכבות; אנליזה הרמונית

0542.2500

מכניקת הזורמים (1)

3

2

-

5

4

משוואות דיפרנציאליות רגילות; תרמודינמיקה (1); דינמיקה של גוף קשיח; מכניקת המוצקים 1;

0581.1111

מבוא למדע והנדסת חומרים

3

1

-

4

3.5

מבוא לכימיה

0581.1132

מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה

-

-

1

1

0.5

מבוא למדע והנדסת חומרים

 

סה"כ

20

6

1

27

23.5

 

 
 

סמסטר 5

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0341.2000

מעבדת שדה בגיאולוגיה (קורס מרוכז בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים)

4

-

-

4

4

מבוא למדעי כדור הארץ; מבוא לגאופיזיקה

0341.2005

פיזיקה של האטמוספירה1

Physics of the Atmosphere

3

-

-

3

3

מבוא למדעי האטמוספירה

0341.2009

מכניקת רצף גאופיזית -זורמים

3

 

 

3

3

אלגברה ליניארית; חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב' + 2ב'; משוואות דיפרנציאליות רגילות; מכניקה של חלקיקים; פונקציות מרוכבות; תרמודינמיקה (1)

0509.2805

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

-

4

3.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב' + 2ב'; אלגברה לינארית

0542.2400

תכן מכני (1)

2

2

-

4

3

מכניקת המוצקים (1); מבוא למדע והנדסת חומרים; גרפיקה הנדסית

0542.3620

מעבר חום

3

1

-

4

3.5

מכניקת הזורמים (1); משוואות דיפרנציאליות חלקיות; אנליזה הרמונית; תרמודינמיקה (1)

0910.1150

אקולוגיה תעשייתית

3

-

-

3

3

 

0910.1500

פרקים במבוא לאקולוגיה

2

 

 

2

2

 

 

סה"כ

23

4

-

27

25

 

 
 

1 הקורס יינתן באנגלית

 

סמסטר 6

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0341.2206

טקטוניקה ואנליזה גאודטית1

2

-

-

2

2

מבוא לגאופיזיקה; מבוא למדעי כדור הארץ

0341.2301

מבוא למערכת השמש2

4

-

-

4

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1+2, פיזיקה קלאסית1, פיזיקה כללית א2, גלים אור ואופטיקה, שיטות בפיזיקה עיונית

0341.3105

מכניקת רצף גאופיזית -מוצקים

3

 

 

3

3

פיזיקה קלאסית 2, גלים אור ואופטיקה, חדוא1 א, מבוא מתמטי לפיזיקאים 1, מבוא מתמטי לפיזיקאים

0341.3229

מבוא למטאורולוגיה דינמית

3

-

-

3

3

מכניקה של חלקיקים, פיזיקה 2, מבוא למדעי האטמוספירה, מכניקת הרצף זורמים, אלגברה לינארית, חדוא 1ב, חדוא 2 ב, מד"ר, מבוא מתמטי לפיזיקאים 1+2, פיסיקה קלאסית 1+2, גלים אור ואופטיקה, שיטות בפיסיקה עיונית 1

0512.1205

מבוא למעגלים: מערכות ואותות חשמליים

3

1

-

4

3.5

פיזיקה (2); משוואות דיפר' רגילות

0542.3792

הנדסת ניסויים ומדידות - מעבדה

2

-

2

4

3

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מכניקת הזורמים (1); אלקטרוניקה בסיסית

0542.4091

מעבדה במכניקת המוצקים

-

-

2

2

1.5

מבוא למדע והנדסת חומרים; מכניקת המוצקים (1)

 

סה"כ

17

1

4

22

20

 

 

1 השם הקודם במערכת – "גיאולוגיה סטרוקטורלית"

2השם הקודם במערכת – "מכניקת מסלולים בסיסית"

 

סמסטר 7

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0341.3021

אוקיאנוגרפיה פיזיקלית

3

-

-

3

3

מכניקת הרצף גאופיזית-זורמים,מבוא למטאורולוגיה דינמית

0341.3106

מבוא ללוויינות1

Introduction to Satellites

2

-

-

2

2

מכניקה מסלולית בסיסית

0341.3207

גאודינמיקה

3

-

-

3

3

מבוא למדעי כדור הארץ; מבוא לגאופיזיקה; גיאולוגיה סטרוקטורלית; פיזיקה כללית א1+א2

0341.3211

דינאמיקה של מערכות סינופטיות

3

-

-

3

3

מבוא למדעי האטמוספירה; מבוא למטאורולוגיה דינמית

0341.3214

עיבוד אותות גאופיזיים

3

-

-

3

3

אנליזה נומרית; מחשבים לפיזיקאיים; מבוא לגאופיזיקה

0542.3243

מבוא לבקרה

3

2

0.5

5.5

4.5

מבוא למעגלים ומערכות חשמליים

0542.4092

מעבדת זרימה ומעבר חום

-

-

3

3

3.5

תרמודינמיקה (1); הנדסת ניסויים ומדידות- מעבדה; מכניקת הזורמים (1); מעבר חום

0542.4351

הנדסה ימית2

4

-

-

4

3.5

מעבר חום; מכניקת הזורמים (1); תרמודינמיקה (1)

0542.4010

פרויקט

3

-

-

3

4

 

 

קורס בחירה – הנדסה מכנית

4

 

 

4

3.5

 

 

סה"כ

25

2

3.5

30.5

29

 

 
 

1 לא יינתן בתש"ף

2 קורס חובה במסלולים של הנדסה מכנית

 

סמסטר 8

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0341.2007

מעבדה במדעי כדור הארץ

4

-

-

4

4

מבוא למדעי כדור הארץ; מבוא לגאופיזיקה; מבוא למדעי האטמוספירה

0341.3013

תורת האקלים

3

-

-

3

3

מבוא למטאורולוגיה דינמית; אנליזה נומרית; פיזיקה של האטמוספירה; שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ

0341.3018

סכנות טבע1

3

-

-

3

3

מבוא למטאורולוגיה דינמית; מבוא למדעי האטמוספירה; פיזיקה של האטמוספירה

0341.3205

שיטות סיסמיות בחיפושי נפט  וגז

3

-

-

3

3

מבוא למדעי כדור הארץ; מבוא לגאופיזיקה; מבוא לעיבוד אותות סייסמיים

0341.3236

מעבדה בסיסמיקה רדודה

3

-

-

3

3

מבוא לגיאופיזיקה; שיטות סייסמיות בחיפושי נפט וגז (במקביל)

0341.3258

סייסמולוגיה של רעידות אדמה

3

-

-

3

3

גיאודינמיקה; אנליזה נומרית; מבוא לגאופיזיקה; מכניקת מוצקים (1)(במקביל)

0542.4020

פרויקט

3

-

-

3

4

 

0542.4125

מבוא להנדסת סביבה32

4

-

-

4

3.5

כימיה בסיסית; מכניקת הזורמים 1

 

סה"כ

26

-

-

26

25.5

 

 

1 הקורס יינתן באנגלית

2 יינתן בתש"ף בסמסטר א'

3 קורס חובה במסלולים של הנדסה מכנית

 

סמסטר 9

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0341.3014

מבוא לדינמיקה לא לינארית ותורת הכאוס

3

-

-

3

3

פיזיקה קלאסית 1+2, מכניקת רצף גאופיזית-זורמים, שיטות בפיזיקה עיונית 1 

0349.2913

הידרוגיאולוגיה כלים כימיים ואיזוטפים

4

-

-

4

4

מבוא למדעי כדור הארץ

 

שלושה קורסי בחירה – הנדסה מכנית

12

-

-

12

10.5

 

 

קורסי בחירה בלימודי סביבה

8

-

-

8

8

 

 

קורסי בחירה בגאופיזיקה

3-5

 

 

3-5

3-5

 

 

סה"כ

30-32

-

-

30-32

28.5-30.5

 

 
 
 
קורסי בחירה (ניתן ללמוד את הקורסים החל משנה ג')

 

ביה"ס להנדסה מכנית 

יש לבחור חמישה קורסים מהרשימה שלהלן (ייתכנו שינויים בהיצע הקורסים שלהלן, ניתן ללמוד את הקורסים החל משנה ג')

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

 
 

0512.1204

המרת אנרגיה והנע חשמלי

2

1

0.5

3.5

2.5

פיזיקה (2); מבוא למעגלים; מערכות ואותות חשמליים

 

0542.4120

תרמודינמיקה (2)

4

-

-

4

3.5

תרמודינמיקה (1)

 

0542.4121

תהליכי הפרדה בהנדסת סביבה1

4

-

-

4

3.5

מכניקת הזורמים (1)

 

0542.4122

הסעת מזהמים בסביבה1

4

-

-

4

3.5

מכניקת הזורמים (1)

 

0542.4123

תהליכי מעבר חום וחומר

4

-

-

4

3.5

מעבר חום; מכניקת הזורמים (1)

 

0542.4132

אנרגיה מתחדשת1

4

-

-

4

3.5

מעבר חום; מכניקת הזורמים (1); תרמודינמיקה (1)

 

0542.4221

מבוא לתורת האלסטיות

4

-

-

4

3.5

מכניקת המוצקים (1)

 

0542.4223

מבוא לאלמנטים סופיים

4

-

-

4

4.5

מכניקת המוצקים (1)

 

0542.4320

מכניקת הזורמים (2)

4

-

-

4

3.5

מכניקת הזורמים (1)

 

 

1 לא יינתן בתש"ף

 

ביה"ס פורטר

יש לבחור 8 ש"ס מהרשימה שלהלן (ייתכנו שינויים בהיצע הקורסים שלהלן, ניתן ללמוד את הקורסים החל משנה ב')

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

 
 

0910.1000

דיני איכות הסביבה

2

-

-

2

2

 

 

0910.4003

משק המים בישראל

2

-

-

2

2

 

 

0910.4015

אדריכלות אקולוגית

2

-

-

2

2

 

 

0910.4017

לימנולוגיה – מדעי המים המתוקים

2

-

-

2

2

 

 

0910.4033

ביו הנדסה סביבתית

2

 

 

 

2

 

 

0910.XXXX

סוגיות אקולוגיות בהשפעת האדם על הסביבה[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] הקורס יילמד החל מתשפ"א. ניתן ללמוד את הקורס החל משנה ג'. הקורס מוכר לתואר שני.

 

החוג לגאופיזיקה
 
יש לבחור 3-5 ש"ס מהרשימה שלהלן (ייתכנו שינויים בהיצע הקורסים שלהלן)
 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

 
 

0341.3019

פלנטות מחוץ למערכת השמש1

3

-

-

3

3

כדור הארץ כפלנטה או מבוא לאסטרופיזיקה

 

0341.3245

פיזיקה של כוכבים

4

-

-

4

4

פיזיקה קלאסית 1; פיזיקה קלאסית 2; מבוא מתמטי לפיזיקאים 1+2; שיטות בפיזיקה עיונית 1; כדור הארץ כפלנטה

 

0341.4009

פיזיקה של שביטים1 

3

-

-

3

3

כדור הארץ כפלנטה; מכניקה מסלולית בסיסית; פיזיקה קלאסית 1+2, מבוא מתמטי לפיזיקאים 1+2; מחשבים לפיזיקאים; גלים; אור ואופטיקה; שיטות בפיזיקה עיונית 1

 

0349.2918

חישה מרחוק

2

-

-

2

2

 

 

0349.4434

חישה מרחוק למתקדמים

4

-

-

4

4

חישה מרחוק 

 

 

נושאים באוקינוגרפיה פיזיקלית

3

-

-

3

3

קורס של המכון הבינאוניברסיטאי באילת - פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד

 

 

גיאולוגיה של הסביבה הימית

3

-

-

3

3

קורס של המכון הבינאוניברסיטאי באילת - פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד

 

 
 

1 לא יינתן בתש"ף

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>